Index of /databases/v3_6/


../
snpEff_v3_6_030312v2.21.zip            28-Aug-2014 14:11      32228875
snpEff_v3_6_3.0.21.zip               28-Aug-2014 14:11      29450408
snpEff_v3_6_ADWO01.zip               28-Aug-2014 14:12       1126933
snpEff_v3_6_AGI1.1.21.zip             28-Aug-2014 14:12      21951153
snpEff_v3_6_AGPv3.21.zip              28-Aug-2014 14:12      57705242
snpEff_v3_6_ASM1142v1.18.zip            28-Aug-2014 14:14       7173844
snpEff_v3_6_ASM1142v1.21.zip            28-Aug-2014 14:14       7173879
snpEff_v3_6_ASM14691v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       7292259
snpEff_v3_6_ASM14691v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       7292219
snpEff_v3_6_ASM14694v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       5106850
snpEff_v3_6_ASM14694v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       5106850
snpEff_v3_6_ASM14955v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       8951852
snpEff_v3_6_ASM14955v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       8951840
snpEff_v3_6_ASM14992v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14      10766438
snpEff_v3_6_ASM14992v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14      10766392
snpEff_v3_6_ASM15027v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       9448949
snpEff_v3_6_ASM15027v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       9451091
snpEff_v3_6_ASM15152v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       7360072
snpEff_v3_6_ASM15152v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       7359916
snpEff_v3_6_ASM15164v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       5968971
snpEff_v3_6_ASM15164v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       5968971
snpEff_v3_6_ASM17099v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       8039940
snpEff_v3_6_ASM17099v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       8039932
snpEff_v3_6_ASM18292v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       6366763
snpEff_v3_6_ASM18292v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       6366773
snpEff_v3_6_ASM20922v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14      16150243
snpEff_v3_6_ASM20922v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14      16150243
snpEff_v3_6_ASM23037v1.18.zip           28-Aug-2014 14:14       7063354
snpEff_v3_6_ASM23037v1.21.zip           28-Aug-2014 14:14       7062833
snpEff_v3_6_ASM23792v1.18.zip           28-Aug-2014 14:15      11507872
snpEff_v3_6_ASM23792v1.21.zip           28-Aug-2014 14:15      11507933
snpEff_v3_6_ASM24013v2.18.zip           28-Aug-2014 14:15       8274287
snpEff_v3_6_ASM24013v2.21.zip           28-Aug-2014 14:15       8274272
snpEff_v3_6_ASM242v1.21.zip            28-Aug-2014 14:15      24126571
snpEff_v3_6_ASM294v1.18.zip            28-Aug-2014 14:15       4800735
snpEff_v3_6_ASM294v2.21.zip            28-Aug-2014 14:15       4800413
snpEff_v3_6_ASM465v1.21.zip            28-Aug-2014 14:15      26246581
snpEff_v3_6_ASM9102v1.21.zip            28-Aug-2014 14:15       2621392
snpEff_v3_6_ASM9120v1.21.zip            28-Aug-2014 14:15       2777702
snpEff_v3_6_AaegL1.18.zip             28-Aug-2014 14:11      12314530
snpEff_v3_6_AaegL1.21.zip             28-Aug-2014 14:11      12370364
snpEff_v3_6_Acaryochloris_marina_MBIC11017_uid5..> 28-Aug-2014 14:11       2687094
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_386B_uid21..> 28-Aug-2014 14:11       1016656
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_0..> 28-Aug-2014 14:11       1078841
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_0..> 28-Aug-2014 14:11       1103502
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_0..> 28-Aug-2014 14:11       1100957
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_0..> 28-Aug-2014 14:11       1100559
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_1..> 28-Aug-2014 14:11       1101328
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_2..> 28-Aug-2014 14:11       1101481
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_2..> 28-Aug-2014 14:11       1100866
snpEff_v3_6_Acetobacter_pasteurianus_IFO_3283_3..> 28-Aug-2014 14:11       1100270
snpEff_v3_6_Acetobacterium_woodii_DSM_1030_uid8..> 28-Aug-2014 14:11       1290743
snpEff_v3_6_Acetohalobium_arabaticum_DSM_5501_u..> 28-Aug-2014 14:11       785493
snpEff_v3_6_Acholeplasma_laidlawii_PG_8A_uid589..> 28-Aug-2014 14:11       495900
snpEff_v3_6_Achromobacter_xylosoxidans_A8_uid59..> 28-Aug-2014 14:11       2423543
snpEff_v3_6_Achromobacter_xylosoxidans_NBRC_151..> 28-Aug-2014 14:11       2101566
snpEff_v3_6_Achromobacter_xylosoxidans_uid20525..> 28-Aug-2014 14:11       2211782
snpEff_v3_6_Acidaminococcus_fermentans_DSM_2073..> 28-Aug-2014 14:11       727916
snpEff_v3_6_Acidaminococcus_intestini_RyC_MR95_..> 28-Aug-2014 14:11       809970
snpEff_v3_6_Acidianus_hospitalis_W1_uid66875.zip  28-Aug-2014 14:11       715831
snpEff_v3_6_Acidilobus_saccharovorans_345_15_ui..> 28-Aug-2014 14:11       503213
snpEff_v3_6_Acidimicrobidae_bacterium_YM16_304_..> 28-Aug-2014 14:11       1587170
snpEff_v3_6_Acidimicrobium_ferrooxidans_DSM_103..> 28-Aug-2014 14:11       686965
snpEff_v3_6_Acidiphilium_cryptum_JF_5_uid58447.zip 28-Aug-2014 14:11       1264837
snpEff_v3_6_Acidiphilium_multivorum_AIU301_uid6..> 28-Aug-2014 14:11       1396198
snpEff_v3_6_Acidithiobacillus_caldus_SM_1_uid70..> 28-Aug-2014 14:11       1057883
snpEff_v3_6_Acidithiobacillus_ferrivorans_SS3_u..> 28-Aug-2014 14:11       1065329
snpEff_v3_6_Acidithiobacillus_ferrooxidans_ATCC..> 28-Aug-2014 14:11       1021130
snpEff_v3_6_Acidithiobacillus_ferrooxidans_ATCC..> 28-Aug-2014 14:11       964418
snpEff_v3_6_Acidobacterium_MP5ACTX9_uid50551.zip  28-Aug-2014 14:11       1728550
snpEff_v3_6_Acidobacterium_capsulatum_ATCC_5119..> 28-Aug-2014 14:11       1292717
snpEff_v3_6_Acidothermus_cellulolyticus_11B_uid..> 28-Aug-2014 14:11       790989
snpEff_v3_6_Acidovorax_JS42_uid58427.zip      28-Aug-2014 14:11       1444492
snpEff_v3_6_Acidovorax_KKS102_uid176500.zip    28-Aug-2014 14:11       1681176
snpEff_v3_6_Acidovorax_avenae_ATCC_19860_uid424..> 28-Aug-2014 14:11       1736173
snpEff_v3_6_Acidovorax_citrulli_AAC00_1_uid5842..> 28-Aug-2014 14:11       1687154
snpEff_v3_6_Acidovorax_ebreus_TPSY_uid59233.zip  28-Aug-2014 14:11       1219270
snpEff_v3_6_Aciduliprofundum_MAR08_339_uid18440..> 28-Aug-2014 14:11       512846
snpEff_v3_6_Aciduliprofundum_boonei_T469_uid433..> 28-Aug-2014 14:11       526187
snpEff_v3_6_Acinetobacter_ADP1_uid61597.zip    28-Aug-2014 14:11       1180775
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_1656_2_uid1..> 28-Aug-2014 14:11       1306055
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_AB0057_uid5..> 28-Aug-2014 14:11       1300505
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_AB307_0294_..> 28-Aug-2014 14:11       1208999
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_ACICU_uid58..> 28-Aug-2014 14:11       1305165
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_ATCC_17978_..> 28-Aug-2014 14:11       1100598
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_AYE_uid6163..> 28-Aug-2014 14:11       1306410
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_BJAB07104_u..> 28-Aug-2014 14:11       1328912
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_BJAB0715_ui..> 28-Aug-2014 14:11       1332241
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_BJAB0868_ui..> 28-Aug-2014 14:11       1313298
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_D1279779_ui..> 28-Aug-2014 14:11       1203170
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_MDR_TJ_uid1..> 28-Aug-2014 14:11       1358999
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_MDR_ZJ06_ui..> 28-Aug-2014 14:11       1327637
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_SDF_uid6160..> 28-Aug-2014 14:11       1004344
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_TCDC_AB0715..> 28-Aug-2014 14:11       1373440
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_TYTH_1_uid1..> 28-Aug-2014 14:11       1281809
snpEff_v3_6_Acinetobacter_baumannii_ZW85_1_uid2..> 28-Aug-2014 14:11       1270308
snpEff_v3_6_Acinetobacter_calcoaceticus_PHEA_2_..> 28-Aug-2014 14:11       1270184
snpEff_v3_6_Acinetobacter_oleivorans_DR1_uid501..> 28-Aug-2014 14:11       1361396
snpEff_v3_6_Actinobacillus_pleuropneumoniae_ser..> 28-Aug-2014 14:11       717674
snpEff_v3_6_Actinobacillus_pleuropneumoniae_ser..> 28-Aug-2014 14:11       727398
snpEff_v3_6_Actinobacillus_pleuropneumoniae_ser..> 28-Aug-2014 14:11       759605
snpEff_v3_6_Actinobacillus_succinogenes_130Z_ui..> 28-Aug-2014 14:11       751899
snpEff_v3_6_Actinobacillus_suis_H91_0380_uid176..> 28-Aug-2014 14:11       815164
snpEff_v3_6_Actinoplanes_N902_109_uid202219.zip  28-Aug-2014 14:11       2894790
snpEff_v3_6_Actinoplanes_SE50_110_uid162333.zip  28-Aug-2014 14:11       2865806
snpEff_v3_6_Actinoplanes_friuliensis_DSM_7358_u..> 28-Aug-2014 14:11       2999528
snpEff_v3_6_Actinoplanes_missouriensis_431_uid1..> 28-Aug-2014 14:11       2835487
snpEff_v3_6_Actinosynnema_mirum_DSM_43827_uid58..> 28-Aug-2014 14:11       2444148
snpEff_v3_6_Acyr_1.0.18.zip            28-Aug-2014 14:12      18807489
snpEff_v3_6_AdarC1.18.zip             28-Aug-2014 14:12       8000685
snpEff_v3_6_AdarC1.21.zip             28-Aug-2014 14:12       8000685
snpEff_v3_6_Adlercreutzia_equolifaciens_DSM_194..> 28-Aug-2014 14:12       886428
snpEff_v3_6_Advenella_kashmirensis_WT001_uid808..> 28-Aug-2014 14:12       1198536
snpEff_v3_6_Aequorivita_sublithincola_DSM_14238..> 28-Aug-2014 14:12       1146484
snpEff_v3_6_Aerococcus_urinae_ACS_120_V_Col10a_..> 28-Aug-2014 14:12       623077
snpEff_v3_6_Aeromonas_hydrophila_ATCC_7966_uid5..> 28-Aug-2014 14:12       1495907
snpEff_v3_6_Aeromonas_hydrophila_ML09_119_uid20..> 28-Aug-2014 14:12       1566265
snpEff_v3_6_Aeromonas_salmonicida_A449_uid58631..> 28-Aug-2014 14:12       1542229
snpEff_v3_6_Aeromonas_veronii_B565_uid66323.zip  28-Aug-2014 14:12       1434661
snpEff_v3_6_Aeropyrum_camini_SY1___JCM_12091_ui..> 28-Aug-2014 14:12       540278
snpEff_v3_6_Aeropyrum_pernix_K1_uid57757.zip    28-Aug-2014 14:12       569700
snpEff_v3_6_AgamP3.18.zip             28-Aug-2014 14:12      10904021
snpEff_v3_6_AgamP3.21.zip             28-Aug-2014 14:12      10903174
snpEff_v3_6_Aggregatibacter_actinomycetemcomita..> 28-Aug-2014 14:12       696987
snpEff_v3_6_Aggregatibacter_actinomycetemcomita..> 28-Aug-2014 14:12       733882
snpEff_v3_6_Aggregatibacter_actinomycetemcomita..> 28-Aug-2014 14:12       758615
snpEff_v3_6_Aggregatibacter_aphrophilus_NJ8700_..> 28-Aug-2014 14:12       750313
snpEff_v3_6_Agrobacterium_H13_3_uid63403.zip    28-Aug-2014 14:12       1854283
snpEff_v3_6_Agrobacterium_fabrum_C58_uid57865.zip 28-Aug-2014 14:12       1859805
snpEff_v3_6_Agrobacterium_radiobacter_K84_uid58..> 28-Aug-2014 14:12       2349394
snpEff_v3_6_Agrobacterium_tumefaciens_C58_uid57..> 28-Aug-2014 14:12       1859911
snpEff_v3_6_Agrobacterium_vitis_S4_uid58249.zip  28-Aug-2014 14:12       1980394
snpEff_v3_6_Agromonas_oligotrophica_S58_uid1921..> 28-Aug-2014 14:12       2568938
snpEff_v3_6_Akkermansia_muciniphila_ATCC_BAA_83..> 28-Aug-2014 14:13       834279
snpEff_v3_6_Alcanivorax_borkumensis_SK2_uid5816..> 28-Aug-2014 14:13       1016774
snpEff_v3_6_Alcanivorax_dieselolei_B5_uid176364..> 28-Aug-2014 14:13       1607210
snpEff_v3_6_Alicycliphilus_denitrificans_BC_uid..> 28-Aug-2014 14:13       1563749
snpEff_v3_6_Alicycliphilus_denitrificans_K601_u..> 28-Aug-2014 14:13       1632372
snpEff_v3_6_Alicyclobacillus_acidocaldarius_DSM..> 28-Aug-2014 14:13       1044333
snpEff_v3_6_Alicyclobacillus_acidocaldarius_Tc_..> 28-Aug-2014 14:13       1043162
snpEff_v3_6_Aliivibrio_salmonicida_LFI1238_uid5..> 28-Aug-2014 14:13       1352511
snpEff_v3_6_Alistipes_finegoldii_DSM_17242_uid1..> 28-Aug-2014 14:13       1167380
snpEff_v3_6_Alistipes_shahii_WAL_8301_uid197175..> 28-Aug-2014 14:13       959919
snpEff_v3_6_Alkalilimnicola_ehrlichii_MLHE_1_ui..> 28-Aug-2014 14:13       1055282
snpEff_v3_6_Alkaliphilus_metalliredigens_QYMF_u..> 28-Aug-2014 14:13       1547342
snpEff_v3_6_Alkaliphilus_oremlandii_OhILAs_uid5..> 28-Aug-2014 14:13       986754
snpEff_v3_6_Allochromatium_vinosum_DSM_180_uid4..> 28-Aug-2014 14:13       1182056
snpEff_v3_6_Alteromonas_SN2_uid67349.zip      28-Aug-2014 14:13       1611950
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii_ATCC_27126_ui..> 28-Aug-2014 14:13       1492294
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii_AltDE1_uid179..> 28-Aug-2014 14:13       1606853
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Aegean_Sea_M..> 28-Aug-2014 14:13       1433802
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Balearic_Sea..> 28-Aug-2014 14:13       1516888
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Black_Sea_11..> 28-Aug-2014 14:13       1450608
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Deep_ecotype..> 28-Aug-2014 14:13       1442828
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__English_Chan..> 28-Aug-2014 14:13       1236577
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__English_Chan..> 28-Aug-2014 14:13       1497086
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Ionian_Sea_U..> 28-Aug-2014 14:13       1505613
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Ionian_Sea_U..> 28-Aug-2014 14:13       1435715
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Ionian_Sea_U..> 28-Aug-2014 14:13       1416285
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Ionian_Sea_U..> 28-Aug-2014 14:13       1433515
snpEff_v3_6_Alteromonas_macleodii__Ionian_Sea_U..> 28-Aug-2014 14:13       1604737
snpEff_v3_6_Amel4.0.21.zip             28-Aug-2014 14:13       9143464
snpEff_v3_6_Amel_2.0.18.zip            28-Aug-2014 14:13       8866639
snpEff_v3_6_Aminobacterium_colombiense_DSM_1226..> 28-Aug-2014 14:13       673997
snpEff_v3_6_Ammonifex_degensii_KC4_uid41053.zip  28-Aug-2014 14:13       703413
snpEff_v3_6_Amphibacillus_xylanus_NBRC_15112_ui..> 28-Aug-2014 14:13       831595
snpEff_v3_6_Amycolatopsis_mediterranei_RB_uid21..> 28-Aug-2014 14:13       3199652
snpEff_v3_6_Amycolatopsis_mediterranei_S699_uid..> 28-Aug-2014 14:13       3263562
snpEff_v3_6_Amycolatopsis_mediterranei_S699_uid..> 28-Aug-2014 14:13       3202722
snpEff_v3_6_Amycolatopsis_mediterranei_U32_uid5..> 28-Aug-2014 14:13       3206446
snpEff_v3_6_Amycolatopsis_orientalis_HCCB10007_..> 28-Aug-2014 14:13       2868211
snpEff_v3_6_Amycolicicoccus_subflavus_DQS3_9A1_..> 28-Aug-2014 14:13       1649894
snpEff_v3_6_Anabaena_90_uid179383.zip       28-Aug-2014 14:13       1580987
snpEff_v3_6_Anabaena_cylindrica_PCC_7122_uid183..> 28-Aug-2014 14:13       2096337
snpEff_v3_6_Anabaena_variabilis_ATCC_29413_uid5..> 28-Aug-2014 14:13       2142534
snpEff_v3_6_Anaerobaculum_mobile_DSM_13181_uid1..> 28-Aug-2014 14:13       735143
snpEff_v3_6_Anaerococcus_prevotii_DSM_20548_uid..> 28-Aug-2014 14:13       648000
snpEff_v3_6_Anaerolinea_thermophila_UNI_1_uid62..> 28-Aug-2014 14:13       1202381
snpEff_v3_6_Anaeromyxobacter_Fw109_5_uid58755.zip 28-Aug-2014 14:13       1621837
snpEff_v3_6_Anaeromyxobacter_K_uid58953.zip    28-Aug-2014 14:13       1553327
snpEff_v3_6_Anaeromyxobacter_dehalogenans_2CP_1..> 28-Aug-2014 14:13       1544885
snpEff_v3_6_Anaeromyxobacter_dehalogenans_2CP_C..> 28-Aug-2014 14:13       1538204
snpEff_v3_6_Anaplasma_centrale_Israel_uid42155.zip 28-Aug-2014 14:13       371777
snpEff_v3_6_Anaplasma_marginale_Dawn_uid226994.zip 28-Aug-2014 14:13       283118
snpEff_v3_6_Anaplasma_marginale_Florida_uid5857..> 28-Aug-2014 14:13       376460
snpEff_v3_6_Anaplasma_marginale_Gypsy_Plains_ui..> 28-Aug-2014 14:13       298930
snpEff_v3_6_Anaplasma_marginale_Maries_uid57629..> 28-Aug-2014 14:13       377187
snpEff_v3_6_Anaplasma_phagocytophilum_Dog2_uid2..> 28-Aug-2014 14:13       404190
snpEff_v3_6_Anaplasma_phagocytophilum_HZ2_uid21..> 28-Aug-2014 14:13       404238
snpEff_v3_6_Anaplasma_phagocytophilum_HZ_uid579..> 28-Aug-2014 14:13       391303
snpEff_v3_6_Anaplasma_phagocytophilum_JM_uid213..> 28-Aug-2014 14:13       404957
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.64.zip            28-Aug-2014 14:13      17283754
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.65.zip            28-Aug-2014 14:13      17285278
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.66.zip            28-Aug-2014 14:13      17286738
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.68.zip            28-Aug-2014 14:13      17286362
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.69.zip            28-Aug-2014 14:13      17291613
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.70.zip            28-Aug-2014 14:13      17292118
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.71.zip            28-Aug-2014 14:13      24565832
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.72.zip            28-Aug-2014 14:14      24568075
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.73.zip            28-Aug-2014 14:14      24566438
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.74.zip            28-Aug-2014 14:14      24566120
snpEff_v3_6_AnoCar2.0.75.zip            28-Aug-2014 14:14      24566515
snpEff_v3_6_Anoxybacillus_flavithermus_WK1_uid5..> 28-Aug-2014 14:14       948041
snpEff_v3_6_Aqu1.18.zip              28-Aug-2014 14:14      19500462
snpEff_v3_6_Aqu1.21.zip              28-Aug-2014 14:14      19500536
snpEff_v3_6_Aquifex_aeolicus_VF5_uid57765.zip   28-Aug-2014 14:14       538373
snpEff_v3_6_Arcanobacterium_haemolyticum_DSM_20..> 28-Aug-2014 14:14       637936
snpEff_v3_6_Archaeoglobus_fulgidus_DSM_4304_uid..> 28-Aug-2014 14:14       773506
snpEff_v3_6_Archaeoglobus_profundus_DSM_5631_ui..> 28-Aug-2014 14:14       559615
snpEff_v3_6_Archaeoglobus_sulfaticallidus_PM70_..> 28-Aug-2014 14:14       699812
snpEff_v3_6_Archaeoglobus_veneficus_SNP6_uid652..> 28-Aug-2014 14:14       653979
snpEff_v3_6_Arcobacter_L_uid158135.zip       28-Aug-2014 14:14       970219
snpEff_v3_6_Arcobacter_butzleri_7h1h_uid200766.zip 28-Aug-2014 14:14       749502
snpEff_v3_6_Arcobacter_butzleri_ED_1_uid158699.zip 28-Aug-2014 14:14       743144
snpEff_v3_6_Arcobacter_butzleri_RM4018_uid58557..> 28-Aug-2014 14:14       776067
snpEff_v3_6_Arcobacter_nitrofigilis_DSM_7299_ui..> 28-Aug-2014 14:14       1064730
snpEff_v3_6_Aromatoleum_aromaticum_EbN1_uid5823..> 28-Aug-2014 14:14       1575543
snpEff_v3_6_Arthrobacter_FB24_uid58141.zip     28-Aug-2014 14:14       1641201
snpEff_v3_6_Arthrobacter_arilaitensis_Re117_uid..> 28-Aug-2014 14:14       1226926
snpEff_v3_6_Arthrobacter_aurescens_TC1_uid58109..> 28-Aug-2014 14:14       1680527
snpEff_v3_6_Arthrobacter_chlorophenolicus_A6_ui..> 28-Aug-2014 14:14       1614567
snpEff_v3_6_Arthrobacter_nitroguajacolicus_Rue6..> 28-Aug-2014 14:14       1696129
snpEff_v3_6_Arthrobacter_phenanthrenivorans_Sph..> 28-Aug-2014 14:14       1482264
snpEff_v3_6_Arthrospira_platensis_NIES_39_uid19..> 28-Aug-2014 14:14       2106197
snpEff_v3_6_AstMex102.74.zip            28-Aug-2014 14:15      31505261
snpEff_v3_6_AstMex102.75.zip            28-Aug-2014 14:15      31512680
snpEff_v3_6_Aster_yellows_witches_broom_phytopl..> 28-Aug-2014 14:15       199562
snpEff_v3_6_Asticcacaulis_excentricus_CB_48_uid..> 28-Aug-2014 14:15       1385425
snpEff_v3_6_Atopobium_parvulum_DSM_20469_uid591..> 28-Aug-2014 14:15       508859
snpEff_v3_6_Attacep1.0.18.zip           28-Aug-2014 14:15      10487347
snpEff_v3_6_Azoarcus_BH72_uid61603.zip       28-Aug-2014 14:15       1421642
snpEff_v3_6_Azoarcus_KH32C_uid193704.zip      28-Aug-2014 14:15       1911515
snpEff_v3_6_Azorhizobium_caulinodans_ORS_571_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1713757
snpEff_v3_6_Azospirillum_B510_uid46085.zip     28-Aug-2014 14:15       2372998
snpEff_v3_6_Azospirillum_brasilense_Sp245_uid16..> 28-Aug-2014 14:15       2415350
snpEff_v3_6_Azospirillum_lipoferum_4B_uid82343.zip 28-Aug-2014 14:15       2130194
snpEff_v3_6_Azotobacter_vinelandii_CA6_uid19883..> 28-Aug-2014 14:15       1696046
snpEff_v3_6_Azotobacter_vinelandii_CA_uid198829..> 28-Aug-2014 14:15       1709130
snpEff_v3_6_Azotobacter_vinelandii_DJ_uid57597.zip 28-Aug-2014 14:15       1710267
snpEff_v3_6_B05.10_v2.18.zip            28-Aug-2014 14:15       6751294
snpEff_v3_6_B05.10_v2.21.zip            28-Aug-2014 14:15       6751269
snpEff_v3_6_BDGP5.18.zip              28-Aug-2014 14:16      18847394
snpEff_v3_6_BDGP5.21.zip              28-Aug-2014 14:16      18847365
snpEff_v3_6_BDGP5.25.64.zip            28-Aug-2014 14:16      15638553
snpEff_v3_6_BDGP5.66.zip              28-Aug-2014 14:16      16932685
snpEff_v3_6_BDGP5.68.zip              28-Aug-2014 14:16      16958579
snpEff_v3_6_BDGP5.69.zip              28-Aug-2014 14:16      16958461
snpEff_v3_6_BDGP5.70.zip              28-Aug-2014 14:16      18857735
snpEff_v3_6_BDGP5.71.zip              28-Aug-2014 14:16      18857605
snpEff_v3_6_BDGP5.72.zip              28-Aug-2014 14:16      18856528
snpEff_v3_6_BDGP5.73.zip              28-Aug-2014 14:16      18856214
snpEff_v3_6_BDGP5.74.zip              28-Aug-2014 14:17      18856214
snpEff_v3_6_BDGP5.75.zip              28-Aug-2014 14:17      18859172
snpEff_v3_6_BGI_duck_1.0.73.zip          28-Aug-2014 14:17      16906301
snpEff_v3_6_BGI_duck_1.0.74.zip          28-Aug-2014 14:17      16907179
snpEff_v3_6_BGI_duck_1.0.75.zip          28-Aug-2014 14:17      16906969
snpEff_v3_6_BROADD2.64.zip             28-Aug-2014 14:17      22269710
snpEff_v3_6_BROADD2.65.zip             28-Aug-2014 14:17      22269406
snpEff_v3_6_BROADD2.66.zip             28-Aug-2014 14:17      22269489
snpEff_v3_6_BROADO5.64.zip             28-Aug-2014 14:17      23658245
snpEff_v3_6_BROADO5.65.zip             28-Aug-2014 14:17      23658640
snpEff_v3_6_BROADO5.66.zip             28-Aug-2014 14:18      23657132
snpEff_v3_6_BROADO5.68.zip             28-Aug-2014 14:18      23637049
snpEff_v3_6_BROADO5.69.zip             28-Aug-2014 14:18      27659264
snpEff_v3_6_BROADO5.70.zip             28-Aug-2014 14:18      27658411
snpEff_v3_6_BROADO5.71.zip             28-Aug-2014 14:18      27658200
snpEff_v3_6_BROADO5.72.zip             28-Aug-2014 14:18      27658065
snpEff_v3_6_BROADO5.73.zip             28-Aug-2014 14:18      27657859
snpEff_v3_6_BROADO5.74.zip             28-Aug-2014 14:18      27658424
snpEff_v3_6_BROADO5.75.zip             28-Aug-2014 14:18      27658847
snpEff_v3_6_BROADS1.64.zip             28-Aug-2014 14:18      24591023
snpEff_v3_6_BROADS1.65.zip             28-Aug-2014 14:18      24590699
snpEff_v3_6_BROADS1.66.zip             28-Aug-2014 14:18      24592633
snpEff_v3_6_BROADS1.68.zip             28-Aug-2014 14:18      24588711
snpEff_v3_6_BROADS1.69.zip             28-Aug-2014 14:19      24592436
snpEff_v3_6_BROADS1.70.zip             28-Aug-2014 14:19      24589189
snpEff_v3_6_BROADS1.71.zip             28-Aug-2014 14:19      24590167
snpEff_v3_6_BROADS1.72.zip             28-Aug-2014 14:19      24589744
snpEff_v3_6_BROADS1.73.zip             28-Aug-2014 14:19      24605201
snpEff_v3_6_BROADS1.74.zip             28-Aug-2014 14:19      24604435
snpEff_v3_6_BROADS1.75.zip             28-Aug-2014 14:19      24612534
snpEff_v3_6_BUSHBABY1.64.zip            28-Aug-2014 14:19      18481013
snpEff_v3_6_B_malayi-3.0.18.zip          28-Aug-2014 14:17      10043017
snpEff_v3_6_B_malayi-3.0.21.zip          28-Aug-2014 14:17      10043017
snpEff_v3_6_Bacillus_1NLA3E_uid81841.zip      28-Aug-2014 14:15       1484684
snpEff_v3_6_Bacillus_JS_uid162189.zip       28-Aug-2014 14:16       1386494
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_CC178_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1327231
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_DSM_7_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1317686
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_FZB42_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1313259
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_IT_45_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1319320
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_LFB112_u..> 28-Aug-2014 14:15       1302644
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_LL3_uid1..> 28-Aug-2014 14:15       1345149
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_TA208_ui..> 28-Aug-2014 14:15       1341081
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_XH7_uid1..> 28-Aug-2014 14:15       1335955
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_Y2_uid16..> 28-Aug-2014 14:15       1376707
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1318490
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1330080
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1391656
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1344497
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1293118
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1289278
snpEff_v3_6_Bacillus_amyloliquefaciens_plantaru..> 28-Aug-2014 14:15       1393750
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_A0248_uid59385.zip 28-Aug-2014 14:15       1652881
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_A2012_uid54101.zip 28-Aug-2014 14:15        76450
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_Ames_uid57909.zip  28-Aug-2014 14:15       1592531
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_CDC_684_uid59303..> 28-Aug-2014 14:15       1789863
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_H9401_uid162021.zip 28-Aug-2014 14:15       1765386
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis_Sterne_uid58091.zip 28-Aug-2014 14:15       1594194
snpEff_v3_6_Bacillus_anthracis__Ames_Ancestor__..> 28-Aug-2014 14:15       1662078
snpEff_v3_6_Bacillus_atrophaeus_1942_uid59887.zip 28-Aug-2014 14:15       1386604
snpEff_v3_6_Bacillus_cellulosilyticus_DSM_2522_..> 28-Aug-2014 14:15       1421314
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_03BB102_uid59299.zip  28-Aug-2014 14:15       1749831
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_AH187_uid58753.zip   28-Aug-2014 14:16       1807496
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_AH820_uid58751.zip   28-Aug-2014 14:16       1806689
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_ATCC_10987_uid57673..> 28-Aug-2014 14:16       1783064
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_ATCC_14579_uid57975..> 28-Aug-2014 14:16       1662496
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_B4264_uid58757.zip   28-Aug-2014 14:16       1732489
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_E33L_uid58103.zip   28-Aug-2014 14:16       1832899
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_F837_76_uid83611.zip  28-Aug-2014 14:16       1717164
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_FRI_35_uid173403.zip  28-Aug-2014 14:16       1728149
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_G9842_uid58759.zip   28-Aug-2014 14:16       1839768
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_NC7401_uid82815.zip  28-Aug-2014 14:16       1780553
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_Q1_uid58529.zip    28-Aug-2014 14:16       1756031
snpEff_v3_6_Bacillus_cereus_biovar_anthracis_CI..> 28-Aug-2014 14:16       1785552
snpEff_v3_6_Bacillus_clausii_KSM_K16_uid58237.zip 28-Aug-2014 14:16       1399154
snpEff_v3_6_Bacillus_coagulans_2_6_uid68053.zip  28-Aug-2014 14:16       941095
snpEff_v3_6_Bacillus_coagulans_36D1_uid54335.zip  28-Aug-2014 14:16       1087071
snpEff_v3_6_Bacillus_cytotoxicus_NVH_391_98_uid..> 28-Aug-2014 14:16       1242265
snpEff_v3_6_Bacillus_halodurans_C_125_uid57791.zip 28-Aug-2014 14:16       1363422
snpEff_v3_6_Bacillus_infantis_NRRL_B_14911_uid2..> 28-Aug-2014 14:16       1614774
snpEff_v3_6_Bacillus_licheniformis_9945A_uid207..> 28-Aug-2014 14:16       1465443
snpEff_v3_6_Bacillus_licheniformis_ATCC_14580_u..> 28-Aug-2014 14:16       1386840
snpEff_v3_6_Bacillus_licheniformis_DSM_13___ATC..> 28-Aug-2014 14:16       1393653
snpEff_v3_6_Bacillus_megaterium_DSM319_uid48371..> 28-Aug-2014 14:16       1615001
snpEff_v3_6_Bacillus_megaterium_QM_B1551_uid158..> 28-Aug-2014 14:16       1751223
snpEff_v3_6_Bacillus_megaterium_WSH_002_uid1598..> 28-Aug-2014 14:16       1612178
snpEff_v3_6_Bacillus_pseudofirmus_OF4_uid45847.zip 28-Aug-2014 14:16       1407897
snpEff_v3_6_Bacillus_pumilus_SAFR_032_uid59017.zip 28-Aug-2014 14:16       1231218
snpEff_v3_6_Bacillus_selenitireducens_MLS10_uid..> 28-Aug-2014 14:16       1152122
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_168_uid57675.zip   28-Aug-2014 14:16       1436849
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_6051_HGW_uid19370..> 28-Aug-2014 14:16       1435531
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_BAB_1_uid195461.zip 28-Aug-2014 14:16       1339471
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_BSP1_uid184010.zip  28-Aug-2014 14:16       1290138
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_BSn5_uid62463.zip  28-Aug-2014 14:16       1375144
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_PY79_uid229877.zip  28-Aug-2014 14:16       1355256
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_QB928_uid173926.zip 28-Aug-2014 14:16       1388067
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_RO_NN_1_uid158879..> 28-Aug-2014 14:16       1343542
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_XF_1_uid189187.zip  28-Aug-2014 14:16       1291043
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_natto_BEST195_uid..> 28-Aug-2014 14:16       1361448
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_spizizenii_TU_B_1..> 28-Aug-2014 14:16       1396350
snpEff_v3_6_Bacillus_subtilis_spizizenii_W23_ui..> 28-Aug-2014 14:16       1373839
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_Al_Hakam_uid..> 28-Aug-2014 14:16       1644880
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_BMB171_uid49..> 28-Aug-2014 14:16       1726162
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_Bt407_uid177..> 28-Aug-2014 14:16       2006218
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_HD_771_uid17..> 28-Aug-2014 14:16       2047255
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_HD_789_uid17..> 28-Aug-2014 14:16       2022381
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_MC28_uid1763..> 28-Aug-2014 14:16       2076727
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_YBT_1518_uid..> 28-Aug-2014 14:16       2072391
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_serovar_IS50..> 28-Aug-2014 14:16       2143575
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_serovar_chin..> 28-Aug-2014 14:16       1933462
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_serovar_fini..> 28-Aug-2014 14:16       1838400
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_serovar_konk..> 28-Aug-2014 14:16       1695767
snpEff_v3_6_Bacillus_thuringiensis_serovar_kurs..> 28-Aug-2014 14:16       1890104
snpEff_v3_6_Bacillus_toyonensis_BCT_7112_uid227..> 28-Aug-2014 14:16       1582917
snpEff_v3_6_Bacillus_weihenstephanensis_KBAB4_u..> 28-Aug-2014 14:16       1825012
snpEff_v3_6_Bacteriovorax_marinus_SJ_uid82341.zip 28-Aug-2014 14:16       1174809
snpEff_v3_6_Bacteroides_CF50_uid222805.zip     28-Aug-2014 14:16       909942
snpEff_v3_6_Bacteroides_fragilis_638R_uid84217.zip 28-Aug-2014 14:16       1723719
snpEff_v3_6_Bacteroides_fragilis_NCTC_9343_uid5..> 28-Aug-2014 14:16       1683570
snpEff_v3_6_Bacteroides_fragilis_YCH46_uid58195..> 28-Aug-2014 14:16       1752202
snpEff_v3_6_Bacteroides_helcogenes_P_36_108_uid..> 28-Aug-2014 14:16       1292158
snpEff_v3_6_Bacteroides_salanitronis_DSM_18170_..> 28-Aug-2014 14:16       1367652
snpEff_v3_6_Bacteroides_thetaiotaomicron_VPI_54..> 28-Aug-2014 14:16       2018007
snpEff_v3_6_Bacteroides_uniformis_uid13130.zip   28-Aug-2014 14:16        4136
snpEff_v3_6_Bacteroides_vulgatus_ATCC_8482_uid5..> 28-Aug-2014 14:16       1649410
snpEff_v3_6_Bacteroides_xylanisolvens_XB1A_uid1..> 28-Aug-2014 14:16       1770884
snpEff_v3_6_Bartonella_australis_Aust_NH1_uid18..> 28-Aug-2014 14:16       474829
snpEff_v3_6_Bartonella_bacilliformis_KC583_uid5..> 28-Aug-2014 14:16       442906
snpEff_v3_6_Bartonella_clarridgeiae_73_uid62131..> 28-Aug-2014 14:16       461793
snpEff_v3_6_Bartonella_grahamii_as4aup_uid59405..> 28-Aug-2014 14:16       649832
snpEff_v3_6_Bartonella_henselae_Houston_1_uid57..> 28-Aug-2014 14:16       531719
snpEff_v3_6_Bartonella_quintana_RM_11_uid174512..> 28-Aug-2014 14:16       428379
snpEff_v3_6_Bartonella_quintana_Toulouse_uid576..> 28-Aug-2014 14:16       432662
snpEff_v3_6_Bartonella_tribocorum_CIP_105476_ui..> 28-Aug-2014 14:16       718203
snpEff_v3_6_Bartonella_vinsonii_berkhoffii_Winn..> 28-Aug-2014 14:16       515867
snpEff_v3_6_Baumannia_cicadellinicola_Hc__Homal..> 28-Aug-2014 14:16       218706
snpEff_v3_6_Bdellovibrio_bacteriovorus_HD100_ui..> 28-Aug-2014 14:16       1301156
snpEff_v3_6_Bdellovibrio_bacteriovorus_Tiberius..> 28-Aug-2014 14:16       1334350
snpEff_v3_6_Bdellovibrio_exovorus_JSS_uid194119..> 28-Aug-2014 14:16       922304
snpEff_v3_6_Beijerinckia_indica_ATCC_9039_uid59..> 28-Aug-2014 14:17       1345160
snpEff_v3_6_Belliella_baltica_DSM_15883_uid1681..> 28-Aug-2014 14:17       1333045
snpEff_v3_6_Beutenbergia_cavernae_DSM_12333_uid..> 28-Aug-2014 14:17       1482571
snpEff_v3_6_Bibersteinia_trehalosi_192_uid19370..> 28-Aug-2014 14:17       807243
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_adolescentis_ATCC_1..> 28-Aug-2014 14:17       647966
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_ATCC_25527..> 28-Aug-2014 14:17       596801
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_AD0..> 28-Aug-2014 14:17       588887
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_ATC..> 28-Aug-2014 14:17       593670
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_B42..> 28-Aug-2014 14:17       592665
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_BB_..> 28-Aug-2014 14:17       631712
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_BLC..> 28-Aug-2014 14:17       596759
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_Bi_..> 28-Aug-2014 14:17       598154
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_Bl1..> 28-Aug-2014 14:17       596554
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_Bl_..> 28-Aug-2014 14:17       600229
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_CNC..> 28-Aug-2014 14:17       635003
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_DSM..> 28-Aug-2014 14:17       598809
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_animalis_lactis_V9_..> 28-Aug-2014 14:17       600611
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_asteroides_PRL2011_..> 28-Aug-2014 14:17       670124
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_bifidum_BGN4_uid167..> 28-Aug-2014 14:17       682537
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_bifidum_PRL2010_uid..> 28-Aug-2014 14:17       662582
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_bifidum_S17_uid5954..> 28-Aug-2014 14:17       671725
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_breve_ACS_071_V_Sch..> 28-Aug-2014 14:17       707159
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_breve_UCC2003_uid19..> 28-Aug-2014 14:17       735306
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_dentium_Bd1_uid4309..> 28-Aug-2014 14:17       821662
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_BBMN68_uid60..> 28-Aug-2014 14:17       695610
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_DJO10A_uid58..> 28-Aug-2014 14:17       750581
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_F8_uid197184..> 28-Aug-2014 14:17       624882
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_JCM_1217_uid..> 28-Aug-2014 14:17       737844
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_JDM301_uid49..> 28-Aug-2014 14:17       758638
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_KACC_91563_u..> 28-Aug-2014 14:17       748864
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_NCC2705_uid5..> 28-Aug-2014 14:17       691363
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_infantis_157..> 28-Aug-2014 14:17       747658
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_infantis_ATC..> 28-Aug-2014 14:17       890485
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_longum_infantis_ATC..> 28-Aug-2014 14:17       881415
snpEff_v3_6_Bifidobacterium_thermophilum_RBL67_..> 28-Aug-2014 14:17       690901
snpEff_v3_6_Blastococcus_saxobsidens_DD2_uid893..> 28-Aug-2014 14:17       1567378
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Blaberus_giganteus..> 28-Aug-2014 14:17       213167
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Blatta_orientalis_..> 28-Aug-2014 14:17       212787
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Blattella_germanic..> 28-Aug-2014 14:17       217689
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Cryptocercus_punct..> 28-Aug-2014 14:17       198377
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Mastotermes_darwin..> 28-Aug-2014 14:17       198896
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Nauphoeta_cinerea_..> 28-Aug-2014 14:17       211247
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Panesthia_angustip..> 28-Aug-2014 14:17       211285
snpEff_v3_6_Blattabacterium__Periplaneta_americ..> 28-Aug-2014 14:17       215769
snpEff_v3_6_Bmor1.18.zip              28-Aug-2014 14:17       9695982
snpEff_v3_6_Bmor1.21.zip              28-Aug-2014 14:17       9696094
snpEff_v3_6_Bordetella_avium_197N_uid61563.zip   28-Aug-2014 14:17       1215408
snpEff_v3_6_Bordetella_bronchiseptica_253_uid17..> 28-Aug-2014 14:17       1680654
snpEff_v3_6_Bordetella_bronchiseptica_MO149_uid..> 28-Aug-2014 14:17       1642775
snpEff_v3_6_Bordetella_bronchiseptica_RB50_uid5..> 28-Aug-2014 14:17       1748714
snpEff_v3_6_Bordetella_parapertussis_12822_uid5..> 28-Aug-2014 14:17       1475658
snpEff_v3_6_Bordetella_parapertussis_18323_uid1..> 28-Aug-2014 14:17       1142801
snpEff_v3_6_Bordetella_parapertussis_Bpp5_uid17..> 28-Aug-2014 14:17       1453865
snpEff_v3_6_Bordetella_pertussis_CS_uid158859.zip 28-Aug-2014 14:17       1183213
snpEff_v3_6_Bordetella_pertussis_Tohama_I_uid57..> 28-Aug-2014 14:17       1168480
snpEff_v3_6_Bordetella_petrii_DSM_12804_uid6163..> 28-Aug-2014 14:17       1742139
snpEff_v3_6_Bordetella_petrii_uid61631.zip     28-Aug-2014 14:17       1742081
snpEff_v3_6_Borrelia_afzelii_HLJ01_uid177930.zip  28-Aug-2014 14:17       304880
snpEff_v3_6_Borrelia_afzelii_PKo_uid159867.zip   28-Aug-2014 14:17       456943
snpEff_v3_6_Borrelia_afzelii_PKo_uid58653.zip   28-Aug-2014 14:17       398837
snpEff_v3_6_Borrelia_bissettii_DN127_uid71231.zip 28-Aug-2014 14:17       458620
snpEff_v3_6_Borrelia_burgdorferi_B31_uid57581.zip 28-Aug-2014 14:17       453253
snpEff_v3_6_Borrelia_burgdorferi_CA382_uid21479..> 28-Aug-2014 14:17       300972
snpEff_v3_6_Borrelia_burgdorferi_JD1_uid161197.zip 28-Aug-2014 14:17       475445
snpEff_v3_6_Borrelia_burgdorferi_N40_uid161241.zip 28-Aug-2014 14:17       417248
snpEff_v3_6_Borrelia_burgdorferi_ZS7_uid59429.zip 28-Aug-2014 14:17       410772
snpEff_v3_6_Borrelia_crocidurae_Achema_uid16233..> 28-Aug-2014 14:17       454279
snpEff_v3_6_Borrelia_duttonii_Ly_uid58791.zip   28-Aug-2014 14:17       455737
snpEff_v3_6_Borrelia_garinii_BgVir_uid162165.zip  28-Aug-2014 14:17       328357
snpEff_v3_6_Borrelia_garinii_NMJW1_uid177081.zip  28-Aug-2014 14:17       298720
snpEff_v3_6_Borrelia_garinii_PBi_uid58125.zip   28-Aug-2014 14:17       326691
snpEff_v3_6_Borrelia_hermsii_DAH_uid59225.zip   28-Aug-2014 14:17       326478
snpEff_v3_6_Borrelia_miyamotoi_LB_2001_uid21523..> 28-Aug-2014 14:17       297820
snpEff_v3_6_Borrelia_recurrentis_A1_uid58793.zip  28-Aug-2014 14:17       356726
snpEff_v3_6_Borrelia_turicatae_91E135_uid58311.zip 28-Aug-2014 14:17       307855
snpEff_v3_6_Borrelia_valaisiana_VS116_uid54823.zip 28-Aug-2014 14:17       104930
snpEff_v3_6_Brachybacterium_faecium_DSM_4810_ui..> 28-Aug-2014 14:17       1121593
snpEff_v3_6_Brachyspira_hyodysenteriae_WA1_uid5..> 28-Aug-2014 14:17       935281
snpEff_v3_6_Brachyspira_intermedia_PWS_A_uid158..> 28-Aug-2014 14:17       998139
snpEff_v3_6_Brachyspira_murdochii_DSM_12563_uid..> 28-Aug-2014 14:17       991346
snpEff_v3_6_Brachyspira_pilosicoli_95_1000_uid5..> 28-Aug-2014 14:17       819175
snpEff_v3_6_Brachyspira_pilosicoli_B2904_uid175..> 28-Aug-2014 14:17       884292
snpEff_v3_6_Brachyspira_pilosicoli_P43_6_78_uid..> 28-Aug-2014 14:17       756498
snpEff_v3_6_Brachyspira_pilosicoli_WesB_uid1752..> 28-Aug-2014 14:17       909873
snpEff_v3_6_Bradyrhizobium_BTAi1_uid58505.zip   28-Aug-2014 14:17       2635614
snpEff_v3_6_Bradyrhizobium_ORS_278_uid58941.zip  28-Aug-2014 14:17       2311360
snpEff_v3_6_Bradyrhizobium_S23321_uid158167.zip  28-Aug-2014 14:17       2349018
snpEff_v3_6_Bradyrhizobium_japonicum_USDA_110_u..> 28-Aug-2014 14:17       2888429
snpEff_v3_6_Bradyrhizobium_japonicum_USDA_6_uid..> 28-Aug-2014 14:17       2928900
snpEff_v3_6_Brevibacillus_brevis_NBRC_100599_ui..> 28-Aug-2014 14:17       2108186
snpEff_v3_6_Brevundimonas_subvibrioides_ATCC_15..> 28-Aug-2014 14:17       1127406
snpEff_v3_6_Brucella_abortus_A13334_uid83615.zip  28-Aug-2014 14:19       1073025
snpEff_v3_6_Brucella_abortus_S19_uid58873.zip   28-Aug-2014 14:19       1031145
snpEff_v3_6_Brucella_abortus_bv__1_9_941_uid580..> 28-Aug-2014 14:19       1010098
snpEff_v3_6_Brucella_canis_ATCC_23365_uid59009.zip 28-Aug-2014 14:19       1060523
snpEff_v3_6_Brucella_canis_HSK_A52141_uid83613.zip 28-Aug-2014 14:19       1066684
snpEff_v3_6_Brucella_ceti_TE10759_12_uid229880.zip 28-Aug-2014 14:19       935774
snpEff_v3_6_Brucella_ceti_TE28753_12_uid229879.zip 28-Aug-2014 14:19       792950
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_ATCC_23457_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       1024202
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_M28_uid158857.zip 28-Aug-2014 14:19       1079637
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_M5_90_uid158855..> 28-Aug-2014 14:19       1074637
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_NI_uid158853.zip  28-Aug-2014 14:19       1061291
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_biovar_Abortus_..> 28-Aug-2014 14:19       999014
snpEff_v3_6_Brucella_melitensis_bv__1_16M_uid57..> 28-Aug-2014 14:19       1062860
snpEff_v3_6_Brucella_microti_CCM_4915_uid59319.zip 28-Aug-2014 14:19       1084781
snpEff_v3_6_Brucella_ovis_ATCC_25840_uid58113.zip 28-Aug-2014 14:19       970890
snpEff_v3_6_Brucella_pinnipedialis_B2_94_uid711..> 28-Aug-2014 14:19       1083226
snpEff_v3_6_Brucella_suis_1330_uid159871.zip    28-Aug-2014 14:19       1062128
snpEff_v3_6_Brucella_suis_1330_uid57927.zip    28-Aug-2014 14:19       1059919
snpEff_v3_6_Brucella_suis_ATCC_23445_uid59015.zip 28-Aug-2014 14:19       1052833
snpEff_v3_6_Brucella_suis_VBI22_uid83617.zip    28-Aug-2014 14:19       1063400
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_5A__Acyrthosiph..> 28-Aug-2014 14:19       201362
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_APS__Acyrthosip..> 28-Aug-2014 14:19       207322
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Ak__Acyrthosiph..> 28-Aug-2014 14:19       204603
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Bp__Baizongia_p..> 28-Aug-2014 14:19       183544
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Cc__Cinara_cedr..> 28-Aug-2014 14:19       126477
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_JF98__Acyrthosi..> 28-Aug-2014 14:19       141492
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_JF99__Acyrthosi..> 28-Aug-2014 14:19       202271
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_LL01__Acyrthosi..> 28-Aug-2014 14:19       194075
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Sg__Schizaphis_..> 28-Aug-2014 14:19       195312
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_TLW03__Acyrthos..> 28-Aug-2014 14:19       192934
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Tuc7__Acyrthosi..> 28-Aug-2014 14:19       200651
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola_Ua__Uroleucon_a..> 28-Aug-2014 14:19       193645
snpEff_v3_6_Buchnera_aphidicola__Cinara_tujafil..> 28-Aug-2014 14:19       126553
snpEff_v3_6_Burkholderia_383_uid58073.zip     28-Aug-2014 14:19       2701940
snpEff_v3_6_Burkholderia_CCGE1001_uid42975.zip   28-Aug-2014 14:19       2139750
snpEff_v3_6_Burkholderia_CCGE1002_uid42523.zip   28-Aug-2014 14:19       2406371
snpEff_v3_6_Burkholderia_CCGE1003_uid46253.zip   28-Aug-2014 14:19       2176325
snpEff_v3_6_Burkholderia_KJ006_uid165871.zip    28-Aug-2014 14:19       1989453
snpEff_v3_6_Burkholderia_RPE64_uid205541.zip    28-Aug-2014 14:19       2210489
snpEff_v3_6_Burkholderia_YI23_uid81081.zip     28-Aug-2014 14:19       2815731
snpEff_v3_6_Burkholderia_ambifaria_AMMD_uid5830..> 28-Aug-2014 14:19       2320555
snpEff_v3_6_Burkholderia_ambifaria_MC40_6_uid58..> 28-Aug-2014 14:19       2343579
snpEff_v3_6_Burkholderia_cenocepacia_AU_1054_ui..> 28-Aug-2014 14:19       2240829
snpEff_v3_6_Burkholderia_cenocepacia_HI2424_uid..> 28-Aug-2014 14:19       2395388
snpEff_v3_6_Burkholderia_cenocepacia_J2315_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       2455393
snpEff_v3_6_Burkholderia_cenocepacia_MC0_3_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       2446544
snpEff_v3_6_Burkholderia_cepacia_GG4_uid173858.zip 28-Aug-2014 14:19       1988315
snpEff_v3_6_Burkholderia_gladioli_BSR3_uid66301..> 28-Aug-2014 14:19       2730153
snpEff_v3_6_Burkholderia_glumae_BGR1_uid59397.zip 28-Aug-2014 14:19       2107298
snpEff_v3_6_Burkholderia_mallei_ATCC_23344_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       1668544
snpEff_v3_6_Burkholderia_mallei_NCTC_10229_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       1768811
snpEff_v3_6_Burkholderia_mallei_NCTC_10247_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       1711988
snpEff_v3_6_Burkholderia_mallei_SAVP1_uid58387.zip 28-Aug-2014 14:19       1634060
snpEff_v3_6_Burkholderia_multivorans_ATCC_17616..> 28-Aug-2014 14:19       2159303
snpEff_v3_6_Burkholderia_multivorans_ATCC_17616..> 28-Aug-2014 14:19       2112776
snpEff_v3_6_Burkholderia_phenoliruptrix_BR3459a..> 28-Aug-2014 14:19       2325870
snpEff_v3_6_Burkholderia_phymatum_STM815_uid586..> 28-Aug-2014 14:19       2661870
snpEff_v3_6_Burkholderia_phytofirmans_PsJN_uid5..> 28-Aug-2014 14:19       2558808
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_1026b_uid..> 28-Aug-2014 14:19       2109944
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_1106a_uid..> 28-Aug-2014 14:19       2264384
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_1710b_uid..> 28-Aug-2014 14:19       2441375
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_668_uid58..> 28-Aug-2014 14:19       2241448
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_BPC006_ui..> 28-Aug-2014 14:19       2240528
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_K96243_ui..> 28-Aug-2014 14:19       2079276
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_MSHR305_u..> 28-Aug-2014 14:19       2159390
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_MSHR346_u..> 28-Aug-2014 14:19       1305827
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_MSHR346_u..> 28-Aug-2014 14:19       1305866
snpEff_v3_6_Burkholderia_pseudomallei_NCTC_1317..> 28-Aug-2014 14:19       2143501
snpEff_v3_6_Burkholderia_rhizoxinica_HKI_454_ui..> 28-Aug-2014 14:19       1252984
snpEff_v3_6_Burkholderia_thailandensis_E264_uid..> 28-Aug-2014 14:19       2035087
snpEff_v3_6_Burkholderia_thailandensis_MSMB121_..> 28-Aug-2014 14:19       2029011
snpEff_v3_6_Burkholderia_vietnamiensis_G4_uid58..> 28-Aug-2014 14:19       2599089
snpEff_v3_6_Burkholderia_xenovorans_LB400_uid57..> 28-Aug-2014 14:19       3060022
snpEff_v3_6_Butyrivibrio_fibrisolvens_uid197155..> 28-Aug-2014 14:19       926437
snpEff_v3_6_Butyrivibrio_proteoclasticus_B316_u..> 28-Aug-2014 14:19       1437309
snpEff_v3_6_CADRE.18.zip              28-Aug-2014 14:19       6533670
snpEff_v3_6_CADRE.21.zip              28-Aug-2014 14:19       6532014
snpEff_v3_6_CADRE2.18.zip             28-Aug-2014 14:19       7067222
snpEff_v3_6_CADRE2.21.zip             28-Aug-2014 14:19       7067174
snpEff_v3_6_CAT.64.zip               28-Aug-2014 14:20      17330148
snpEff_v3_6_CAT.65.zip               28-Aug-2014 14:20      17329129
snpEff_v3_6_CAT.66.zip               28-Aug-2014 14:20      17329602
snpEff_v3_6_CAT.68.zip               28-Aug-2014 14:21      17328461
snpEff_v3_6_CAT.69.zip               28-Aug-2014 14:21      17327916
snpEff_v3_6_CB4.18.zip               28-Aug-2014 14:21      13909212
snpEff_v3_6_CB4.21.zip               28-Aug-2014 14:21      13909248
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.66.zip           28-Aug-2014 14:22      25960804
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.68.zip           28-Aug-2014 14:22      25960780
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.69.zip           28-Aug-2014 14:22      25960695
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.70.zip           28-Aug-2014 14:22      25967105
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.71.zip           28-Aug-2014 14:22      25966500
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.72.zip           28-Aug-2014 14:22      25966163
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.73.zip           28-Aug-2014 14:22      25960390
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.74.zip           28-Aug-2014 14:22      25960707
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.4.75.zip           28-Aug-2014 14:22      25960664
snpEff_v3_6_CHIMP2.1.64.zip            28-Aug-2014 14:22      31222300
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.64.zip          28-Aug-2014 14:24      16252392
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.65.zip          28-Aug-2014 14:24      16252524
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.66.zip          28-Aug-2014 14:24      16251390
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.68.zip          28-Aug-2014 14:24      16251245
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.69.zip          28-Aug-2014 14:24      16251743
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.70.zip          28-Aug-2014 14:24      16251431
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.71.zip          28-Aug-2014 14:24      16251661
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.72.zip          28-Aug-2014 14:24      16251801
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.73.zip          28-Aug-2014 14:24      16249530
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.74.zip          28-Aug-2014 14:24      16247904
snpEff_v3_6_COMMON_SHREW1.75.zip          28-Aug-2014 14:24      16248365
snpEff_v3_6_CSAV2.0.64.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.65.zip             28-Aug-2014 14:23      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.66.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.68.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.69.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.70.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.71.zip             28-Aug-2014 14:25      13735558
snpEff_v3_6_CSAV2.0.72.zip             28-Aug-2014 14:25      13752592
snpEff_v3_6_CSAV2.0.73.zip             28-Aug-2014 14:25      13756424
snpEff_v3_6_CSAV2.0.74.zip             28-Aug-2014 14:25      13756424
snpEff_v3_6_CSAV2.0.75.zip             28-Aug-2014 14:25      13755832
snpEff_v3_6_C_brenneri-6.0.1b.18.zip        28-Aug-2014 14:21      19833151
snpEff_v3_6_C_brenneri-6.0.1b.21.zip        28-Aug-2014 14:21      19833151
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.64.zip         28-Aug-2014 14:23      36777277
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.65.zip         28-Aug-2014 14:23      36777058
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.66.zip         28-Aug-2014 14:23      36777315
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.68.zip         28-Aug-2014 14:23      36777478
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.69.zip         28-Aug-2014 14:23      36775257
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.70.zip         28-Aug-2014 14:23      36751173
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.71.zip         28-Aug-2014 14:23      36750228
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.72.zip         28-Aug-2014 14:24      36749783
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.73.zip         28-Aug-2014 14:24      36753109
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.74.zip         28-Aug-2014 14:24      36748337
snpEff_v3_6_C_jacchus3.2.1.75.zip         28-Aug-2014 14:24      36739069
snpEff_v3_6_C_japonica-7.0.1.18.zip        28-Aug-2014 14:24      14693205
snpEff_v3_6_C_japonica-7.0.1.21.zip        28-Aug-2014 14:24      14693206
snpEff_v3_6_C_remanei-15.0.1.18.zip        28-Aug-2014 14:25      19677095
snpEff_v3_6_C_remanei-15.0.1.21.zip        28-Aug-2014 14:25      19677095
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_bescii_DSM_672..> 28-Aug-2014 14:19       922988
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_hydrothermalis..> 28-Aug-2014 14:19       902824
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_kristjanssonii..> 28-Aug-2014 14:19       870827
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_kronotskyensis..> 28-Aug-2014 14:19       901459
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_lactoaceticus_..> 28-Aug-2014 14:19       820960
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_obsidiansis_OB..> 28-Aug-2014 14:19       789887
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_owensensis_OL_..> 28-Aug-2014 14:19       771685
snpEff_v3_6_Caldicellulosiruptor_saccharolyticu..> 28-Aug-2014 14:19       935657
snpEff_v3_6_Caldilinea_aerophila_DSM_14535___NB..> 28-Aug-2014 14:19       1641013
snpEff_v3_6_Caldisericum_exile_AZM16c01_uid1581..> 28-Aug-2014 14:19       547123
snpEff_v3_6_Caldisphaera_lagunensis_DSM_15908_u..> 28-Aug-2014 14:20       491094
snpEff_v3_6_Calditerrivibrio_nitroreducens_DSM_..> 28-Aug-2014 14:20       758450
snpEff_v3_6_Caldivirga_maquilingensis_IC_167_ui..> 28-Aug-2014 14:20       671903
snpEff_v3_6_Calothrix_PCC_6303_uid183109.zip    28-Aug-2014 14:20       2033788
snpEff_v3_6_Calothrix_PCC_7507_uid182930.zip    28-Aug-2014 14:20       2089356
snpEff_v3_6_Campylobacter_03_427_uid226993.zip   28-Aug-2014 14:20       596793
snpEff_v3_6_Campylobacter_coli_15_537360_uid226..> 28-Aug-2014 14:20       558074
snpEff_v3_6_Campylobacter_coli_76339_uid217050.zip 28-Aug-2014 14:20       544488
snpEff_v3_6_Campylobacter_coli_CVM_N29710_uid21..> 28-Aug-2014 14:20       576375
snpEff_v3_6_Campylobacter_concisus_13826_uid586..> 28-Aug-2014 14:20       662331
snpEff_v3_6_Campylobacter_curvus_525_92_uid5866..> 28-Aug-2014 14:20       645245
snpEff_v3_6_Campylobacter_fetus_82_40_uid58545.zip 28-Aug-2014 14:20       590879
snpEff_v3_6_Campylobacter_hominis_ATCC_BAA_381_..> 28-Aug-2014 14:20       540259
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_00_2425_uid219..> 28-Aug-2014 14:20       576921
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_00_2426_uid219..> 28-Aug-2014 14:20       560167
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_00_2538_uid219..> 28-Aug-2014 14:20       572704
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_00_2544_uid219..> 28-Aug-2014 14:20       588357
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_4031_uid222817..> 28-Aug-2014 14:20       576860
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_81116_uid58771..> 28-Aug-2014 14:20       557404
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_81_176_uid5850..> 28-Aug-2014 14:20       584819
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_IA3902_uid1595..> 28-Aug-2014 14:20       564867
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_ICDCCJ07001_ui..> 28-Aug-2014 14:20       530920
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_M1_uid159535.zip 28-Aug-2014 14:20       552113
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_NCTC_11168_BN1..> 28-Aug-2014 14:20       559692
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_NCTC_11168___A..> 28-Aug-2014 14:20       550567
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_PT14_uid176499..> 28-Aug-2014 14:20       551727
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_RM1221_uid5789..> 28-Aug-2014 14:20       596716
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_S3_uid159533.zip 28-Aug-2014 14:20       580984
snpEff_v3_6_Campylobacter_jejuni_doylei_269_97_..> 28-Aug-2014 14:20       569501
snpEff_v3_6_Campylobacter_lari_RM2100_uid58115.zip 28-Aug-2014 14:20       529530
snpEff_v3_6_CanFam3.1.68.zip            28-Aug-2014 14:20      28762791
snpEff_v3_6_CanFam3.1.69.zip            28-Aug-2014 14:20      28764120
snpEff_v3_6_CanFam3.1.70.zip            28-Aug-2014 14:20      28763621
snpEff_v3_6_CanFam3.1.71.zip            28-Aug-2014 14:20      28762984
snpEff_v3_6_CanFam3.1.72.zip            28-Aug-2014 14:20      28764423
snpEff_v3_6_CanFam3.1.73.zip            28-Aug-2014 14:20      28758322
snpEff_v3_6_CanFam3.1.74.zip            28-Aug-2014 14:20      28757225
snpEff_v3_6_CanFam3.1.75.zip            28-Aug-2014 14:20      28757590
snpEff_v3_6_Candidatus_Accumulibacter_phosphati..> 28-Aug-2014 14:20       1673399
snpEff_v3_6_Candidatus_Amoebophilus_asiaticus_5..> 28-Aug-2014 14:20       524168
snpEff_v3_6_Candidatus_Arthromitus_SFB_mouse_Ja..> 28-Aug-2014 14:20       517609
snpEff_v3_6_Candidatus_Arthromitus_SFB_mouse_Yi..> 28-Aug-2014 14:20       507155
snpEff_v3_6_Candidatus_Arthromitus_SFB_rat_Yit_..> 28-Aug-2014 14:20       487722
snpEff_v3_6_Candidatus_Azobacteroides_pseudotri..> 28-Aug-2014 14:20       315798
snpEff_v3_6_Candidatus_Blochmannia_chromaiodes_..> 28-Aug-2014 14:20       226093
snpEff_v3_6_Candidatus_Blochmannia_floridanus_u..> 28-Aug-2014 14:20       214762
snpEff_v3_6_Candidatus_Blochmannia_pennsylvanic..> 28-Aug-2014 14:20       226341
snpEff_v3_6_Candidatus_Blochmannia_vafer_BVAF_u..> 28-Aug-2014 14:20       216887
snpEff_v3_6_Candidatus_Caldiarchaeum_subterrane..> 28-Aug-2014 14:20       581396
snpEff_v3_6_Candidatus_Cardinium_hertigii_uid17..> 28-Aug-2014 14:20       303979
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_CE_iso..> 28-Aug-2014 14:20        52819
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_CS_iso..> 28-Aug-2014 14:20        53040
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_DC_uid..> 28-Aug-2014 14:20        60037
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_HC_iso..> 28-Aug-2014 14:20        54260
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_HT_iso..> 28-Aug-2014 14:20        51366
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_PC_iso..> 28-Aug-2014 14:20        52923
snpEff_v3_6_Candidatus_Carsonella_ruddii_uid587..> 28-Aug-2014 14:20        52729
snpEff_v3_6_Candidatus_Chloracidobacterium_ther..> 28-Aug-2014 14:20       1179884
snpEff_v3_6_Candidatus_Cloacamonas_acidaminovor..> 28-Aug-2014 14:20       704970
snpEff_v3_6_Candidatus_Cloacamonas_acidaminovor..> 28-Aug-2014 14:20       704811
snpEff_v3_6_Candidatus_Desulforudis_audaxviator..> 28-Aug-2014 14:20       744434
snpEff_v3_6_Candidatus_Hamiltonella_defensa_5AT..> 28-Aug-2014 14:20       677494
snpEff_v3_6_Candidatus_Hodgkinia_cicadicola_Dse..> 28-Aug-2014 14:20        50932
snpEff_v3_6_Candidatus_Kinetoplastibacterium_bl..> 28-Aug-2014 14:20       266192
snpEff_v3_6_Candidatus_Kinetoplastibacterium_bl..> 28-Aug-2014 14:20       265173
snpEff_v3_6_Candidatus_Kinetoplastibacterium_cr..> 28-Aug-2014 14:20       266619
snpEff_v3_6_Cicer_arietinum_v1.zip         28-Aug-2014 14:23      16589343
snpEff_v3_6_Clostridium_botulinum_B_Eklund_17B_..> 28-Aug-2014 14:24        1238
snpEff_v3_6_Clostridium_perfringens_SM101_uid58..> 28-Aug-2014 14:24       872803
snpEff_v3_6_Clostridium_sticklandii_DSM_519_uid..> 28-Aug-2014 14:24       900425
snpEff_v3_6_CpipJ1.18.zip             28-Aug-2014 14:25      12002364
snpEff_v3_6_CpipJ1.21.zip             28-Aug-2014 14:25      12002859
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.64.zip            28-Aug-2014 14:26      23186170
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.65.zip            28-Aug-2014 14:26      23190497
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.66.zip            28-Aug-2014 14:26      23190860
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.68.zip            28-Aug-2014 14:27      23192738
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.69.zip            28-Aug-2014 14:27      23194534
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.70.zip            28-Aug-2014 14:27      23195442
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.71.zip            28-Aug-2014 14:27      23194733
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.72.zip            28-Aug-2014 14:27      23196501
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.73.zip            28-Aug-2014 14:27      23193099
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.74.zip            28-Aug-2014 14:27      23193706
snpEff_v3_6_DEVIL7.0.75.zip            28-Aug-2014 14:27      23193454
snpEff_v3_6_DanPle_1.0.18.zip           28-Aug-2014 14:25      11065037
snpEff_v3_6_DanPle_1.0.21.zip           28-Aug-2014 14:26      11064938
snpEff_v3_6_Dappu1.18.zip             28-Aug-2014 14:26      18380414
snpEff_v3_6_Dappu1.21.zip             28-Aug-2014 14:26      18380416
snpEff_v3_6_Dasnov3.0.74.zip            28-Aug-2014 14:26      29735376
snpEff_v3_6_Dasnov3.0.75.zip            28-Aug-2014 14:26      29735064
snpEff_v3_6_EF1.21.zip               28-Aug-2014 14:28       4452583
snpEff_v3_6_EF3.64.zip               28-Aug-2014 14:28       3328285
snpEff_v3_6_EF4.65.zip               28-Aug-2014 14:28       3326782
snpEff_v3_6_EF4.66.zip               28-Aug-2014 14:28       3326832
snpEff_v3_6_EF4.68.zip               28-Aug-2014 14:28       3326830
snpEff_v3_6_EF4.69.zip               28-Aug-2014 14:28       3326832
snpEff_v3_6_EF4.70.zip               28-Aug-2014 14:28       3326832
snpEff_v3_6_EF4.71.zip               28-Aug-2014 14:28       3326832
snpEff_v3_6_EF4.72.zip               28-Aug-2014 14:28       3326840
snpEff_v3_6_EF4.73.zip               28-Aug-2014 14:28       3326436
snpEff_v3_6_EF4.74.zip               28-Aug-2014 14:28       3326436
snpEff_v3_6_Enterobacter_cloacae_ATCC_13047_uid..> 28-Aug-2014 16:27       1852828
snpEff_v3_6_Enterococcus_faecalis_62_uid159663.zip 28-Aug-2014 14:28       1029457
snpEff_v3_6_EquCab2.64.zip             28-Aug-2014 14:28      23727594
snpEff_v3_6_EquCab2.65.zip             28-Aug-2014 14:28      23743383
snpEff_v3_6_EquCab2.66.zip             28-Aug-2014 14:28      23742342
snpEff_v3_6_EquCab2.67.zip             28-Aug-2014 14:29      23743716
snpEff_v3_6_EquCab2.68.zip             28-Aug-2014 14:29      23743744
snpEff_v3_6_EquCab2.69.zip             28-Aug-2014 14:29      23726464
snpEff_v3_6_EquCab2.70.zip             28-Aug-2014 14:29      23731194
snpEff_v3_6_EquCab2.71.zip             28-Aug-2014 14:29      23731773
snpEff_v3_6_EquCab2.72.zip             28-Aug-2014 14:29      23735288
snpEff_v3_6_EquCab2.73.zip             28-Aug-2014 14:29      23731219
snpEff_v3_6_EquCab2.74.zip             28-Aug-2014 14:29      23730572
snpEff_v3_6_EquCab2.75.zip             28-Aug-2014 14:29      23731612
snpEff_v3_6_FO2.18.zip               28-Aug-2014 14:30      10471361
snpEff_v3_6_FO2.21.zip               28-Aug-2014 14:30      10471295
snpEff_v3_6_FUGU4.64.zip              28-Aug-2014 14:30      33275124
snpEff_v3_6_FUGU4.65.zip              28-Aug-2014 14:30      33274931
snpEff_v3_6_FUGU4.66.zip              28-Aug-2014 14:30      33275244
snpEff_v3_6_FUGU4.68.zip              28-Aug-2014 14:30      33278256
snpEff_v3_6_FUGU4.69.zip              28-Aug-2014 14:30      33274574
snpEff_v3_6_FUGU4.70.zip              28-Aug-2014 14:30      33274855
snpEff_v3_6_FUGU4.71.zip              28-Aug-2014 14:30      33272571
snpEff_v3_6_FUGU4.72.zip              28-Aug-2014 14:30      33261103
snpEff_v3_6_FUGU4.73.zip              28-Aug-2014 14:30      33278811
snpEff_v3_6_FUGU4.74.zip              28-Aug-2014 14:31      33279100
snpEff_v3_6_FUGU4.75.zip              28-Aug-2014 14:31      33281906
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.70.zip         28-Aug-2014 14:29      23288522
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.71.zip         28-Aug-2014 14:29      23287007
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.72.zip         28-Aug-2014 14:29      23289926
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.73.zip         28-Aug-2014 14:29      23288568
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.74.zip         28-Aug-2014 14:29      23288058
snpEff_v3_6_Felis_catus_6.2.75.zip         28-Aug-2014 14:29      23287875
snpEff_v3_6_FicAlb_1.4.73.zip           28-Aug-2014 14:29      21461808
snpEff_v3_6_FicAlb_1.4.74.zip           28-Aug-2014 14:30      21462030
snpEff_v3_6_FicAlb_1.4.75.zip           28-Aug-2014 14:30      21461499
snpEff_v3_6_GCA_000002235.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32      24365366
snpEff_v3_6_GCA_000002325.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32      14336970
snpEff_v3_6_GCA_000002525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       3543526
snpEff_v3_6_GCA_000002525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       3543533
snpEff_v3_6_GCA_000003135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       799059
snpEff_v3_6_GCA_000003135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       798623
snpEff_v3_6_GCA_000003645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1744487
snpEff_v3_6_GCA_000003645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1744494
snpEff_v3_6_GCA_000003925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1821356
snpEff_v3_6_GCA_000003925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1821374
snpEff_v3_6_GCA_000003955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1860906
snpEff_v3_6_GCA_000003955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1860925
snpEff_v3_6_GCA_000004155.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       3972668
snpEff_v3_6_GCA_000005825.2.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1460889
snpEff_v3_6_GCA_000005825.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1460880
snpEff_v3_6_GCA_000005845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1603037
snpEff_v3_6_GCA_000005845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1603037
snpEff_v3_6_GCA_000006155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:32        78778
snpEff_v3_6_GCA_000006175.2.18.zip         28-Aug-2014 14:32       590923
snpEff_v3_6_GCA_000006175.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       590918
snpEff_v3_6_GCA_000006605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       833394
snpEff_v3_6_GCA_000006605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       833392
snpEff_v3_6_GCA_000006625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       249879
snpEff_v3_6_GCA_000006625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       249881
snpEff_v3_6_GCA_000006645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1525779
snpEff_v3_6_GCA_000006645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1525713
snpEff_v3_6_GCA_000006665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1937901
snpEff_v3_6_GCA_000006665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1937900
snpEff_v3_6_GCA_000006685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       370453
snpEff_v3_6_GCA_000006685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       370441
snpEff_v3_6_GCA_000006725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       912441
snpEff_v3_6_GCA_000006725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       912420
snpEff_v3_6_GCA_000006745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1364492
snpEff_v3_6_GCA_000006745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1364522
snpEff_v3_6_GCA_000006765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       2063111
snpEff_v3_6_GCA_000006785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       608809
snpEff_v3_6_GCA_000006785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       608814
snpEff_v3_6_GCA_000006805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       860817
snpEff_v3_6_GCA_000006805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       860720
snpEff_v3_6_GCA_000006825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       764502
snpEff_v3_6_GCA_000006825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       764504
snpEff_v3_6_GCA_000006845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       655326
snpEff_v3_6_GCA_000006845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       655326
snpEff_v3_6_GCA_000006865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       784299
snpEff_v3_6_GCA_000006865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       784325
snpEff_v3_6_GCA_000006885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       712876
snpEff_v3_6_GCA_000006885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       712872
snpEff_v3_6_GCA_000006905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1346078
snpEff_v3_6_GCA_000006905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1346085
snpEff_v3_6_GCA_000006925.2.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1646085
snpEff_v3_6_GCA_000006925.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1646088
snpEff_v3_6_GCA_000006945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1673948
snpEff_v3_6_GCA_000006945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1673955
snpEff_v3_6_GCA_000006965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       2217884
snpEff_v3_6_GCA_000006965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       2218591
snpEff_v3_6_GCA_000006985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       747209
snpEff_v3_6_GCA_000006985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       747203
snpEff_v3_6_GCA_000007005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1002383
snpEff_v3_6_GCA_000007005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1002386
snpEff_v3_6_GCA_000007025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       418667
snpEff_v3_6_GCA_000007025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       418663
snpEff_v3_6_GCA_000007045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       706127
snpEff_v3_6_GCA_000007045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       706128
snpEff_v3_6_GCA_000007065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1192032
snpEff_v3_6_GCA_000007065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1192000
snpEff_v3_6_GCA_000007085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       913381
snpEff_v3_6_GCA_000007085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       913382
snpEff_v3_6_GCA_000007105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       672209
snpEff_v3_6_GCA_000007105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       672215
snpEff_v3_6_GCA_000007125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1100165
snpEff_v3_6_GCA_000007125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1100173
snpEff_v3_6_GCA_000007145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1587229
snpEff_v3_6_GCA_000007145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1587232
snpEff_v3_6_GCA_000007165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1680760
snpEff_v3_6_GCA_000007165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1680749
snpEff_v3_6_GCA_000007185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       591506
snpEff_v3_6_GCA_000007185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       591508
snpEff_v3_6_GCA_000007205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       427196
snpEff_v3_6_GCA_000007205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       427197
snpEff_v3_6_GCA_000007225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       807498
snpEff_v3_6_GCA_000007225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       807516
snpEff_v3_6_GCA_000007245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       759585
snpEff_v3_6_GCA_000007245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       759598
snpEff_v3_6_GCA_000007265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       737027
snpEff_v3_6_GCA_000007265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       737027
snpEff_v3_6_GCA_000007285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       635062
snpEff_v3_6_GCA_000007285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       635066
snpEff_v3_6_GCA_000007305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       696625
snpEff_v3_6_GCA_000007305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       696627
snpEff_v3_6_GCA_000007325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       721721
snpEff_v3_6_GCA_000007325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       721639
snpEff_v3_6_GCA_000007345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1636761
snpEff_v3_6_GCA_000007345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1636772
snpEff_v3_6_GCA_000007365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       203787
snpEff_v3_6_GCA_000007365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       203747
snpEff_v3_6_GCA_000007385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1599044
snpEff_v3_6_GCA_000007385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1601634
snpEff_v3_6_GCA_000007405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1409178
snpEff_v3_6_GCA_000007405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1409151
snpEff_v3_6_GCA_000007425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       647102
snpEff_v3_6_GCA_000007425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       647098
snpEff_v3_6_GCA_000007445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1867885
snpEff_v3_6_GCA_000007445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1867885
snpEff_v3_6_GCA_000007465.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       690858
snpEff_v3_6_GCA_000007485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       311240
snpEff_v3_6_GCA_000007485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       311228
snpEff_v3_6_GCA_000007505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1088946
snpEff_v3_6_GCA_000007505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1088947
snpEff_v3_6_GCA_000007525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       716223
snpEff_v3_6_GCA_000007525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       716129
snpEff_v3_6_GCA_000007545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1550337
snpEff_v3_6_GCA_000007545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1550338
snpEff_v3_6_GCA_000007565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       2001098
snpEff_v3_6_GCA_000007565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       2001084
snpEff_v3_6_GCA_000007585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       738943
snpEff_v3_6_GCA_000007585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       738944
snpEff_v3_6_GCA_000007605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       400130
snpEff_v3_6_GCA_000007605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       400125
snpEff_v3_6_GCA_000007625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       909467
snpEff_v3_6_GCA_000007625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       909470
snpEff_v3_6_GCA_000007645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       837401
snpEff_v3_6_GCA_000007645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       837393
snpEff_v3_6_GCA_000007665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       701191
snpEff_v3_6_GCA_000007665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       701190
snpEff_v3_6_GCA_000007685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1324181
snpEff_v3_6_GCA_000007685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1324181
snpEff_v3_6_GCA_000007705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1573338
snpEff_v3_6_GCA_000007705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1573331
snpEff_v3_6_GCA_000007725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       192472
snpEff_v3_6_GCA_000007725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       192471
snpEff_v3_6_GCA_000007745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       823102
snpEff_v3_6_GCA_000007745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       823099
snpEff_v3_6_GCA_000007765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       630810
snpEff_v3_6_GCA_000007765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       630807
snpEff_v3_6_GCA_000007785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1129093
snpEff_v3_6_GCA_000007785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1129132
snpEff_v3_6_GCA_000007805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       2112206
snpEff_v3_6_GCA_000007805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       2112226
snpEff_v3_6_GCA_000007825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1744530
snpEff_v3_6_GCA_000007825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1744507
snpEff_v3_6_GCA_000007845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1709018
snpEff_v3_6_GCA_000007845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1709063
snpEff_v3_6_GCA_000007865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1623118
snpEff_v3_6_GCA_000007865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1623112
snpEff_v3_6_GCA_000007885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1526599
snpEff_v3_6_GCA_000007885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1526501
snpEff_v3_6_GCA_000007905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       647338
snpEff_v3_6_GCA_000007905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       647340
snpEff_v3_6_GCA_000007925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       623030
snpEff_v3_6_GCA_000007925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       622979
snpEff_v3_6_GCA_000007945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       576365
snpEff_v3_6_GCA_000007945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       576369
snpEff_v3_6_GCA_000007985.2.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1320850
snpEff_v3_6_GCA_000007985.2.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1320839
snpEff_v3_6_GCA_000008005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1857936
snpEff_v3_6_GCA_000008005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1858006
snpEff_v3_6_GCA_000008025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       403118
snpEff_v3_6_GCA_000008025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       403122
snpEff_v3_6_GCA_000008045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       320140
snpEff_v3_6_GCA_000008045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       320135
snpEff_v3_6_GCA_000008065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       677636
snpEff_v3_6_GCA_000008065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       677624
snpEff_v3_6_GCA_000008085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       176218
snpEff_v3_6_GCA_000008085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       176218
snpEff_v3_6_GCA_000008105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1634515
snpEff_v3_6_GCA_000008105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1634463
snpEff_v3_6_GCA_000008125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       739011
snpEff_v3_6_GCA_000008125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       739014
snpEff_v3_6_GCA_000008145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1043548
snpEff_v3_6_GCA_000008145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1043557
snpEff_v3_6_GCA_000008165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1740957
snpEff_v3_6_GCA_000008165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1740971
snpEff_v3_6_GCA_000008185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1000449
snpEff_v3_6_GCA_000008185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1000444
snpEff_v3_6_GCA_000008205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       286209
snpEff_v3_6_GCA_000008205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       286209
snpEff_v3_6_GCA_000008225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       291017
snpEff_v3_6_GCA_000008225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       291018
snpEff_v3_6_GCA_000008245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       262965
snpEff_v3_6_GCA_000008245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       262961
snpEff_v3_6_GCA_000008265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       543799
snpEff_v3_6_GCA_000008265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       543744
snpEff_v3_6_GCA_000008285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1009425
snpEff_v3_6_GCA_000008285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1009425
snpEff_v3_6_GCA_000008305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       265423
snpEff_v3_6_GCA_000008305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       265417
snpEff_v3_6_GCA_000008325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1111119
snpEff_v3_6_GCA_000008325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1111109
snpEff_v3_6_GCA_000008345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       876498
snpEff_v3_6_GCA_000008345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       876502
snpEff_v3_6_GCA_000008365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       256241
snpEff_v3_6_GCA_000008365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       256243
snpEff_v3_6_GCA_000008385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       284664
snpEff_v3_6_GCA_000008385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       284666
snpEff_v3_6_GCA_000008405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       293360
snpEff_v3_6_GCA_000008405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       293359
snpEff_v3_6_GCA_000008425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1451430
snpEff_v3_6_GCA_000008425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1451430
snpEff_v3_6_GCA_000008445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1746463
snpEff_v3_6_GCA_000008445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1746457
snpEff_v3_6_GCA_000008465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1006382
snpEff_v3_6_GCA_000008465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1006341
snpEff_v3_6_GCA_000008485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1147773
snpEff_v3_6_GCA_000008485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1147768
snpEff_v3_6_GCA_000008505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1767445
snpEff_v3_6_GCA_000008505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1767428
snpEff_v3_6_GCA_000008525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       563886
snpEff_v3_6_GCA_000008525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       563887
snpEff_v3_6_GCA_000008545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       671168
snpEff_v3_6_GCA_000008545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       671167
snpEff_v3_6_GCA_000008565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1079308
snpEff_v3_6_GCA_000008565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:32       1079270
snpEff_v3_6_GCA_000008585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:32       1508676
snpEff_v3_6_GCA_000008585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1508716
snpEff_v3_6_GCA_000008605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       403810
snpEff_v3_6_GCA_000008605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       403832
snpEff_v3_6_GCA_000008625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       568868
snpEff_v3_6_GCA_000008625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       568867
snpEff_v3_6_GCA_000008645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       624898
snpEff_v3_6_GCA_000008645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       624899
snpEff_v3_6_GCA_000008665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       791494
snpEff_v3_6_GCA_000008665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       791490
snpEff_v3_6_GCA_000008685.2.18.zip         28-Aug-2014 14:33       438931
snpEff_v3_6_GCA_000008685.2.21.zip         28-Aug-2014 14:33       438938
snpEff_v3_6_GCA_000008725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       360796
snpEff_v3_6_GCA_000008725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       360796
snpEff_v3_6_GCA_000008745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       418172
snpEff_v3_6_GCA_000008745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       418166
snpEff_v3_6_GCA_000008765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1354951
snpEff_v3_6_GCA_000008765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1354942
snpEff_v3_6_GCA_000008785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       555018
snpEff_v3_6_GCA_000008785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       555020
snpEff_v3_6_GCA_000008805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       693616
snpEff_v3_6_GCA_000008805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       693613
snpEff_v3_6_GCA_000008865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1897720
snpEff_v3_6_GCA_000008865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1897565
snpEff_v3_6_GCA_000008885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       225317
snpEff_v3_6_GCA_000008885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       225287
snpEff_v3_6_GCA_000008925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       695270
snpEff_v3_6_GCA_000008925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       695285
snpEff_v3_6_GCA_000008945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       778272
snpEff_v3_6_GCA_000008945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       778273
snpEff_v3_6_GCA_000008985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       658323
snpEff_v3_6_GCA_000008985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       658256
snpEff_v3_6_GCA_000009005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       907246
snpEff_v3_6_GCA_000009005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       907132
snpEff_v3_6_GCA_000009025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       499328
snpEff_v3_6_GCA_000009025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       499249
snpEff_v3_6_GCA_000009045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1502003
snpEff_v3_6_GCA_000009045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1502018
snpEff_v3_6_GCA_000009085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       592353
snpEff_v3_6_GCA_000009085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       592277
snpEff_v3_6_GCA_000009105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       685329
snpEff_v3_6_GCA_000009105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       685328
snpEff_v3_6_GCA_000009125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1878426
snpEff_v3_6_GCA_000009125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1878684
snpEff_v3_6_GCA_000009145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       952130
snpEff_v3_6_GCA_000009145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       952133
snpEff_v3_6_GCA_000009165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1757850
snpEff_v3_6_GCA_000009165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1757869
snpEff_v3_6_GCA_000009185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       994013
snpEff_v3_6_GCA_000009185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       994073
snpEff_v3_6_GCA_000009205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1394370
snpEff_v3_6_GCA_000009205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1394370
snpEff_v3_6_GCA_000009225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2262303
snpEff_v3_6_GCA_000009225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2262296
snpEff_v3_6_GCA_000009245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       644426
snpEff_v3_6_GCA_000009245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       644437
snpEff_v3_6_GCA_000009265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2582114
snpEff_v3_6_GCA_000009265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2582054
snpEff_v3_6_GCA_000009285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2278190
snpEff_v3_6_GCA_000009285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2273071
snpEff_v3_6_GCA_000009305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       546265
snpEff_v3_6_GCA_000009305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       546264
snpEff_v3_6_GCA_000009325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       661050
snpEff_v3_6_GCA_000009325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       660990
snpEff_v3_6_GCA_000009345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1546204
snpEff_v3_6_GCA_000009345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1546006
snpEff_v3_6_GCA_000009365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1053506
snpEff_v3_6_GCA_000009365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1053514
snpEff_v3_6_GCA_000009425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       851125
snpEff_v3_6_GCA_000009425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       851115
snpEff_v3_6_GCA_000009445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1508938
snpEff_v3_6_GCA_000009445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1508917
snpEff_v3_6_GCA_000009465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       692756
snpEff_v3_6_GCA_000009465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       692758
snpEff_v3_6_GCA_000009485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2595250
snpEff_v3_6_GCA_000009505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1592483
snpEff_v3_6_GCA_000009525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1602008
snpEff_v3_6_GCA_000009545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       657628
snpEff_v3_6_GCA_000009545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       657518
snpEff_v3_6_GCA_000009565.2.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1575164
snpEff_v3_6_GCA_000009565.2.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1575156
snpEff_v3_6_GCA_000009585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       933015
snpEff_v3_6_GCA_000009585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       932997
snpEff_v3_6_GCA_000009605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       213952
snpEff_v3_6_GCA_000009605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       213911
snpEff_v3_6_GCA_000009625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2475363
snpEff_v3_6_GCA_000009625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2476438
snpEff_v3_6_GCA_000009645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       912206
snpEff_v3_6_GCA_000009645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       912095
snpEff_v3_6_GCA_000009665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       946017
snpEff_v3_6_GCA_000009665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       946018
snpEff_v3_6_GCA_000009685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       967467
snpEff_v3_6_GCA_000009685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       967290
snpEff_v3_6_GCA_000009705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2252985
snpEff_v3_6_GCA_000009705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2252834
snpEff_v3_6_GCA_000009725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1298644
snpEff_v3_6_GCA_000009725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1298615
snpEff_v3_6_GCA_000009745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1809725
snpEff_v3_6_GCA_000009745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1809474
snpEff_v3_6_GCA_000009765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2853818
snpEff_v3_6_GCA_000009765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2853776
snpEff_v3_6_GCA_000009785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1203315
snpEff_v3_6_GCA_000009785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1203177
snpEff_v3_6_GCA_000009805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2115626
snpEff_v3_6_GCA_000009805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2115626
snpEff_v3_6_GCA_000009825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1464535
snpEff_v3_6_GCA_000009825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1464390
snpEff_v3_6_GCA_000009845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       241011
snpEff_v3_6_GCA_000009845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       241017
snpEff_v3_6_GCA_000009865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       901290
snpEff_v3_6_GCA_000009865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       901305
snpEff_v3_6_GCA_000009885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1896843
snpEff_v3_6_GCA_000009885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1896890
snpEff_v3_6_GCA_000009905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1163967
snpEff_v3_6_GCA_000009905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1163981
snpEff_v3_6_GCA_000009925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1815982
snpEff_v3_6_GCA_000009925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1815830
snpEff_v3_6_GCA_000009965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       762575
snpEff_v3_6_GCA_000009965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       762505
snpEff_v3_6_GCA_000009985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1618843
snpEff_v3_6_GCA_000009985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1618843
snpEff_v3_6_GCA_000010005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       663628
snpEff_v3_6_GCA_000010005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       663634
snpEff_v3_6_GCA_000010025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1510507
snpEff_v3_6_GCA_000010025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1510384
snpEff_v3_6_GCA_000010045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1873572
snpEff_v3_6_GCA_000010045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1873596
snpEff_v3_6_GCA_000010065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       934556
snpEff_v3_6_GCA_000010065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       934567
snpEff_v3_6_GCA_000010085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       860797
snpEff_v3_6_GCA_000010085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       860793
snpEff_v3_6_GCA_000010105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2407128
snpEff_v3_6_GCA_000010105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2407144
snpEff_v3_6_GCA_000010125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       851417
snpEff_v3_6_GCA_000010125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       851263
snpEff_v3_6_GCA_000010145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       655048
snpEff_v3_6_GCA_000010145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       655056
snpEff_v3_6_GCA_000010165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2203557
snpEff_v3_6_GCA_000010165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2203559
snpEff_v3_6_GCA_000010185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       676094
snpEff_v3_6_GCA_000010185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       676088
snpEff_v3_6_GCA_000010205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       586868
snpEff_v3_6_GCA_000010205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       586873
snpEff_v3_6_GCA_000010225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1111481
snpEff_v3_6_GCA_000010225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1111470
snpEff_v3_6_GCA_000010245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1586874
snpEff_v3_6_GCA_000010245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1586761
snpEff_v3_6_GCA_000010265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1255475
snpEff_v3_6_GCA_000010265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1255484
snpEff_v3_6_GCA_000010285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       881786
snpEff_v3_6_GCA_000010285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       881786
snpEff_v3_6_GCA_000010305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1570744
snpEff_v3_6_GCA_000010305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1570729
snpEff_v3_6_GCA_000010325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       684393
snpEff_v3_6_GCA_000010325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       684393
snpEff_v3_6_GCA_000010345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       899067
snpEff_v3_6_GCA_000010345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       899066
snpEff_v3_6_GCA_000010365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33        57704
snpEff_v3_6_GCA_000010365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33        57703
snpEff_v3_6_GCA_000010385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1773346
snpEff_v3_6_GCA_000010385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1773338
snpEff_v3_6_GCA_000010405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       338913
snpEff_v3_6_GCA_000010405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       338857
snpEff_v3_6_GCA_000010425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       671426
snpEff_v3_6_GCA_000010425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       671425
snpEff_v3_6_GCA_000010445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       935870
snpEff_v3_6_GCA_000010445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       935854
snpEff_v3_6_GCA_000010465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       928623
snpEff_v3_6_GCA_000010465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       928623
snpEff_v3_6_GCA_000010485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1638836
snpEff_v3_6_GCA_000010485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1638775
snpEff_v3_6_GCA_000010505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       777422
snpEff_v3_6_GCA_000010505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       777407
snpEff_v3_6_GCA_000010525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1768246
snpEff_v3_6_GCA_000010525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1768249
snpEff_v3_6_GCA_000010545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2220499
snpEff_v3_6_GCA_000010545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2221326
snpEff_v3_6_GCA_000010565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1021604
snpEff_v3_6_GCA_000010565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1021593
snpEff_v3_6_GCA_000010585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       749838
snpEff_v3_6_GCA_000010585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       749832
snpEff_v3_6_GCA_000010605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2688239
snpEff_v3_6_GCA_000010605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2688238
snpEff_v3_6_GCA_000010625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1934215
snpEff_v3_6_GCA_000010625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1934137
snpEff_v3_6_GCA_000010645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       328186
snpEff_v3_6_GCA_000010645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       328184
snpEff_v3_6_GCA_000010665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1758034
snpEff_v3_6_GCA_000010665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1758029
snpEff_v3_6_GCA_000010685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1494242
snpEff_v3_6_GCA_000010685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1494234
snpEff_v3_6_GCA_000010705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       732386
snpEff_v3_6_GCA_000010705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       732402
snpEff_v3_6_GCA_000010725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       2450519
snpEff_v3_6_GCA_000010725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       2450531
snpEff_v3_6_GCA_000010745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1906274
snpEff_v3_6_GCA_000010745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1906253
snpEff_v3_6_GCA_000010765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1996372
snpEff_v3_6_GCA_000010765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1996418
snpEff_v3_6_GCA_000010785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       652570
snpEff_v3_6_GCA_000010785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       652569
snpEff_v3_6_GCA_000010805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       3009623
snpEff_v3_6_GCA_000010805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       3009612
snpEff_v3_6_GCA_000010825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1144911
snpEff_v3_6_GCA_000010825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1144903
snpEff_v3_6_GCA_000010845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1142991
snpEff_v3_6_GCA_000010845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1143049
snpEff_v3_6_GCA_000010885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1143833
snpEff_v3_6_GCA_000010885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1143834
snpEff_v3_6_GCA_000010905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1143492
snpEff_v3_6_GCA_000010905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1143493
snpEff_v3_6_GCA_000010925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:33       1143180
snpEff_v3_6_GCA_000010925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:33       1143177
snpEff_v3_6_GCA_000010945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1118942
snpEff_v3_6_GCA_000010945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1119125
snpEff_v3_6_GCA_000010965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1143894
snpEff_v3_6_GCA_000010965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1143893
snpEff_v3_6_GCA_000010985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       887087
snpEff_v3_6_GCA_000010985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       887089
snpEff_v3_6_GCA_000011005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1017127
snpEff_v3_6_GCA_000011005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1017147
snpEff_v3_6_GCA_000011025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       849444
snpEff_v3_6_GCA_000011025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       849442
snpEff_v3_6_GCA_000011045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       984813
snpEff_v3_6_GCA_000011045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       984813
snpEff_v3_6_GCA_000011065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1572608
snpEff_v3_6_GCA_000011065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2080255
snpEff_v3_6_GCA_000011085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1418904
snpEff_v3_6_GCA_000011085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1418913
snpEff_v3_6_GCA_000011105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       673806
snpEff_v3_6_GCA_000011105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       673735
snpEff_v3_6_GCA_000011125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       592588
snpEff_v3_6_GCA_000011125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       592592
snpEff_v3_6_GCA_000011145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1405976
snpEff_v3_6_GCA_000011145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1405875
snpEff_v3_6_GCA_000011165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       417955
snpEff_v3_6_GCA_000011165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       417889
snpEff_v3_6_GCA_000011185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       534555
snpEff_v3_6_GCA_000011185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       534488
snpEff_v3_6_GCA_000011205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       919684
snpEff_v3_6_GCA_000011205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       919685
snpEff_v3_6_GCA_000011225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       418910
snpEff_v3_6_GCA_000011225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       418854
snpEff_v3_6_GCA_000011245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1197868
snpEff_v3_6_GCA_000011245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1197725
snpEff_v3_6_GCA_000011265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       909017
snpEff_v3_6_GCA_000011265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       908883
snpEff_v3_6_GCA_000011285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       630164
snpEff_v3_6_GCA_000011285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       630065
snpEff_v3_6_GCA_000011305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1093816
snpEff_v3_6_GCA_000011305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1092534
snpEff_v3_6_GCA_000011325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1115068
snpEff_v3_6_GCA_000011325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1114971
snpEff_v3_6_GCA_000011345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       889002
snpEff_v3_6_GCA_000011345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       888937
snpEff_v3_6_GCA_000011365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2949449
snpEff_v3_6_GCA_000011365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2949401
snpEff_v3_6_GCA_000011385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1571965
snpEff_v3_6_GCA_000011385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1571903
snpEff_v3_6_GCA_000011445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       350210
snpEff_v3_6_GCA_000011445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       350211
snpEff_v3_6_GCA_000011465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       611980
snpEff_v3_6_GCA_000011465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       611990
snpEff_v3_6_GCA_000011485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       874063
snpEff_v3_6_GCA_000011485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       874061
snpEff_v3_6_GCA_000011505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       957982
snpEff_v3_6_GCA_000011505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       957884
snpEff_v3_6_GCA_000011545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2176060
snpEff_v3_6_GCA_000011565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       757429
snpEff_v3_6_GCA_000011565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       757367
snpEff_v3_6_GCA_000011585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       578949
snpEff_v3_6_GCA_000011585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       578948
snpEff_v3_6_GCA_000011605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1691590
snpEff_v3_6_GCA_000011605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1691406
snpEff_v3_6_GCA_000011625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1903118
snpEff_v3_6_GCA_000011625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1903137
snpEff_v3_6_GCA_000011645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1436893
snpEff_v3_6_GCA_000011645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1436895
snpEff_v3_6_GCA_000011665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       661582
snpEff_v3_6_GCA_000011665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       661584
snpEff_v3_6_GCA_000011685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       992083
snpEff_v3_6_GCA_000011685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       992082
snpEff_v3_6_GCA_000011705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1722684
snpEff_v3_6_GCA_000011705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1722690
snpEff_v3_6_GCA_000011725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       524817
snpEff_v3_6_GCA_000011725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       524817
snpEff_v3_6_GCA_000011745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       236200
snpEff_v3_6_GCA_000011745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       236194
snpEff_v3_6_GCA_000011765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       637788
snpEff_v3_6_GCA_000011765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       637783
snpEff_v3_6_GCA_000011785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       679794
snpEff_v3_6_GCA_000011785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       679793
snpEff_v3_6_GCA_000011805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1438135
snpEff_v3_6_GCA_000011805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1438143
snpEff_v3_6_GCA_000011825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       605306
snpEff_v3_6_GCA_000011825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       605306
snpEff_v3_6_GCA_000011845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       606726
snpEff_v3_6_GCA_000011845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       606724
snpEff_v3_6_GCA_000011865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       619267
snpEff_v3_6_GCA_000011865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       619267
snpEff_v3_6_GCA_000011885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1483237
snpEff_v3_6_GCA_000011885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1483211
snpEff_v3_6_GCA_000011905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       526708
snpEff_v3_6_GCA_000011905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       526707
snpEff_v3_6_GCA_000011925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       855284
snpEff_v3_6_GCA_000011925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       855285
snpEff_v3_6_GCA_000011945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       390351
snpEff_v3_6_GCA_000011945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       390351
snpEff_v3_6_GCA_000011965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1547291
snpEff_v3_6_GCA_000011965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1547319
snpEff_v3_6_GCA_000011985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       681862
snpEff_v3_6_GCA_000011985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       681862
snpEff_v3_6_GCA_000012005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1400865
snpEff_v3_6_GCA_000012005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1400829
snpEff_v3_6_GCA_000012025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1466569
snpEff_v3_6_GCA_000012025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1466590
snpEff_v3_6_GCA_000012045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       912108
snpEff_v3_6_GCA_000012045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       912097
snpEff_v3_6_GCA_000012065.2.18.zip         28-Aug-2014 14:34       337170
snpEff_v3_6_GCA_000012065.2.21.zip         28-Aug-2014 14:34       337407
snpEff_v3_6_GCA_000012085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       319711
snpEff_v3_6_GCA_000012105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1605578
snpEff_v3_6_GCA_000012105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1605577
snpEff_v3_6_GCA_000012125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       367062
snpEff_v3_6_GCA_000012125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       367062
snpEff_v3_6_GCA_000012145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       514572
snpEff_v3_6_GCA_000012145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       514574
snpEff_v3_6_GCA_000012165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       656496
snpEff_v3_6_GCA_000012165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       656509
snpEff_v3_6_GCA_000012185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       648329
snpEff_v3_6_GCA_000012185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       648329
snpEff_v3_6_GCA_000012205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1957104
snpEff_v3_6_GCA_000012205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1957087
snpEff_v3_6_GCA_000012225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       212514
snpEff_v3_6_GCA_000012225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       212506
snpEff_v3_6_GCA_000012245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2002550
snpEff_v3_6_GCA_000012245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2002505
snpEff_v3_6_GCA_000012265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2308406
snpEff_v3_6_GCA_000012265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2308378
snpEff_v3_6_GCA_000012285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       754811
snpEff_v3_6_GCA_000012285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       754814
snpEff_v3_6_GCA_000012305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       821801
snpEff_v3_6_GCA_000012305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       821815
snpEff_v3_6_GCA_000012325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1786678
snpEff_v3_6_GCA_000012325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1786668
snpEff_v3_6_GCA_000012345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       477941
snpEff_v3_6_GCA_000012345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       477936
snpEff_v3_6_GCA_000012365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2111496
snpEff_v3_6_GCA_000012365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2111498
snpEff_v3_6_GCA_000012385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       500281
snpEff_v3_6_GCA_000012385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       500280
snpEff_v3_6_GCA_000012405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1151158
snpEff_v3_6_GCA_000012405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1151161
snpEff_v3_6_GCA_000012425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1554362
snpEff_v3_6_GCA_000012425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1554362
snpEff_v3_6_GCA_000012445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2166868
snpEff_v3_6_GCA_000012445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2166868
snpEff_v3_6_GCA_000012465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       656236
snpEff_v3_6_GCA_000012465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       656214
snpEff_v3_6_GCA_000012485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       794688
snpEff_v3_6_GCA_000012485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       794701
snpEff_v3_6_GCA_000012505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       792439
snpEff_v3_6_GCA_000012505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       792440
snpEff_v3_6_GCA_000012525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       947362
snpEff_v3_6_GCA_000012525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       947346
snpEff_v3_6_GCA_000012545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       552964
snpEff_v3_6_GCA_000012545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       552969
snpEff_v3_6_GCA_000012565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       353330
snpEff_v3_6_GCA_000012565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       353328
snpEff_v3_6_GCA_000012585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       822781
snpEff_v3_6_GCA_000012585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       822781
snpEff_v3_6_GCA_000012605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       834768
snpEff_v3_6_GCA_000012605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       834763
snpEff_v3_6_GCA_000012625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       862990
snpEff_v3_6_GCA_000012625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       862990
snpEff_v3_6_GCA_000012645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       616860
snpEff_v3_6_GCA_000012645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       616853
snpEff_v3_6_GCA_000012665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1228770
snpEff_v3_6_GCA_000012665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1228772
snpEff_v3_6_GCA_000012685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2996155
snpEff_v3_6_GCA_000012685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2996165
snpEff_v3_6_GCA_000012705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       726274
snpEff_v3_6_GCA_000012705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       726272
snpEff_v3_6_GCA_000012725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1090225
snpEff_v3_6_GCA_000012725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1090169
snpEff_v3_6_GCA_000012745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1008215
snpEff_v3_6_GCA_000012745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1008215
snpEff_v3_6_GCA_000012765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       317899
snpEff_v3_6_GCA_000012765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       317899
snpEff_v3_6_GCA_000012785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       2534038
snpEff_v3_6_GCA_000012785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       2534045
snpEff_v3_6_GCA_000012805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1147322
snpEff_v3_6_GCA_000012805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1147246
snpEff_v3_6_GCA_000012825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1708159
snpEff_v3_6_GCA_000012825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1708192
snpEff_v3_6_GCA_000012845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1624515
snpEff_v3_6_GCA_000012845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1624525
snpEff_v3_6_GCA_000012865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       867613
snpEff_v3_6_GCA_000012865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       867615
snpEff_v3_6_GCA_000012885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1236291
snpEff_v3_6_GCA_000012885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1236291
snpEff_v3_6_GCA_000012905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1485839
snpEff_v3_6_GCA_000012905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1485679
snpEff_v3_6_GCA_000012925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:34       1377091
snpEff_v3_6_GCA_000012925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:34       1377086
snpEff_v3_6_GCA_000012945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       2792206
snpEff_v3_6_GCA_000012945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       2792195
snpEff_v3_6_GCA_000012965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       774434
snpEff_v3_6_GCA_000012965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       774435
snpEff_v3_6_GCA_000012985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       2464339
snpEff_v3_6_GCA_000013005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1069140
snpEff_v3_6_GCA_000013005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1069152
snpEff_v3_6_GCA_000013025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1280159
snpEff_v3_6_GCA_000013025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1280172
snpEff_v3_6_GCA_000013045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1126053
snpEff_v3_6_GCA_000013045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1126054
snpEff_v3_6_GCA_000013065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1839660
snpEff_v3_6_GCA_000013065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1839724
snpEff_v3_6_GCA_000013085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1433018
snpEff_v3_6_GCA_000013085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1433018
snpEff_v3_6_GCA_000013105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       879072
snpEff_v3_6_GCA_000013105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       879069
snpEff_v3_6_GCA_000013125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       428366
snpEff_v3_6_GCA_000013125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       428368
snpEff_v3_6_GCA_000013145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       367485
snpEff_v3_6_GCA_000013145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       367485
snpEff_v3_6_GCA_000013165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       308466
snpEff_v3_6_GCA_000013165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       308467
snpEff_v3_6_GCA_000013185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       231031
snpEff_v3_6_GCA_000013185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       231031
snpEff_v3_6_GCA_000013205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       963818
snpEff_v3_6_GCA_000013205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       963817
snpEff_v3_6_GCA_000013225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1007156
snpEff_v3_6_GCA_000013225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1007166
snpEff_v3_6_GCA_000013245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       555097
snpEff_v3_6_GCA_000013245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       555089
snpEff_v3_6_GCA_000013265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1852484
snpEff_v3_6_GCA_000013265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1852485
snpEff_v3_6_GCA_000013285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1027378
snpEff_v3_6_GCA_000013285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1027394
snpEff_v3_6_GCA_000013305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1690367
snpEff_v3_6_GCA_000013305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1690386
snpEff_v3_6_GCA_000013325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1449943
snpEff_v3_6_GCA_000013325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1449949
snpEff_v3_6_GCA_000013345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1684254
snpEff_v3_6_GCA_000013345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1684261
snpEff_v3_6_GCA_000013365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1704787
snpEff_v3_6_GCA_000013365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1704787
snpEff_v3_6_GCA_000013385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1592063
snpEff_v3_6_GCA_000013385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1592050
snpEff_v3_6_GCA_000013405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1102705
snpEff_v3_6_GCA_000013405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1102715
snpEff_v3_6_GCA_000013425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       949987
snpEff_v3_6_GCA_000013425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       950007
snpEff_v3_6_GCA_000013445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1162536
snpEff_v3_6_GCA_000013445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1162544
snpEff_v3_6_GCA_000013465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       932408
snpEff_v3_6_GCA_000013465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       932479
snpEff_v3_6_GCA_000013485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       646701
snpEff_v3_6_GCA_000013485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       646710
snpEff_v3_6_GCA_000013505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       683088
snpEff_v3_6_GCA_000013505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       683093
snpEff_v3_6_GCA_000013525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       654365
snpEff_v3_6_GCA_000013525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       654357
snpEff_v3_6_GCA_000013545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       678912
snpEff_v3_6_GCA_000013545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       678912
snpEff_v3_6_GCA_000013565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1525716
snpEff_v3_6_GCA_000013565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1525714
snpEff_v3_6_GCA_000013585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1450675
snpEff_v3_6_GCA_000013585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1450683
snpEff_v3_6_GCA_000013605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1669717
snpEff_v3_6_GCA_000013605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1669732
snpEff_v3_6_GCA_000013625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1400260
snpEff_v3_6_GCA_000013625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1400269
snpEff_v3_6_GCA_000013645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       3153685
snpEff_v3_6_GCA_000013645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       3153716
snpEff_v3_6_GCA_000013665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1632900
snpEff_v3_6_GCA_000013665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1632869
snpEff_v3_6_GCA_000013685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1581607
snpEff_v3_6_GCA_000013685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1581599
snpEff_v3_6_GCA_000013705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1027328
snpEff_v3_6_GCA_000013705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1027355
snpEff_v3_6_GCA_000013725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       810335
snpEff_v3_6_GCA_000013725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       810332
snpEff_v3_6_GCA_000013745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1753266
snpEff_v3_6_GCA_000013745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1753244
snpEff_v3_6_GCA_000013765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1460717
snpEff_v3_6_GCA_000013765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1460756
snpEff_v3_6_GCA_000013785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1531348
snpEff_v3_6_GCA_000013785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1531348
snpEff_v3_6_GCA_000013805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1503655
snpEff_v3_6_GCA_000013805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1503615
snpEff_v3_6_GCA_000013825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1581423
snpEff_v3_6_GCA_000013825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1581453
snpEff_v3_6_GCA_000013845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       909185
snpEff_v3_6_GCA_000013845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       909577
snpEff_v3_6_GCA_000013865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1957317
snpEff_v3_6_GCA_000013865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1957317
snpEff_v3_6_GCA_000013885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1522819
snpEff_v3_6_GCA_000013885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1522801
snpEff_v3_6_GCA_000013905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       981788
snpEff_v3_6_GCA_000013905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       981782
snpEff_v3_6_GCA_000013925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1497630
snpEff_v3_6_GCA_000013925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1497634
snpEff_v3_6_GCA_000013945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1095304
snpEff_v3_6_GCA_000013945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1095305
snpEff_v3_6_GCA_000013965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1070555
snpEff_v3_6_GCA_000013965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1070555
snpEff_v3_6_GCA_000013985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1138849
snpEff_v3_6_GCA_000013985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1138848
snpEff_v3_6_GCA_000014005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1892683
snpEff_v3_6_GCA_000014005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1892667
snpEff_v3_6_GCA_000014025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       810715
snpEff_v3_6_GCA_000014025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       810715
snpEff_v3_6_GCA_000014045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1496363
snpEff_v3_6_GCA_000014045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1496360
snpEff_v3_6_GCA_000014065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1407033
snpEff_v3_6_GCA_000014065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1407015
snpEff_v3_6_GCA_000014085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       2316214
snpEff_v3_6_GCA_000014085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       2316200
snpEff_v3_6_GCA_000014105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       679000
snpEff_v3_6_GCA_000014105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       679002
snpEff_v3_6_GCA_000014125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       849282
snpEff_v3_6_GCA_000014125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       849270
snpEff_v3_6_GCA_000014145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1492829
snpEff_v3_6_GCA_000014145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1492815
snpEff_v3_6_GCA_000014165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       2028281
snpEff_v3_6_GCA_000014165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       2028278
snpEff_v3_6_GCA_000014185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1091137
snpEff_v3_6_GCA_000014185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1091149
snpEff_v3_6_GCA_000014205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       823595
snpEff_v3_6_GCA_000014205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       823594
snpEff_v3_6_GCA_000014225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1701836
snpEff_v3_6_GCA_000014225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1701818
snpEff_v3_6_GCA_000014245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1672585
snpEff_v3_6_GCA_000014245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1672650
snpEff_v3_6_GCA_000014265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1694713
snpEff_v3_6_GCA_000014265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1694713
snpEff_v3_6_GCA_000014285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       937087
snpEff_v3_6_GCA_000014285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       937080
snpEff_v3_6_GCA_000014305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       731725
snpEff_v3_6_GCA_000014305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       731742
snpEff_v3_6_GCA_000014325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       733171
snpEff_v3_6_GCA_000014325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       733171
snpEff_v3_6_GCA_000014345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       347829
snpEff_v3_6_GCA_000014345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       347837
snpEff_v3_6_GCA_000014365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       678635
snpEff_v3_6_GCA_000014365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       678645
snpEff_v3_6_GCA_000014385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       579241
snpEff_v3_6_GCA_000014385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       579244
snpEff_v3_6_GCA_000014405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       580682
snpEff_v3_6_GCA_000014405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       580683
snpEff_v3_6_GCA_000014425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       650792
snpEff_v3_6_GCA_000014425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       650792
snpEff_v3_6_GCA_000014445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       718133
snpEff_v3_6_GCA_000014445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       718133
snpEff_v3_6_GCA_000014465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       781217
snpEff_v3_6_GCA_000014465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       781225
snpEff_v3_6_GCA_000014485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       577509
snpEff_v3_6_GCA_000014485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       577510
snpEff_v3_6_GCA_000014505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       634025
snpEff_v3_6_GCA_000014505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       634026
snpEff_v3_6_GCA_000014525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       954862
snpEff_v3_6_GCA_000014525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       954876
snpEff_v3_6_GCA_000014545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       827759
snpEff_v3_6_GCA_000014545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       827756
snpEff_v3_6_GCA_000014565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       3263761
snpEff_v3_6_GCA_000014565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       3264067
snpEff_v3_6_GCA_000014585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       925485
snpEff_v3_6_GCA_000014585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       925482
snpEff_v3_6_GCA_000014605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       546768
snpEff_v3_6_GCA_000014605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       546772
snpEff_v3_6_GCA_000014625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       2197443
snpEff_v3_6_GCA_000014625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       2197450
snpEff_v3_6_GCA_000014645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       649307
snpEff_v3_6_GCA_000014645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       649306
snpEff_v3_6_GCA_000014665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1567357
snpEff_v3_6_GCA_000014665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1567357
snpEff_v3_6_GCA_000014685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1541139
snpEff_v3_6_GCA_000014685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1541139
snpEff_v3_6_GCA_000014705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1556370
snpEff_v3_6_GCA_000014705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       1556395
snpEff_v3_6_GCA_000014725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       936195
snpEff_v3_6_GCA_000014725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:35       936222
snpEff_v3_6_GCA_000014745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:35       1136190
snpEff_v3_6_GCA_000014745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1136170
snpEff_v3_6_GCA_000014765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       924142
snpEff_v3_6_GCA_000014765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       924481
snpEff_v3_6_GCA_000014785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1088471
snpEff_v3_6_GCA_000014785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1088442
snpEff_v3_6_GCA_000014805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1569710
snpEff_v3_6_GCA_000014805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1569707
snpEff_v3_6_GCA_000014825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1758794
snpEff_v3_6_GCA_000014825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1758775
snpEff_v3_6_GCA_000014845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1841236
snpEff_v3_6_GCA_000014845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1841215
snpEff_v3_6_GCA_000014865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1498504
snpEff_v3_6_GCA_000014865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1498512
snpEff_v3_6_GCA_000014885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1784499
snpEff_v3_6_GCA_000014885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1784408
snpEff_v3_6_GCA_000014905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       3294162
snpEff_v3_6_GCA_000014905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       3294166
snpEff_v3_6_GCA_000014925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1745460
snpEff_v3_6_GCA_000014925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1745463
snpEff_v3_6_GCA_000014945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       600778
snpEff_v3_6_GCA_000014945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       600781
snpEff_v3_6_GCA_000014965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1547527
snpEff_v3_6_GCA_000014965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1547555
snpEff_v3_6_GCA_000014985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1804456
snpEff_v3_6_GCA_000014985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1804469
snpEff_v3_6_GCA_000015005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2387778
snpEff_v3_6_GCA_000015005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2387797
snpEff_v3_6_GCA_000015025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       817614
snpEff_v3_6_GCA_000015025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       817611
snpEff_v3_6_GCA_000015045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1415866
snpEff_v3_6_GCA_000015045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1415862
snpEff_v3_6_GCA_000015065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1707578
snpEff_v3_6_GCA_000015065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1707596
snpEff_v3_6_GCA_000015085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       616397
snpEff_v3_6_GCA_000015085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       616397
snpEff_v3_6_GCA_000015105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       355600
snpEff_v3_6_GCA_000015105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       355600
snpEff_v3_6_GCA_000015125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       998387
snpEff_v3_6_GCA_000015125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       998388
snpEff_v3_6_GCA_000015145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       539282
snpEff_v3_6_GCA_000015145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       539286
snpEff_v3_6_GCA_000015165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2718798
snpEff_v3_6_GCA_000015165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2718779
snpEff_v3_6_GCA_000015185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1551024
snpEff_v3_6_GCA_000015185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1551029
snpEff_v3_6_GCA_000015205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       640515
snpEff_v3_6_GCA_000015205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       640508
snpEff_v3_6_GCA_000015225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       642152
snpEff_v3_6_GCA_000015225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       642162
snpEff_v3_6_GCA_000015245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1437281
snpEff_v3_6_GCA_000015245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1437261
snpEff_v3_6_GCA_000015265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1745409
snpEff_v3_6_GCA_000015265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1745427
snpEff_v3_6_GCA_000015285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1355737
snpEff_v3_6_GCA_000015285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1355716
snpEff_v3_6_GCA_000015305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2193140
snpEff_v3_6_GCA_000015305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2193140
snpEff_v3_6_GCA_000015325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1742655
snpEff_v3_6_GCA_000015325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1742655
snpEff_v3_6_GCA_000015345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       480905
snpEff_v3_6_GCA_000015345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       480907
snpEff_v3_6_GCA_000015365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1621518
snpEff_v3_6_GCA_000015365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1621568
snpEff_v3_6_GCA_000015385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       589193
snpEff_v3_6_GCA_000015385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       589182
snpEff_v3_6_GCA_000015405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2141183
snpEff_v3_6_GCA_000015405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2141155
snpEff_v3_6_GCA_000015425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1326308
snpEff_v3_6_GCA_000015425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1326313
snpEff_v3_6_GCA_000015445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       462334
snpEff_v3_6_GCA_000015445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       462341
snpEff_v3_6_GCA_000015465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1699970
snpEff_v3_6_GCA_000015465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1699975
snpEff_v3_6_GCA_000015485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1173825
snpEff_v3_6_GCA_000015485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1173843
snpEff_v3_6_GCA_000015505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1778457
snpEff_v3_6_GCA_000015505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1778448
snpEff_v3_6_GCA_000015525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       608381
snpEff_v3_6_GCA_000015525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       608377
snpEff_v3_6_GCA_000015545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1492396
snpEff_v3_6_GCA_000015545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1492399
snpEff_v3_6_GCA_000015565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1823600
snpEff_v3_6_GCA_000015565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1823610
snpEff_v3_6_GCA_000015585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       907757
snpEff_v3_6_GCA_000015585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       907752
snpEff_v3_6_GCA_000015605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1730014
snpEff_v3_6_GCA_000015605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1730015
snpEff_v3_6_GCA_000015625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1771391
snpEff_v3_6_GCA_000015625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1771368
snpEff_v3_6_GCA_000015645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       612165
snpEff_v3_6_GCA_000015645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       612162
snpEff_v3_6_GCA_000015665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       610521
snpEff_v3_6_GCA_000015665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       610524
snpEff_v3_6_GCA_000015685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       674584
snpEff_v3_6_GCA_000015685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       674583
snpEff_v3_6_GCA_000015705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       945712
snpEff_v3_6_GCA_000015705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       945707
snpEff_v3_6_GCA_000015725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1565688
snpEff_v3_6_GCA_000015725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1565675
snpEff_v3_6_GCA_000015745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1186474
snpEff_v3_6_GCA_000015745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1186465
snpEff_v3_6_GCA_000015765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       617246
snpEff_v3_6_GCA_000015765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       617254
snpEff_v3_6_GCA_000015785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1373760
snpEff_v3_6_GCA_000015785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1373775
snpEff_v3_6_GCA_000015805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       716717
snpEff_v3_6_GCA_000015805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       716729
snpEff_v3_6_GCA_000015825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       838096
snpEff_v3_6_GCA_000015825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       838109
snpEff_v3_6_GCA_000015845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1706382
snpEff_v3_6_GCA_000015845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1706659
snpEff_v3_6_GCA_000015865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1203201
snpEff_v3_6_GCA_000015865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1203203
snpEff_v3_6_GCA_000015885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       754754
snpEff_v3_6_GCA_000015885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       754760
snpEff_v3_6_GCA_000015905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2332023
snpEff_v3_6_GCA_000015905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2332039
snpEff_v3_6_GCA_000015925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2354672
snpEff_v3_6_GCA_000015925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2354672
snpEff_v3_6_GCA_000015945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       536726
snpEff_v3_6_GCA_000015945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       536719
snpEff_v3_6_GCA_000015965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       606087
snpEff_v3_6_GCA_000015965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       606090
snpEff_v3_6_GCA_000015985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1455090
snpEff_v3_6_GCA_000015985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1455065
snpEff_v3_6_GCA_000016005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36         339
snpEff_v3_6_GCA_000016005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2073870
snpEff_v3_6_GCA_000016045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1702144
snpEff_v3_6_GCA_000016045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1702147
snpEff_v3_6_GCA_000016065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1498977
snpEff_v3_6_GCA_000016065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1499040
snpEff_v3_6_GCA_000016085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       677723
snpEff_v3_6_GCA_000016085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       677728
snpEff_v3_6_GCA_000016105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       582528
snpEff_v3_6_GCA_000016105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       582532
snpEff_v3_6_GCA_000016125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       606555
snpEff_v3_6_GCA_000016125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       606539
snpEff_v3_6_GCA_000016145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1509639
snpEff_v3_6_GCA_000016145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1509634
snpEff_v3_6_GCA_000016165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1179763
snpEff_v3_6_GCA_000016165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1179777
snpEff_v3_6_GCA_000016185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1417880
snpEff_v3_6_GCA_000016185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1417871
snpEff_v3_6_GCA_000016205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2676831
snpEff_v3_6_GCA_000016205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2677222
snpEff_v3_6_GCA_000016245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1430145
snpEff_v3_6_GCA_000016245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1430095
snpEff_v3_6_GCA_000016265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2417212
snpEff_v3_6_GCA_000016265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2417170
snpEff_v3_6_GCA_000016285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2037361
snpEff_v3_6_GCA_000016285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2037264
snpEff_v3_6_GCA_000016305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1885092
snpEff_v3_6_GCA_000016305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1885077
snpEff_v3_6_GCA_000016325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1573539
snpEff_v3_6_GCA_000016325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1573537
snpEff_v3_6_GCA_000016345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       771772
snpEff_v3_6_GCA_000016345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       771778
snpEff_v3_6_GCA_000016365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       2034269
snpEff_v3_6_GCA_000016365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       2034200
snpEff_v3_6_GCA_000016385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       740727
snpEff_v3_6_GCA_000016385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       740718
snpEff_v3_6_GCA_000016405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1500817
snpEff_v3_6_GCA_000016405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1500806
snpEff_v3_6_GCA_000016425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1677612
snpEff_v3_6_GCA_000016425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1677612
snpEff_v3_6_GCA_000016445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1502472
snpEff_v3_6_GCA_000016445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1502469
snpEff_v3_6_GCA_000016465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       571737
snpEff_v3_6_GCA_000016465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       571743
snpEff_v3_6_GCA_000016485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       568842
snpEff_v3_6_GCA_000016485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       568830
snpEff_v3_6_GCA_000016505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1325276
snpEff_v3_6_GCA_000016505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1325292
snpEff_v3_6_GCA_000016525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       631854
snpEff_v3_6_GCA_000016525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       631850
snpEff_v3_6_GCA_000016545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       967767
snpEff_v3_6_GCA_000016545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       967776
snpEff_v3_6_GCA_000016565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1681350
snpEff_v3_6_GCA_000016565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1681360
snpEff_v3_6_GCA_000016585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       1532138
snpEff_v3_6_GCA_000016585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:36       1532141
snpEff_v3_6_GCA_000016605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:36       764776
snpEff_v3_6_GCA_000016605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       764767
snpEff_v3_6_GCA_000016625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       367761
snpEff_v3_6_GCA_000016625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       367752
snpEff_v3_6_GCA_000016645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1978560
snpEff_v3_6_GCA_000016645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1978560
snpEff_v3_6_GCA_000016665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1807869
snpEff_v3_6_GCA_000016665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1807877
snpEff_v3_6_GCA_000016685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       747537
snpEff_v3_6_GCA_000016685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       747538
snpEff_v3_6_GCA_000016705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       475499
snpEff_v3_6_GCA_000016705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       475499
snpEff_v3_6_GCA_000016725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1304486
snpEff_v3_6_GCA_000016725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1304490
snpEff_v3_6_GCA_000016745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1685889
snpEff_v3_6_GCA_000016745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1685900
snpEff_v3_6_GCA_000016765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1956726
snpEff_v3_6_GCA_000016765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1956719
snpEff_v3_6_GCA_000016785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       660079
snpEff_v3_6_GCA_000016785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       660061
snpEff_v3_6_GCA_000016805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       951371
snpEff_v3_6_GCA_000016805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       951375
snpEff_v3_6_GCA_000016825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       676643
snpEff_v3_6_GCA_000016825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       676635
snpEff_v3_6_GCA_000016845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1007531
snpEff_v3_6_GCA_000016845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1007534
snpEff_v3_6_GCA_000016865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1973481
snpEff_v3_6_GCA_000016865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1973481
snpEff_v3_6_GCA_000016885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       936658
snpEff_v3_6_GCA_000016885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       936653
snpEff_v3_6_GCA_000016905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       667273
snpEff_v3_6_GCA_000016905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       667268
snpEff_v3_6_GCA_000016925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1497602
snpEff_v3_6_GCA_000016925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1497575
snpEff_v3_6_GCA_000016945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1599698
snpEff_v3_6_GCA_000016945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1599711
snpEff_v3_6_GCA_000016965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1812220
snpEff_v3_6_GCA_000016965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1812220
snpEff_v3_6_GCA_000016985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1607615
snpEff_v3_6_GCA_000016985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1607660
snpEff_v3_6_GCA_000017005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       754792
snpEff_v3_6_GCA_000017005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       754790
snpEff_v3_6_GCA_000017025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1210051
snpEff_v3_6_GCA_000017025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1210063
snpEff_v3_6_GCA_000017045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1165503
snpEff_v3_6_GCA_000017045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1165494
snpEff_v3_6_GCA_000017065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1248643
snpEff_v3_6_GCA_000017065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1248627
snpEff_v3_6_GCA_000017085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       915621
snpEff_v3_6_GCA_000017085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       915635
snpEff_v3_6_GCA_000017105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       717905
snpEff_v3_6_GCA_000017105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       717904
snpEff_v3_6_GCA_000017125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       957044
snpEff_v3_6_GCA_000017125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       957056
snpEff_v3_6_GCA_000017145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2217578
snpEff_v3_6_GCA_000017145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2217640
snpEff_v3_6_GCA_000017165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       568637
snpEff_v3_6_GCA_000017165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       568638
snpEff_v3_6_GCA_000017185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       505861
snpEff_v3_6_GCA_000017185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       505861
snpEff_v3_6_GCA_000017205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2215522
snpEff_v3_6_GCA_000017205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2215531
snpEff_v3_6_GCA_000017225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       600060
snpEff_v3_6_GCA_000017225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       600061
snpEff_v3_6_GCA_000017245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       780945
snpEff_v3_6_GCA_000017245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       780926
snpEff_v3_6_GCA_000017265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1399107
snpEff_v3_6_GCA_000017265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1399102
snpEff_v3_6_GCA_000017285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1715529
snpEff_v3_6_GCA_000017285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1715529
snpEff_v3_6_GCA_000017305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1610870
snpEff_v3_6_GCA_000017305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1610888
snpEff_v3_6_GCA_000017325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1706186
snpEff_v3_6_GCA_000017325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1706146
snpEff_v3_6_GCA_000017405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1734844
snpEff_v3_6_GCA_000017405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1735079
snpEff_v3_6_GCA_000017425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1294919
snpEff_v3_6_GCA_000017425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1294898
snpEff_v3_6_GCA_000017445.2.18.zip         28-Aug-2014 14:37       403005
snpEff_v3_6_GCA_000017445.2.21.zip         28-Aug-2014 14:37       403002
snpEff_v3_6_GCA_000017465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       664349
snpEff_v3_6_GCA_000017465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       664351
snpEff_v3_6_GCA_000017485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       591634
snpEff_v3_6_GCA_000017485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       591634
snpEff_v3_6_GCA_000017505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1673175
snpEff_v3_6_GCA_000017505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1673167
snpEff_v3_6_GCA_000017525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37        85764
snpEff_v3_6_GCA_000017525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37        85764
snpEff_v3_6_GCA_000017545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       668307
snpEff_v3_6_GCA_000017545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       668309
snpEff_v3_6_GCA_000017565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1328368
snpEff_v3_6_GCA_000017565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1328318
snpEff_v3_6_GCA_000017585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       563779
snpEff_v3_6_GCA_000017585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       563784
snpEff_v3_6_GCA_000017605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1378309
snpEff_v3_6_GCA_000017605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1378311
snpEff_v3_6_GCA_000017625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       853538
snpEff_v3_6_GCA_000017625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       853549
snpEff_v3_6_GCA_000017645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1821899
snpEff_v3_6_GCA_000017645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1821906
snpEff_v3_6_GCA_000017665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1555001
snpEff_v3_6_GCA_000017665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1555014
snpEff_v3_6_GCA_000017685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1396023
snpEff_v3_6_GCA_000017685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1396012
snpEff_v3_6_GCA_000017705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2041665
snpEff_v3_6_GCA_000017705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2041676
snpEff_v3_6_GCA_000017725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       723971
snpEff_v3_6_GCA_000017725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       723968
snpEff_v3_6_GCA_000017745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1770991
snpEff_v3_6_GCA_000017745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1771040
snpEff_v3_6_GCA_000017765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1572640
snpEff_v3_6_GCA_000017765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1572609
snpEff_v3_6_GCA_000017785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       551682
snpEff_v3_6_GCA_000017785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       551694
snpEff_v3_6_GCA_000017805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1728553
snpEff_v3_6_GCA_000017805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1728547
snpEff_v3_6_GCA_000017825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       405875
snpEff_v3_6_GCA_000017825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       405882
snpEff_v3_6_GCA_000017845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1841250
snpEff_v3_6_GCA_000017845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1841152
snpEff_v3_6_GCA_000017865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       769090
snpEff_v3_6_GCA_000017865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       769106
snpEff_v3_6_GCA_000017885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1275566
snpEff_v3_6_GCA_000017885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1275577
snpEff_v3_6_GCA_000017905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       578363
snpEff_v3_6_GCA_000017905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       578364
snpEff_v3_6_GCA_000017945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       476057
snpEff_v3_6_GCA_000017945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       476059
snpEff_v3_6_GCA_000017965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1564057
snpEff_v3_6_GCA_000017965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1564058
snpEff_v3_6_GCA_000017985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1557067
snpEff_v3_6_GCA_000017985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1557043
snpEff_v3_6_GCA_000018005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2718436
snpEff_v3_6_GCA_000018005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2718436
snpEff_v3_6_GCA_000018025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1761764
snpEff_v3_6_GCA_000018025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1761747
snpEff_v3_6_GCA_000018045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1708663
snpEff_v3_6_GCA_000018045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1708606
snpEff_v3_6_GCA_000018065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       630756
snpEff_v3_6_GCA_000018065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       630765
snpEff_v3_6_GCA_000018085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1833129
snpEff_v3_6_GCA_000018085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1833129
snpEff_v3_6_GCA_000018105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2775280
snpEff_v3_6_GCA_000018105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2775381
snpEff_v3_6_GCA_000018125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       610863
snpEff_v3_6_GCA_000018125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       610864
snpEff_v3_6_GCA_000018145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1501691
snpEff_v3_6_GCA_000018145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1501684
snpEff_v3_6_GCA_000018185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       704516
snpEff_v3_6_GCA_000018185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       704513
snpEff_v3_6_GCA_000018205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       382590
snpEff_v3_6_GCA_000018205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       382587
snpEff_v3_6_GCA_000018225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       396799
snpEff_v3_6_GCA_000018225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       396789
snpEff_v3_6_GCA_000018245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       484458
snpEff_v3_6_GCA_000018245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       484457
snpEff_v3_6_GCA_000018265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1826709
snpEff_v3_6_GCA_000018265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1826726
snpEff_v3_6_GCA_000018285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1656040
snpEff_v3_6_GCA_000018285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1656063
snpEff_v3_6_GCA_000018305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       695944
snpEff_v3_6_GCA_000018305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       695944
snpEff_v3_6_GCA_000018325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1027412
snpEff_v3_6_GCA_000018325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1027407
snpEff_v3_6_GCA_000018345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2163089
snpEff_v3_6_GCA_000018345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2163067
snpEff_v3_6_GCA_000018365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       663127
snpEff_v3_6_GCA_000018365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       663126
snpEff_v3_6_GCA_000018385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1618533
snpEff_v3_6_GCA_000018385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1618482
snpEff_v3_6_GCA_000018405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1285233
snpEff_v3_6_GCA_000018405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1285212
snpEff_v3_6_GCA_000018425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       771645
snpEff_v3_6_GCA_000018425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       771644
snpEff_v3_6_GCA_000018445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1349768
snpEff_v3_6_GCA_000018445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1349774
snpEff_v3_6_GCA_000018465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       578765
snpEff_v3_6_GCA_000018465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       578765
snpEff_v3_6_GCA_000018485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       599436
snpEff_v3_6_GCA_000018485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       599435
snpEff_v3_6_GCA_000018505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2224459
snpEff_v3_6_GCA_000018505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2224335
snpEff_v3_6_GCA_000018525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1098497
snpEff_v3_6_GCA_000018525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1098495
snpEff_v3_6_GCA_000018545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2299199
snpEff_v3_6_GCA_000018545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2299205
snpEff_v3_6_GCA_000018565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2172507
snpEff_v3_6_GCA_000018565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2172485
snpEff_v3_6_GCA_000018585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       618832
snpEff_v3_6_GCA_000018585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       618832
snpEff_v3_6_GCA_000018605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       730930
snpEff_v3_6_GCA_000018605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       730932
snpEff_v3_6_GCA_000018625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1570060
snpEff_v3_6_GCA_000018625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1570058
snpEff_v3_6_GCA_000018665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       2225311
snpEff_v3_6_GCA_000018665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       2225311
snpEff_v3_6_GCA_000018685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1506259
snpEff_v3_6_GCA_000018685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1506246
snpEff_v3_6_GCA_000018705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1765728
snpEff_v3_6_GCA_000018705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1765676
snpEff_v3_6_GCA_000018725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1066576
snpEff_v3_6_GCA_000018725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1066555
snpEff_v3_6_GCA_000018745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       649386
snpEff_v3_6_GCA_000018745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       649386
snpEff_v3_6_GCA_000018765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1787969
snpEff_v3_6_GCA_000018765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       1787961
snpEff_v3_6_GCA_000018785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       515488
snpEff_v3_6_GCA_000018785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:37       515488
snpEff_v3_6_GCA_000018805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:37       1427642
snpEff_v3_6_GCA_000018805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1427622
snpEff_v3_6_GCA_000018825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1899898
snpEff_v3_6_GCA_000018825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1899837
snpEff_v3_6_GCA_000018845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1709726
snpEff_v3_6_GCA_000018845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1709719
snpEff_v3_6_GCA_000018865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1570452
snpEff_v3_6_GCA_000018865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1570474
snpEff_v3_6_GCA_000018885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1141911
snpEff_v3_6_GCA_000018885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1141908
snpEff_v3_6_GCA_000018905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1089821
snpEff_v3_6_GCA_000018905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1089834
snpEff_v3_6_GCA_000018925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       525180
snpEff_v3_6_GCA_000018925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       525180
snpEff_v3_6_GCA_000018945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       702185
snpEff_v3_6_GCA_000018945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       702183
snpEff_v3_6_GCA_000018965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       741499
snpEff_v3_6_GCA_000018965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       741498
snpEff_v3_6_GCA_000018985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       716023
snpEff_v3_6_GCA_000018985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       716023
snpEff_v3_6_GCA_000019005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       705224
snpEff_v3_6_GCA_000019005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       705226
snpEff_v3_6_GCA_000019025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       700510
snpEff_v3_6_GCA_000019025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       700504
snpEff_v3_6_GCA_000019045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       990442
snpEff_v3_6_GCA_000019045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       990449
snpEff_v3_6_GCA_000019065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       827020
snpEff_v3_6_GCA_000019065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       827020
snpEff_v3_6_GCA_000019085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       790856
snpEff_v3_6_GCA_000019085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       790856
snpEff_v3_6_GCA_000019125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2035583
snpEff_v3_6_GCA_000019125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2035583
snpEff_v3_6_GCA_000019145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1920077
snpEff_v3_6_GCA_000019145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1920061
snpEff_v3_6_GCA_000019165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1043609
snpEff_v3_6_GCA_000019165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1043613
snpEff_v3_6_GCA_000019185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1668089
snpEff_v3_6_GCA_000019185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1668105
snpEff_v3_6_GCA_000019205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       553130
snpEff_v3_6_GCA_000019225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1553201
snpEff_v3_6_GCA_000019225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1553189
snpEff_v3_6_GCA_000019245.2.18.zip         28-Aug-2014 14:38       979822
snpEff_v3_6_GCA_000019245.2.21.zip         28-Aug-2014 14:38       979836
snpEff_v3_6_GCA_000019265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       738422
snpEff_v3_6_GCA_000019265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       738421
snpEff_v3_6_GCA_000019285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       703961
snpEff_v3_6_GCA_000019285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       703961
snpEff_v3_6_GCA_000019305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1285802
snpEff_v3_6_GCA_000019305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1285805
snpEff_v3_6_GCA_000019325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       752075
snpEff_v3_6_GCA_000019325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       752081
snpEff_v3_6_GCA_000019345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       248931
snpEff_v3_6_GCA_000019345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       248935
snpEff_v3_6_GCA_000019365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2300174
snpEff_v3_6_GCA_000019365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2300183
snpEff_v3_6_GCA_000019385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1573667
snpEff_v3_6_GCA_000019385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1573667
snpEff_v3_6_GCA_000019405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       753828
snpEff_v3_6_GCA_000019405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       753822
snpEff_v3_6_GCA_000019425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1553526
snpEff_v3_6_GCA_000019425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1553520
snpEff_v3_6_GCA_000019445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1936733
snpEff_v3_6_GCA_000019445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1936777
snpEff_v3_6_GCA_000019465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1515272
snpEff_v3_6_GCA_000019465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1515281
snpEff_v3_6_GCA_000019485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1160008
snpEff_v3_6_GCA_000019485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1160008
snpEff_v3_6_GCA_000019505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2522479
snpEff_v3_6_GCA_000019505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2522473
snpEff_v3_6_GCA_000019525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1919952
snpEff_v3_6_GCA_000019525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1919961
snpEff_v3_6_GCA_000019545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1336967
snpEff_v3_6_GCA_000019545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1336968
snpEff_v3_6_GCA_000019565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2031857
snpEff_v3_6_GCA_000019565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2031846
snpEff_v3_6_GCA_000019585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1623254
snpEff_v3_6_GCA_000019585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1622085
snpEff_v3_6_GCA_000019605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       558871
snpEff_v3_6_GCA_000019605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       558868
snpEff_v3_6_GCA_000019625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       678082
snpEff_v3_6_GCA_000019625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       678085
snpEff_v3_6_GCA_000019645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1789855
snpEff_v3_6_GCA_000019645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1789983
snpEff_v3_6_GCA_000019665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       826920
snpEff_v3_6_GCA_000019665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       826928
snpEff_v3_6_GCA_000019685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       470019
snpEff_v3_6_GCA_000019685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       470016
snpEff_v3_6_GCA_000019705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       368825
snpEff_v3_6_GCA_000019705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       368823
snpEff_v3_6_GCA_000019725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2181307
snpEff_v3_6_GCA_000019725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2181307
snpEff_v3_6_GCA_000019745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       492492
snpEff_v3_6_GCA_000019745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       492490
snpEff_v3_6_GCA_000019765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       793714
snpEff_v3_6_GCA_000019765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       793721
snpEff_v3_6_GCA_000019785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1614484
snpEff_v3_6_GCA_000019785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1614484
snpEff_v3_6_GCA_000019805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       630811
snpEff_v3_6_GCA_000019805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       630816
snpEff_v3_6_GCA_000019825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       718330
snpEff_v3_6_GCA_000019825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       718324
snpEff_v3_6_GCA_000019845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1389123
snpEff_v3_6_GCA_000019845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1389102
snpEff_v3_6_GCA_000019865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       624846
snpEff_v3_6_GCA_000019865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       624847
snpEff_v3_6_GCA_000019885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       652405
snpEff_v3_6_GCA_000019885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       652405
snpEff_v3_6_GCA_000019905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1049426
snpEff_v3_6_GCA_000019905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1049462
snpEff_v3_6_GCA_000019925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2412055
snpEff_v3_6_GCA_000019925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2412186
snpEff_v3_6_GCA_000019945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1859331
snpEff_v3_6_GCA_000019945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1859342
snpEff_v3_6_GCA_000019965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1907053
snpEff_v3_6_GCA_000019965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1907090
snpEff_v3_6_GCA_000019985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       756169
snpEff_v3_6_GCA_000019985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       756176
snpEff_v3_6_GCA_000020005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1063670
snpEff_v3_6_GCA_000020005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1063677
snpEff_v3_6_GCA_000020025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2643905
snpEff_v3_6_GCA_000020025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2643943
snpEff_v3_6_GCA_000020045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2734900
snpEff_v3_6_GCA_000020045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2735376
snpEff_v3_6_GCA_000020065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       267232
snpEff_v3_6_GCA_000020065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       267231
snpEff_v3_6_GCA_000020085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1541844
snpEff_v3_6_GCA_000020085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1541869
snpEff_v3_6_GCA_000020105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       785600
snpEff_v3_6_GCA_000020105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       785600
snpEff_v3_6_GCA_000020125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2634376
snpEff_v3_6_GCA_000020125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2634392
snpEff_v3_6_GCA_000020145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       565114
snpEff_v3_6_GCA_000020145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       565115
snpEff_v3_6_GCA_000020165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1205455
snpEff_v3_6_GCA_000020165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1205444
snpEff_v3_6_GCA_000020185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1492100
snpEff_v3_6_GCA_000020185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1492102
snpEff_v3_6_GCA_000020205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1768932
snpEff_v3_6_GCA_000020205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1768949
snpEff_v3_6_GCA_000020225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       864095
snpEff_v3_6_GCA_000020225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       864094
snpEff_v3_6_GCA_000020245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       551917
snpEff_v3_6_GCA_000020245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       551918
snpEff_v3_6_GCA_000020265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       2149381
snpEff_v3_6_GCA_000020265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       2149294
snpEff_v3_6_GCA_000020285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1147513
snpEff_v3_6_GCA_000020285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1147508
snpEff_v3_6_GCA_000020305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       390873
snpEff_v3_6_GCA_000020305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       390879
snpEff_v3_6_GCA_000020325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       605729
snpEff_v3_6_GCA_000020325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       605727
snpEff_v3_6_GCA_000020345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1325803
snpEff_v3_6_GCA_000020345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1325792
snpEff_v3_6_GCA_000020365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1935541
snpEff_v3_6_GCA_000020365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1935539
snpEff_v3_6_GCA_000020385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1387707
snpEff_v3_6_GCA_000020385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1387670
snpEff_v3_6_GCA_000020405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       794139
snpEff_v3_6_GCA_000020405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       794122
snpEff_v3_6_GCA_000020425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       912903
snpEff_v3_6_GCA_000020425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       912903
snpEff_v3_6_GCA_000020445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1858390
snpEff_v3_6_GCA_000020445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1858370
snpEff_v3_6_GCA_000020465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       905222
snpEff_v3_6_GCA_000020465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       905214
snpEff_v3_6_GCA_000020485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       866239
snpEff_v3_6_GCA_000020485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       866238
snpEff_v3_6_GCA_000020505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       757890
snpEff_v3_6_GCA_000020505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       757880
snpEff_v3_6_GCA_000020525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1068454
snpEff_v3_6_GCA_000020525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1068444
snpEff_v3_6_GCA_000020545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       885104
snpEff_v3_6_GCA_000020545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       885083
snpEff_v3_6_GCA_000020565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       540437
snpEff_v3_6_GCA_000020565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       540437
snpEff_v3_6_GCA_000020585.2.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1505665
snpEff_v3_6_GCA_000020585.2.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1505655
snpEff_v3_6_GCA_000020605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1227996
snpEff_v3_6_GCA_000020605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1227996
snpEff_v3_6_GCA_000020625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       863354
snpEff_v3_6_GCA_000020625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       863350
snpEff_v3_6_GCA_000020645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       993219
snpEff_v3_6_GCA_000020645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       993223
snpEff_v3_6_GCA_000020665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1501532
snpEff_v3_6_GCA_000020665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1501534
snpEff_v3_6_GCA_000020685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1263771
snpEff_v3_6_GCA_000020685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1263706
snpEff_v3_6_GCA_000020705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1682651
snpEff_v3_6_GCA_000020705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1682647
snpEff_v3_6_GCA_000020725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1537224
snpEff_v3_6_GCA_000020725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1537263
snpEff_v3_6_GCA_000020745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1630210
snpEff_v3_6_GCA_000020745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1630206
snpEff_v3_6_GCA_000020765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       665131
snpEff_v3_6_GCA_000020765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       665113
snpEff_v3_6_GCA_000020785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       570212
snpEff_v3_6_GCA_000020785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       570213
snpEff_v3_6_GCA_000020805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1607197
snpEff_v3_6_GCA_000020805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1607197
snpEff_v3_6_GCA_000020825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       998665
snpEff_v3_6_GCA_000020825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       998665
snpEff_v3_6_GCA_000020845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1514110
snpEff_v3_6_GCA_000020845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1514134
snpEff_v3_6_GCA_000020865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1262137
snpEff_v3_6_GCA_000020865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1262129
snpEff_v3_6_GCA_000020885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1640314
snpEff_v3_6_GCA_000020885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1640305
snpEff_v3_6_GCA_000020905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       485850
snpEff_v3_6_GCA_000020905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       485849
snpEff_v3_6_GCA_000020925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1620383
snpEff_v3_6_GCA_000020925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1620376
snpEff_v3_6_GCA_000020945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       527863
snpEff_v3_6_GCA_000020945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       527860
snpEff_v3_6_GCA_000020965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       699237
snpEff_v3_6_GCA_000020965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       699236
snpEff_v3_6_GCA_000020985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       721414
snpEff_v3_6_GCA_000020985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       721423
snpEff_v3_6_GCA_000021005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1540535
snpEff_v3_6_GCA_000021005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1540479
snpEff_v3_6_GCA_000021025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1079942
snpEff_v3_6_GCA_000021025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1079946
snpEff_v3_6_GCA_000021045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1782779
snpEff_v3_6_GCA_000021045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1782792
snpEff_v3_6_GCA_000021065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       210250
snpEff_v3_6_GCA_000021065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       210261
snpEff_v3_6_GCA_000021085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       211051
snpEff_v3_6_GCA_000021085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       211052
snpEff_v3_6_GCA_000021125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1901128
snpEff_v3_6_GCA_000021125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:38       1901096
snpEff_v3_6_GCA_000021145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:38       1259273
snpEff_v3_6_GCA_000021145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1259283
snpEff_v3_6_GCA_000021165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       545292
snpEff_v3_6_GCA_000021165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       545294
snpEff_v3_6_GCA_000021185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1037165
snpEff_v3_6_GCA_000021185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1037165
snpEff_v3_6_GCA_000021205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1818135
snpEff_v3_6_GCA_000021205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1818117
snpEff_v3_6_GCA_000021225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1903226
snpEff_v3_6_GCA_000021225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1903350
snpEff_v3_6_GCA_000021245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1348177
snpEff_v3_6_GCA_000021245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1348159
snpEff_v3_6_GCA_000021265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       278607
snpEff_v3_6_GCA_000021265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       278608
snpEff_v3_6_GCA_000021285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       690546
snpEff_v3_6_GCA_000021285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       690547
snpEff_v3_6_GCA_000021305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1931080
snpEff_v3_6_GCA_000021305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1931095
snpEff_v3_6_GCA_000021325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1278146
snpEff_v3_6_GCA_000021325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1278145
snpEff_v3_6_GCA_000021345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2266370
snpEff_v3_6_GCA_000021345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2266540
snpEff_v3_6_GCA_000021365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1263871
snpEff_v3_6_GCA_000021365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1263876
snpEff_v3_6_GCA_000021385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1213715
snpEff_v3_6_GCA_000021385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1213714
snpEff_v3_6_GCA_000021405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       425123
snpEff_v3_6_GCA_000021405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       425132
snpEff_v3_6_GCA_000021425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       609825
snpEff_v3_6_GCA_000021425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       609826
snpEff_v3_6_GCA_000021445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1881751
snpEff_v3_6_GCA_000021445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1881771
snpEff_v3_6_GCA_000021465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       572854
snpEff_v3_6_GCA_000021465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       572856
snpEff_v3_6_GCA_000021485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1066611
snpEff_v3_6_GCA_000021485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1066603
snpEff_v3_6_GCA_000021505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39        54858
snpEff_v3_6_GCA_000021505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39        54858
snpEff_v3_6_GCA_000021525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       341558
snpEff_v3_6_GCA_000021525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       341559
snpEff_v3_6_GCA_000021545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       594323
snpEff_v3_6_GCA_000021545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       594323
snpEff_v3_6_GCA_000021565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       718085
snpEff_v3_6_GCA_000021565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       718084
snpEff_v3_6_GCA_000021605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1350928
snpEff_v3_6_GCA_000021605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1350935
snpEff_v3_6_GCA_000021625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1406022
snpEff_v3_6_GCA_000021625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1406013
snpEff_v3_6_GCA_000021645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       647122
snpEff_v3_6_GCA_000021645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       647118
snpEff_v3_6_GCA_000021665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1710197
snpEff_v3_6_GCA_000021665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1709950
snpEff_v3_6_GCA_000021685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1005515
snpEff_v3_6_GCA_000021685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1005515
snpEff_v3_6_GCA_000021705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       712795
snpEff_v3_6_GCA_000021705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       712803
snpEff_v3_6_GCA_000021725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       610416
snpEff_v3_6_GCA_000021725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       610415
snpEff_v3_6_GCA_000021745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1379527
snpEff_v3_6_GCA_000021745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1379509
snpEff_v3_6_GCA_000021765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1480951
snpEff_v3_6_GCA_000021765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1480948
snpEff_v3_6_GCA_000021785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1887961
snpEff_v3_6_GCA_000021785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1887981
snpEff_v3_6_GCA_000021805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1507876
snpEff_v3_6_GCA_000021805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1565287
snpEff_v3_6_GCA_000021825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2049641
snpEff_v3_6_GCA_000021825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2049645
snpEff_v3_6_GCA_000021845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1924702
snpEff_v3_6_GCA_000021845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1924707
snpEff_v3_6_GCA_000021865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1298022
snpEff_v3_6_GCA_000021865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1298041
snpEff_v3_6_GCA_000021885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       728395
snpEff_v3_6_GCA_000021885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       728408
snpEff_v3_6_GCA_000021905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2105206
snpEff_v3_6_GCA_000021905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2105224
snpEff_v3_6_GCA_000021925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1772368
snpEff_v3_6_GCA_000021925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1772401
snpEff_v3_6_GCA_000021945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1503424
snpEff_v3_6_GCA_000021945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1503411
snpEff_v3_6_GCA_000021965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       947454
snpEff_v3_6_GCA_000021965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       947454
snpEff_v3_6_GCA_000021985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1136728
snpEff_v3_6_GCA_000021985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1136706
snpEff_v3_6_GCA_000022005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1381471
snpEff_v3_6_GCA_000022005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1369338
snpEff_v3_6_GCA_000022025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1669223
snpEff_v3_6_GCA_000022025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1669222
snpEff_v3_6_GCA_000022045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1911810
snpEff_v3_6_GCA_000022045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1911890
snpEff_v3_6_GCA_000022065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1325848
snpEff_v3_6_GCA_000022065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1325864
snpEff_v3_6_GCA_000022085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2709398
snpEff_v3_6_GCA_000022085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2709397
snpEff_v3_6_GCA_000022105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       966564
snpEff_v3_6_GCA_000022105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       966565
snpEff_v3_6_GCA_000022125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       907737
snpEff_v3_6_GCA_000022125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       907731
snpEff_v3_6_GCA_000022145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1599140
snpEff_v3_6_GCA_000022145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1599140
snpEff_v3_6_GCA_000022165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1804044
snpEff_v3_6_GCA_000022165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1804026
snpEff_v3_6_GCA_000022185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1615769
snpEff_v3_6_GCA_000022185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1615755
snpEff_v3_6_GCA_000022205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1183435
snpEff_v3_6_GCA_000022205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1183414
snpEff_v3_6_GCA_000022225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1897045
snpEff_v3_6_GCA_000022225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1897035
snpEff_v3_6_GCA_000022245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1571359
snpEff_v3_6_GCA_000022245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1571376
snpEff_v3_6_GCA_000022265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1464491
snpEff_v3_6_GCA_000022265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1464463
snpEff_v3_6_GCA_000022285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       432661
snpEff_v3_6_GCA_000022285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       432663
snpEff_v3_6_GCA_000022305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1260536
snpEff_v3_6_GCA_000022305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1260544
snpEff_v3_6_GCA_000022325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       955682
snpEff_v3_6_GCA_000022325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       955695
snpEff_v3_6_GCA_000022345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1523024
snpEff_v3_6_GCA_000022345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1523045
snpEff_v3_6_GCA_000022365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       750758
snpEff_v3_6_GCA_000022365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       750759
snpEff_v3_6_GCA_000022385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       909940
snpEff_v3_6_GCA_000022385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       909929
snpEff_v3_6_GCA_000022405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       878891
snpEff_v3_6_GCA_000022405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       878908
snpEff_v3_6_GCA_000022425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       898756
snpEff_v3_6_GCA_000022425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       898754
snpEff_v3_6_GCA_000022445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       899895
snpEff_v3_6_GCA_000022445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       899888
snpEff_v3_6_GCA_000022465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       936733
snpEff_v3_6_GCA_000022465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       936746
snpEff_v3_6_GCA_000022485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       940756
snpEff_v3_6_GCA_000022485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       940750
snpEff_v3_6_GCA_000022505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1642510
snpEff_v3_6_GCA_000022505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1841498
snpEff_v3_6_GCA_000022525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       306631
snpEff_v3_6_GCA_000022525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       306630
snpEff_v3_6_GCA_000022545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       668671
snpEff_v3_6_GCA_000022545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       668674
snpEff_v3_6_GCA_000022565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1339404
snpEff_v3_6_GCA_000022565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1339390
snpEff_v3_6_GCA_000022585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1409552
snpEff_v3_6_GCA_000022585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1409565
snpEff_v3_6_GCA_000022605.2.18.zip         28-Aug-2014 14:39       228146
snpEff_v3_6_GCA_000022605.2.21.zip         28-Aug-2014 14:39       228145
snpEff_v3_6_GCA_000022625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1060423
snpEff_v3_6_GCA_000022625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1060442
snpEff_v3_6_GCA_000022645.2.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2166295
snpEff_v3_6_GCA_000022645.2.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2166282
snpEff_v3_6_GCA_000022665.2.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1531799
snpEff_v3_6_GCA_000022665.2.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1531775
snpEff_v3_6_GCA_000022685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2116957
snpEff_v3_6_GCA_000022685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2117043
snpEff_v3_6_GCA_000022705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       626488
snpEff_v3_6_GCA_000022705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       626488
snpEff_v3_6_GCA_000022725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       669404
snpEff_v3_6_GCA_000022725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       669411
snpEff_v3_6_GCA_000022745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1124352
snpEff_v3_6_GCA_000022745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1124355
snpEff_v3_6_GCA_000022765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1297628
snpEff_v3_6_GCA_000022765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1297628
snpEff_v3_6_GCA_000022785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       334003
snpEff_v3_6_GCA_000022785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       333996
snpEff_v3_6_GCA_000022805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1472891
snpEff_v3_6_GCA_000022805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1472979
snpEff_v3_6_GCA_000022825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1465169
snpEff_v3_6_GCA_000022825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1465151
snpEff_v3_6_GCA_000022845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1443605
snpEff_v3_6_GCA_000022845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1443622
snpEff_v3_6_GCA_000022865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1728424
snpEff_v3_6_GCA_000022865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1728419
snpEff_v3_6_GCA_000022885.2.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1251607
snpEff_v3_6_GCA_000022885.2.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1251547
snpEff_v3_6_GCA_000022905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       957083
snpEff_v3_6_GCA_000022905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       957061
snpEff_v3_6_GCA_000022925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1050313
snpEff_v3_6_GCA_000022925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1050303
snpEff_v3_6_GCA_000022945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39        93050
snpEff_v3_6_GCA_000022945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39        93049
snpEff_v3_6_GCA_000022965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       625190
snpEff_v3_6_GCA_000022965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       625190
snpEff_v3_6_GCA_000022985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       782998
snpEff_v3_6_GCA_000022985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       783006
snpEff_v3_6_GCA_000023005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       365953
snpEff_v3_6_GCA_000023005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       365957
snpEff_v3_6_GCA_000023025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1706341
snpEff_v3_6_GCA_000023025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1706349
snpEff_v3_6_GCA_000023045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1062286
snpEff_v3_6_GCA_000023045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1062305
snpEff_v3_6_GCA_000023065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1185293
snpEff_v3_6_GCA_000023065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1185282
snpEff_v3_6_GCA_000023085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1056162
snpEff_v3_6_GCA_000023085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1056166
snpEff_v3_6_GCA_000023105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1532883
snpEff_v3_6_GCA_000023105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1532892
snpEff_v3_6_GCA_000023125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2327956
snpEff_v3_6_GCA_000023125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2327929
snpEff_v3_6_GCA_000023145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       807200
snpEff_v3_6_GCA_000023145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       807200
snpEff_v3_6_GCA_000023165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       333378
snpEff_v3_6_GCA_000023165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       333377
snpEff_v3_6_GCA_000023185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2434271
snpEff_v3_6_GCA_000023185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2434250
snpEff_v3_6_GCA_000023205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       810292
snpEff_v3_6_GCA_000023205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       810292
snpEff_v3_6_GCA_000023225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       1322680
snpEff_v3_6_GCA_000023225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       1322657
snpEff_v3_6_GCA_000023245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       2526088
snpEff_v3_6_GCA_000023245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       2526096
snpEff_v3_6_GCA_000023265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:39       712372
snpEff_v3_6_GCA_000023265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:39       712372
snpEff_v3_6_GCA_000023285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       849542
snpEff_v3_6_GCA_000023285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       849542
snpEff_v3_6_GCA_000023305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       611601
snpEff_v3_6_GCA_000023305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       611590
snpEff_v3_6_GCA_000023325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       784224
snpEff_v3_6_GCA_000023325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       784224
snpEff_v3_6_GCA_000023345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2255432
snpEff_v3_6_GCA_000023345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2255450
snpEff_v3_6_GCA_000023365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1535473
snpEff_v3_6_GCA_000023365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1535487
snpEff_v3_6_GCA_000023385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1099734
snpEff_v3_6_GCA_000023385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1099719
snpEff_v3_6_GCA_000023405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1162187
snpEff_v3_6_GCA_000023405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1162192
snpEff_v3_6_GCA_000023425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1888258
snpEff_v3_6_GCA_000023425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1888696
snpEff_v3_6_GCA_000023445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1460399
snpEff_v3_6_GCA_000023445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1460430
snpEff_v3_6_GCA_000023465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1710845
snpEff_v3_6_GCA_000023465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1710834
snpEff_v3_6_GCA_000023545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1516493
snpEff_v3_6_GCA_000023545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1516510
snpEff_v3_6_GCA_000023565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1560498
snpEff_v3_6_GCA_000023565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1560467
snpEff_v3_6_GCA_000023585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2410682
snpEff_v3_6_GCA_000023585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2410682
snpEff_v3_6_GCA_000023605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1607840
snpEff_v3_6_GCA_000023605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1607809
snpEff_v3_6_GCA_000023625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1509826
snpEff_v3_6_GCA_000023625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1509832
snpEff_v3_6_GCA_000023645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1548312
snpEff_v3_6_GCA_000023645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1548305
snpEff_v3_6_GCA_000023665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1526792
snpEff_v3_6_GCA_000023665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1526773
snpEff_v3_6_GCA_000023685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       333394
snpEff_v3_6_GCA_000023685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       333392
snpEff_v3_6_GCA_000023705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       876757
snpEff_v3_6_GCA_000023705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       876765
snpEff_v3_6_GCA_000023725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       957490
snpEff_v3_6_GCA_000023725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       957462
snpEff_v3_6_GCA_000023745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1076392
snpEff_v3_6_GCA_000023745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1076398
snpEff_v3_6_GCA_000023765.2.18.zip         28-Aug-2014 14:40       386107
snpEff_v3_6_GCA_000023765.2.21.zip         28-Aug-2014 14:40       386106
snpEff_v3_6_GCA_000023785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1212610
snpEff_v3_6_GCA_000023785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1212614
snpEff_v3_6_GCA_000023805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       521690
snpEff_v3_6_GCA_000023805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       521692
snpEff_v3_6_GCA_000023825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1771995
snpEff_v3_6_GCA_000023825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1771995
snpEff_v3_6_GCA_000023845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       549080
snpEff_v3_6_GCA_000023845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       549080
snpEff_v3_6_GCA_000023865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1411558
snpEff_v3_6_GCA_000023865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1411553
snpEff_v3_6_GCA_000023885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1042693
snpEff_v3_6_GCA_000023885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1042695
snpEff_v3_6_GCA_000023905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       781229
snpEff_v3_6_GCA_000023905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       781230
snpEff_v3_6_GCA_000023925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       914726
snpEff_v3_6_GCA_000023925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       914727
snpEff_v3_6_GCA_000023945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1044374
snpEff_v3_6_GCA_000023945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1044388
snpEff_v3_6_GCA_000023965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1099043
snpEff_v3_6_GCA_000023965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1099029
snpEff_v3_6_GCA_000023985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       518281
snpEff_v3_6_GCA_000023985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       518270
snpEff_v3_6_GCA_000024005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2988259
snpEff_v3_6_GCA_000024005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2988249
snpEff_v3_6_GCA_000024025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       3359271
snpEff_v3_6_GCA_000024025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       3359306
snpEff_v3_6_GCA_000024045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1578971
snpEff_v3_6_GCA_000024045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1578896
snpEff_v3_6_GCA_000024065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       948677
snpEff_v3_6_GCA_000024065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       948671
snpEff_v3_6_GCA_000024085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       989200
snpEff_v3_6_GCA_000024085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       989189
snpEff_v3_6_GCA_000024105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       674553
snpEff_v3_6_GCA_000024105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       674565
snpEff_v3_6_GCA_000024125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1230114
snpEff_v3_6_GCA_000024125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1229989
snpEff_v3_6_GCA_000024145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       430741
snpEff_v3_6_GCA_000024145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       430745
snpEff_v3_6_GCA_000024165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1723825
snpEff_v3_6_GCA_000024165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1723844
snpEff_v3_6_GCA_000024185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       855142
snpEff_v3_6_GCA_000024185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       855150
snpEff_v3_6_GCA_000024205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1438740
snpEff_v3_6_GCA_000024205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1438732
snpEff_v3_6_GCA_000024225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       527719
snpEff_v3_6_GCA_000024225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       527717
snpEff_v3_6_GCA_000024245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       724449
snpEff_v3_6_GCA_000024245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       724477
snpEff_v3_6_GCA_000024265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1163171
snpEff_v3_6_GCA_000024265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1163173
snpEff_v3_6_GCA_000024285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1085922
snpEff_v3_6_GCA_000024285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1086287
snpEff_v3_6_GCA_000024305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       933986
snpEff_v3_6_GCA_000024305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       933984
snpEff_v3_6_GCA_000024325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       945038
snpEff_v3_6_GCA_000024325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       945038
snpEff_v3_6_GCA_000024345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2470680
snpEff_v3_6_GCA_000024345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2470666
snpEff_v3_6_GCA_000024365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1907307
snpEff_v3_6_GCA_000024365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1907276
snpEff_v3_6_GCA_000024385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1721051
snpEff_v3_6_GCA_000024385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1721047
snpEff_v3_6_GCA_000024405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1462507
snpEff_v3_6_GCA_000024405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1462514
snpEff_v3_6_GCA_000024425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1064640
snpEff_v3_6_GCA_000024425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1064638
snpEff_v3_6_GCA_000024445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       853647
snpEff_v3_6_GCA_000024445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       853638
snpEff_v3_6_GCA_000024465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       955837
snpEff_v3_6_GCA_000024465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       955846
snpEff_v3_6_GCA_000024485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       382203
snpEff_v3_6_GCA_000024485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       382164
snpEff_v3_6_GCA_000024505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       385550
snpEff_v3_6_GCA_000024505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       385545
snpEff_v3_6_GCA_000024525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2776853
snpEff_v3_6_GCA_000024525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2776869
snpEff_v3_6_GCA_000024545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2288165
snpEff_v3_6_GCA_000024545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2288131
snpEff_v3_6_GCA_000024565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       535853
snpEff_v3_6_GCA_000024565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       535860
snpEff_v3_6_GCA_000024585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       931025
snpEff_v3_6_GCA_000024585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       931577
snpEff_v3_6_GCA_000024605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       730077
snpEff_v3_6_GCA_000024605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       730054
snpEff_v3_6_GCA_000024625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       579351
snpEff_v3_6_GCA_000024625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       579351
snpEff_v3_6_GCA_000024645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1646306
snpEff_v3_6_GCA_000024645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1646310
snpEff_v3_6_GCA_000024665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1289213
snpEff_v3_6_GCA_000024665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1289194
snpEff_v3_6_GCA_000024685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2344188
snpEff_v3_6_GCA_000024685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2344251
snpEff_v3_6_GCA_000024705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1193248
snpEff_v3_6_GCA_000024705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1193246
snpEff_v3_6_GCA_000024725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1380685
snpEff_v3_6_GCA_000024725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1380706
snpEff_v3_6_GCA_000024745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       868639
snpEff_v3_6_GCA_000024745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       868637
snpEff_v3_6_GCA_000024765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       878531
snpEff_v3_6_GCA_000024765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       878550
snpEff_v3_6_GCA_000024785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1703499
snpEff_v3_6_GCA_000024785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1703510
snpEff_v3_6_GCA_000024805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2875435
snpEff_v3_6_GCA_000024805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       2875444
snpEff_v3_6_GCA_000024825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1686957
snpEff_v3_6_GCA_000024825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1686942
snpEff_v3_6_GCA_000024845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1127202
snpEff_v3_6_GCA_000024845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1127213
snpEff_v3_6_GCA_000024865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       3239870
snpEff_v3_6_GCA_000024865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       3239835
snpEff_v3_6_GCA_000024885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       817568
snpEff_v3_6_GCA_000024885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       817568
snpEff_v3_6_GCA_000024905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       640192
snpEff_v3_6_GCA_000024905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       640192
snpEff_v3_6_GCA_000024925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1384919
snpEff_v3_6_GCA_000024925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1384933
snpEff_v3_6_GCA_000024945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       710002
snpEff_v3_6_GCA_000024945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       709993
snpEff_v3_6_GCA_000024965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1245212
snpEff_v3_6_GCA_000024965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1245184
snpEff_v3_6_GCA_000024985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1272826
snpEff_v3_6_GCA_000024985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1272834
snpEff_v3_6_GCA_000025005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1079437
snpEff_v3_6_GCA_000025005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1079436
snpEff_v3_6_GCA_000025025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       504424
snpEff_v3_6_GCA_000025025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       504414
snpEff_v3_6_GCA_000025045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       894993
snpEff_v3_6_GCA_000025045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       894989
snpEff_v3_6_GCA_000025065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1570367
snpEff_v3_6_GCA_000025065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1570396
snpEff_v3_6_GCA_000025085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       878794
snpEff_v3_6_GCA_000025085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       878811
snpEff_v3_6_GCA_000025105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       649256
snpEff_v3_6_GCA_000025105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       649256
snpEff_v3_6_GCA_000025125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       451848
snpEff_v3_6_GCA_000025125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       451849
snpEff_v3_6_GCA_000025145.2.18.zip         28-Aug-2014 14:40       922367
snpEff_v3_6_GCA_000025145.2.21.zip         28-Aug-2014 14:40       922377
snpEff_v3_6_GCA_000025165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1858891
snpEff_v3_6_GCA_000025165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1858890
snpEff_v3_6_GCA_000025185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       1954535
snpEff_v3_6_GCA_000025185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       1954508
snpEff_v3_6_GCA_000025205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       519951
snpEff_v3_6_GCA_000025205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       519826
snpEff_v3_6_GCA_000025225.2.18.zip         28-Aug-2014 14:40       622294
snpEff_v3_6_GCA_000025225.2.21.zip         28-Aug-2014 14:40       622228
snpEff_v3_6_GCA_000025245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       654865
snpEff_v3_6_GCA_000025245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:40       654866
snpEff_v3_6_GCA_000025265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:40       2113145
snpEff_v3_6_GCA_000025265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       2113145
snpEff_v3_6_GCA_000025285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       582545
snpEff_v3_6_GCA_000025285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       582548
snpEff_v3_6_GCA_000025305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       759047
snpEff_v3_6_GCA_000025305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       759055
snpEff_v3_6_GCA_000025325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1691381
snpEff_v3_6_GCA_000025325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1691380
snpEff_v3_6_GCA_000025345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1630126
snpEff_v3_6_GCA_000025345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1630142
snpEff_v3_6_GCA_000025365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       324802
snpEff_v3_6_GCA_000025365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       324803
snpEff_v3_6_GCA_000025385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       319941
snpEff_v3_6_GCA_000025385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       319947
snpEff_v3_6_GCA_000025405.2.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1593050
snpEff_v3_6_GCA_000025405.2.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1593055
snpEff_v3_6_GCA_000025425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       587480
snpEff_v3_6_GCA_000025425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       587479
snpEff_v3_6_GCA_000025465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1841066
snpEff_v3_6_GCA_000025465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1841099
snpEff_v3_6_GCA_000025485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1222391
snpEff_v3_6_GCA_000025485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1222371
snpEff_v3_6_GCA_000025505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       797240
snpEff_v3_6_GCA_000025505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       797254
snpEff_v3_6_GCA_000025525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       598328
snpEff_v3_6_GCA_000025525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       598329
snpEff_v3_6_GCA_000025545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1009636
snpEff_v3_6_GCA_000025545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1009619
snpEff_v3_6_GCA_000025565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1918188
snpEff_v3_6_GCA_000025565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1918204
snpEff_v3_6_GCA_000025585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       485839
snpEff_v3_6_GCA_000025585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       485839
snpEff_v3_6_GCA_000025605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       560315
snpEff_v3_6_GCA_000025605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       560310
snpEff_v3_6_GCA_000025625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1426882
snpEff_v3_6_GCA_000025625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1426935
snpEff_v3_6_GCA_000025645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       809840
snpEff_v3_6_GCA_000025645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       809842
snpEff_v3_6_GCA_000025665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       546048
snpEff_v3_6_GCA_000025665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       546039
snpEff_v3_6_GCA_000025685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1310285
snpEff_v3_6_GCA_000025685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1310486
snpEff_v3_6_GCA_000025705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1060639
snpEff_v3_6_GCA_000025705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1060641
snpEff_v3_6_GCA_000025725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1114693
snpEff_v3_6_GCA_000025725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1114713
snpEff_v3_6_GCA_000025745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1731447
snpEff_v3_6_GCA_000025745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1731439
snpEff_v3_6_GCA_000025765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       868440
snpEff_v3_6_GCA_000025765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       868302
snpEff_v3_6_GCA_000025785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41        86812
snpEff_v3_6_GCA_000025785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41        86811
snpEff_v3_6_GCA_000025805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1703910
snpEff_v3_6_GCA_000025805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1703895
snpEff_v3_6_GCA_000025825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1843374
snpEff_v3_6_GCA_000025825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1843379
snpEff_v3_6_GCA_000025845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       281839
snpEff_v3_6_GCA_000025845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       281838
snpEff_v3_6_GCA_000025865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41         351
snpEff_v3_6_GCA_000025865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       697826
snpEff_v3_6_GCA_000025885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       700256
snpEff_v3_6_GCA_000025885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       700247
snpEff_v3_6_GCA_000025905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1268078
snpEff_v3_6_GCA_000025905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1268074
snpEff_v3_6_GCA_000025925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1192569
snpEff_v3_6_GCA_000025925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1192569
snpEff_v3_6_GCA_000025945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1200334
snpEff_v3_6_GCA_000025945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1200200
snpEff_v3_6_GCA_000025965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1639597
snpEff_v3_6_GCA_000025965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1639534
snpEff_v3_6_GCA_000025985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1764104
snpEff_v3_6_GCA_000025985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1763969
snpEff_v3_6_GCA_000026005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       358891
snpEff_v3_6_GCA_000026005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       358825
snpEff_v3_6_GCA_000026025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       396201
snpEff_v3_6_GCA_000026025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       396158
snpEff_v3_6_GCA_000026045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       982533
snpEff_v3_6_GCA_000026045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       982510
snpEff_v3_6_GCA_000026065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       654149
snpEff_v3_6_GCA_000026065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       654050
snpEff_v3_6_GCA_000026085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1292588
snpEff_v3_6_GCA_000026085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1292585
snpEff_v3_6_GCA_000026105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1939559
snpEff_v3_6_GCA_000026105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1939543
snpEff_v3_6_GCA_000026125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1172787
snpEff_v3_6_GCA_000026125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1172808
snpEff_v3_6_GCA_000026145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       2392169
snpEff_v3_6_GCA_000026145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       2392168
snpEff_v3_6_GCA_000026185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1376995
snpEff_v3_6_GCA_000026185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1377303
snpEff_v3_6_GCA_000026205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       175833
snpEff_v3_6_GCA_000026205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       175895
snpEff_v3_6_GCA_000026225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1613556
snpEff_v3_6_GCA_000026225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1613558
snpEff_v3_6_GCA_000026245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1780305
snpEff_v3_6_GCA_000026245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1780287
snpEff_v3_6_GCA_000026265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1626549
snpEff_v3_6_GCA_000026265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1626551
snpEff_v3_6_GCA_000026285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1742513
snpEff_v3_6_GCA_000026285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1742508
snpEff_v3_6_GCA_000026305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1803249
snpEff_v3_6_GCA_000026305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1803263
snpEff_v3_6_GCA_000026325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1793809
snpEff_v3_6_GCA_000026325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1793808
snpEff_v3_6_GCA_000026345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1770586
snpEff_v3_6_GCA_000026345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1770566
snpEff_v3_6_GCA_000026405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       659078
snpEff_v3_6_GCA_000026405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       659084
snpEff_v3_6_GCA_000026445.2.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1842330
snpEff_v3_6_GCA_000026445.2.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1842331
snpEff_v3_6_GCA_000026485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1050881
snpEff_v3_6_GCA_000026485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1050875
snpEff_v3_6_GCA_000026505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       904207
snpEff_v3_6_GCA_000026505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1019328
snpEff_v3_6_GCA_000026525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1032718
snpEff_v3_6_GCA_000026525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1032707
snpEff_v3_6_GCA_000026545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1742179
snpEff_v3_6_GCA_000026545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1742219
snpEff_v3_6_GCA_000026565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1546763
snpEff_v3_6_GCA_000026565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1546630
snpEff_v3_6_GCA_000026585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       751786
snpEff_v3_6_GCA_000026585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       751795
snpEff_v3_6_GCA_000026605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       718987
snpEff_v3_6_GCA_000026605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       718986
snpEff_v3_6_GCA_000026645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       2208711
snpEff_v3_6_GCA_000026645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       2208712
snpEff_v3_6_GCA_000026665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       765778
snpEff_v3_6_GCA_000026685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       957280
snpEff_v3_6_GCA_000026685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       957205
snpEff_v3_6_GCA_000026705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1009770
snpEff_v3_6_GCA_000026705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1009771
snpEff_v3_6_GCA_000026725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       727989
snpEff_v3_6_GCA_000026725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       727991
snpEff_v3_6_GCA_000026745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       750610
snpEff_v3_6_GCA_000026745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       750594
snpEff_v3_6_GCA_000026765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       286758
snpEff_v3_6_GCA_000026765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       286758
snpEff_v3_6_GCA_000026905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       360148
snpEff_v3_6_GCA_000026905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       360164
snpEff_v3_6_GCA_000026925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       359781
snpEff_v3_6_GCA_000026925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       359783
snpEff_v3_6_GCA_000026965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       720425
snpEff_v3_6_GCA_000026965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       720419
snpEff_v3_6_GCA_000026985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1368607
snpEff_v3_6_GCA_000026985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1368590
snpEff_v3_6_GCA_000027005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       2621346
snpEff_v3_6_GCA_000027005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       2621351
snpEff_v3_6_GCA_000027025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1677970
snpEff_v3_6_GCA_000027025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1677722
snpEff_v3_6_GCA_000027045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1021665
snpEff_v3_6_GCA_000027045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1021654
snpEff_v3_6_GCA_000027065.2.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1604471
snpEff_v3_6_GCA_000027065.2.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1604423
snpEff_v3_6_GCA_000027085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1881449
snpEff_v3_6_GCA_000027085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1881451
snpEff_v3_6_GCA_000027105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1289089
snpEff_v3_6_GCA_000027105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1289052
snpEff_v3_6_GCA_000027145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       971927
snpEff_v3_6_GCA_000027145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       971930
snpEff_v3_6_GCA_000027165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       727563
snpEff_v3_6_GCA_000027165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       727476
snpEff_v3_6_GCA_000027185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       803658
snpEff_v3_6_GCA_000027185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       803651
snpEff_v3_6_GCA_000027205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1307957
snpEff_v3_6_GCA_000027205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1307962
snpEff_v3_6_GCA_000027225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1453794
snpEff_v3_6_GCA_000027225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1453833
snpEff_v3_6_GCA_000027265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1367503
snpEff_v3_6_GCA_000027265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1367904
snpEff_v3_6_GCA_000027305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       606628
snpEff_v3_6_GCA_000027305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       606630
snpEff_v3_6_GCA_000027325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       196016
snpEff_v3_6_GCA_000027325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       196016
snpEff_v3_6_GCA_000027345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       274509
snpEff_v3_6_GCA_000027345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       274512
snpEff_v3_6_GCA_000039765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1693483
snpEff_v3_6_GCA_000039765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1693484
snpEff_v3_6_GCA_000043285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       226995
snpEff_v3_6_GCA_000043285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       226996
snpEff_v3_6_GCA_000046685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       485281
snpEff_v3_6_GCA_000046685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       485281
snpEff_v3_6_GCA_000046705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       579490
snpEff_v3_6_GCA_000046705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       579490
snpEff_v3_6_GCA_000046845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1225280
snpEff_v3_6_GCA_000046845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1225287
snpEff_v3_6_GCA_000047365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1558112
snpEff_v3_6_GCA_000047365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1558117
snpEff_v3_6_GCA_000048645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1223775
snpEff_v3_6_GCA_000048645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1223651
snpEff_v3_6_GCA_000048665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1146785
snpEff_v3_6_GCA_000048665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1146675
snpEff_v3_6_GCA_000050405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       365692
snpEff_v3_6_GCA_000050405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       365691
snpEff_v3_6_GCA_000050425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       366348
snpEff_v3_6_GCA_000050425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       366348
snpEff_v3_6_GCA_000054005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1114527
snpEff_v3_6_GCA_000054005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1114529
snpEff_v3_6_GCA_000055785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1240075
snpEff_v3_6_GCA_000055785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1240075
snpEff_v3_6_GCA_000056065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       651643
snpEff_v3_6_GCA_000056065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       651641
snpEff_v3_6_GCA_000060285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       976611
snpEff_v3_6_GCA_000060285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       976601
snpEff_v3_6_GCA_000060345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:41       1314542
snpEff_v3_6_GCA_000060345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:41       1314542
snpEff_v3_6_GCA_000061505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1469734
snpEff_v3_6_GCA_000061505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1469730
snpEff_v3_6_GCA_000062885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       2545447
snpEff_v3_6_GCA_000062885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       2545447
snpEff_v3_6_GCA_000063445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1064152
snpEff_v3_6_GCA_000063445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1063995
snpEff_v3_6_GCA_000063485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1098653
snpEff_v3_6_GCA_000063485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1098662
snpEff_v3_6_GCA_000063505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       865152
snpEff_v3_6_GCA_000063505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       865153
snpEff_v3_6_GCA_000063525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       829757
snpEff_v3_6_GCA_000063525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       829757
snpEff_v3_6_GCA_000063545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       637656
snpEff_v3_6_GCA_000063545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       637570
snpEff_v3_6_GCA_000063605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       295481
snpEff_v3_6_GCA_000063605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       295481
snpEff_v3_6_GCA_000064305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       920630
snpEff_v3_6_GCA_000064305.2.21.zip         28-Aug-2014 14:42       923650
snpEff_v3_6_GCA_000067045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1379909
snpEff_v3_6_GCA_000067045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1379775
snpEff_v3_6_GCA_000067165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       3938714
snpEff_v3_6_GCA_000067165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       3938714
snpEff_v3_6_GCA_000067205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1803963
snpEff_v3_6_GCA_000067205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1803984
snpEff_v3_6_GCA_000068525.2.18.zip         28-Aug-2014 14:42       359679
snpEff_v3_6_GCA_000068525.2.21.zip         28-Aug-2014 14:42       359610
snpEff_v3_6_GCA_000068585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       360935
snpEff_v3_6_GCA_000068585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       360833
snpEff_v3_6_GCA_000069025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       944282
snpEff_v3_6_GCA_000069025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       943319
snpEff_v3_6_GCA_000069185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1805499
snpEff_v3_6_GCA_000069185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1805482
snpEff_v3_6_GCA_000069205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1142397
snpEff_v3_6_GCA_000069205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1142473
snpEff_v3_6_GCA_000069225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1114804
snpEff_v3_6_GCA_000069225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1114701
snpEff_v3_6_GCA_000069245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1367662
snpEff_v3_6_GCA_000069245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1367904
snpEff_v3_6_GCA_000069785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       2141348
snpEff_v3_6_GCA_000069785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       2141783
snpEff_v3_6_GCA_000069925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       250728
snpEff_v3_6_GCA_000069925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       253762
snpEff_v3_6_GCA_000069945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       787186
snpEff_v3_6_GCA_000069945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       787187
snpEff_v3_6_GCA_000069965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1366391
snpEff_v3_6_GCA_000069965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1366136
snpEff_v3_6_GCA_000070605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1663401
snpEff_v3_6_GCA_000070605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1663397
snpEff_v3_6_GCA_000072485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1602050
snpEff_v3_6_GCA_000072485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1602053
snpEff_v3_6_GCA_000073005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       497282
snpEff_v3_6_GCA_000073005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       497201
snpEff_v3_6_GCA_000083545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1971937
snpEff_v3_6_GCA_000083545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1971915
snpEff_v3_6_GCA_000083565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       670640
snpEff_v3_6_GCA_000083565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       670641
snpEff_v3_6_GCA_000085225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1280497
snpEff_v3_6_GCA_000085225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1280246
snpEff_v3_6_GCA_000085865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       221538
snpEff_v3_6_GCA_000085865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       221446
snpEff_v3_6_GCA_000089865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       332710
snpEff_v3_6_GCA_000089865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       332705
snpEff_v3_6_GCA_000090405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1240544
snpEff_v3_6_GCA_000090405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1240558
snpEff_v3_6_GCA_000090875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       811372
snpEff_v3_6_GCA_000090875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       814188
snpEff_v3_6_GCA_000090945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       507605
snpEff_v3_6_GCA_000090945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       509054
snpEff_v3_6_GCA_000090965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       135105
snpEff_v3_6_GCA_000090965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       135104
snpEff_v3_6_GCA_000091005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       2022124
snpEff_v3_6_GCA_000091005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       2022069
snpEff_v3_6_GCA_000091045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       5799069
snpEff_v3_6_GCA_000091045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       5799052
snpEff_v3_6_GCA_000091085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       423514
snpEff_v3_6_GCA_000091085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       423509
snpEff_v3_6_GCA_000091125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1542556
snpEff_v3_6_GCA_000091125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1543505
snpEff_v3_6_GCA_000091305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       3254966
snpEff_v3_6_GCA_000091305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       3254772
snpEff_v3_6_GCA_000091325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1592169
snpEff_v3_6_GCA_000091325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1592184
snpEff_v3_6_GCA_000091345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       548501
snpEff_v3_6_GCA_000091345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       548507
snpEff_v3_6_GCA_000091405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       617372
snpEff_v3_6_GCA_000091405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       617385
snpEff_v3_6_GCA_000091465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1663934
snpEff_v3_6_GCA_000091465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1663921
snpEff_v3_6_GCA_000091545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       728416
snpEff_v3_6_GCA_000091545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       728345
snpEff_v3_6_GCA_000091565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1290258
snpEff_v3_6_GCA_000091565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1290258
snpEff_v3_6_GCA_000091645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       677763
snpEff_v3_6_GCA_000091645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       677778
snpEff_v3_6_GCA_000091665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       579618
snpEff_v3_6_GCA_000091665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       579621
snpEff_v3_6_GCA_000091725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       881101
snpEff_v3_6_GCA_000091725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       881091
snpEff_v3_6_GCA_000091765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       712498
snpEff_v3_6_GCA_000091765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       712492
snpEff_v3_6_GCA_000091785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1373099
snpEff_v3_6_GCA_000091785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1373103
snpEff_v3_6_GCA_000091905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       695713
snpEff_v3_6_GCA_000091905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       695521
snpEff_v3_6_GCA_000091985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       542026
snpEff_v3_6_GCA_000091985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       542030
snpEff_v3_6_GCA_000092025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1922045
snpEff_v3_6_GCA_000092025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1922333
snpEff_v3_6_GCA_000092045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       2158581
snpEff_v3_6_GCA_000092045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       2158589
snpEff_v3_6_GCA_000092105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1723508
snpEff_v3_6_GCA_000092105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1723501
snpEff_v3_6_GCA_000092125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1244107
snpEff_v3_6_GCA_000092125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1244106
snpEff_v3_6_GCA_000092165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1792747
snpEff_v3_6_GCA_000092165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1792768
snpEff_v3_6_GCA_000092185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       476117
snpEff_v3_6_GCA_000092185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       476125
snpEff_v3_6_GCA_000092205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1018443
snpEff_v3_6_GCA_000092205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1018443
snpEff_v3_6_GCA_000092225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1520707
snpEff_v3_6_GCA_000092225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1520708
snpEff_v3_6_GCA_000092245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1106978
snpEff_v3_6_GCA_000092245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1106984
snpEff_v3_6_GCA_000092265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       635418
snpEff_v3_6_GCA_000092265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       635419
snpEff_v3_6_GCA_000092285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1492827
snpEff_v3_6_GCA_000092285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1492832
snpEff_v3_6_GCA_000092305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       469601
snpEff_v3_6_GCA_000092305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       469603
snpEff_v3_6_GCA_000092325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       787660
snpEff_v3_6_GCA_000092325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       787659
snpEff_v3_6_GCA_000092345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1146831
snpEff_v3_6_GCA_000092345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1146821
snpEff_v3_6_GCA_000092365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       661759
snpEff_v3_6_GCA_000092365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       661753
snpEff_v3_6_GCA_000092385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       3528289
snpEff_v3_6_GCA_000092385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       3735417
snpEff_v3_6_GCA_000092405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       818355
snpEff_v3_6_GCA_000092405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       818334
snpEff_v3_6_GCA_000092425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1059512
snpEff_v3_6_GCA_000092425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1059515
snpEff_v3_6_GCA_000092445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1144217
snpEff_v3_6_GCA_000092445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1144215
snpEff_v3_6_GCA_000092465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       543230
snpEff_v3_6_GCA_000092465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       543227
snpEff_v3_6_GCA_000092485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       359937
snpEff_v3_6_GCA_000092485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       359938
snpEff_v3_6_GCA_000092505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       736281
snpEff_v3_6_GCA_000092505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       736281
snpEff_v3_6_GCA_000092525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1580447
snpEff_v3_6_GCA_000092525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1580674
snpEff_v3_6_GCA_000092545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1197532
snpEff_v3_6_GCA_000092545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1197549
snpEff_v3_6_GCA_000092565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1341040
snpEff_v3_6_GCA_000092565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1341048
snpEff_v3_6_GCA_000092585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       324598
snpEff_v3_6_GCA_000092585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       324598
snpEff_v3_6_GCA_000092605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1152595
snpEff_v3_6_GCA_000092605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1152588
snpEff_v3_6_GCA_000092625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1188201
snpEff_v3_6_GCA_000092625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1188207
snpEff_v3_6_GCA_000092645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1264681
snpEff_v3_6_GCA_000092645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1264670
snpEff_v3_6_GCA_000092665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       362326
snpEff_v3_6_GCA_000092665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       362326
snpEff_v3_6_GCA_000092685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       362651
snpEff_v3_6_GCA_000092685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       362655
snpEff_v3_6_GCA_000092705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       362324
snpEff_v3_6_GCA_000092705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       362318
snpEff_v3_6_GCA_000092725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       362686
snpEff_v3_6_GCA_000092725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       362686
snpEff_v3_6_GCA_000092745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       363309
snpEff_v3_6_GCA_000092745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       363309
snpEff_v3_6_GCA_000092765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       623733
snpEff_v3_6_GCA_000092765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       623733
snpEff_v3_6_GCA_000092785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       762250
snpEff_v3_6_GCA_000092785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       762254
snpEff_v3_6_GCA_000092805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       363613
snpEff_v3_6_GCA_000092805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       363621
snpEff_v3_6_GCA_000092825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1074137
snpEff_v3_6_GCA_000092825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1074133
snpEff_v3_6_GCA_000092845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1023932
snpEff_v3_6_GCA_000092845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1023933
snpEff_v3_6_GCA_000092865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1314544
snpEff_v3_6_GCA_000092865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1314544
snpEff_v3_6_GCA_000092885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       2474818
snpEff_v3_6_GCA_000092905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1114380
snpEff_v3_6_GCA_000092905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1114348
snpEff_v3_6_GCA_000092925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1555056
snpEff_v3_6_GCA_000092925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1555062
snpEff_v3_6_GCA_000092945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1058620
snpEff_v3_6_GCA_000092945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1058615
snpEff_v3_6_GCA_000092965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       773992
snpEff_v3_6_GCA_000092965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       773996
snpEff_v3_6_GCA_000092985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       1980833
snpEff_v3_6_GCA_000092985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       1980843
snpEff_v3_6_GCA_000093005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:42       359862
snpEff_v3_6_GCA_000093005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:42       359869
snpEff_v3_6_GCA_000093025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1049305
snpEff_v3_6_GCA_000093025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1049305
snpEff_v3_6_GCA_000093065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       187837
snpEff_v3_6_GCA_000093065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       187844
snpEff_v3_6_GCA_000093085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1197233
snpEff_v3_6_GCA_000093085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1197212
snpEff_v3_6_GCA_000093125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1086829
snpEff_v3_6_GCA_000093125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1086845
snpEff_v3_6_GCA_000093145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1757201
snpEff_v3_6_GCA_000093145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1757171
snpEff_v3_6_GCA_000093165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       225938
snpEff_v3_6_GCA_000093165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       225938
snpEff_v3_6_GCA_000093185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       540844
snpEff_v3_6_GCA_000093185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       540843
snpEff_v3_6_GCA_000142965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1026484
snpEff_v3_6_GCA_000142965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1026377
snpEff_v3_6_GCA_000142985.2.21.zip         28-Aug-2014 14:43      32861492
snpEff_v3_6_GCA_000143005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       2131784
snpEff_v3_6_GCA_000143005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       2131926
snpEff_v3_6_GCA_000143085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1093731
snpEff_v3_6_GCA_000143085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1093768
snpEff_v3_6_GCA_000143145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1225762
snpEff_v3_6_GCA_000143145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1225754
snpEff_v3_6_GCA_000143165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       574593
snpEff_v3_6_GCA_000143165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       574587
snpEff_v3_6_GCA_000143205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       838281
snpEff_v3_6_GCA_000143205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       838284
snpEff_v3_6_GCA_000143225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1800258
snpEff_v3_6_GCA_000143225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1800282
snpEff_v3_6_GCA_000143395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:43      10522163
snpEff_v3_6_GCA_000143435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       630838
snpEff_v3_6_GCA_000143435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       630794
snpEff_v3_6_GCA_000143585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       808651
snpEff_v3_6_GCA_000143585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       810581
snpEff_v3_6_GCA_000143605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1869750
snpEff_v3_6_GCA_000143605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1869734
snpEff_v3_6_GCA_000143625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       593818
snpEff_v3_6_GCA_000143625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       593919
snpEff_v3_6_GCA_000143645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       712064
snpEff_v3_6_GCA_000143645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       712048
snpEff_v3_6_GCA_000143685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1520404
snpEff_v3_6_GCA_000143685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1520404
snpEff_v3_6_GCA_000143705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       799355
snpEff_v3_6_GCA_000143705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       799303
snpEff_v3_6_GCA_000143725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       848226
snpEff_v3_6_GCA_000143725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       848227
snpEff_v3_6_GCA_000143745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1088383
snpEff_v3_6_GCA_000143745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1088212
snpEff_v3_6_GCA_000143765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1757394
snpEff_v3_6_GCA_000143765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1757121
snpEff_v3_6_GCA_000143785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1919599
snpEff_v3_6_GCA_000143785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1916227
snpEff_v3_6_GCA_000143825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       820527
snpEff_v3_6_GCA_000143825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       819183
snpEff_v3_6_GCA_000143845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       663132
snpEff_v3_6_GCA_000143845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       663130
snpEff_v3_6_GCA_000143865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       357740
snpEff_v3_6_GCA_000143865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       357746
snpEff_v3_6_GCA_000143885.2.18.zip         28-Aug-2014 14:43       2000843
snpEff_v3_6_GCA_000143885.2.21.zip         28-Aug-2014 14:43       2000857
snpEff_v3_6_GCA_000143945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       243550
snpEff_v3_6_GCA_000143945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       243550
snpEff_v3_6_GCA_000143965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1206370
snpEff_v3_6_GCA_000143965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1206370
snpEff_v3_6_GCA_000143985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1637368
snpEff_v3_6_GCA_000143985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1637368
snpEff_v3_6_GCA_000144005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       880905
snpEff_v3_6_GCA_000144005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       882875
snpEff_v3_6_GCA_000144025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       871408
snpEff_v3_6_GCA_000144025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       873249
snpEff_v3_6_GCA_000144045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       893445
snpEff_v3_6_GCA_000144045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       895347
snpEff_v3_6_GCA_000144065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       878215
snpEff_v3_6_GCA_000144065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       880180
snpEff_v3_6_GCA_000144085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       938157
snpEff_v3_6_GCA_000144085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       940069
snpEff_v3_6_GCA_000144105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       878545
snpEff_v3_6_GCA_000144105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       880586
snpEff_v3_6_GCA_000144125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       878626
snpEff_v3_6_GCA_000144125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       880588
snpEff_v3_6_GCA_000144145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       881473
snpEff_v3_6_GCA_000144145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       883258
snpEff_v3_6_GCA_000144165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       887281
snpEff_v3_6_GCA_000144165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       889316
snpEff_v3_6_GCA_000144185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       893414
snpEff_v3_6_GCA_000144185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       895471
snpEff_v3_6_GCA_000144205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       890016
snpEff_v3_6_GCA_000144205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       892067
snpEff_v3_6_GCA_000144225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       875234
snpEff_v3_6_GCA_000144225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       877111
snpEff_v3_6_GCA_000144245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       888075
snpEff_v3_6_GCA_000144245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       889869
snpEff_v3_6_GCA_000144265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       882574
snpEff_v3_6_GCA_000144265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       884490
snpEff_v3_6_GCA_000144285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       879696
snpEff_v3_6_GCA_000144285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       881650
snpEff_v3_6_GCA_000144305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       899319
snpEff_v3_6_GCA_000144305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       901310
snpEff_v3_6_GCA_000144325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       873353
snpEff_v3_6_GCA_000144325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       874878
snpEff_v3_6_GCA_000144345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       876012
snpEff_v3_6_GCA_000144345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       877867
snpEff_v3_6_GCA_000144365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       902392
snpEff_v3_6_GCA_000144365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       904453
snpEff_v3_6_GCA_000144385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       883644
snpEff_v3_6_GCA_000144385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       885422
snpEff_v3_6_GCA_000144405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       958422
snpEff_v3_6_GCA_000144405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       958358
snpEff_v3_6_GCA_000144425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       888750
snpEff_v3_6_GCA_000144425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       890627
snpEff_v3_6_GCA_000144445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       898404
snpEff_v3_6_GCA_000144445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       900657
snpEff_v3_6_GCA_000144465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       874150
snpEff_v3_6_GCA_000144465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       876033
snpEff_v3_6_GCA_000144485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       889079
snpEff_v3_6_GCA_000144485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       890957
snpEff_v3_6_GCA_000144505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       874570
snpEff_v3_6_GCA_000144505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       876693
snpEff_v3_6_GCA_000144525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       877979
snpEff_v3_6_GCA_000144525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       879613
snpEff_v3_6_GCA_000144545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       868641
snpEff_v3_6_GCA_000144545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       870519
snpEff_v3_6_GCA_000144565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       875752
snpEff_v3_6_GCA_000144565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       877664
snpEff_v3_6_GCA_000144585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       873489
snpEff_v3_6_GCA_000144585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       875588
snpEff_v3_6_GCA_000144605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1168655
snpEff_v3_6_GCA_000144605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1168660
snpEff_v3_6_GCA_000144625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1550931
snpEff_v3_6_GCA_000144625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1550952
snpEff_v3_6_GCA_000144645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       776381
snpEff_v3_6_GCA_000144645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       776345
snpEff_v3_6_GCA_000144675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       781899
snpEff_v3_6_GCA_000144675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       781905
snpEff_v3_6_GCA_000144695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       821142
snpEff_v3_6_GCA_000144695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       821129
snpEff_v3_6_GCA_000144715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       880901
snpEff_v3_6_GCA_000144715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       883082
snpEff_v3_6_GCA_000144735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       893288
snpEff_v3_6_GCA_000144735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       895186
snpEff_v3_6_GCA_000144755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       903708
snpEff_v3_6_GCA_000144755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       905550
snpEff_v3_6_GCA_000144775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       874875
snpEff_v3_6_GCA_000144775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       876693
snpEff_v3_6_GCA_000144795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       888781
snpEff_v3_6_GCA_000144795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       890799
snpEff_v3_6_GCA_000144815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       886885
snpEff_v3_6_GCA_000144815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       888495
snpEff_v3_6_GCA_000144835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       895775
snpEff_v3_6_GCA_000144835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       897592
snpEff_v3_6_GCA_000144855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       873071
snpEff_v3_6_GCA_000144855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       875247
snpEff_v3_6_GCA_000144875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       891120
snpEff_v3_6_GCA_000144875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       893109
snpEff_v3_6_GCA_000144895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       890314
snpEff_v3_6_GCA_000144895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       892000
snpEff_v3_6_GCA_000144915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       523651
snpEff_v3_6_GCA_000144915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       523658
snpEff_v3_6_GCA_000144935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:43       784152
snpEff_v3_6_GCA_000144935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:43       784154
snpEff_v3_6_GCA_000144955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       909169
snpEff_v3_6_GCA_000144955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       909152
snpEff_v3_6_GCA_000144975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       889276
snpEff_v3_6_GCA_000144975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       891746
snpEff_v3_6_GCA_000145035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1482725
snpEff_v3_6_GCA_000145035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1482622
snpEff_v3_6_GCA_000145055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       890033
snpEff_v3_6_GCA_000145055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       891910
snpEff_v3_6_GCA_000145075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       934586
snpEff_v3_6_GCA_000145075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       936546
snpEff_v3_6_GCA_000145095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       877040
snpEff_v3_6_GCA_000145095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       878739
snpEff_v3_6_GCA_000145115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       901864
snpEff_v3_6_GCA_000145115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       904041
snpEff_v3_6_GCA_000145135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       876974
snpEff_v3_6_GCA_000145135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       878795
snpEff_v3_6_GCA_000145155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       884556
snpEff_v3_6_GCA_000145155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       886370
snpEff_v3_6_GCA_000145175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       903076
snpEff_v3_6_GCA_000145175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       903003
snpEff_v3_6_GCA_000145195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       904513
snpEff_v3_6_GCA_000145195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       906270
snpEff_v3_6_GCA_000145215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       818567
snpEff_v3_6_GCA_000145215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       818581
snpEff_v3_6_GCA_000145235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       2247478
snpEff_v3_6_GCA_000145235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       2247481
snpEff_v3_6_GCA_000145255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1096256
snpEff_v3_6_GCA_000145255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1096246
snpEff_v3_6_GCA_000145275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1617562
snpEff_v3_6_GCA_000145275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1617592
snpEff_v3_6_GCA_000145295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       599295
snpEff_v3_6_GCA_000145295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       599295
snpEff_v3_6_GCA_000145315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       1167106
snpEff_v3_6_GCA_000145315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       1170154
snpEff_v3_6_GCA_000145335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       898138
snpEff_v3_6_GCA_000145335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       899728
snpEff_v3_6_GCA_000145355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       878710
snpEff_v3_6_GCA_000145355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       880788
snpEff_v3_6_GCA_000145375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       890596
snpEff_v3_6_GCA_000145375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       892476
snpEff_v3_6_GCA_000145415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       934439
snpEff_v3_6_GCA_000145415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       936387
snpEff_v3_6_GCA_000145435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       884248
snpEff_v3_6_GCA_000145435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       886404
snpEff_v3_6_GCA_000145455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:43       899555
snpEff_v3_6_GCA_000145455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:43       901401
snpEff_v3_6_GCA_000145475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       870269
snpEff_v3_6_GCA_000145475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       872172
snpEff_v3_6_GCA_000145495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       880342
snpEff_v3_6_GCA_000145495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       882337
snpEff_v3_6_GCA_000145515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       891568
snpEff_v3_6_GCA_000145515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       893378
snpEff_v3_6_GCA_000145535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       915283
snpEff_v3_6_GCA_000145535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       917029
snpEff_v3_6_GCA_000145555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       878341
snpEff_v3_6_GCA_000145555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       880240
snpEff_v3_6_GCA_000145575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       882866
snpEff_v3_6_GCA_000145575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       884717
snpEff_v3_6_GCA_000145595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       935574
snpEff_v3_6_GCA_000145595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       935571
snpEff_v3_6_GCA_000145615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       924355
snpEff_v3_6_GCA_000145615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       924350
snpEff_v3_6_GCA_000145685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2012791
snpEff_v3_6_GCA_000145685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2012739
snpEff_v3_6_GCA_000145705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       258587
snpEff_v3_6_GCA_000145705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       258587
snpEff_v3_6_GCA_000145745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2053523
snpEff_v3_6_GCA_000145745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2053585
snpEff_v3_6_GCA_000145765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2199840
snpEff_v3_6_GCA_000145765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2199799
snpEff_v3_6_GCA_000145785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2300859
snpEff_v3_6_GCA_000145785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2300811
snpEff_v3_6_GCA_000145805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2344421
snpEff_v3_6_GCA_000145805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2344433
snpEff_v3_6_GCA_000145825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2149519
snpEff_v3_6_GCA_000145825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2149556
snpEff_v3_6_GCA_000145845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2114889
snpEff_v3_6_GCA_000145845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2115171
snpEff_v3_6_GCA_000145865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1960907
snpEff_v3_6_GCA_000145865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1960875
snpEff_v3_6_GCA_000145885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1997744
snpEff_v3_6_GCA_000145885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1998200
snpEff_v3_6_GCA_000145905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2034804
snpEff_v3_6_GCA_000145905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2034871
snpEff_v3_6_GCA_000145925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2111898
snpEff_v3_6_GCA_000145925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2111833
snpEff_v3_6_GCA_000145945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2096232
snpEff_v3_6_GCA_000145945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2096334
snpEff_v3_6_GCA_000145985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       634457
snpEff_v3_6_GCA_000145985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       634453
snpEff_v3_6_GCA_000146005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2334973
snpEff_v3_6_GCA_000146005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2334947
snpEff_v3_6_GCA_000146025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       290703
snpEff_v3_6_GCA_000146165.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1618365
snpEff_v3_6_GCA_000146165.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1615090
snpEff_v3_6_GCA_000146185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       992895
snpEff_v3_6_GCA_000146185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       993211
snpEff_v3_6_GCA_000146265.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       767441
snpEff_v3_6_GCA_000146265.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       767513
snpEff_v3_6_GCA_000146285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       744798
snpEff_v3_6_GCA_000146285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       744598
snpEff_v3_6_GCA_000146305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1196923
snpEff_v3_6_GCA_000146305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1196894
snpEff_v3_6_GCA_000146325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       672258
snpEff_v3_6_GCA_000146325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       672071
snpEff_v3_6_GCA_000146345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       715748
snpEff_v3_6_GCA_000146345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       715623
snpEff_v3_6_GCA_000146365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       864952
snpEff_v3_6_GCA_000146365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       864849
snpEff_v3_6_GCA_000146385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       964695
snpEff_v3_6_GCA_000146385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       964901
snpEff_v3_6_GCA_000146405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       711688
snpEff_v3_6_GCA_000146405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       711590
snpEff_v3_6_GCA_000146485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       836342
snpEff_v3_6_GCA_000146485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       836018
snpEff_v3_6_GCA_000146505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1205832
snpEff_v3_6_GCA_000146505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1205823
snpEff_v3_6_GCA_000146525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       775486
snpEff_v3_6_GCA_000146525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       775713
snpEff_v3_6_GCA_000146565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1426703
snpEff_v3_6_GCA_000146565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1426702
snpEff_v3_6_GCA_000146585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       664141
snpEff_v3_6_GCA_000146585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       663875
snpEff_v3_6_GCA_000146655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       762251
snpEff_v3_6_GCA_000146655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       761913
snpEff_v3_6_GCA_000146675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       860580
snpEff_v3_6_GCA_000146675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       860657
snpEff_v3_6_GCA_000146715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       652724
snpEff_v3_6_GCA_000146715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       652649
snpEff_v3_6_GCA_000146755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       699711
snpEff_v3_6_GCA_000146755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       699643
snpEff_v3_6_GCA_000146775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       900026
snpEff_v3_6_GCA_000146775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       899806
snpEff_v3_6_GCA_000146835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       609476
snpEff_v3_6_GCA_000146835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       608976
snpEff_v3_6_GCA_000146855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       784856
snpEff_v3_6_GCA_000146855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       784742
snpEff_v3_6_GCA_000146875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1806351
snpEff_v3_6_GCA_000146875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1806412
snpEff_v3_6_GCA_000146895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       859519
snpEff_v3_6_GCA_000146975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       737722
snpEff_v3_6_GCA_000146975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       737715
snpEff_v3_6_GCA_000147015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44        67789
snpEff_v3_6_GCA_000147015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44        67788
snpEff_v3_6_GCA_000147035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44        93451
snpEff_v3_6_GCA_000147035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44        93453
snpEff_v3_6_GCA_000147055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1663198
snpEff_v3_6_GCA_000147055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1663198
snpEff_v3_6_GCA_000147075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       871773
snpEff_v3_6_GCA_000147075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       871774
snpEff_v3_6_GCA_000147095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       768173
snpEff_v3_6_GCA_000147095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       768191
snpEff_v3_6_GCA_000147145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       874258
snpEff_v3_6_GCA_000147145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       876252
snpEff_v3_6_GCA_000147215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       999505
snpEff_v3_6_GCA_000147215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1002018
snpEff_v3_6_GCA_000147235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1024285
snpEff_v3_6_GCA_000147235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1026514
snpEff_v3_6_GCA_000147255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1143099
snpEff_v3_6_GCA_000147255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1145514
snpEff_v3_6_GCA_000147275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       984422
snpEff_v3_6_GCA_000147275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       986690
snpEff_v3_6_GCA_000147295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1022297
snpEff_v3_6_GCA_000147295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1024312
snpEff_v3_6_GCA_000147315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1017513
snpEff_v3_6_GCA_000147315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1019798
snpEff_v3_6_GCA_000147335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2468158
snpEff_v3_6_GCA_000147335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2468130
snpEff_v3_6_GCA_000147355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       780106
snpEff_v3_6_GCA_000147355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       780113
snpEff_v3_6_GCA_000147455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       981844
snpEff_v3_6_GCA_000147455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       984077
snpEff_v3_6_GCA_000147475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       994005
snpEff_v3_6_GCA_000147475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       996258
snpEff_v3_6_GCA_000147495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1010556
snpEff_v3_6_GCA_000147495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1012896
snpEff_v3_6_GCA_000147515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       987700
snpEff_v3_6_GCA_000147515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       990183
snpEff_v3_6_GCA_000147535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1075420
snpEff_v3_6_GCA_000147535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1078041
snpEff_v3_6_GCA_000147555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1096240
snpEff_v3_6_GCA_000147555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1098548
snpEff_v3_6_GCA_000147575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1096231
snpEff_v3_6_GCA_000147575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1098300
snpEff_v3_6_GCA_000147595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1039772
snpEff_v3_6_GCA_000147595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1042102
snpEff_v3_6_GCA_000147675.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       609970
snpEff_v3_6_GCA_000147675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       609987
snpEff_v3_6_GCA_000147695.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       913656
snpEff_v3_6_GCA_000147695.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       913647
snpEff_v3_6_GCA_000147715.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       970235
snpEff_v3_6_GCA_000147715.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       970245
snpEff_v3_6_GCA_000147735.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1666745
snpEff_v3_6_GCA_000147735.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1666715
snpEff_v3_6_GCA_000147755.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1698725
snpEff_v3_6_GCA_000147755.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1698773
snpEff_v3_6_GCA_000147775.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2259405
snpEff_v3_6_GCA_000147775.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2259404
snpEff_v3_6_GCA_000147795.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       2260640
snpEff_v3_6_GCA_000147795.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       2260612
snpEff_v3_6_GCA_000147815.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       3420870
snpEff_v3_6_GCA_000147815.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       3420893
snpEff_v3_6_GCA_000147835.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1501523
snpEff_v3_6_GCA_000147835.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1501537
snpEff_v3_6_GCA_000147855.3.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1701811
snpEff_v3_6_GCA_000147855.3.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1701812
snpEff_v3_6_GCA_000147875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       974488
snpEff_v3_6_GCA_000147875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       974459
snpEff_v3_6_GCA_000147905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1053229
snpEff_v3_6_GCA_000147905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1055930
snpEff_v3_6_GCA_000147925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1116972
snpEff_v3_6_GCA_000147925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1119245
snpEff_v3_6_GCA_000147985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1072119
snpEff_v3_6_GCA_000147985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1074249
snpEff_v3_6_GCA_000148005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1072384
snpEff_v3_6_GCA_000148005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1074747
snpEff_v3_6_GCA_000148025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       937873
snpEff_v3_6_GCA_000148025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       940031
snpEff_v3_6_GCA_000148045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1045831
snpEff_v3_6_GCA_000148045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1048256
snpEff_v3_6_GCA_000148065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1095545
snpEff_v3_6_GCA_000148065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1097712
snpEff_v3_6_GCA_000148085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1071512
snpEff_v3_6_GCA_000148085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1073783
snpEff_v3_6_GCA_000148105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1039441
snpEff_v3_6_GCA_000148105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1041665
snpEff_v3_6_GCA_000148125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1114685
snpEff_v3_6_GCA_000148125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1116920
snpEff_v3_6_GCA_000148145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1025484
snpEff_v3_6_GCA_000148145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1027562
snpEff_v3_6_GCA_000148165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1021749
snpEff_v3_6_GCA_000148165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1023939
snpEff_v3_6_GCA_000148185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1102060
snpEff_v3_6_GCA_000148185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1104357
snpEff_v3_6_GCA_000148205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1115253
snpEff_v3_6_GCA_000148205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1117538
snpEff_v3_6_GCA_000148225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1051345
snpEff_v3_6_GCA_000148225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1053655
snpEff_v3_6_GCA_000148245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       979351
snpEff_v3_6_GCA_000148245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       981626
snpEff_v3_6_GCA_000148265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1012543
snpEff_v3_6_GCA_000148265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1014576
snpEff_v3_6_GCA_000148285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1027533
snpEff_v3_6_GCA_000148285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1029526
snpEff_v3_6_GCA_000148305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       976367
snpEff_v3_6_GCA_000148305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       978477
snpEff_v3_6_GCA_000148325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1073754
snpEff_v3_6_GCA_000148325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1075717
snpEff_v3_6_GCA_000148365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       1783738
snpEff_v3_6_GCA_000148365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       1783738
snpEff_v3_6_GCA_000148385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       841664
snpEff_v3_6_GCA_000148385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       841662
snpEff_v3_6_GCA_000148405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       752623
snpEff_v3_6_GCA_000148405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       752621
snpEff_v3_6_GCA_000148425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       822939
snpEff_v3_6_GCA_000148425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       822939
snpEff_v3_6_GCA_000148445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:44       996199
snpEff_v3_6_GCA_000148445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:44       998503
snpEff_v3_6_GCA_000148485.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       799382
snpEff_v3_6_GCA_000148485.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       799394
snpEff_v3_6_GCA_000148505.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       615187
snpEff_v3_6_GCA_000148505.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       615147
snpEff_v3_6_GCA_000148525.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       654879
snpEff_v3_6_GCA_000148525.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       654791
snpEff_v3_6_GCA_000148545.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       652434
snpEff_v3_6_GCA_000148545.2.21.zip         28-Aug-2014 14:44       652393
snpEff_v3_6_GCA_000148565.2.18.zip         28-Aug-2014 14:44       627591
snpEff_v3_6_GCA_000148565.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       627655
snpEff_v3_6_GCA_000148585.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       593802
snpEff_v3_6_GCA_000148585.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       593813
snpEff_v3_6_GCA_000148605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1731292
snpEff_v3_6_GCA_000148605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1731326
snpEff_v3_6_GCA_000148625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       312864
snpEff_v3_6_GCA_000148625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       312864
snpEff_v3_6_GCA_000148645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1435108
snpEff_v3_6_GCA_000148645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1435128
snpEff_v3_6_GCA_000148665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       544579
snpEff_v3_6_GCA_000148665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       544580
snpEff_v3_6_GCA_000148685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2244627
snpEff_v3_6_GCA_000148685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2244583
snpEff_v3_6_GCA_000148705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       576560
snpEff_v3_6_GCA_000148705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       576558
snpEff_v3_6_GCA_000148725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2011435
snpEff_v3_6_GCA_000148725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2011373
snpEff_v3_6_GCA_000148745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2113097
snpEff_v3_6_GCA_000148745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2188226
snpEff_v3_6_GCA_000148815.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1070599
snpEff_v3_6_GCA_000148815.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1070599
snpEff_v3_6_GCA_000148855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       567653
snpEff_v3_6_GCA_000148855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       567653
snpEff_v3_6_GCA_000148875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       557933
snpEff_v3_6_GCA_000148875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       557931
snpEff_v3_6_GCA_000148895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       560493
snpEff_v3_6_GCA_000148895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       560495
snpEff_v3_6_GCA_000148915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       538521
snpEff_v3_6_GCA_000148915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       538516
snpEff_v3_6_GCA_000148935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1638999
snpEff_v3_6_GCA_000148935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1638967
snpEff_v3_6_GCA_000148975.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       596197
snpEff_v3_6_GCA_000148975.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       596316
snpEff_v3_6_GCA_000148995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       924680
snpEff_v3_6_GCA_000148995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       924484
snpEff_v3_6_GCA_000149015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       940473
snpEff_v3_6_GCA_000149015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       940412
snpEff_v3_6_GCA_000149035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       7086572
snpEff_v3_6_GCA_000149035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       7086584
snpEff_v3_6_GCA_000149065.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       460210
snpEff_v3_6_GCA_000149065.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       460101
snpEff_v3_6_GCA_000149085.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       462959
snpEff_v3_6_GCA_000149085.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       462977
snpEff_v3_6_GCA_000149105.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       467616
snpEff_v3_6_GCA_000149105.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       467577
snpEff_v3_6_GCA_000149125.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       465909
snpEff_v3_6_GCA_000149125.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       465937
snpEff_v3_6_GCA_000149145.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       450195
snpEff_v3_6_GCA_000149145.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       450210
snpEff_v3_6_GCA_000149165.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       878384
snpEff_v3_6_GCA_000149165.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       878535
snpEff_v3_6_GCA_000149845.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       3821934
snpEff_v3_6_GCA_000149985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       7380232
snpEff_v3_6_GCA_000149985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       7380236
snpEff_v3_6_GCA_000150505.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       3859953
snpEff_v3_6_GCA_000150675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       6666874
snpEff_v3_6_GCA_000151085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1039675
snpEff_v3_6_GCA_000151085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1039536
snpEff_v3_6_GCA_000151105.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       755978
snpEff_v3_6_GCA_000151105.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       755980
snpEff_v3_6_GCA_000151205.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       747367
snpEff_v3_6_GCA_000151205.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       747348
snpEff_v3_6_GCA_000151225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       595505
snpEff_v3_6_GCA_000151225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       597044
snpEff_v3_6_GCA_000151245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       591503
snpEff_v3_6_GCA_000151245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       591507
snpEff_v3_6_GCA_000152065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       784090
snpEff_v3_6_GCA_000152065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       784090
snpEff_v3_6_GCA_000152105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1409361
snpEff_v3_6_GCA_000152105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1409291
snpEff_v3_6_GCA_000152145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1361671
snpEff_v3_6_GCA_000152145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1361678
snpEff_v3_6_GCA_000152165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       715480
snpEff_v3_6_GCA_000152165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       715467
snpEff_v3_6_GCA_000152185.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1017369
snpEff_v3_6_GCA_000152185.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1017443
snpEff_v3_6_GCA_000152245.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1541901
snpEff_v3_6_GCA_000152245.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1541930
snpEff_v3_6_GCA_000152265.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       670492
snpEff_v3_6_GCA_000152305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1748631
snpEff_v3_6_GCA_000152305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1748642
snpEff_v3_6_GCA_000152325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2076497
snpEff_v3_6_GCA_000152325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2076580
snpEff_v3_6_GCA_000152345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2177990
snpEff_v3_6_GCA_000152345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2177999
snpEff_v3_6_GCA_000152365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2228384
snpEff_v3_6_GCA_000152365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2228347
snpEff_v3_6_GCA_000152385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1703153
snpEff_v3_6_GCA_000152385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1703456
snpEff_v3_6_GCA_000152405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1665685
snpEff_v3_6_GCA_000152405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1665099
snpEff_v3_6_GCA_000152425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1405789
snpEff_v3_6_GCA_000152425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1405545
snpEff_v3_6_GCA_000152445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1390609
snpEff_v3_6_GCA_000152445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1390542
snpEff_v3_6_GCA_000152465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1055406
snpEff_v3_6_GCA_000152465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1055381
snpEff_v3_6_GCA_000152485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1347377
snpEff_v3_6_GCA_000152485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1347343
snpEff_v3_6_GCA_000152505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1272735
snpEff_v3_6_GCA_000152505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1272710
snpEff_v3_6_GCA_000152525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1849309
snpEff_v3_6_GCA_000152525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1849303
snpEff_v3_6_GCA_000152545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2103025
snpEff_v3_6_GCA_000152545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2103055
snpEff_v3_6_GCA_000152565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2000424
snpEff_v3_6_GCA_000152565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2000905
snpEff_v3_6_GCA_000152585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1741835
snpEff_v3_6_GCA_000152585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1741641
snpEff_v3_6_GCA_000152605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1243855
snpEff_v3_6_GCA_000152605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1243747
snpEff_v3_6_GCA_000152625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1251047
snpEff_v3_6_GCA_000152625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1251092
snpEff_v3_6_GCA_000152645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1402041
snpEff_v3_6_GCA_000152645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1402129
snpEff_v3_6_GCA_000152685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2112102
snpEff_v3_6_GCA_000152685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2112051
snpEff_v3_6_GCA_000152705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1460066
snpEff_v3_6_GCA_000152705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1460013
snpEff_v3_6_GCA_000152725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1504853
snpEff_v3_6_GCA_000152725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1504839
snpEff_v3_6_GCA_000152745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1092647
snpEff_v3_6_GCA_000152745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1092706
snpEff_v3_6_GCA_000152765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1901809
snpEff_v3_6_GCA_000152765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1901761
snpEff_v3_6_GCA_000152785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1082492
snpEff_v3_6_GCA_000152785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1082551
snpEff_v3_6_GCA_000152805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1593684
snpEff_v3_6_GCA_000152805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1593816
snpEff_v3_6_GCA_000152825.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1004460
snpEff_v3_6_GCA_000152825.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1004459
snpEff_v3_6_GCA_000152845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1674520
snpEff_v3_6_GCA_000152845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1674399
snpEff_v3_6_GCA_000152865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1155235
snpEff_v3_6_GCA_000152865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1155220
snpEff_v3_6_GCA_000152885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       993228
snpEff_v3_6_GCA_000152885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       993286
snpEff_v3_6_GCA_000152905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1380604
snpEff_v3_6_GCA_000152905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1380556
snpEff_v3_6_GCA_000152925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1124807
snpEff_v3_6_GCA_000152925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1124806
snpEff_v3_6_GCA_000152945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1017975
snpEff_v3_6_GCA_000152945.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1023480
snpEff_v3_6_GCA_000152965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1623062
snpEff_v3_6_GCA_000152965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1623108
snpEff_v3_6_GCA_000152985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1467300
snpEff_v3_6_GCA_000152985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1467285
snpEff_v3_6_GCA_000153005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1668483
snpEff_v3_6_GCA_000153005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1668703
snpEff_v3_6_GCA_000153025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1764086
snpEff_v3_6_GCA_000153025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1764114
snpEff_v3_6_GCA_000153045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1065955
snpEff_v3_6_GCA_000153045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1066020
snpEff_v3_6_GCA_000153065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       926020
snpEff_v3_6_GCA_000153065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       926021
snpEff_v3_6_GCA_000153085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1640140
snpEff_v3_6_GCA_000153085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1639988
snpEff_v3_6_GCA_000153105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2241600
snpEff_v3_6_GCA_000153105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2241580
snpEff_v3_6_GCA_000153125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1498654
snpEff_v3_6_GCA_000153125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1498566
snpEff_v3_6_GCA_000153145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       992626
snpEff_v3_6_GCA_000153145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       992619
snpEff_v3_6_GCA_000153165.2.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1336482
snpEff_v3_6_GCA_000153165.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1336473
snpEff_v3_6_GCA_000153185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1579952
snpEff_v3_6_GCA_000153185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1580152
snpEff_v3_6_GCA_000153205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1218890
snpEff_v3_6_GCA_000153205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1218696
snpEff_v3_6_GCA_000153225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       926151
snpEff_v3_6_GCA_000153225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       926129
snpEff_v3_6_GCA_000153245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1707219
snpEff_v3_6_GCA_000153245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1707271
snpEff_v3_6_GCA_000153265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1698454
snpEff_v3_6_GCA_000153265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1698385
snpEff_v3_6_GCA_000153285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       945355
snpEff_v3_6_GCA_000153285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       945347
snpEff_v3_6_GCA_000153305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1356526
snpEff_v3_6_GCA_000153305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1356519
snpEff_v3_6_GCA_000153325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1652560
snpEff_v3_6_GCA_000153325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1652644
snpEff_v3_6_GCA_000153345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1376967
snpEff_v3_6_GCA_000153345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1377015
snpEff_v3_6_GCA_000153365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1817347
snpEff_v3_6_GCA_000153365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1817403
snpEff_v3_6_GCA_000153385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1036402
snpEff_v3_6_GCA_000153385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1036438
snpEff_v3_6_GCA_000153405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       992503
snpEff_v3_6_GCA_000153405.2.21.zip         28-Aug-2014 14:45       993209
snpEff_v3_6_GCA_000153425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       2045999
snpEff_v3_6_GCA_000153425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       2045983
snpEff_v3_6_GCA_000153445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       908096
snpEff_v3_6_GCA_000153445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       908197
snpEff_v3_6_GCA_000153465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:45       1371190
snpEff_v3_6_GCA_000153465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:45       1371060
snpEff_v3_6_GCA_000153485.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1330239
snpEff_v3_6_GCA_000153485.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1330224
snpEff_v3_6_GCA_000153505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1762598
snpEff_v3_6_GCA_000153505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1762496
snpEff_v3_6_GCA_000153525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       485301
snpEff_v3_6_GCA_000153525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       485315
snpEff_v3_6_GCA_000153545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1381603
snpEff_v3_6_GCA_000153545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1381607
snpEff_v3_6_GCA_000153565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1251887
snpEff_v3_6_GCA_000153565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1251965
snpEff_v3_6_GCA_000153625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       813203
snpEff_v3_6_GCA_000153625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       813210
snpEff_v3_6_GCA_000153645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       881368
snpEff_v3_6_GCA_000153645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       881541
snpEff_v3_6_GCA_000153665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       961885
snpEff_v3_6_GCA_000153665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       962199
snpEff_v3_6_GCA_000153685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1327615
snpEff_v3_6_GCA_000153685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1327489
snpEff_v3_6_GCA_000153705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1297672
snpEff_v3_6_GCA_000153705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1297611
snpEff_v3_6_GCA_000153725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1855378
snpEff_v3_6_GCA_000153725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1855435
snpEff_v3_6_GCA_000153745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       825223
snpEff_v3_6_GCA_000153745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       825249
snpEff_v3_6_GCA_000153765.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1017610
snpEff_v3_6_GCA_000153765.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1017888
snpEff_v3_6_GCA_000153785.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1338136
snpEff_v3_6_GCA_000153785.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1338156
snpEff_v3_6_GCA_000153805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       819445
snpEff_v3_6_GCA_000153805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       819443
snpEff_v3_6_GCA_000153825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       959893
snpEff_v3_6_GCA_000153825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       959887
snpEff_v3_6_GCA_000153845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       512251
snpEff_v3_6_GCA_000153845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       512136
snpEff_v3_6_GCA_000153865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1319230
snpEff_v3_6_GCA_000153865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1319298
snpEff_v3_6_GCA_000153885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       970649
snpEff_v3_6_GCA_000153885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       970483
snpEff_v3_6_GCA_000153905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1319178
snpEff_v3_6_GCA_000153905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1318998
snpEff_v3_6_GCA_000153925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       962676
snpEff_v3_6_GCA_000153925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       962960
snpEff_v3_6_GCA_000153945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1403754
snpEff_v3_6_GCA_000153945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1403599
snpEff_v3_6_GCA_000153965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1338890
snpEff_v3_6_GCA_000153965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1339011
snpEff_v3_6_GCA_000153985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1262375
snpEff_v3_6_GCA_000153985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1262420
snpEff_v3_6_GCA_000154005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1354601
snpEff_v3_6_GCA_000154005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1354593
snpEff_v3_6_GCA_000154025.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1592757
snpEff_v3_6_GCA_000154025.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1592724
snpEff_v3_6_GCA_000154045.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1877701
snpEff_v3_6_GCA_000154045.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1877567
snpEff_v3_6_GCA_000154065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1017807
snpEff_v3_6_GCA_000154065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1017868
snpEff_v3_6_GCA_000154085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       832414
snpEff_v3_6_GCA_000154105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1572458
snpEff_v3_6_GCA_000154105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1572203
snpEff_v3_6_GCA_000154125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2240044
snpEff_v3_6_GCA_000154125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2239959
snpEff_v3_6_GCA_000154145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       542070
snpEff_v3_6_GCA_000154145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       542023
snpEff_v3_6_GCA_000154165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       548187
snpEff_v3_6_GCA_000154165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       548206
snpEff_v3_6_GCA_000154185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       621064
snpEff_v3_6_GCA_000154185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       621054
snpEff_v3_6_GCA_000154205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1704725
snpEff_v3_6_GCA_000154205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1704816
snpEff_v3_6_GCA_000154225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       797617
snpEff_v3_6_GCA_000154225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       797616
snpEff_v3_6_GCA_000154245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1029667
snpEff_v3_6_GCA_000154245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1029663
snpEff_v3_6_GCA_000154265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       614668
snpEff_v3_6_GCA_000154265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       614637
snpEff_v3_6_GCA_000154285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       780579
snpEff_v3_6_GCA_000154285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       780579
snpEff_v3_6_GCA_000154305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1306619
snpEff_v3_6_GCA_000154305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1306745
snpEff_v3_6_GCA_000154325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       939701
snpEff_v3_6_GCA_000154325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       939693
snpEff_v3_6_GCA_000154345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1203759
snpEff_v3_6_GCA_000154345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1203833
snpEff_v3_6_GCA_000154365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2394578
snpEff_v3_6_GCA_000154365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2394707
snpEff_v3_6_GCA_000154385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1122197
snpEff_v3_6_GCA_000154385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1122157
snpEff_v3_6_GCA_000154405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       574293
snpEff_v3_6_GCA_000154405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       574183
snpEff_v3_6_GCA_000154425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1078434
snpEff_v3_6_GCA_000154425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1078557
snpEff_v3_6_GCA_000154445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       974369
snpEff_v3_6_GCA_000154445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       974452
snpEff_v3_6_GCA_000154465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       910981
snpEff_v3_6_GCA_000154465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       910849
snpEff_v3_6_GCA_000154485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1113555
snpEff_v3_6_GCA_000154485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1113540
snpEff_v3_6_GCA_000154505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1319914
snpEff_v3_6_GCA_000154505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1319863
snpEff_v3_6_GCA_000154525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1414553
snpEff_v3_6_GCA_000154525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1414699
snpEff_v3_6_GCA_000154545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1102334
snpEff_v3_6_GCA_000154545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1102322
snpEff_v3_6_GCA_000154565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1377589
snpEff_v3_6_GCA_000154565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1377559
snpEff_v3_6_GCA_000154585.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1499713
snpEff_v3_6_GCA_000154585.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1499702
snpEff_v3_6_GCA_000154605.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1493825
snpEff_v3_6_GCA_000154605.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1493784
snpEff_v3_6_GCA_000154705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1545891
snpEff_v3_6_GCA_000154705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1545879
snpEff_v3_6_GCA_000154725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1679709
snpEff_v3_6_GCA_000154725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1679695
snpEff_v3_6_GCA_000154745.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1409517
snpEff_v3_6_GCA_000154745.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1409521
snpEff_v3_6_GCA_000154765.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1448345
snpEff_v3_6_GCA_000154765.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1448266
snpEff_v3_6_GCA_000154785.2.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1652469
snpEff_v3_6_GCA_000154785.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1652597
snpEff_v3_6_GCA_000154805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       846143
snpEff_v3_6_GCA_000154805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       846146
snpEff_v3_6_GCA_000154825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       781673
snpEff_v3_6_GCA_000154825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       781656
snpEff_v3_6_GCA_000154845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1518704
snpEff_v3_6_GCA_000154845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1518858
snpEff_v3_6_GCA_000154865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1568931
snpEff_v3_6_GCA_000154865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1573728
snpEff_v3_6_GCA_000154885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2293824
snpEff_v3_6_GCA_000154885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2293915
snpEff_v3_6_GCA_000154905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1927287
snpEff_v3_6_GCA_000154905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1927371
snpEff_v3_6_GCA_000154925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2116567
snpEff_v3_6_GCA_000154925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2116618
snpEff_v3_6_GCA_000154945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2393165
snpEff_v3_6_GCA_000154945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2393156
snpEff_v3_6_GCA_000154965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2868560
snpEff_v3_6_GCA_000154965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2868561
snpEff_v3_6_GCA_000154985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       680821
snpEff_v3_6_GCA_000154985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       680788
snpEff_v3_6_GCA_000155085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1290084
snpEff_v3_6_GCA_000155085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1290060
snpEff_v3_6_GCA_000155105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1511511
snpEff_v3_6_GCA_000155105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1511506
snpEff_v3_6_GCA_000155125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1993609
snpEff_v3_6_GCA_000155125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1993695
snpEff_v3_6_GCA_000155145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1439746
snpEff_v3_6_GCA_000155145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1439602
snpEff_v3_6_GCA_000155165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1481126
snpEff_v3_6_GCA_000155165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1480912
snpEff_v3_6_GCA_000155185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1430839
snpEff_v3_6_GCA_000155185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1430984
snpEff_v3_6_GCA_000155205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       953903
snpEff_v3_6_GCA_000155205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       956316
snpEff_v3_6_GCA_000155225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1460766
snpEff_v3_6_GCA_000155225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1460539
snpEff_v3_6_GCA_000155245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1430053
snpEff_v3_6_GCA_000155245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1430134
snpEff_v3_6_GCA_000155285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1400763
snpEff_v3_6_GCA_000155285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1400717
snpEff_v3_6_GCA_000155305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1429310
snpEff_v3_6_GCA_000155305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1429335
snpEff_v3_6_GCA_000155395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       701601
snpEff_v3_6_GCA_000155395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       703595
snpEff_v3_6_GCA_000155415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       824785
snpEff_v3_6_GCA_000155415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       826833
snpEff_v3_6_GCA_000155435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2218604
snpEff_v3_6_GCA_000155435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2223476
snpEff_v3_6_GCA_000155455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       555357
snpEff_v3_6_GCA_000155455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       557601
snpEff_v3_6_GCA_000155475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       763483
snpEff_v3_6_GCA_000155475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       766063
snpEff_v3_6_GCA_000155495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       663339
snpEff_v3_6_GCA_000155495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       665821
snpEff_v3_6_GCA_000155515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1012570
snpEff_v3_6_GCA_000155515.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       992581
snpEff_v3_6_GCA_000155535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       562945
snpEff_v3_6_GCA_000155535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       562797
snpEff_v3_6_GCA_000155555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       2776554
snpEff_v3_6_GCA_000155555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       2776295
snpEff_v3_6_GCA_000155575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1211259
snpEff_v3_6_GCA_000155575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1211256
snpEff_v3_6_GCA_000155595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1959160
snpEff_v3_6_GCA_000155595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1959350
snpEff_v3_6_GCA_000155615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1252677
snpEff_v3_6_GCA_000155615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1252718
snpEff_v3_6_GCA_000155635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       940278
snpEff_v3_6_GCA_000155635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       940271
snpEff_v3_6_GCA_000155655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1178437
snpEff_v3_6_GCA_000155655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1178457
snpEff_v3_6_GCA_000155675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1678353
snpEff_v3_6_GCA_000155675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1563655
snpEff_v3_6_GCA_000155695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1947455
snpEff_v3_6_GCA_000155695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       1947462
snpEff_v3_6_GCA_000155715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       891877
snpEff_v3_6_GCA_000155715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:46       891807
snpEff_v3_6_GCA_000155735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:46       1788673
snpEff_v3_6_GCA_000155735.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1668707
snpEff_v3_6_GCA_000155755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       650749
snpEff_v3_6_GCA_000155755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       650716
snpEff_v3_6_GCA_000155795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1478600
snpEff_v3_6_GCA_000155815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1445272
snpEff_v3_6_GCA_000155815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1444988
snpEff_v3_6_GCA_000155835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1340651
snpEff_v3_6_GCA_000155835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1340596
snpEff_v3_6_GCA_000155855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1088373
snpEff_v3_6_GCA_000155855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1088386
snpEff_v3_6_GCA_000155875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1178834
snpEff_v3_6_GCA_000155875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1178961
snpEff_v3_6_GCA_000155895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       512977
snpEff_v3_6_GCA_000155895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       512978
snpEff_v3_6_GCA_000155915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:47       464617
snpEff_v3_6_GCA_000155915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       466116
snpEff_v3_6_GCA_000155935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:47       532780
snpEff_v3_6_GCA_000155935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       534571
snpEff_v3_6_GCA_000155955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       892434
snpEff_v3_6_GCA_000155955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       895167
snpEff_v3_6_GCA_000155975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1824054
snpEff_v3_6_GCA_000155975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1830367
snpEff_v3_6_GCA_000155995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1627567
snpEff_v3_6_GCA_000155995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1633297
snpEff_v3_6_GCA_000156015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       890121
snpEff_v3_6_GCA_000156015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       892480
snpEff_v3_6_GCA_000156035.2.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1390331
snpEff_v3_6_GCA_000156035.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1393035
snpEff_v3_6_GCA_000156055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       787749
snpEff_v3_6_GCA_000156055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       789875
snpEff_v3_6_GCA_000156075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1911817
snpEff_v3_6_GCA_000156075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1911502
snpEff_v3_6_GCA_000156095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1010755
snpEff_v3_6_GCA_000156095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1010761
snpEff_v3_6_GCA_000156115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1411867
snpEff_v3_6_GCA_000156115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1411883
snpEff_v3_6_GCA_000156135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1433330
snpEff_v3_6_GCA_000156135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1433385
snpEff_v3_6_GCA_000156155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       478634
snpEff_v3_6_GCA_000156155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       478628
snpEff_v3_6_GCA_000156175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       623276
snpEff_v3_6_GCA_000156175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       625156
snpEff_v3_6_GCA_000156195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1704322
snpEff_v3_6_GCA_000156195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1704226
snpEff_v3_6_GCA_000156215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       832604
snpEff_v3_6_GCA_000156215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       832646
snpEff_v3_6_GCA_000156235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1892822
snpEff_v3_6_GCA_000156235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1892889
snpEff_v3_6_GCA_000156255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1306316
snpEff_v3_6_GCA_000156255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1306205
snpEff_v3_6_GCA_000156275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       660790
snpEff_v3_6_GCA_000156275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       660748
snpEff_v3_6_GCA_000156295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1479350
snpEff_v3_6_GCA_000156295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1479366
snpEff_v3_6_GCA_000156335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1522056
snpEff_v3_6_GCA_000156335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1522083
snpEff_v3_6_GCA_000156355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1055570
snpEff_v3_6_GCA_000156355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1055608
snpEff_v3_6_GCA_000156375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       992222
snpEff_v3_6_GCA_000156375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       992042
snpEff_v3_6_GCA_000156395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1368232
snpEff_v3_6_GCA_000156395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1372761
snpEff_v3_6_GCA_000156415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       635748
snpEff_v3_6_GCA_000156415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       635734
snpEff_v3_6_GCA_000156435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2618575
snpEff_v3_6_GCA_000156435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2618477
snpEff_v3_6_GCA_000156455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2434466
snpEff_v3_6_GCA_000156455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2434483
snpEff_v3_6_GCA_000156475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2061245
snpEff_v3_6_GCA_000156475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2061239
snpEff_v3_6_GCA_000156495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1655996
snpEff_v3_6_GCA_000156495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1657911
snpEff_v3_6_GCA_000156515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1408105
snpEff_v3_6_GCA_000156515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1411248
snpEff_v3_6_GCA_000156535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1573318
snpEff_v3_6_GCA_000156535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1575882
snpEff_v3_6_GCA_000156555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1164201
snpEff_v3_6_GCA_000156555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1165085
snpEff_v3_6_GCA_000156575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       768315
snpEff_v3_6_GCA_000156575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       769079
snpEff_v3_6_GCA_000156595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       941157
snpEff_v3_6_GCA_000156595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       940663
snpEff_v3_6_GCA_000156615.2.18.zip         28-Aug-2014 14:47       908025
snpEff_v3_6_GCA_000156615.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       906717
snpEff_v3_6_GCA_000156635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       669643
snpEff_v3_6_GCA_000156635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       671434
snpEff_v3_6_GCA_000156655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       854113
snpEff_v3_6_GCA_000156655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       855996
snpEff_v3_6_GCA_000156675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1088025
snpEff_v3_6_GCA_000156675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1090721
snpEff_v3_6_GCA_000156715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       694350
snpEff_v3_6_GCA_000156715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       694289
snpEff_v3_6_GCA_000156735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       488025
snpEff_v3_6_GCA_000156735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       488019
snpEff_v3_6_GCA_000156755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       685679
snpEff_v3_6_GCA_000156755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       685586
snpEff_v3_6_GCA_000156775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       691791
snpEff_v3_6_GCA_000156775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       691739
snpEff_v3_6_GCA_000156835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       705632
snpEff_v3_6_GCA_000156835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       705508
snpEff_v3_6_GCA_000156855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       719016
snpEff_v3_6_GCA_000156855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       719152
snpEff_v3_6_GCA_000156875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       713564
snpEff_v3_6_GCA_000156875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       713675
snpEff_v3_6_GCA_000156895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       722214
snpEff_v3_6_GCA_000156895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       722022
snpEff_v3_6_GCA_000156935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       723090
snpEff_v3_6_GCA_000156935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       723121
snpEff_v3_6_GCA_000156955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       708177
snpEff_v3_6_GCA_000156955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       709792
snpEff_v3_6_GCA_000156975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       700541
snpEff_v3_6_GCA_000156975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       700734
snpEff_v3_6_GCA_000156995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2417523
snpEff_v3_6_GCA_000156995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2417463
snpEff_v3_6_GCA_000157015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1878347
snpEff_v3_6_GCA_000157015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1881835
snpEff_v3_6_GCA_000157055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2373167
snpEff_v3_6_GCA_000157055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2381118
snpEff_v3_6_GCA_000157075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1904111
snpEff_v3_6_GCA_000157075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1907490
snpEff_v3_6_GCA_000157095.2.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1954477
snpEff_v3_6_GCA_000157095.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1957764
snpEff_v3_6_GCA_000157115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1805258
snpEff_v3_6_GCA_000157115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1813118
snpEff_v3_6_GCA_000157135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       988827
snpEff_v3_6_GCA_000157135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       988713
snpEff_v3_6_GCA_000157155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1089623
snpEff_v3_6_GCA_000157155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1088741
snpEff_v3_6_GCA_000157175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       944328
snpEff_v3_6_GCA_000157175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       944205
snpEff_v3_6_GCA_000157195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1021375
snpEff_v3_6_GCA_000157195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1021336
snpEff_v3_6_GCA_000157215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1156474
snpEff_v3_6_GCA_000157215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1156300
snpEff_v3_6_GCA_000157235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1066577
snpEff_v3_6_GCA_000157235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1066799
snpEff_v3_6_GCA_000157255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1065089
snpEff_v3_6_GCA_000157255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1065145
snpEff_v3_6_GCA_000157275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       966575
snpEff_v3_6_GCA_000157275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       967038
snpEff_v3_6_GCA_000157295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1160717
snpEff_v3_6_GCA_000157295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1160968
snpEff_v3_6_GCA_000157315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47         551
snpEff_v3_6_GCA_000157315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1036637
snpEff_v3_6_GCA_000157335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47         705
snpEff_v3_6_GCA_000157335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1073623
snpEff_v3_6_GCA_000157355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1146056
snpEff_v3_6_GCA_000157355.2.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1148911
snpEff_v3_6_GCA_000157375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1022866
snpEff_v3_6_GCA_000157375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1023015
snpEff_v3_6_GCA_000157395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       973244
snpEff_v3_6_GCA_000157395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       973161
snpEff_v3_6_GCA_000157415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       948354
snpEff_v3_6_GCA_000157415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       948403
snpEff_v3_6_GCA_000157435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       991014
snpEff_v3_6_GCA_000157435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       990792
snpEff_v3_6_GCA_000157455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       980367
snpEff_v3_6_GCA_000157455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       980364
snpEff_v3_6_GCA_000157475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       919938
snpEff_v3_6_GCA_000157475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       919975
snpEff_v3_6_GCA_000157495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1069864
snpEff_v3_6_GCA_000157495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1069952
snpEff_v3_6_GCA_000157515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       985236
snpEff_v3_6_GCA_000157515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       984363
snpEff_v3_6_GCA_000157535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       977083
snpEff_v3_6_GCA_000157535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       977086
snpEff_v3_6_GCA_000157555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       946987
snpEff_v3_6_GCA_000157555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       947179
snpEff_v3_6_GCA_000157575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       971055
snpEff_v3_6_GCA_000157575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       971140
snpEff_v3_6_GCA_000157595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       993924
snpEff_v3_6_GCA_000157595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       993794
snpEff_v3_6_GCA_000157615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       965687
snpEff_v3_6_GCA_000157615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       965811
snpEff_v3_6_GCA_000157635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       908182
snpEff_v3_6_GCA_000157635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       908268
snpEff_v3_6_GCA_000157655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       939316
snpEff_v3_6_GCA_000157655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       939344
snpEff_v3_6_GCA_000157675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1100785
snpEff_v3_6_GCA_000157675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1100739
snpEff_v3_6_GCA_000157695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1099191
snpEff_v3_6_GCA_000157695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1099192
snpEff_v3_6_GCA_000157715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1106952
snpEff_v3_6_GCA_000157715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1107236
snpEff_v3_6_GCA_000157735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1099078
snpEff_v3_6_GCA_000157735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1099068
snpEff_v3_6_GCA_000157755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1115584
snpEff_v3_6_GCA_000157755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1115655
snpEff_v3_6_GCA_000157775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1104924
snpEff_v3_6_GCA_000157775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1104958
snpEff_v3_6_GCA_000157795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1096833
snpEff_v3_6_GCA_000157795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1096823
snpEff_v3_6_GCA_000157815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1137520
snpEff_v3_6_GCA_000157815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1137485
snpEff_v3_6_GCA_000157835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1112517
snpEff_v3_6_GCA_000157835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1112444
snpEff_v3_6_GCA_000157855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1110809
snpEff_v3_6_GCA_000157855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1110727
snpEff_v3_6_GCA_000157875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1040795
snpEff_v3_6_GCA_000157875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1040513
snpEff_v3_6_GCA_000157915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1382107
snpEff_v3_6_GCA_000157935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1197203
snpEff_v3_6_GCA_000157935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1199334
snpEff_v3_6_GCA_000157955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1159331
snpEff_v3_6_GCA_000157955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1159143
snpEff_v3_6_GCA_000157975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1286558
snpEff_v3_6_GCA_000157975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1286670
snpEff_v3_6_GCA_000157995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       1372161
snpEff_v3_6_GCA_000157995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       1374403
snpEff_v3_6_GCA_000158015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       795050
snpEff_v3_6_GCA_000158015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       796899
snpEff_v3_6_GCA_000158035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:47       2339528
snpEff_v3_6_GCA_000158035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:47       2342647
snpEff_v3_6_GCA_000158055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1624080
snpEff_v3_6_GCA_000158055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1628781
snpEff_v3_6_GCA_000158075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2264075
snpEff_v3_6_GCA_000158075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2266893
snpEff_v3_6_GCA_000158095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1900423
snpEff_v3_6_GCA_000158095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1900428
snpEff_v3_6_GCA_000158115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1503293
snpEff_v3_6_GCA_000158115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1503351
snpEff_v3_6_GCA_000158135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1511895
snpEff_v3_6_GCA_000158135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1511831
snpEff_v3_6_GCA_000158155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1440099
snpEff_v3_6_GCA_000158155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1440158
snpEff_v3_6_GCA_000158175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1109173
snpEff_v3_6_GCA_000158175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1109173
snpEff_v3_6_GCA_000158195.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       873125
snpEff_v3_6_GCA_000158195.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       876002
snpEff_v3_6_GCA_000158215.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       807833
snpEff_v3_6_GCA_000158215.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       811102
snpEff_v3_6_GCA_000158235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       650428
snpEff_v3_6_GCA_000158235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       652706
snpEff_v3_6_GCA_000158255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       751066
snpEff_v3_6_GCA_000158255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       753645
snpEff_v3_6_GCA_000158275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       818797
snpEff_v3_6_GCA_000158275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       821214
snpEff_v3_6_GCA_000158295.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       640938
snpEff_v3_6_GCA_000158295.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       642884
snpEff_v3_6_GCA_000158335.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1830219
snpEff_v3_6_GCA_000158335.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1833988
snpEff_v3_6_GCA_000158355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1739571
snpEff_v3_6_GCA_000158355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1747535
snpEff_v3_6_GCA_000158395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1657984
snpEff_v3_6_GCA_000158395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1665812
snpEff_v3_6_GCA_000158415.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1628441
snpEff_v3_6_GCA_000158435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       772617
snpEff_v3_6_GCA_000158435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       774976
snpEff_v3_6_GCA_000158455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       578327
snpEff_v3_6_GCA_000158455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       580663
snpEff_v3_6_GCA_000158475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       782518
snpEff_v3_6_GCA_000158475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       785582
snpEff_v3_6_GCA_000158495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       787339
snpEff_v3_6_GCA_000158495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       790478
snpEff_v3_6_GCA_000158515.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1825728
snpEff_v3_6_GCA_000158515.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1828857
snpEff_v3_6_GCA_000158535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       761443
snpEff_v3_6_GCA_000158535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       761329
snpEff_v3_6_GCA_000158555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1160757
snpEff_v3_6_GCA_000158555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1163618
snpEff_v3_6_GCA_000158575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1627177
snpEff_v3_6_GCA_000158575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1627152
snpEff_v3_6_GCA_000158595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       591766
snpEff_v3_6_GCA_000158595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       591750
snpEff_v3_6_GCA_000158615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       769261
snpEff_v3_6_GCA_000158615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       772031
snpEff_v3_6_GCA_000158635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1043203
snpEff_v3_6_GCA_000158635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1045420
snpEff_v3_6_GCA_000158655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1211851
snpEff_v3_6_GCA_000158655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1214155
snpEff_v3_6_GCA_000158675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1123572
snpEff_v3_6_GCA_000158675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1123542
snpEff_v3_6_GCA_000158695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1104398
snpEff_v3_6_GCA_000158695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1104310
snpEff_v3_6_GCA_000158715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1113794
snpEff_v3_6_GCA_000158715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1113831
snpEff_v3_6_GCA_000158735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1105941
snpEff_v3_6_GCA_000158735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1105894
snpEff_v3_6_GCA_000158755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1107043
snpEff_v3_6_GCA_000158755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1107162
snpEff_v3_6_GCA_000158775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1104447
snpEff_v3_6_GCA_000158775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1104423
snpEff_v3_6_GCA_000158795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1095706
snpEff_v3_6_GCA_000158795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1096154
snpEff_v3_6_GCA_000158815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2015702
snpEff_v3_6_GCA_000158815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2015704
snpEff_v3_6_GCA_000158835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       578137
snpEff_v3_6_GCA_000158835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       580214
snpEff_v3_6_GCA_000158855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2122813
snpEff_v3_6_GCA_000158855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2122864
snpEff_v3_6_GCA_000158875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2993746
snpEff_v3_6_GCA_000158875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2993722
snpEff_v3_6_GCA_000158895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2543438
snpEff_v3_6_GCA_000158895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2543358
snpEff_v3_6_GCA_000158915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       3328272
snpEff_v3_6_GCA_000158915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       3328135
snpEff_v3_6_GCA_000158935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2624183
snpEff_v3_6_GCA_000158935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2624164
snpEff_v3_6_GCA_000158955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2746411
snpEff_v3_6_GCA_000158955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2746408
snpEff_v3_6_GCA_000158975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2242897
snpEff_v3_6_GCA_000158975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2242889
snpEff_v3_6_GCA_000158995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1112958
snpEff_v3_6_GCA_000158995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1112931
snpEff_v3_6_GCA_000159015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       598407
snpEff_v3_6_GCA_000159015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       598420
snpEff_v3_6_GCA_000159035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       866893
snpEff_v3_6_GCA_000159035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       866742
snpEff_v3_6_GCA_000159055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1370696
snpEff_v3_6_GCA_000159055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1370563
snpEff_v3_6_GCA_000159075.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2281012
snpEff_v3_6_GCA_000159095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       731598
snpEff_v3_6_GCA_000159095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       731849
snpEff_v3_6_GCA_000159115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       840237
snpEff_v3_6_GCA_000159115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       839820
snpEff_v3_6_GCA_000159135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       954745
snpEff_v3_6_GCA_000159135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       955223
snpEff_v3_6_GCA_000159155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       555340
snpEff_v3_6_GCA_000159155.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       554679
snpEff_v3_6_GCA_000159175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1050747
snpEff_v3_6_GCA_000159175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1051032
snpEff_v3_6_GCA_000159195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       989422
snpEff_v3_6_GCA_000159195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       989659
snpEff_v3_6_GCA_000159215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       630534
snpEff_v3_6_GCA_000159215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       631148
snpEff_v3_6_GCA_000159235.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       488031
snpEff_v3_6_GCA_000159235.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       487337
snpEff_v3_6_GCA_000159255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1098563
snpEff_v3_6_GCA_000159255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1099017
snpEff_v3_6_GCA_000159275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1031544
snpEff_v3_6_GCA_000159275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1031788
snpEff_v3_6_GCA_000159295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1809683
snpEff_v3_6_GCA_000159295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1809710
snpEff_v3_6_GCA_000159315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       913445
snpEff_v3_6_GCA_000159315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       913905
snpEff_v3_6_GCA_000159335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       554578
snpEff_v3_6_GCA_000159335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       553665
snpEff_v3_6_GCA_000159355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       630376
snpEff_v3_6_GCA_000159355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       630777
snpEff_v3_6_GCA_000159375.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       734319
snpEff_v3_6_GCA_000159375.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       734265
snpEff_v3_6_GCA_000159395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       694500
snpEff_v3_6_GCA_000159395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       694655
snpEff_v3_6_GCA_000159415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       767113
snpEff_v3_6_GCA_000159415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       767446
snpEff_v3_6_GCA_000159435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       639836
snpEff_v3_6_GCA_000159435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       640481
snpEff_v3_6_GCA_000159455.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       796757
snpEff_v3_6_GCA_000159455.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       795726
snpEff_v3_6_GCA_000159475.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       724587
snpEff_v3_6_GCA_000159475.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       724533
snpEff_v3_6_GCA_000159495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1011999
snpEff_v3_6_GCA_000159495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1012286
snpEff_v3_6_GCA_000159515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1821086
snpEff_v3_6_GCA_000159515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1822436
snpEff_v3_6_GCA_000159535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       934447
snpEff_v3_6_GCA_000159535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       933113
snpEff_v3_6_GCA_000159555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       934723
snpEff_v3_6_GCA_000159555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       935041
snpEff_v3_6_GCA_000159575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       840913
snpEff_v3_6_GCA_000159575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       841413
snpEff_v3_6_GCA_000159595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       964179
snpEff_v3_6_GCA_000159595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       964658
snpEff_v3_6_GCA_000159615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       724473
snpEff_v3_6_GCA_000159615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       725282
snpEff_v3_6_GCA_000159635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       815809
snpEff_v3_6_GCA_000159635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       816126
snpEff_v3_6_GCA_000159655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1030345
snpEff_v3_6_GCA_000159655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1030689
snpEff_v3_6_GCA_000159675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       952212
snpEff_v3_6_GCA_000159675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       952830
snpEff_v3_6_GCA_000159695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       664416
snpEff_v3_6_GCA_000159695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       663651
snpEff_v3_6_GCA_000159715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       705155
snpEff_v3_6_GCA_000159715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       705392
snpEff_v3_6_GCA_000159735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       522654
snpEff_v3_6_GCA_000159735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       522765
snpEff_v3_6_GCA_000159755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       525976
snpEff_v3_6_GCA_000159755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       526042
snpEff_v3_6_GCA_000159775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1481166
snpEff_v3_6_GCA_000159775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1481166
snpEff_v3_6_GCA_000159855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       412049
snpEff_v3_6_GCA_000159855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1690691
snpEff_v3_6_GCA_000159875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48        33113
snpEff_v3_6_GCA_000159875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2240366
snpEff_v3_6_GCA_000159915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1058228
snpEff_v3_6_GCA_000159915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1061317
snpEff_v3_6_GCA_000159935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       732829
snpEff_v3_6_GCA_000159935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       732932
snpEff_v3_6_GCA_000159955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1623657
snpEff_v3_6_GCA_000159955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1628355
snpEff_v3_6_GCA_000159975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1246856
snpEff_v3_6_GCA_000159975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1250133
snpEff_v3_6_GCA_000159995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       910944
snpEff_v3_6_GCA_000159995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       912717
snpEff_v3_6_GCA_000160015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       716659
snpEff_v3_6_GCA_000160015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       718720
snpEff_v3_6_GCA_000160055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       672615
snpEff_v3_6_GCA_000160055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       674159
snpEff_v3_6_GCA_000160095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       2456025
snpEff_v3_6_GCA_000160095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       2459068
snpEff_v3_6_GCA_000160115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       773928
snpEff_v3_6_GCA_000160115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       775719
snpEff_v3_6_GCA_000160135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       960514
snpEff_v3_6_GCA_000160135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       962587
snpEff_v3_6_GCA_000160155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1082439
snpEff_v3_6_GCA_000160155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1082844
snpEff_v3_6_GCA_000160175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1075532
snpEff_v3_6_GCA_000160175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       1076231
snpEff_v3_6_GCA_000160195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       967114
snpEff_v3_6_GCA_000160195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       965843
snpEff_v3_6_GCA_000160215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       886488
snpEff_v3_6_GCA_000160215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       886978
snpEff_v3_6_GCA_000160235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       862206
snpEff_v3_6_GCA_000160235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:48       862714
snpEff_v3_6_GCA_000160255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:48       1073184
snpEff_v3_6_GCA_000160255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1073157
snpEff_v3_6_GCA_000160275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1083575
snpEff_v3_6_GCA_000160275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1083593
snpEff_v3_6_GCA_000160295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1080117
snpEff_v3_6_GCA_000160295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1080123
snpEff_v3_6_GCA_000160315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       985881
snpEff_v3_6_GCA_000160315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       985818
snpEff_v3_6_GCA_000160335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       903408
snpEff_v3_6_GCA_000160335.2.21.zip         28-Aug-2014 14:49       892335
snpEff_v3_6_GCA_000160355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       905204
snpEff_v3_6_GCA_000160355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       904748
snpEff_v3_6_GCA_000160375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       895243
snpEff_v3_6_GCA_000160375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       895451
snpEff_v3_6_GCA_000160395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       911794
snpEff_v3_6_GCA_000160395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       912011
snpEff_v3_6_GCA_000160415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       895868
snpEff_v3_6_GCA_000160415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       895714
snpEff_v3_6_GCA_000160435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       877445
snpEff_v3_6_GCA_000160435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       880007
snpEff_v3_6_GCA_000160455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       850777
snpEff_v3_6_GCA_000160455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       852748
snpEff_v3_6_GCA_000160475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       874447
snpEff_v3_6_GCA_000160475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       876793
snpEff_v3_6_GCA_000160495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       906273
snpEff_v3_6_GCA_000160495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       908915
snpEff_v3_6_GCA_000160515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       740788
snpEff_v3_6_GCA_000160515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       741300
snpEff_v3_6_GCA_000160535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1092674
snpEff_v3_6_GCA_000160535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1092334
snpEff_v3_6_GCA_000160555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       735000
snpEff_v3_6_GCA_000160555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       734875
snpEff_v3_6_GCA_000160575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       682739
snpEff_v3_6_GCA_000160575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       682946
snpEff_v3_6_GCA_000160595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       596872
snpEff_v3_6_GCA_000160595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       597689
snpEff_v3_6_GCA_000160615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       833883
snpEff_v3_6_GCA_000160615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       834517
snpEff_v3_6_GCA_000160635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       917847
snpEff_v3_6_GCA_000160635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       918888
snpEff_v3_6_GCA_000160655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       889070
snpEff_v3_6_GCA_000160655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       888747
snpEff_v3_6_GCA_000160675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       675681
snpEff_v3_6_GCA_000160675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       675677
snpEff_v3_6_GCA_000160695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       764311
snpEff_v3_6_GCA_000160695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       765073
snpEff_v3_6_GCA_000160715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       691778
snpEff_v3_6_GCA_000160715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       692390
snpEff_v3_6_GCA_000160735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       567464
snpEff_v3_6_GCA_000160735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       567780
snpEff_v3_6_GCA_000160755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1350789
snpEff_v3_6_GCA_000160755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1351066
snpEff_v3_6_GCA_000160775.2.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1048575
snpEff_v3_6_GCA_000160775.2.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1046639
snpEff_v3_6_GCA_000160795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1061918
snpEff_v3_6_GCA_000160795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1061910
snpEff_v3_6_GCA_000160815.2.18.zip         28-Aug-2014 14:49       614552
snpEff_v3_6_GCA_000160815.2.21.zip         28-Aug-2014 14:49       614488
snpEff_v3_6_GCA_000160835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       786360
snpEff_v3_6_GCA_000160835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       786312
snpEff_v3_6_GCA_000160855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       653237
snpEff_v3_6_GCA_000160855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       653140
snpEff_v3_6_GCA_000160875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       442971
snpEff_v3_6_GCA_000160875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       442957
snpEff_v3_6_GCA_000160895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1921937
snpEff_v3_6_GCA_000160895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1921922
snpEff_v3_6_GCA_000160915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1868306
snpEff_v3_6_GCA_000160915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1868304
snpEff_v3_6_GCA_000160935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1861351
snpEff_v3_6_GCA_000160935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1861350
snpEff_v3_6_GCA_000160955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1833691
snpEff_v3_6_GCA_000160955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1833700
snpEff_v3_6_GCA_000160975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1849938
snpEff_v3_6_GCA_000160975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1849932
snpEff_v3_6_GCA_000160995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1843372
snpEff_v3_6_GCA_000160995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1843379
snpEff_v3_6_GCA_000161015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1743125
snpEff_v3_6_GCA_000161015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1743140
snpEff_v3_6_GCA_000161035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1742040
snpEff_v3_6_GCA_000161035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1742041
snpEff_v3_6_GCA_000161055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1780663
snpEff_v3_6_GCA_000161055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1780649
snpEff_v3_6_GCA_000161075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1841742
snpEff_v3_6_GCA_000161075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1841732
snpEff_v3_6_GCA_000161095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1815390
snpEff_v3_6_GCA_000161095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1815395
snpEff_v3_6_GCA_000161115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1781081
snpEff_v3_6_GCA_000161115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1781079
snpEff_v3_6_GCA_000161135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1830243
snpEff_v3_6_GCA_000161135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1830250
snpEff_v3_6_GCA_000161155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1903680
snpEff_v3_6_GCA_000161155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1903659
snpEff_v3_6_GCA_000161175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1902705
snpEff_v3_6_GCA_000161175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1902703
snpEff_v3_6_GCA_000161195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1854902
snpEff_v3_6_GCA_000161195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1854955
snpEff_v3_6_GCA_000161215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1913498
snpEff_v3_6_GCA_000161215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1913522
snpEff_v3_6_GCA_000161235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1730604
snpEff_v3_6_GCA_000161235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1730620
snpEff_v3_6_GCA_000161255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1536477
snpEff_v3_6_GCA_000161255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1536477
snpEff_v3_6_GCA_000161275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1848770
snpEff_v3_6_GCA_000161275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1848798
snpEff_v3_6_GCA_000161295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       914595
snpEff_v3_6_GCA_000161295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       914570
snpEff_v3_6_GCA_000161315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1973548
snpEff_v3_6_GCA_000161315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1973546
snpEff_v3_6_GCA_000161335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1886641
snpEff_v3_6_GCA_000161335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1886641
snpEff_v3_6_GCA_000161355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1825359
snpEff_v3_6_GCA_000161355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1825344
snpEff_v3_6_GCA_000161375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1851954
snpEff_v3_6_GCA_000161375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1851970
snpEff_v3_6_GCA_000161395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1863867
snpEff_v3_6_GCA_000161395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1863867
snpEff_v3_6_GCA_000161415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1819735
snpEff_v3_6_GCA_000161415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1819738
snpEff_v3_6_GCA_000161435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1818390
snpEff_v3_6_GCA_000161435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1818388
snpEff_v3_6_GCA_000161455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1839563
snpEff_v3_6_GCA_000161455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1839562
snpEff_v3_6_GCA_000161475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1853546
snpEff_v3_6_GCA_000161475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1853529
snpEff_v3_6_GCA_000161495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2008229
snpEff_v3_6_GCA_000161495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2008229
snpEff_v3_6_GCA_000161515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2053421
snpEff_v3_6_GCA_000161515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2053423
snpEff_v3_6_GCA_000161535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1988157
snpEff_v3_6_GCA_000161535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1988157
snpEff_v3_6_GCA_000161555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1916467
snpEff_v3_6_GCA_000161555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1916467
snpEff_v3_6_GCA_000161575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1801317
snpEff_v3_6_GCA_000161575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1801337
snpEff_v3_6_GCA_000161595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2095161
snpEff_v3_6_GCA_000161595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2095159
snpEff_v3_6_GCA_000161615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2031739
snpEff_v3_6_GCA_000161615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2031715
snpEff_v3_6_GCA_000161635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1805828
snpEff_v3_6_GCA_000161635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1805831
snpEff_v3_6_GCA_000161655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1971212
snpEff_v3_6_GCA_000161655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1971205
snpEff_v3_6_GCA_000161675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1992364
snpEff_v3_6_GCA_000161675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1992364
snpEff_v3_6_GCA_000161695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1939137
snpEff_v3_6_GCA_000161695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1939148
snpEff_v3_6_GCA_000161715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2160885
snpEff_v3_6_GCA_000161715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2160862
snpEff_v3_6_GCA_000161735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       2131405
snpEff_v3_6_GCA_000161735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       2131288
snpEff_v3_6_GCA_000161755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1827514
snpEff_v3_6_GCA_000161755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1827693
snpEff_v3_6_GCA_000161775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1226225
snpEff_v3_6_GCA_000161775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1226799
snpEff_v3_6_GCA_000161795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       771236
snpEff_v3_6_GCA_000161795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       771238
snpEff_v3_6_GCA_000161815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1625792
snpEff_v3_6_GCA_000161815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1625568
snpEff_v3_6_GCA_000161835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1240270
snpEff_v3_6_GCA_000161835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1240267
snpEff_v3_6_GCA_000161855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49        1536
snpEff_v3_6_GCA_000161855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       965848
snpEff_v3_6_GCA_000161875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1015111
snpEff_v3_6_GCA_000161875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1014929
snpEff_v3_6_GCA_000161895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       542513
snpEff_v3_6_GCA_000161895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       543783
snpEff_v3_6_GCA_000161915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       742757
snpEff_v3_6_GCA_000161915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       744597
snpEff_v3_6_GCA_000161935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       587579
snpEff_v3_6_GCA_000161935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       589367
snpEff_v3_6_GCA_000161955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       762557
snpEff_v3_6_GCA_000161955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       764589
snpEff_v3_6_GCA_000161975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       378297
snpEff_v3_6_GCA_000161975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       379337
snpEff_v3_6_GCA_000161995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       636757
snpEff_v3_6_GCA_000161995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       637997
snpEff_v3_6_GCA_000162015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1115240
snpEff_v3_6_GCA_000162015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1115235
snpEff_v3_6_GCA_000162035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1304951
snpEff_v3_6_GCA_000162035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1308549
snpEff_v3_6_GCA_000162055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1187189
snpEff_v3_6_GCA_000162055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1190556
snpEff_v3_6_GCA_000162075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1136987
snpEff_v3_6_GCA_000162075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1140224
snpEff_v3_6_GCA_000162095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1104605
snpEff_v3_6_GCA_000162095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1107776
snpEff_v3_6_GCA_000162115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1043320
snpEff_v3_6_GCA_000162115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1046337
snpEff_v3_6_GCA_000162135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1788710
snpEff_v3_6_GCA_000162135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1791387
snpEff_v3_6_GCA_000162155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1982325
snpEff_v3_6_GCA_000162155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1985268
snpEff_v3_6_GCA_000162175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1649980
snpEff_v3_6_GCA_000162175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1652916
snpEff_v3_6_GCA_000162195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1837957
snpEff_v3_6_GCA_000162195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1840976
snpEff_v3_6_GCA_000162215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1515522
snpEff_v3_6_GCA_000162215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       1517959
snpEff_v3_6_GCA_000162235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       750381
snpEff_v3_6_GCA_000162235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       752251
snpEff_v3_6_GCA_000162255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       732743
snpEff_v3_6_GCA_000162255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:49       734813
snpEff_v3_6_GCA_000162275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:49       1818175
snpEff_v3_6_GCA_000162275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1821244
snpEff_v3_6_GCA_000162295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1349014
snpEff_v3_6_GCA_000162295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1352621
snpEff_v3_6_GCA_000162315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       790792
snpEff_v3_6_GCA_000162315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       792709
snpEff_v3_6_GCA_000162335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       579216
snpEff_v3_6_GCA_000162335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       580899
snpEff_v3_6_GCA_000162355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       733600
snpEff_v3_6_GCA_000162355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       735400
snpEff_v3_6_GCA_000162375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1310158
snpEff_v3_6_GCA_000162375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1313636
snpEff_v3_6_GCA_000162395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       657602
snpEff_v3_6_GCA_000162395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       659614
snpEff_v3_6_GCA_000162415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1156725
snpEff_v3_6_GCA_000162415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1158524
snpEff_v3_6_GCA_000162435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       546270
snpEff_v3_6_GCA_000162435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       547889
snpEff_v3_6_GCA_000162455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1058812
snpEff_v3_6_GCA_000162455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1061028
snpEff_v3_6_GCA_000162475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       623097
snpEff_v3_6_GCA_000162475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       624893
snpEff_v3_6_GCA_000162495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       652541
snpEff_v3_6_GCA_000162495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       654322
snpEff_v3_6_GCA_000162515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1962927
snpEff_v3_6_GCA_000162515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1962894
snpEff_v3_6_GCA_000162535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1949168
snpEff_v3_6_GCA_000162535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1951978
snpEff_v3_6_GCA_000162555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2130969
snpEff_v3_6_GCA_000162555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2130896
snpEff_v3_6_GCA_000162575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       564008
snpEff_v3_6_GCA_000162575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       564007
snpEff_v3_6_GCA_000162595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       914260
snpEff_v3_6_GCA_000162595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       914012
snpEff_v3_6_GCA_000162615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       941507
snpEff_v3_6_GCA_000162615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       941268
snpEff_v3_6_GCA_000162635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       913235
snpEff_v3_6_GCA_000162635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       913745
snpEff_v3_6_GCA_000162655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       904324
snpEff_v3_6_GCA_000162655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       903848
snpEff_v3_6_GCA_000162675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       907981
snpEff_v3_6_GCA_000162675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       907944
snpEff_v3_6_GCA_000162695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       908066
snpEff_v3_6_GCA_000162695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       908133
snpEff_v3_6_GCA_000162715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       899249
snpEff_v3_6_GCA_000162715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       899131
snpEff_v3_6_GCA_000162735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       892013
snpEff_v3_6_GCA_000162735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       892036
snpEff_v3_6_GCA_000162755.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1354839
snpEff_v3_6_GCA_000162755.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1354997
snpEff_v3_6_GCA_000162775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2158004
snpEff_v3_6_GCA_000162775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2158021
snpEff_v3_6_GCA_000162795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       902863
snpEff_v3_6_GCA_000162795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       902977
snpEff_v3_6_GCA_000162815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       900868
snpEff_v3_6_GCA_000162815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       900931
snpEff_v3_6_GCA_000162835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       899180
snpEff_v3_6_GCA_000162835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       899149
snpEff_v3_6_GCA_000162855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       924139
snpEff_v3_6_GCA_000162855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       924007
snpEff_v3_6_GCA_000162875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       726819
snpEff_v3_6_GCA_000162875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       728090
snpEff_v3_6_GCA_000162895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       869365
snpEff_v3_6_GCA_000162895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       871098
snpEff_v3_6_GCA_000162915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1133531
snpEff_v3_6_GCA_000162915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1135311
snpEff_v3_6_GCA_000162935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1026994
snpEff_v3_6_GCA_000162935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1028706
snpEff_v3_6_GCA_000162955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       839353
snpEff_v3_6_GCA_000162955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       841293
snpEff_v3_6_GCA_000163035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       973201
snpEff_v3_6_GCA_000163035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       974951
snpEff_v3_6_GCA_000163055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       782017
snpEff_v3_6_GCA_000163055.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       798644
snpEff_v3_6_GCA_000163075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1829971
snpEff_v3_6_GCA_000163075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1830129
snpEff_v3_6_GCA_000163095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       670290
snpEff_v3_6_GCA_000163095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       672507
snpEff_v3_6_GCA_000163115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1066486
snpEff_v3_6_GCA_000163115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1066431
snpEff_v3_6_GCA_000163135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1058554
snpEff_v3_6_GCA_000163135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1058524
snpEff_v3_6_GCA_000163155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1648468
snpEff_v3_6_GCA_000163155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1648524
snpEff_v3_6_GCA_000163175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1693450
snpEff_v3_6_GCA_000163175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1693421
snpEff_v3_6_GCA_000163195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1633121
snpEff_v3_6_GCA_000163195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1633071
snpEff_v3_6_GCA_000163215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1740041
snpEff_v3_6_GCA_000163215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1739984
snpEff_v3_6_GCA_000163235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1712411
snpEff_v3_6_GCA_000163235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1712412
snpEff_v3_6_GCA_000163295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       635712
snpEff_v3_6_GCA_000163295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       635805
snpEff_v3_6_GCA_000163335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       891050
snpEff_v3_6_GCA_000163335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       891141
snpEff_v3_6_GCA_000163355.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1386799
snpEff_v3_6_GCA_000163355.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1387076
snpEff_v3_6_GCA_000163375.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1394967
snpEff_v3_6_GCA_000163375.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1394813
snpEff_v3_6_GCA_000163395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1353622
snpEff_v3_6_GCA_000163395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1353598
snpEff_v3_6_GCA_000163415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       833443
snpEff_v3_6_GCA_000163415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       834953
snpEff_v3_6_GCA_000163435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       834402
snpEff_v3_6_GCA_000163435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       833364
snpEff_v3_6_GCA_000163455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1869652
snpEff_v3_6_GCA_000163455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1869529
snpEff_v3_6_GCA_000163475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       778543
snpEff_v3_6_GCA_000163475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       778516
snpEff_v3_6_GCA_000163495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1153407
snpEff_v3_6_GCA_000163495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1153224
snpEff_v3_6_GCA_000163515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1061716
snpEff_v3_6_GCA_000163515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1061552
snpEff_v3_6_GCA_000163535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       676614
snpEff_v3_6_GCA_000163535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       676594
snpEff_v3_6_GCA_000163555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       480500
snpEff_v3_6_GCA_000163555.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       465651
snpEff_v3_6_GCA_000163575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       921891
snpEff_v3_6_GCA_000163575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       922217
snpEff_v3_6_GCA_000163595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1770756
snpEff_v3_6_GCA_000163595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1770263
snpEff_v3_6_GCA_000163615.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       795663
snpEff_v3_6_GCA_000163615.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       795665
snpEff_v3_6_GCA_000163635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1311684
snpEff_v3_6_GCA_000163635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1311654
snpEff_v3_6_GCA_000163655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1754881
snpEff_v3_6_GCA_000163655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1754934
snpEff_v3_6_GCA_000163675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2061695
snpEff_v3_6_GCA_000163675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2061814
snpEff_v3_6_GCA_000163695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       695272
snpEff_v3_6_GCA_000163695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       695395
snpEff_v3_6_GCA_000163715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       689761
snpEff_v3_6_GCA_000163715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       689811
snpEff_v3_6_GCA_000163735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       701597
snpEff_v3_6_GCA_000163735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       701425
snpEff_v3_6_GCA_000163755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       583676
snpEff_v3_6_GCA_000163755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       583654
snpEff_v3_6_GCA_000163795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1067856
snpEff_v3_6_GCA_000163795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1070037
snpEff_v3_6_GCA_000163815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1065846
snpEff_v3_6_GCA_000163815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1067859
snpEff_v3_6_GCA_000163835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       594576
snpEff_v3_6_GCA_000163835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       594467
snpEff_v3_6_GCA_000163855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1420868
snpEff_v3_6_GCA_000163855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1420978
snpEff_v3_6_GCA_000163875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2685061
snpEff_v3_6_GCA_000163875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2685071
snpEff_v3_6_GCA_000163895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       604281
snpEff_v3_6_GCA_000163895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       605742
snpEff_v3_6_GCA_000163915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       722561
snpEff_v3_6_GCA_000163915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       722583
snpEff_v3_6_GCA_000163935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       804808
snpEff_v3_6_GCA_000163935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       804789
snpEff_v3_6_GCA_000163955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1283953
snpEff_v3_6_GCA_000163955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1288574
snpEff_v3_6_GCA_000163975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       596380
snpEff_v3_6_GCA_000163975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       596379
snpEff_v3_6_GCA_000163995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       595303
snpEff_v3_6_GCA_000163995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       595293
snpEff_v3_6_GCA_000164015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1858712
snpEff_v3_6_GCA_000164015.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1857414
snpEff_v3_6_GCA_000164035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2078279
snpEff_v3_6_GCA_000164035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2078150
snpEff_v3_6_GCA_000164055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1194586
snpEff_v3_6_GCA_000164055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1194965
snpEff_v3_6_GCA_000164075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       823754
snpEff_v3_6_GCA_000164075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       823875
snpEff_v3_6_GCA_000164095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       670216
snpEff_v3_6_GCA_000164095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       670354
snpEff_v3_6_GCA_000164115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       968922
snpEff_v3_6_GCA_000164115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       970849
snpEff_v3_6_GCA_000164135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       2196301
snpEff_v3_6_GCA_000164135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       2195290
snpEff_v3_6_GCA_000164155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1803261
snpEff_v3_6_GCA_000164155.2.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1800066
snpEff_v3_6_GCA_000164175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1291272
snpEff_v3_6_GCA_000164175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1291065
snpEff_v3_6_GCA_000164195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1883560
snpEff_v3_6_GCA_000164195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1889053
snpEff_v3_6_GCA_000164215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1899372
snpEff_v3_6_GCA_000164215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1905017
snpEff_v3_6_GCA_000164235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1711137
snpEff_v3_6_GCA_000164235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1716482
snpEff_v3_6_GCA_000164255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1784837
snpEff_v3_6_GCA_000164255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1790220
snpEff_v3_6_GCA_000164275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1689480
snpEff_v3_6_GCA_000164275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1695062
snpEff_v3_6_GCA_000164295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1781910
snpEff_v3_6_GCA_000164295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1787093
snpEff_v3_6_GCA_000164315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1865299
snpEff_v3_6_GCA_000164315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1870997
snpEff_v3_6_GCA_000164335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1557033
snpEff_v3_6_GCA_000164335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1562260
snpEff_v3_6_GCA_000164355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1906052
snpEff_v3_6_GCA_000164355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1911590
snpEff_v3_6_GCA_000164375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1803126
snpEff_v3_6_GCA_000164375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1808354
snpEff_v3_6_GCA_000164395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1165926
snpEff_v3_6_GCA_000164395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1165922
snpEff_v3_6_GCA_000164415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1824567
snpEff_v3_6_GCA_000164415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1829952
snpEff_v3_6_GCA_000164435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1831500
snpEff_v3_6_GCA_000164435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1836976
snpEff_v3_6_GCA_000164455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1698713
snpEff_v3_6_GCA_000164455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:50       1704051
snpEff_v3_6_GCA_000164475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:50       1736666
snpEff_v3_6_GCA_000164475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1742258
snpEff_v3_6_GCA_000164495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1779782
snpEff_v3_6_GCA_000164495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1785050
snpEff_v3_6_GCA_000164515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1665457
snpEff_v3_6_GCA_000164515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1670879
snpEff_v3_6_GCA_000164535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1809103
snpEff_v3_6_GCA_000164535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1814536
snpEff_v3_6_GCA_000164555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1828359
snpEff_v3_6_GCA_000164555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1834267
snpEff_v3_6_GCA_000164575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1770275
snpEff_v3_6_GCA_000164575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1775300
snpEff_v3_6_GCA_000164595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1879416
snpEff_v3_6_GCA_000164595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1884846
snpEff_v3_6_GCA_000164615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1773602
snpEff_v3_6_GCA_000164615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1779129
snpEff_v3_6_GCA_000164635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1511893
snpEff_v3_6_GCA_000164635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1511331
snpEff_v3_6_GCA_000164655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1240894
snpEff_v3_6_GCA_000164655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1240789
snpEff_v3_6_GCA_000164675.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       745665
snpEff_v3_6_GCA_000164675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       744872
snpEff_v3_6_GCA_000164695.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       833306
snpEff_v3_6_GCA_000164695.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       832575
snpEff_v3_6_GCA_000164715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       924189
snpEff_v3_6_GCA_000164715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       924216
snpEff_v3_6_GCA_000164865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1632605
snpEff_v3_6_GCA_000164865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1632631
snpEff_v3_6_GCA_000164885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1109021
snpEff_v3_6_GCA_000164885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1109040
snpEff_v3_6_GCA_000164905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       647535
snpEff_v3_6_GCA_000164905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       647541
snpEff_v3_6_GCA_000164925.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1594898
snpEff_v3_6_GCA_000164925.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1594958
snpEff_v3_6_GCA_000164965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       698901
snpEff_v3_6_GCA_000164965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       698902
snpEff_v3_6_GCA_000164985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       2087025
snpEff_v3_6_GCA_000164985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       2087073
snpEff_v3_6_GCA_000165065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1295601
snpEff_v3_6_GCA_000165065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1297807
snpEff_v3_6_GCA_000165085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1724938
snpEff_v3_6_GCA_000165085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1728985
snpEff_v3_6_GCA_000165125.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1500874
snpEff_v3_6_GCA_000165125.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1500916
snpEff_v3_6_GCA_000165465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       762869
snpEff_v3_6_GCA_000165465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       762870
snpEff_v3_6_GCA_000165485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       3373364
snpEff_v3_6_GCA_000165485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       3373376
snpEff_v3_6_GCA_000165505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1026345
snpEff_v3_6_GCA_000165505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1026348
snpEff_v3_6_GCA_000165525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       665637
snpEff_v3_6_GCA_000165525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       665641
snpEff_v3_6_GCA_000165575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       617067
snpEff_v3_6_GCA_000165575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       617051
snpEff_v3_6_GCA_000165595.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       416817
snpEff_v3_6_GCA_000165595.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       416739
snpEff_v3_6_GCA_000165655.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1634850
snpEff_v3_6_GCA_000165655.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1634984
snpEff_v3_6_GCA_000165695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1377262
snpEff_v3_6_GCA_000165695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1377398
snpEff_v3_6_GCA_000165715.3.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1911318
snpEff_v3_6_GCA_000165715.3.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1911318
snpEff_v3_6_GCA_000165735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       631956
snpEff_v3_6_GCA_000165735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       633631
snpEff_v3_6_GCA_000165775.3.18.zip         28-Aug-2014 14:51       675480
snpEff_v3_6_GCA_000165775.3.21.zip         28-Aug-2014 14:51       675468
snpEff_v3_6_GCA_000165795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       879380
snpEff_v3_6_GCA_000165795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       879391
snpEff_v3_6_GCA_000165815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1321869
snpEff_v3_6_GCA_000165815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1321866
snpEff_v3_6_GCA_000165835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       2501683
snpEff_v3_6_GCA_000165835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       2501660
snpEff_v3_6_GCA_000165885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       731951
snpEff_v3_6_GCA_000165885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       733732
snpEff_v3_6_GCA_000165905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       687855
snpEff_v3_6_GCA_000165905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       687855
snpEff_v3_6_GCA_000165925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1439585
snpEff_v3_6_GCA_000165925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1439562
snpEff_v3_6_GCA_000166005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       6809264
snpEff_v3_6_GCA_000166005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       6809264
snpEff_v3_6_GCA_000166035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1057318
snpEff_v3_6_GCA_000166035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1059139
snpEff_v3_6_GCA_000166055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1289224
snpEff_v3_6_GCA_000166055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1289230
snpEff_v3_6_GCA_000166075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1259053
snpEff_v3_6_GCA_000166075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1259062
snpEff_v3_6_GCA_000166095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       445442
snpEff_v3_6_GCA_000166095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       445440
snpEff_v3_6_GCA_000166115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1205890
snpEff_v3_6_GCA_000166115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1205882
snpEff_v3_6_GCA_000166135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       2702130
snpEff_v3_6_GCA_000166135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       2702129
snpEff_v3_6_GCA_000166175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       6896724
snpEff_v3_6_GCA_000166195.3.18.zip         28-Aug-2014 14:51       2720934
snpEff_v3_6_GCA_000166195.3.21.zip         28-Aug-2014 14:51       2720892
snpEff_v3_6_GCA_000166275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1614217
snpEff_v3_6_GCA_000166275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1614228
snpEff_v3_6_GCA_000166295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1617279
snpEff_v3_6_GCA_000166295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1617291
snpEff_v3_6_GCA_000166315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       719155
snpEff_v3_6_GCA_000166315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       719155
snpEff_v3_6_GCA_000166335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       799943
snpEff_v3_6_GCA_000166335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       799943
snpEff_v3_6_GCA_000166355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       936460
snpEff_v3_6_GCA_000166355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       936447
snpEff_v3_6_GCA_000166395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1372503
snpEff_v3_6_GCA_000166395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1372492
snpEff_v3_6_GCA_000166415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       856206
snpEff_v3_6_GCA_000166415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       856203
snpEff_v3_6_GCA_000166455.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1405183
snpEff_v3_6_GCA_000166455.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1405203
snpEff_v3_6_GCA_000166515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       2126276
snpEff_v3_6_GCA_000166515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       2126275
snpEff_v3_6_GCA_000166635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       433657
snpEff_v3_6_GCA_000166635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       433657
snpEff_v3_6_GCA_000166655.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       492703
snpEff_v3_6_GCA_000166655.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       493016
snpEff_v3_6_GCA_000166695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       902564
snpEff_v3_6_GCA_000166695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       902560
snpEff_v3_6_GCA_000166775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       933681
snpEff_v3_6_GCA_000166775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       933681
snpEff_v3_6_GCA_000166815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       936136
snpEff_v3_6_GCA_000166815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       935949
snpEff_v3_6_GCA_000166835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       828662
snpEff_v3_6_GCA_000166835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       828651
snpEff_v3_6_GCA_000166855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1597834
snpEff_v3_6_GCA_000166855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1597610
snpEff_v3_6_GCA_000166935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       381764
snpEff_v3_6_GCA_000166935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       386117
snpEff_v3_6_GCA_000167135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1026443
snpEff_v3_6_GCA_000167135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1026411
snpEff_v3_6_GCA_000167155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1055594
snpEff_v3_6_GCA_000167155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1053086
snpEff_v3_6_GCA_000167195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1871372
snpEff_v3_6_GCA_000167195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1871421
snpEff_v3_6_GCA_000167215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1924076
snpEff_v3_6_GCA_000167215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1919422
snpEff_v3_6_GCA_000167355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1257198
snpEff_v3_6_GCA_000167355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1257327
snpEff_v3_6_GCA_000167375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       733938
snpEff_v3_6_GCA_000167375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       734008
snpEff_v3_6_GCA_000167395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       638338
snpEff_v3_6_GCA_000167395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       638362
snpEff_v3_6_GCA_000167415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       653130
snpEff_v3_6_GCA_000167415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       653056
snpEff_v3_6_GCA_000167475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       468392
snpEff_v3_6_GCA_000167475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       468341
snpEff_v3_6_GCA_000167495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       269289
snpEff_v3_6_GCA_000167495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       268985
snpEff_v3_6_GCA_000167635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1882772
snpEff_v3_6_GCA_000167635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1882908
snpEff_v3_6_GCA_000167655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       281195
snpEff_v3_6_GCA_000167655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       281167
snpEff_v3_6_GCA_000167675.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       6064451
snpEff_v3_6_GCA_000167675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       6064479
snpEff_v3_6_GCA_000167695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1837194
snpEff_v3_6_GCA_000167695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1837259
snpEff_v3_6_GCA_000167715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       709410
snpEff_v3_6_GCA_000167715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       709369
snpEff_v3_6_GCA_000167735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       730459
snpEff_v3_6_GCA_000167735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       730476
snpEff_v3_6_GCA_000167755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       728361
snpEff_v3_6_GCA_000167755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       728185
snpEff_v3_6_GCA_000167775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       749528
snpEff_v3_6_GCA_000167775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       749482
snpEff_v3_6_GCA_000167795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       756913
snpEff_v3_6_GCA_000167795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       756871
snpEff_v3_6_GCA_000167815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1625975
snpEff_v3_6_GCA_000167815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1625928
snpEff_v3_6_GCA_000167835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1694917
snpEff_v3_6_GCA_000167835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1694948
snpEff_v3_6_GCA_000167855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1782781
snpEff_v3_6_GCA_000167855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1782868
snpEff_v3_6_GCA_000167875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1718662
snpEff_v3_6_GCA_000167875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1718484
snpEff_v3_6_GCA_000167895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1698215
snpEff_v3_6_GCA_000167895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1698354
snpEff_v3_6_GCA_000167915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1705167
snpEff_v3_6_GCA_000167915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1705179
snpEff_v3_6_GCA_000167935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1366723
snpEff_v3_6_GCA_000167935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1366756
snpEff_v3_6_GCA_000167955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1626445
snpEff_v3_6_GCA_000167955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1626432
snpEff_v3_6_GCA_000167975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:51       1408845
snpEff_v3_6_GCA_000167975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:51       1408900
snpEff_v3_6_GCA_000167995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1478780
snpEff_v3_6_GCA_000167995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1478849
snpEff_v3_6_GCA_000168015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1596536
snpEff_v3_6_GCA_000168015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1596487
snpEff_v3_6_GCA_000168035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1517374
snpEff_v3_6_GCA_000168035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1517394
snpEff_v3_6_GCA_000168055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       3412324
snpEff_v3_6_GCA_000168055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       3412676
snpEff_v3_6_GCA_000168075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1508487
snpEff_v3_6_GCA_000168075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1508483
snpEff_v3_6_GCA_000168095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1624614
snpEff_v3_6_GCA_000168095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1624473
snpEff_v3_6_GCA_000168115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       606615
snpEff_v3_6_GCA_000168115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       606469
snpEff_v3_6_GCA_000168135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       596929
snpEff_v3_6_GCA_000168135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       596905
snpEff_v3_6_GCA_000168155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52        51310
snpEff_v3_6_GCA_000168175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       593549
snpEff_v3_6_GCA_000168175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       593530
snpEff_v3_6_GCA_000168195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       601403
snpEff_v3_6_GCA_000168195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       601213
snpEff_v3_6_GCA_000168235.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1587516
snpEff_v3_6_GCA_000168235.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1587588
snpEff_v3_6_GCA_000168255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       783043
snpEff_v3_6_GCA_000168255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       783047
snpEff_v3_6_GCA_000168275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1920715
snpEff_v3_6_GCA_000168275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1920462
snpEff_v3_6_GCA_000168295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       528703
snpEff_v3_6_GCA_000168295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       528698
snpEff_v3_6_GCA_000168315.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1533055
snpEff_v3_6_GCA_000168315.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1533024
snpEff_v3_6_GCA_000168395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1052443
snpEff_v3_6_GCA_000168395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1052374
snpEff_v3_6_GCA_000168475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       944661
snpEff_v3_6_GCA_000168475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       944737
snpEff_v3_6_GCA_000168515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1097246
snpEff_v3_6_GCA_000168515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1097210
snpEff_v3_6_GCA_000168535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1011208
snpEff_v3_6_GCA_000168535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1011278
snpEff_v3_6_GCA_000168555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1041583
snpEff_v3_6_GCA_000168555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1041700
snpEff_v3_6_GCA_000168575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1036622
snpEff_v3_6_GCA_000168575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1036641
snpEff_v3_6_GCA_000168595.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       995630
snpEff_v3_6_GCA_000168595.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       995635
snpEff_v3_6_GCA_000168615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1044659
snpEff_v3_6_GCA_000168615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1044581
snpEff_v3_6_GCA_000168635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1044484
snpEff_v3_6_GCA_000168635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1044496
snpEff_v3_6_GCA_000168655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1052718
snpEff_v3_6_GCA_000168655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1052784
snpEff_v3_6_GCA_000168695.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1007598
snpEff_v3_6_GCA_000168695.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1007603
snpEff_v3_6_GCA_000168715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       816654
snpEff_v3_6_GCA_000168715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       816522
snpEff_v3_6_GCA_000168775.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       524373
snpEff_v3_6_GCA_000168775.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       524374
snpEff_v3_6_GCA_000168795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       487016
snpEff_v3_6_GCA_000168795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       487094
snpEff_v3_6_GCA_000168815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1051691
snpEff_v3_6_GCA_000168815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1051576
snpEff_v3_6_GCA_000168855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1989300
snpEff_v3_6_GCA_000168855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1989321
snpEff_v3_6_GCA_000168875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       676559
snpEff_v3_6_GCA_000168875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       676538
snpEff_v3_6_GCA_000168895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1346042
snpEff_v3_6_GCA_000168895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1346052
snpEff_v3_6_GCA_000168915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1354702
snpEff_v3_6_GCA_000168915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1354575
snpEff_v3_6_GCA_000168935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1395823
snpEff_v3_6_GCA_000168935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1395717
snpEff_v3_6_GCA_000168955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       592522
snpEff_v3_6_GCA_000168955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       592572
snpEff_v3_6_GCA_000168975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       2221619
snpEff_v3_6_GCA_000168975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       2221455
snpEff_v3_6_GCA_000168995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       486801
snpEff_v3_6_GCA_000168995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       486805
snpEff_v3_6_GCA_000169015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1562943
snpEff_v3_6_GCA_000169015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1562970
snpEff_v3_6_GCA_000169035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       846423
snpEff_v3_6_GCA_000169035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       846476
snpEff_v3_6_GCA_000169055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1417359
snpEff_v3_6_GCA_000169055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1417473
snpEff_v3_6_GCA_000169075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1339765
snpEff_v3_6_GCA_000169075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1339850
snpEff_v3_6_GCA_000169095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       2273931
snpEff_v3_6_GCA_000169095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       2274147
snpEff_v3_6_GCA_000169115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1248977
snpEff_v3_6_GCA_000169115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1248982
snpEff_v3_6_GCA_000169135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1711477
snpEff_v3_6_GCA_000169135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1711401
snpEff_v3_6_GCA_000169155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       977709
snpEff_v3_6_GCA_000169155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       977576
snpEff_v3_6_GCA_000169175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       3067490
snpEff_v3_6_GCA_000169175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       3067542
snpEff_v3_6_GCA_000169195.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1131458
snpEff_v3_6_GCA_000169195.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1131426
snpEff_v3_6_GCA_000169215.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1572220
snpEff_v3_6_GCA_000169215.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1572218
snpEff_v3_6_GCA_000169235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1131990
snpEff_v3_6_GCA_000169235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1132019
snpEff_v3_6_GCA_000169255.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1549579
snpEff_v3_6_GCA_000169255.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1549572
snpEff_v3_6_GCA_000169295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       214007
snpEff_v3_6_GCA_000169295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       214300
snpEff_v3_6_GCA_000169315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1561266
snpEff_v3_6_GCA_000169315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1561108
snpEff_v3_6_GCA_000169335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       2043183
snpEff_v3_6_GCA_000169335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       2043147
snpEff_v3_6_GCA_000169355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       969220
snpEff_v3_6_GCA_000169355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       969223
snpEff_v3_6_GCA_000169375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1726982
snpEff_v3_6_GCA_000169375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1727295
snpEff_v3_6_GCA_000169395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1288330
snpEff_v3_6_GCA_000169395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1288279
snpEff_v3_6_GCA_000169415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1786157
snpEff_v3_6_GCA_000169415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1786002
snpEff_v3_6_GCA_000169435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1266800
snpEff_v3_6_GCA_000169435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1266838
snpEff_v3_6_GCA_000169455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1590906
snpEff_v3_6_GCA_000169455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1590839
snpEff_v3_6_GCA_000169475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1285880
snpEff_v3_6_GCA_000169475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1285772
snpEff_v3_6_GCA_000169495.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       598912
snpEff_v3_6_GCA_000169495.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       598829
snpEff_v3_6_GCA_000169535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       286628
snpEff_v3_6_GCA_000169535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       286623
snpEff_v3_6_GCA_000169555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       243236
snpEff_v3_6_GCA_000169555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       243384
snpEff_v3_6_GCA_000169575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       269926
snpEff_v3_6_GCA_000169575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       269887
snpEff_v3_6_GCA_000169595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       279537
snpEff_v3_6_GCA_000169595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       279407
snpEff_v3_6_GCA_000169615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1491584
snpEff_v3_6_GCA_000169615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1491384
snpEff_v3_6_GCA_000169635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1549033
snpEff_v3_6_GCA_000169635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1549032
snpEff_v3_6_GCA_000169655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1463069
snpEff_v3_6_GCA_000169655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1463010
snpEff_v3_6_GCA_000169675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1517975
snpEff_v3_6_GCA_000169675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1518294
snpEff_v3_6_GCA_000169695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1506494
snpEff_v3_6_GCA_000169695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1506449
snpEff_v3_6_GCA_000169715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       2359808
snpEff_v3_6_GCA_000169715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       2358508
snpEff_v3_6_GCA_000169735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       689726
snpEff_v3_6_GCA_000169735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       689732
snpEff_v3_6_GCA_000169755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       678135
snpEff_v3_6_GCA_000169755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       678137
snpEff_v3_6_GCA_000169775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       667021
snpEff_v3_6_GCA_000169775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       667058
snpEff_v3_6_GCA_000169795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       670323
snpEff_v3_6_GCA_000169795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       670217
snpEff_v3_6_GCA_000169815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       658120
snpEff_v3_6_GCA_000169815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       658162
snpEff_v3_6_GCA_000169835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       696928
snpEff_v3_6_GCA_000169835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       696951
snpEff_v3_6_GCA_000169855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       686017
snpEff_v3_6_GCA_000169855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       686017
snpEff_v3_6_GCA_000169875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1746085
snpEff_v3_6_GCA_000169875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1746288
snpEff_v3_6_GCA_000169895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       239754
snpEff_v3_6_GCA_000169895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       238818
snpEff_v3_6_GCA_000169915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       260803
snpEff_v3_6_GCA_000169915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       260822
snpEff_v3_6_GCA_000169935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       271154
snpEff_v3_6_GCA_000169935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       270998
snpEff_v3_6_GCA_000169955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       257615
snpEff_v3_6_GCA_000169955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       257526
snpEff_v3_6_GCA_000169995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1971292
snpEff_v3_6_GCA_000169995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1971356
snpEff_v3_6_GCA_000170015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       733951
snpEff_v3_6_GCA_000170015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       733888
snpEff_v3_6_GCA_000170035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       784073
snpEff_v3_6_GCA_000170035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       784032
snpEff_v3_6_GCA_000170055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       764010
snpEff_v3_6_GCA_000170055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       763939
snpEff_v3_6_GCA_000170075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       748837
snpEff_v3_6_GCA_000170075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       748689
snpEff_v3_6_GCA_000170095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       796924
snpEff_v3_6_GCA_000170095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       796892
snpEff_v3_6_GCA_000170115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       759660
snpEff_v3_6_GCA_000170115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       759645
snpEff_v3_6_GCA_000170135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       773993
snpEff_v3_6_GCA_000170135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       774095
snpEff_v3_6_GCA_000170155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       760581
snpEff_v3_6_GCA_000170155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       760694
snpEff_v3_6_GCA_000170195.2.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1619520
snpEff_v3_6_GCA_000170195.2.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1619520
snpEff_v3_6_GCA_000170215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1603255
snpEff_v3_6_GCA_000170215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1603239
snpEff_v3_6_GCA_000170235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1572155
snpEff_v3_6_GCA_000170235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1572123
snpEff_v3_6_GCA_000170255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1598085
snpEff_v3_6_GCA_000170255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1598162
snpEff_v3_6_GCA_000170275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1503281
snpEff_v3_6_GCA_000170275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1503366
snpEff_v3_6_GCA_000170695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       320567
snpEff_v3_6_GCA_000170695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       320537
snpEff_v3_6_GCA_000170715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       1923974
snpEff_v3_6_GCA_000170715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       1924026
snpEff_v3_6_GCA_000170735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       604022
snpEff_v3_6_GCA_000170735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       603957
snpEff_v3_6_GCA_000170755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:52       2037586
snpEff_v3_6_GCA_000170755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:52       2037916
snpEff_v3_6_GCA_000170775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1477700
snpEff_v3_6_GCA_000170775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1477554
snpEff_v3_6_GCA_000170795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2012982
snpEff_v3_6_GCA_000170795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2013173
snpEff_v3_6_GCA_000170815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1101199
snpEff_v3_6_GCA_000170835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1559215
snpEff_v3_6_GCA_000170835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1559341
snpEff_v3_6_GCA_000170855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1770866
snpEff_v3_6_GCA_000170855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1770883
snpEff_v3_6_GCA_000170875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1438619
snpEff_v3_6_GCA_000170875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1438542
snpEff_v3_6_GCA_000170895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       3351135
snpEff_v3_6_GCA_000170895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       3351289
snpEff_v3_6_GCA_000170915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1217935
snpEff_v3_6_GCA_000170915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1218005
snpEff_v3_6_GCA_000170935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       309084
snpEff_v3_6_GCA_000170935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       309077
snpEff_v3_6_GCA_000170955.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       318725
snpEff_v3_6_GCA_000170955.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       318728
snpEff_v3_6_GCA_000171035.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1656774
snpEff_v3_6_GCA_000171035.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1656703
snpEff_v3_6_GCA_000171055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1244733
snpEff_v3_6_GCA_000171055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1244647
snpEff_v3_6_GCA_000171075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1317951
snpEff_v3_6_GCA_000171075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1317981
snpEff_v3_6_GCA_000171095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       888801
snpEff_v3_6_GCA_000171095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       888717
snpEff_v3_6_GCA_000171115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1370775
snpEff_v3_6_GCA_000171115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1370735
snpEff_v3_6_GCA_000171135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1083629
snpEff_v3_6_GCA_000171135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1083664
snpEff_v3_6_GCA_000171155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1165638
snpEff_v3_6_GCA_000171155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1165669
snpEff_v3_6_GCA_000171175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1232434
snpEff_v3_6_GCA_000171175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1232473
snpEff_v3_6_GCA_000171195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1067853
snpEff_v3_6_GCA_000171195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1067820
snpEff_v3_6_GCA_000171215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1019386
snpEff_v3_6_GCA_000171215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1019558
snpEff_v3_6_GCA_000171235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1748393
snpEff_v3_6_GCA_000171255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1507715
snpEff_v3_6_GCA_000171255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1507763
snpEff_v3_6_GCA_000171275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1561215
snpEff_v3_6_GCA_000171275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1561218
snpEff_v3_6_GCA_000171295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1575501
snpEff_v3_6_GCA_000171295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1575602
snpEff_v3_6_GCA_000171315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1578977
snpEff_v3_6_GCA_000171315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1579030
snpEff_v3_6_GCA_000171355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       230938
snpEff_v3_6_GCA_000171355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       230934
snpEff_v3_6_GCA_000171375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       230461
snpEff_v3_6_GCA_000171375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       230456
snpEff_v3_6_GCA_000171395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       262548
snpEff_v3_6_GCA_000171395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       262558
snpEff_v3_6_GCA_000171415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1653612
snpEff_v3_6_GCA_000171415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1653350
snpEff_v3_6_GCA_000171435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       711032
snpEff_v3_6_GCA_000171435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       711040
snpEff_v3_6_GCA_000171455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       739602
snpEff_v3_6_GCA_000171455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       739657
snpEff_v3_6_GCA_000171475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       388409
snpEff_v3_6_GCA_000171475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       388249
snpEff_v3_6_GCA_000171495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1653842
snpEff_v3_6_GCA_000171495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1653557
snpEff_v3_6_GCA_000171515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1593933
snpEff_v3_6_GCA_000171515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1593932
snpEff_v3_6_GCA_000171535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1645097
snpEff_v3_6_GCA_000171535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1645103
snpEff_v3_6_GCA_000171555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       282173
snpEff_v3_6_GCA_000171555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       282177
snpEff_v3_6_GCA_000171575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       689547
snpEff_v3_6_GCA_000171575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       689492
snpEff_v3_6_GCA_000171595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       622604
snpEff_v3_6_GCA_000171595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       622643
snpEff_v3_6_GCA_000171655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       685445
snpEff_v3_6_GCA_000171655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       685497
snpEff_v3_6_GCA_000171675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       638025
snpEff_v3_6_GCA_000171675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       638014
snpEff_v3_6_GCA_000171695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       718152
snpEff_v3_6_GCA_000171695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       718344
snpEff_v3_6_GCA_000171715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       667020
snpEff_v3_6_GCA_000171715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       666981
snpEff_v3_6_GCA_000171735.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       318696
snpEff_v3_6_GCA_000171735.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       318670
snpEff_v3_6_GCA_000171755.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       319156
snpEff_v3_6_GCA_000171755.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       319166
snpEff_v3_6_GCA_000171795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       518286
snpEff_v3_6_GCA_000171795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       518333
snpEff_v3_6_GCA_000171815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1439091
snpEff_v3_6_GCA_000171815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1439102
snpEff_v3_6_GCA_000171835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2115640
snpEff_v3_6_GCA_000171835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2115392
snpEff_v3_6_GCA_000171855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       835799
snpEff_v3_6_GCA_000171855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       835955
snpEff_v3_6_GCA_000171875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1334072
snpEff_v3_6_GCA_000171875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1333965
snpEff_v3_6_GCA_000171895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1184962
snpEff_v3_6_GCA_000171895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1184957
snpEff_v3_6_GCA_000171915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1763473
snpEff_v3_6_GCA_000171915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1763448
snpEff_v3_6_GCA_000171935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1720936
snpEff_v3_6_GCA_000171935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1720762
snpEff_v3_6_GCA_000171955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1826265
snpEff_v3_6_GCA_000171955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1826003
snpEff_v3_6_GCA_000171975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1796011
snpEff_v3_6_GCA_000171975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1795855
snpEff_v3_6_GCA_000171995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1873797
snpEff_v3_6_GCA_000171995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1873988
snpEff_v3_6_GCA_000172015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1760811
snpEff_v3_6_GCA_000172015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1760801
snpEff_v3_6_GCA_000172035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1813105
snpEff_v3_6_GCA_000172035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1813035
snpEff_v3_6_GCA_000172055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1742009
snpEff_v3_6_GCA_000172055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1741932
snpEff_v3_6_GCA_000172075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1453654
snpEff_v3_6_GCA_000172075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1453614
snpEff_v3_6_GCA_000172095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1443023
snpEff_v3_6_GCA_000172095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1442973
snpEff_v3_6_GCA_000172135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       912268
snpEff_v3_6_GCA_000172135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       914114
snpEff_v3_6_GCA_000172175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2077477
snpEff_v3_6_GCA_000172175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2077365
snpEff_v3_6_GCA_000172275.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       317913
snpEff_v3_6_GCA_000172275.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       317879
snpEff_v3_6_GCA_000172295.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       315593
snpEff_v3_6_GCA_000172295.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       315591
snpEff_v3_6_GCA_000172315.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       319055
snpEff_v3_6_GCA_000172315.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       319021
snpEff_v3_6_GCA_000172335.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       318355
snpEff_v3_6_GCA_000172335.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       318318
snpEff_v3_6_GCA_000172355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53        28739
snpEff_v3_6_GCA_000172355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53        28746
snpEff_v3_6_GCA_000172375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       760139
snpEff_v3_6_GCA_000172375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       760155
snpEff_v3_6_GCA_000172415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2426148
snpEff_v3_6_GCA_000172415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2426207
snpEff_v3_6_GCA_000172455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1151278
snpEff_v3_6_GCA_000172455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1151222
snpEff_v3_6_GCA_000172535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       625115
snpEff_v3_6_GCA_000172535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       625081
snpEff_v3_6_GCA_000172555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2513765
snpEff_v3_6_GCA_000172555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2513726
snpEff_v3_6_GCA_000172575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       949194
snpEff_v3_6_GCA_000172575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       949196
snpEff_v3_6_GCA_000172595.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       314664
snpEff_v3_6_GCA_000172595.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       314734
snpEff_v3_6_GCA_000172615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       958895
snpEff_v3_6_GCA_000172615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       958988
snpEff_v3_6_GCA_000172635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1539629
snpEff_v3_6_GCA_000172635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1539655
snpEff_v3_6_GCA_000172655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       919465
snpEff_v3_6_GCA_000172655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       919560
snpEff_v3_6_GCA_000172675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       923832
snpEff_v3_6_GCA_000172675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       923770
snpEff_v3_6_GCA_000172815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1306083
snpEff_v3_6_GCA_000172815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1306121
snpEff_v3_6_GCA_000172835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       975136
snpEff_v3_6_GCA_000172835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       975061
snpEff_v3_6_GCA_000172875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1001013
snpEff_v3_6_GCA_000172875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1001016
snpEff_v3_6_GCA_000172895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2075332
snpEff_v3_6_GCA_000172895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2075140
snpEff_v3_6_GCA_000172915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       988107
snpEff_v3_6_GCA_000172915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       988064
snpEff_v3_6_GCA_000172935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       534834
snpEff_v3_6_GCA_000172935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       534868
snpEff_v3_6_GCA_000172955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       568494
snpEff_v3_6_GCA_000172955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       568468
snpEff_v3_6_GCA_000172975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       910986
snpEff_v3_6_GCA_000172975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       911002
snpEff_v3_6_GCA_000172995.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1335017
snpEff_v3_6_GCA_000172995.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1335033
snpEff_v3_6_GCA_000173015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1152292
snpEff_v3_6_GCA_000173015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1152386
snpEff_v3_6_GCA_000173035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       1198238
snpEff_v3_6_GCA_000173035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       1198300
snpEff_v3_6_GCA_000173055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       810543
snpEff_v3_6_GCA_000173055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       810602
snpEff_v3_6_GCA_000173075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       2590598
snpEff_v3_6_GCA_000173075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       2590541
snpEff_v3_6_GCA_000173095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       678346
snpEff_v3_6_GCA_000173095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       678355
snpEff_v3_6_GCA_000173115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       535314
snpEff_v3_6_GCA_000173115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       535367
snpEff_v3_6_GCA_000173175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       731750
snpEff_v3_6_GCA_000173175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       731734
snpEff_v3_6_GCA_000173195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       722287
snpEff_v3_6_GCA_000173195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       722310
snpEff_v3_6_GCA_000173215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       722042
snpEff_v3_6_GCA_000173215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       722042
snpEff_v3_6_GCA_000173255.2.18.zip         28-Aug-2014 14:53       967950
snpEff_v3_6_GCA_000173255.2.21.zip         28-Aug-2014 14:53       967804
snpEff_v3_6_GCA_000173275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       739557
snpEff_v3_6_GCA_000173275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       739549
snpEff_v3_6_GCA_000173295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       722458
snpEff_v3_6_GCA_000173295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       722460
snpEff_v3_6_GCA_000173315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       634158
snpEff_v3_6_GCA_000173315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       634187
snpEff_v3_6_GCA_000173335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       665055
snpEff_v3_6_GCA_000173335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       665029
snpEff_v3_6_GCA_000173355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       655536
snpEff_v3_6_GCA_000173355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       657320
snpEff_v3_6_GCA_000173375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:53       681392
snpEff_v3_6_GCA_000173375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:53       683157
snpEff_v3_6_GCA_000173415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1395582
snpEff_v3_6_GCA_000173415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1399626
snpEff_v3_6_GCA_000173435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       795354
snpEff_v3_6_GCA_000173435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       796987
snpEff_v3_6_GCA_000173455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       715454
snpEff_v3_6_GCA_000173455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       717277
snpEff_v3_6_GCA_000173555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1894011
snpEff_v3_6_GCA_000173555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1893978
snpEff_v3_6_GCA_000173575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       2594144
snpEff_v3_6_GCA_000173575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       2594188
snpEff_v3_6_GCA_000173615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       525864
snpEff_v3_6_GCA_000173615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       525856
snpEff_v3_6_GCA_000173655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       820844
snpEff_v3_6_GCA_000173655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       821278
snpEff_v3_6_GCA_000173675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       992358
snpEff_v3_6_GCA_000173675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       992700
snpEff_v3_6_GCA_000173715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1656840
snpEff_v3_6_GCA_000173715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1656786
snpEff_v3_6_GCA_000173735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1402138
snpEff_v3_6_GCA_000173735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1402198
snpEff_v3_6_GCA_000173755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1213288
snpEff_v3_6_GCA_000173755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1213351
snpEff_v3_6_GCA_000173775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1399772
snpEff_v3_6_GCA_000173775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1399602
snpEff_v3_6_GCA_000173795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       973261
snpEff_v3_6_GCA_000173795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       973528
snpEff_v3_6_GCA_000173815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1646018
snpEff_v3_6_GCA_000173815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1648671
snpEff_v3_6_GCA_000173835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1020436
snpEff_v3_6_GCA_000173835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1020449
snpEff_v3_6_GCA_000173875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       922840
snpEff_v3_6_GCA_000173875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       925536
snpEff_v3_6_GCA_000173895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       678834
snpEff_v3_6_GCA_000173895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       681332
snpEff_v3_6_GCA_000173915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       626251
snpEff_v3_6_GCA_000173915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       626523
snpEff_v3_6_GCA_000173935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       794583
snpEff_v3_6_GCA_000173935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       797072
snpEff_v3_6_GCA_000173955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       825392
snpEff_v3_6_GCA_000173955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       828148
snpEff_v3_6_GCA_000173975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1113107
snpEff_v3_6_GCA_000173975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1113203
snpEff_v3_6_GCA_000173995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       798724
snpEff_v3_6_GCA_000173995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       801308
snpEff_v3_6_GCA_000174015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       572436
snpEff_v3_6_GCA_000174015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       572718
snpEff_v3_6_GCA_000174095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       269029
snpEff_v3_6_GCA_000174095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       269025
snpEff_v3_6_GCA_000174115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1325144
snpEff_v3_6_GCA_000174115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1325118
snpEff_v3_6_GCA_000174135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       787948
snpEff_v3_6_GCA_000174135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       788396
snpEff_v3_6_GCA_000174175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       829969
snpEff_v3_6_GCA_000174175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       830320
snpEff_v3_6_GCA_000174195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1458963
snpEff_v3_6_GCA_000174195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1461282
snpEff_v3_6_GCA_000174215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       738909
snpEff_v3_6_GCA_000174215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       741101
snpEff_v3_6_GCA_000174235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1304923
snpEff_v3_6_GCA_000174235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1304955
snpEff_v3_6_GCA_000174255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1340437
snpEff_v3_6_GCA_000174255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1340492
snpEff_v3_6_GCA_000174275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1408366
snpEff_v3_6_GCA_000174275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1408390
snpEff_v3_6_GCA_000174295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1341184
snpEff_v3_6_GCA_000174295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1341383
snpEff_v3_6_GCA_000174315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1397283
snpEff_v3_6_GCA_000174315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1397330
snpEff_v3_6_GCA_000174335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1339925
snpEff_v3_6_GCA_000174335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1339658
snpEff_v3_6_GCA_000174355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1396008
snpEff_v3_6_GCA_000174355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1396014
snpEff_v3_6_GCA_000174395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1050041
snpEff_v3_6_GCA_000174395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1050078
snpEff_v3_6_GCA_000174415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1086826
snpEff_v3_6_GCA_000174415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1086842
snpEff_v3_6_GCA_000174435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1294251
snpEff_v3_6_GCA_000174435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1294003
snpEff_v3_6_GCA_000174455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       929680
snpEff_v3_6_GCA_000174455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       929603
snpEff_v3_6_GCA_000174475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       922258
snpEff_v3_6_GCA_000174475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       922396
snpEff_v3_6_GCA_000174495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       943653
snpEff_v3_6_GCA_000174495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       943727
snpEff_v3_6_GCA_000174515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       923369
snpEff_v3_6_GCA_000174515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       923264
snpEff_v3_6_GCA_000174535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       879829
snpEff_v3_6_GCA_000174535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       879880
snpEff_v3_6_GCA_000174555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       910683
snpEff_v3_6_GCA_000174555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       910725
snpEff_v3_6_GCA_000174575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       894818
snpEff_v3_6_GCA_000174575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       894860
snpEff_v3_6_GCA_000174595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       940936
snpEff_v3_6_GCA_000174595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       941000
snpEff_v3_6_GCA_000174615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       902447
snpEff_v3_6_GCA_000174615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       902464
snpEff_v3_6_GCA_000174635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       918054
snpEff_v3_6_GCA_000174635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       918038
snpEff_v3_6_GCA_000174655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1031635
snpEff_v3_6_GCA_000174655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1034488
snpEff_v3_6_GCA_000174715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       730359
snpEff_v3_6_GCA_000174715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       730696
snpEff_v3_6_GCA_000174735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       751624
snpEff_v3_6_GCA_000174735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       752091
snpEff_v3_6_GCA_000174755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       937873
snpEff_v3_6_GCA_000174755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       938113
snpEff_v3_6_GCA_000174775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       733748
snpEff_v3_6_GCA_000174775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       733977
snpEff_v3_6_GCA_000174795.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1198583
snpEff_v3_6_GCA_000174795.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1198537
snpEff_v3_6_GCA_000174815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       726909
snpEff_v3_6_GCA_000174815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       727248
snpEff_v3_6_GCA_000174835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       2389473
snpEff_v3_6_GCA_000174835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       2389987
snpEff_v3_6_GCA_000174935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       853421
snpEff_v3_6_GCA_000174935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       853360
snpEff_v3_6_GCA_000175015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       984861
snpEff_v3_6_GCA_000175015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       985227
snpEff_v3_6_GCA_000175035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       585806
snpEff_v3_6_GCA_000175035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       586162
snpEff_v3_6_GCA_000175055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       637713
snpEff_v3_6_GCA_000175055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       637953
snpEff_v3_6_GCA_000175095.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1084695
snpEff_v3_6_GCA_000175095.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1084688
snpEff_v3_6_GCA_000175115.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1705234
snpEff_v3_6_GCA_000175115.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1705234
snpEff_v3_6_GCA_000175135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1494496
snpEff_v3_6_GCA_000175135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1494527
snpEff_v3_6_GCA_000175155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1538323
snpEff_v3_6_GCA_000175155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1538421
snpEff_v3_6_GCA_000175175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       820870
snpEff_v3_6_GCA_000175175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       821425
snpEff_v3_6_GCA_000175195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       851918
snpEff_v3_6_GCA_000175195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       851851
snpEff_v3_6_GCA_000175215.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1427673
snpEff_v3_6_GCA_000175215.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1427795
snpEff_v3_6_GCA_000175235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1635612
snpEff_v3_6_GCA_000175235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1635540
snpEff_v3_6_GCA_000175255.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       688211
snpEff_v3_6_GCA_000175255.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       688190
snpEff_v3_6_GCA_000175275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       773297
snpEff_v3_6_GCA_000175275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       773656
snpEff_v3_6_GCA_000175295.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       782981
snpEff_v3_6_GCA_000175295.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       782982
snpEff_v3_6_GCA_000175315.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       988206
snpEff_v3_6_GCA_000175315.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       990195
snpEff_v3_6_GCA_000175335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1260601
snpEff_v3_6_GCA_000175335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1260611
snpEff_v3_6_GCA_000175355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       686420
snpEff_v3_6_GCA_000175355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       686417
snpEff_v3_6_GCA_000175375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       962237
snpEff_v3_6_GCA_000175375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       962269
snpEff_v3_6_GCA_000175395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       784936
snpEff_v3_6_GCA_000175395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       784907
snpEff_v3_6_GCA_000175415.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1712112
snpEff_v3_6_GCA_000175415.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1712098
snpEff_v3_6_GCA_000175435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       645175
snpEff_v3_6_GCA_000175435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       645156
snpEff_v3_6_GCA_000175455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       619507
snpEff_v3_6_GCA_000175455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       619477
snpEff_v3_6_GCA_000175475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       960744
snpEff_v3_6_GCA_000175475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       960761
snpEff_v3_6_GCA_000175495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       924355
snpEff_v3_6_GCA_000175495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       924276
snpEff_v3_6_GCA_000175575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       969079
snpEff_v3_6_GCA_000175575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       969151
snpEff_v3_6_GCA_000175595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1827704
snpEff_v3_6_GCA_000175595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1827752
snpEff_v3_6_GCA_000175615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       694574
snpEff_v3_6_GCA_000175615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       694736
snpEff_v3_6_GCA_000175635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       817724
snpEff_v3_6_GCA_000175635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       818073
snpEff_v3_6_GCA_000175655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       745604
snpEff_v3_6_GCA_000175655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       745756
snpEff_v3_6_GCA_000175675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1120447
snpEff_v3_6_GCA_000175675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1120869
snpEff_v3_6_GCA_000175695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1295769
snpEff_v3_6_GCA_000175695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1295971
snpEff_v3_6_GCA_000175715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1137356
snpEff_v3_6_GCA_000175715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1137324
snpEff_v3_6_GCA_000175775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       820918
snpEff_v3_6_GCA_000175775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       821074
snpEff_v3_6_GCA_000175795.2.18.zip         28-Aug-2014 14:54       1644751
snpEff_v3_6_GCA_000175795.2.21.zip         28-Aug-2014 14:54       1644713
snpEff_v3_6_GCA_000175815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:54       775193
snpEff_v3_6_GCA_000175815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:54       775148
snpEff_v3_6_GCA_000175835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1254207
snpEff_v3_6_GCA_000175835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1254220
snpEff_v3_6_GCA_000175855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1063221
snpEff_v3_6_GCA_000175855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1063366
snpEff_v3_6_GCA_000175875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       827064
snpEff_v3_6_GCA_000175875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       827286
snpEff_v3_6_GCA_000175895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       890332
snpEff_v3_6_GCA_000175895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       890643
snpEff_v3_6_GCA_000175915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       916108
snpEff_v3_6_GCA_000175915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       916625
snpEff_v3_6_GCA_000175935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2113547
snpEff_v3_6_GCA_000175935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2113601
snpEff_v3_6_GCA_000175955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       893860
snpEff_v3_6_GCA_000175955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       893895
snpEff_v3_6_GCA_000175975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1455354
snpEff_v3_6_GCA_000175975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1455406
snpEff_v3_6_GCA_000175995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1450839
snpEff_v3_6_GCA_000175995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1450788
snpEff_v3_6_GCA_000176015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1193512
snpEff_v3_6_GCA_000176015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1193437
snpEff_v3_6_GCA_000176035.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2257988
snpEff_v3_6_GCA_000176035.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2257936
snpEff_v3_6_GCA_000176055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1651799
snpEff_v3_6_GCA_000176055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1651975
snpEff_v3_6_GCA_000176075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1029663
snpEff_v3_6_GCA_000176075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1029573
snpEff_v3_6_GCA_000176095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1362091
snpEff_v3_6_GCA_000176095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1362173
snpEff_v3_6_GCA_000176115.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2419212
snpEff_v3_6_GCA_000176115.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2419057
snpEff_v3_6_GCA_000176135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1884682
snpEff_v3_6_GCA_000176135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1884722
snpEff_v3_6_GCA_000176155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1179969
snpEff_v3_6_GCA_000176155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1179735
snpEff_v3_6_GCA_000176175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1632709
snpEff_v3_6_GCA_000176175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1632740
snpEff_v3_6_GCA_000176215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1307037
snpEff_v3_6_GCA_000176215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1307095
snpEff_v3_6_GCA_000176235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1567922
snpEff_v3_6_GCA_000176235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1567859
snpEff_v3_6_GCA_000176255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       894579
snpEff_v3_6_GCA_000176255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       894511
snpEff_v3_6_GCA_000176275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       865121
snpEff_v3_6_GCA_000176275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       865154
snpEff_v3_6_GCA_000176295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       915149
snpEff_v3_6_GCA_000176295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       937870
snpEff_v3_6_GCA_000176335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       798638
snpEff_v3_6_GCA_000176335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       798767
snpEff_v3_6_GCA_000176375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1417102
snpEff_v3_6_GCA_000176375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1417112
snpEff_v3_6_GCA_000176395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1270284
snpEff_v3_6_GCA_000176395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1270214
snpEff_v3_6_GCA_000176415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1285964
snpEff_v3_6_GCA_000176415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1285907
snpEff_v3_6_GCA_000176435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1254889
snpEff_v3_6_GCA_000176435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1254852
snpEff_v3_6_GCA_000176455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1031130
snpEff_v3_6_GCA_000176455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1031288
snpEff_v3_6_GCA_000176475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       521560
snpEff_v3_6_GCA_000176475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       521663
snpEff_v3_6_GCA_000176495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       534363
snpEff_v3_6_GCA_000176495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       534287
snpEff_v3_6_GCA_000176515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1329269
snpEff_v3_6_GCA_000176515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1329291
snpEff_v3_6_GCA_000176535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1621724
snpEff_v3_6_GCA_000176535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1621753
snpEff_v3_6_GCA_000176555.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1907294
snpEff_v3_6_GCA_000176555.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1907205
snpEff_v3_6_GCA_000176575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1861358
snpEff_v3_6_GCA_000176575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1861443
snpEff_v3_6_GCA_000176595.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1741759
snpEff_v3_6_GCA_000176595.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1741137
snpEff_v3_6_GCA_000176615.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1668153
snpEff_v3_6_GCA_000176615.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1667961
snpEff_v3_6_GCA_000176635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1722687
snpEff_v3_6_GCA_000176635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1722632
snpEff_v3_6_GCA_000176655.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1535604
snpEff_v3_6_GCA_000176655.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1535701
snpEff_v3_6_GCA_000176675.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1716875
snpEff_v3_6_GCA_000176675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1716842
snpEff_v3_6_GCA_000176695.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1772854
snpEff_v3_6_GCA_000176695.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1772794
snpEff_v3_6_GCA_000176715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1331164
snpEff_v3_6_GCA_000176715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1330982
snpEff_v3_6_GCA_000176735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       753165
snpEff_v3_6_GCA_000176735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       755721
snpEff_v3_6_GCA_000176755.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       844563
snpEff_v3_6_GCA_000176755.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       847001
snpEff_v3_6_GCA_000176775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       841412
snpEff_v3_6_GCA_000176775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       841544
snpEff_v3_6_GCA_000176795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1461415
snpEff_v3_6_GCA_000176795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1461089
snpEff_v3_6_GCA_000176835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1758221
snpEff_v3_6_GCA_000176835.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1808027
snpEff_v3_6_GCA_000176855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1792755
snpEff_v3_6_GCA_000176855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1792741
snpEff_v3_6_GCA_000176875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       866218
snpEff_v3_6_GCA_000176875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       866348
snpEff_v3_6_GCA_000176895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1957888
snpEff_v3_6_GCA_000176895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1958098
snpEff_v3_6_GCA_000176915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1210886
snpEff_v3_6_GCA_000176915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1210870
snpEff_v3_6_GCA_000176935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2209350
snpEff_v3_6_GCA_000176935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2209350
snpEff_v3_6_GCA_000176955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       581494
snpEff_v3_6_GCA_000176955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       581736
snpEff_v3_6_GCA_000177015.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1093091
snpEff_v3_6_GCA_000177015.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1095277
snpEff_v3_6_GCA_000177055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       895829
snpEff_v3_6_GCA_000177055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       896046
snpEff_v3_6_GCA_000177075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       985632
snpEff_v3_6_GCA_000177075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       985700
snpEff_v3_6_GCA_000177115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       821843
snpEff_v3_6_GCA_000177135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1023027
snpEff_v3_6_GCA_000177135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1023046
snpEff_v3_6_GCA_000177155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       989086
snpEff_v3_6_GCA_000177155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       988974
snpEff_v3_6_GCA_000177175.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2729682
snpEff_v3_6_GCA_000177175.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2729195
snpEff_v3_6_GCA_000177195.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       2335238
snpEff_v3_6_GCA_000177195.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       2335225
snpEff_v3_6_GCA_000177215.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1370676
snpEff_v3_6_GCA_000177215.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1370682
snpEff_v3_6_GCA_000177235.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1481264
snpEff_v3_6_GCA_000177235.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1481211
snpEff_v3_6_GCA_000177255.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1746065
snpEff_v3_6_GCA_000177255.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1746067
snpEff_v3_6_GCA_000177275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       497509
snpEff_v3_6_GCA_000177275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       497423
snpEff_v3_6_GCA_000177295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       680102
snpEff_v3_6_GCA_000177295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       679819
snpEff_v3_6_GCA_000177315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       799549
snpEff_v3_6_GCA_000177315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       799608
snpEff_v3_6_GCA_000177335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       906533
snpEff_v3_6_GCA_000177335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       906835
snpEff_v3_6_GCA_000177355.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       795453
snpEff_v3_6_GCA_000177355.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       795502
snpEff_v3_6_GCA_000177375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       504814
snpEff_v3_6_GCA_000177375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       504830
snpEff_v3_6_GCA_000177395.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       862857
snpEff_v3_6_GCA_000177395.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       862876
snpEff_v3_6_GCA_000177415.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       708625
snpEff_v3_6_GCA_000177415.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       708667
snpEff_v3_6_GCA_000177435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       727786
snpEff_v3_6_GCA_000177435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       727847
snpEff_v3_6_GCA_000177535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       868373
snpEff_v3_6_GCA_000177535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       868376
snpEff_v3_6_GCA_000177555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       599787
snpEff_v3_6_GCA_000177555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       599937
snpEff_v3_6_GCA_000177575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       730892
snpEff_v3_6_GCA_000177575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       730884
snpEff_v3_6_GCA_000177595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1404066
snpEff_v3_6_GCA_000177595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1404090
snpEff_v3_6_GCA_000177615.2.18.zip         28-Aug-2014 14:55       1530776
snpEff_v3_6_GCA_000177615.2.21.zip         28-Aug-2014 14:55       1530776
snpEff_v3_6_GCA_000177635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       981172
snpEff_v3_6_GCA_000177635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       981192
snpEff_v3_6_GCA_000177655.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2224721
snpEff_v3_6_GCA_000177655.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2224727
snpEff_v3_6_GCA_000177675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2938530
snpEff_v3_6_GCA_000177675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2938579
snpEff_v3_6_GCA_000177775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       713981
snpEff_v3_6_GCA_000177775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       714062
snpEff_v3_6_GCA_000177795.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1438151
snpEff_v3_6_GCA_000177795.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1438266
snpEff_v3_6_GCA_000177815.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1423061
snpEff_v3_6_GCA_000177815.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1423051
snpEff_v3_6_GCA_000177835.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1406281
snpEff_v3_6_GCA_000177835.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1406131
snpEff_v3_6_GCA_000177855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1389837
snpEff_v3_6_GCA_000177855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1389882
snpEff_v3_6_GCA_000177875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1424865
snpEff_v3_6_GCA_000177875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1425075
snpEff_v3_6_GCA_000177895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1426818
snpEff_v3_6_GCA_000177895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1426993
snpEff_v3_6_GCA_000177915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1424107
snpEff_v3_6_GCA_000177915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1424150
snpEff_v3_6_GCA_000177935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1424699
snpEff_v3_6_GCA_000177935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1424785
snpEff_v3_6_GCA_000177955.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1412812
snpEff_v3_6_GCA_000177955.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1412739
snpEff_v3_6_GCA_000177975.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1375211
snpEff_v3_6_GCA_000177975.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1375366
snpEff_v3_6_GCA_000177995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       953181
snpEff_v3_6_GCA_000177995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       953320
snpEff_v3_6_GCA_000178015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       977838
snpEff_v3_6_GCA_000178015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       977462
snpEff_v3_6_GCA_000178035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       957746
snpEff_v3_6_GCA_000178035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       957805
snpEff_v3_6_GCA_000178055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       872207
snpEff_v3_6_GCA_000178055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       872722
snpEff_v3_6_GCA_000178075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       872373
snpEff_v3_6_GCA_000178075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       873023
snpEff_v3_6_GCA_000178095.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       697714
snpEff_v3_6_GCA_000178095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       698060
snpEff_v3_6_GCA_000178115.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       979845
snpEff_v3_6_GCA_000178115.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       979840
snpEff_v3_6_GCA_000178135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1576906
snpEff_v3_6_GCA_000178135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1577028
snpEff_v3_6_GCA_000178155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1333646
snpEff_v3_6_GCA_000178155.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1333669
snpEff_v3_6_GCA_000178175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       943320
snpEff_v3_6_GCA_000178175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       943505
snpEff_v3_6_GCA_000178195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1609499
snpEff_v3_6_GCA_000178195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1609455
snpEff_v3_6_GCA_000178215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2025117
snpEff_v3_6_GCA_000178215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2025000
snpEff_v3_6_GCA_000178235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       945085
snpEff_v3_6_GCA_000178235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       945148
snpEff_v3_6_GCA_000178255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       974109
snpEff_v3_6_GCA_000178255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       974007
snpEff_v3_6_GCA_000178275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2231020
snpEff_v3_6_GCA_000178275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2231025
snpEff_v3_6_GCA_000178295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2017349
snpEff_v3_6_GCA_000178295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2017387
snpEff_v3_6_GCA_000178375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       320334
snpEff_v3_6_GCA_000178375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       320292
snpEff_v3_6_GCA_000178395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1282204
snpEff_v3_6_GCA_000178395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1282229
snpEff_v3_6_GCA_000178415.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2837115
snpEff_v3_6_GCA_000178415.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2837352
snpEff_v3_6_GCA_000178435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       680870
snpEff_v3_6_GCA_000178435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       680739
snpEff_v3_6_GCA_000178455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       909599
snpEff_v3_6_GCA_000178455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       909572
snpEff_v3_6_GCA_000178475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       556271
snpEff_v3_6_GCA_000178475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       556063
snpEff_v3_6_GCA_000178495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       786383
snpEff_v3_6_GCA_000178495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       786340
snpEff_v3_6_GCA_000178515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       769579
snpEff_v3_6_GCA_000178515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       769539
snpEff_v3_6_GCA_000178535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       787868
snpEff_v3_6_GCA_000178535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       787803
snpEff_v3_6_GCA_000178555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       799216
snpEff_v3_6_GCA_000178555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       799194
snpEff_v3_6_GCA_000178575.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       786513
snpEff_v3_6_GCA_000178575.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       786371
snpEff_v3_6_GCA_000178595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       783545
snpEff_v3_6_GCA_000178595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       783567
snpEff_v3_6_GCA_000178615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       787064
snpEff_v3_6_GCA_000178615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       787052
snpEff_v3_6_GCA_000178635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       758393
snpEff_v3_6_GCA_000178635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       758339
snpEff_v3_6_GCA_000178655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       780168
snpEff_v3_6_GCA_000178655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       780171
snpEff_v3_6_GCA_000178815.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1579575
snpEff_v3_6_GCA_000178815.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1579622
snpEff_v3_6_GCA_000178835.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1540251
snpEff_v3_6_GCA_000178835.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1540286
snpEff_v3_6_GCA_000178855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       4070539
snpEff_v3_6_GCA_000178855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       4070445
snpEff_v3_6_GCA_000178875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1736508
snpEff_v3_6_GCA_000178875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1736500
snpEff_v3_6_GCA_000178895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       762498
snpEff_v3_6_GCA_000178895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       762407
snpEff_v3_6_GCA_000178915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1847448
snpEff_v3_6_GCA_000178915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1847420
snpEff_v3_6_GCA_000178935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       530939
snpEff_v3_6_GCA_000178935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       530126
snpEff_v3_6_GCA_000178955.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2013088
snpEff_v3_6_GCA_000178955.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2013087
snpEff_v3_6_GCA_000178975.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1777135
snpEff_v3_6_GCA_000178975.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1777144
snpEff_v3_6_GCA_000178995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1350955
snpEff_v3_6_GCA_000178995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1351161
snpEff_v3_6_GCA_000179015.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1616501
snpEff_v3_6_GCA_000179015.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1616505
snpEff_v3_6_GCA_000179035.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       261251
snpEff_v3_6_GCA_000179035.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       261247
snpEff_v3_6_GCA_000179055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1172147
snpEff_v3_6_GCA_000179055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1172234
snpEff_v3_6_GCA_000179075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1975848
snpEff_v3_6_GCA_000179075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1981787
snpEff_v3_6_GCA_000179095.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1762367
snpEff_v3_6_GCA_000179115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1847305
snpEff_v3_6_GCA_000179115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1852981
snpEff_v3_6_GCA_000179135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1959700
snpEff_v3_6_GCA_000179135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1965117
snpEff_v3_6_GCA_000179155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1787736
snpEff_v3_6_GCA_000179155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1793186
snpEff_v3_6_GCA_000179175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1752190
snpEff_v3_6_GCA_000179175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1757897
snpEff_v3_6_GCA_000179275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       778231
snpEff_v3_6_GCA_000179275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       778167
snpEff_v3_6_GCA_000179295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       799042
snpEff_v3_6_GCA_000179295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       799029
snpEff_v3_6_GCA_000179315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       2290294
snpEff_v3_6_GCA_000179315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       2290350
snpEff_v3_6_GCA_000179335.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       568645
snpEff_v3_6_GCA_000179335.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       568743
snpEff_v3_6_GCA_000179375.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       673687
snpEff_v3_6_GCA_000179375.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       673752
snpEff_v3_6_GCA_000179395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1110714
snpEff_v3_6_GCA_000179395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1110714
snpEff_v3_6_GCA_000179475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       714177
snpEff_v3_6_GCA_000179475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       714124
snpEff_v3_6_GCA_000179495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       635259
snpEff_v3_6_GCA_000179495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       635296
snpEff_v3_6_GCA_000179535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1635682
snpEff_v3_6_GCA_000179535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1635681
snpEff_v3_6_GCA_000179555.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1526406
snpEff_v3_6_GCA_000179555.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1526292
snpEff_v3_6_GCA_000179575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       530566
snpEff_v3_6_GCA_000179575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       530559
snpEff_v3_6_GCA_000179615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1841242
snpEff_v3_6_GCA_000179615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1841201
snpEff_v3_6_GCA_000179635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1438118
snpEff_v3_6_GCA_000179635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1437842
snpEff_v3_6_GCA_000179655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1612364
snpEff_v3_6_GCA_000179655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1612334
snpEff_v3_6_GCA_000179675.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       984137
snpEff_v3_6_GCA_000179675.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       984170
snpEff_v3_6_GCA_000179695.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       692103
snpEff_v3_6_GCA_000179695.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       692194
snpEff_v3_6_GCA_000179715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       484678
snpEff_v3_6_GCA_000179715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       484678
snpEff_v3_6_GCA_000179735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       695119
snpEff_v3_6_GCA_000179735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       695125
snpEff_v3_6_GCA_000179755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       728761
snpEff_v3_6_GCA_000179755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       728755
snpEff_v3_6_GCA_000179775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:56       1314526
snpEff_v3_6_GCA_000179775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:56       1314506
snpEff_v3_6_GCA_000179795.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1726777
snpEff_v3_6_GCA_000179795.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1726721
snpEff_v3_6_GCA_000179815.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1013066
snpEff_v3_6_GCA_000179815.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1013084
snpEff_v3_6_GCA_000179915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1708565
snpEff_v3_6_GCA_000179915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1708599
snpEff_v3_6_GCA_000179935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       472633
snpEff_v3_6_GCA_000179935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       472653
snpEff_v3_6_GCA_000179955.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       459618
snpEff_v3_6_GCA_000179955.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       459625
snpEff_v3_6_GCA_000179975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       455804
snpEff_v3_6_GCA_000179975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       455721
snpEff_v3_6_GCA_000179995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       442602
snpEff_v3_6_GCA_000179995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       442677
snpEff_v3_6_GCA_000180015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       733540
snpEff_v3_6_GCA_000180015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       733664
snpEff_v3_6_GCA_000180035.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       703555
snpEff_v3_6_GCA_000180035.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       703606
snpEff_v3_6_GCA_000180055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       743971
snpEff_v3_6_GCA_000180055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       743974
snpEff_v3_6_GCA_000180075.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       687657
snpEff_v3_6_GCA_000180075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       687611
snpEff_v3_6_GCA_000180455.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2131579
snpEff_v3_6_GCA_000180455.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2131568
snpEff_v3_6_GCA_000180515.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       727422
snpEff_v3_6_GCA_000180515.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       727240
snpEff_v3_6_GCA_000180595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       669245
snpEff_v3_6_GCA_000180595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       669228
snpEff_v3_6_GCA_000181455.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1482057
snpEff_v3_6_GCA_000181455.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1481984
snpEff_v3_6_GCA_000181475.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2578237
snpEff_v3_6_GCA_000181475.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2578200
snpEff_v3_6_GCA_000181495.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1340579
snpEff_v3_6_GCA_000181495.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1340366
snpEff_v3_6_GCA_000181515.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1040895
snpEff_v3_6_GCA_000181515.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1040884
snpEff_v3_6_GCA_000181535.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1983472
snpEff_v3_6_GCA_000181535.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1983441
snpEff_v3_6_GCA_000181555.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       313901
snpEff_v3_6_GCA_000181555.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       314012
snpEff_v3_6_GCA_000181575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       359326
snpEff_v3_6_GCA_000181575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       359851
snpEff_v3_6_GCA_000181595.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1698585
snpEff_v3_6_GCA_000181595.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1698578
snpEff_v3_6_GCA_000181615.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1915036
snpEff_v3_6_GCA_000181615.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1918910
snpEff_v3_6_GCA_000181635.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1742359
snpEff_v3_6_GCA_000181635.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1742210
snpEff_v3_6_GCA_000181655.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1934982
snpEff_v3_6_GCA_000181655.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1934882
snpEff_v3_6_GCA_000181675.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1687062
snpEff_v3_6_GCA_000181675.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1687038
snpEff_v3_6_GCA_000181715.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       324048
snpEff_v3_6_GCA_000181715.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       324736
snpEff_v3_6_GCA_000181735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1807826
snpEff_v3_6_GCA_000181735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1808033
snpEff_v3_6_GCA_000181755.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1874764
snpEff_v3_6_GCA_000181755.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1874717
snpEff_v3_6_GCA_000181775.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1825193
snpEff_v3_6_GCA_000181775.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1824727
snpEff_v3_6_GCA_000181835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1679097
snpEff_v3_6_GCA_000181835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1679323
snpEff_v3_6_GCA_000181855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       321094
snpEff_v3_6_GCA_000181855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       321613
snpEff_v3_6_GCA_000181875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       332371
snpEff_v3_6_GCA_000181875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       332972
snpEff_v3_6_GCA_000181895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       355088
snpEff_v3_6_GCA_000181895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       355820
snpEff_v3_6_GCA_000181915.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1689988
snpEff_v3_6_GCA_000181915.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1690078
snpEff_v3_6_GCA_000181935.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1674441
snpEff_v3_6_GCA_000181935.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1674292
snpEff_v3_6_GCA_000181975.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2386395
snpEff_v3_6_GCA_000181975.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2386288
snpEff_v3_6_GCA_000181995.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1682968
snpEff_v3_6_GCA_000181995.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1682927
snpEff_v3_6_GCA_000182015.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2434947
snpEff_v3_6_GCA_000182015.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2434859
snpEff_v3_6_GCA_000182055.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1661043
snpEff_v3_6_GCA_000182055.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1660899
snpEff_v3_6_GCA_000182195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2406051
snpEff_v3_6_GCA_000182195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2405901
snpEff_v3_6_GCA_000182235.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1105284
snpEff_v3_6_GCA_000182235.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1105265
snpEff_v3_6_GCA_000182255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2208824
snpEff_v3_6_GCA_000182255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2208708
snpEff_v3_6_GCA_000182275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2206894
snpEff_v3_6_GCA_000182275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2206873
snpEff_v3_6_GCA_000182295.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2213166
snpEff_v3_6_GCA_000182295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2213244
snpEff_v3_6_GCA_000182345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1709316
snpEff_v3_6_GCA_000182345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1709408
snpEff_v3_6_GCA_000182365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1662694
snpEff_v3_6_GCA_000182365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1662622
snpEff_v3_6_GCA_000182385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1771620
snpEff_v3_6_GCA_000182385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1771516
snpEff_v3_6_GCA_000182425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1089655
snpEff_v3_6_GCA_000182425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1087936
snpEff_v3_6_GCA_000182445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2379591
snpEff_v3_6_GCA_000182445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2379580
snpEff_v3_6_GCA_000182465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1708247
snpEff_v3_6_GCA_000182465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1708205
snpEff_v3_6_GCA_000182485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1561284
snpEff_v3_6_GCA_000182485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1563713
snpEff_v3_6_GCA_000182505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1591045
snpEff_v3_6_GCA_000182505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1594045
snpEff_v3_6_GCA_000182525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1611919
snpEff_v3_6_GCA_000182525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1611719
snpEff_v3_6_GCA_000182545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1613996
snpEff_v3_6_GCA_000182545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1613904
snpEff_v3_6_GCA_000182585.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       2450559
snpEff_v3_6_GCA_000182585.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       2450530
snpEff_v3_6_GCA_000182605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1524184
snpEff_v3_6_GCA_000182605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1524202
snpEff_v3_6_GCA_000182625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1065510
snpEff_v3_6_GCA_000182625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1062893
snpEff_v3_6_GCA_000182645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1543518
snpEff_v3_6_GCA_000182645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1543508
snpEff_v3_6_GCA_000182685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1927904
snpEff_v3_6_GCA_000182685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1927984
snpEff_v3_6_GCA_000182705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1565184
snpEff_v3_6_GCA_000182705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1563923
snpEff_v3_6_GCA_000182725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1043170
snpEff_v3_6_GCA_000182725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1042323
snpEff_v3_6_GCA_000182745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1181666
snpEff_v3_6_GCA_000182745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1181273
snpEff_v3_6_GCA_000182835.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       694391
snpEff_v3_6_GCA_000182835.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       694371
snpEff_v3_6_GCA_000182855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       727279
snpEff_v3_6_GCA_000182855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       727638
snpEff_v3_6_GCA_000182875.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       606682
snpEff_v3_6_GCA_000182875.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       606672
snpEff_v3_6_GCA_000182945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       691614
snpEff_v3_6_GCA_000182945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       691677
snpEff_v3_6_GCA_000183005.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1785711
snpEff_v3_6_GCA_000183005.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1785677
snpEff_v3_6_GCA_000183115.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       991081
snpEff_v3_6_GCA_000183115.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       991077
snpEff_v3_6_GCA_000183135.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1208934
snpEff_v3_6_GCA_000183135.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1208939
snpEff_v3_6_GCA_000183155.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       736109
snpEff_v3_6_GCA_000183155.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       736117
snpEff_v3_6_GCA_000183185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       288450
snpEff_v3_6_GCA_000183185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       288450
snpEff_v3_6_GCA_000183205.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       609829
snpEff_v3_6_GCA_000183205.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       609961
snpEff_v3_6_GCA_000183225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       203696
snpEff_v3_6_GCA_000183225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       203692
snpEff_v3_6_GCA_000183245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       202384
snpEff_v3_6_GCA_000183245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       202388
snpEff_v3_6_GCA_000183285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       212036
snpEff_v3_6_GCA_000183285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       212036
snpEff_v3_6_GCA_000183305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       150012
snpEff_v3_6_GCA_000183305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       150005
snpEff_v3_6_GCA_000183345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1684278
snpEff_v3_6_GCA_000183345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1684312
snpEff_v3_6_GCA_000183365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       325639
snpEff_v3_6_GCA_000183365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       325637
snpEff_v3_6_GCA_000183385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       308194
snpEff_v3_6_GCA_000183385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       308194
snpEff_v3_6_GCA_000183405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       784913
snpEff_v3_6_GCA_000183405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       784918
snpEff_v3_6_GCA_000183425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1500018
snpEff_v3_6_GCA_000183425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1500020
snpEff_v3_6_GCA_000183445.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       480185
snpEff_v3_6_GCA_000183445.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       480175
snpEff_v3_6_GCA_000183465.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       731800
snpEff_v3_6_GCA_000183465.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       731844
snpEff_v3_6_GCA_000183485.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1159580
snpEff_v3_6_GCA_000183485.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1159652
snpEff_v3_6_GCA_000183505.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       729207
snpEff_v3_6_GCA_000183505.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       729310
snpEff_v3_6_GCA_000183525.3.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1096797
snpEff_v3_6_GCA_000183525.3.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1096788
snpEff_v3_6_GCA_000183545.3.21.zip         28-Aug-2014 14:57       878941
snpEff_v3_6_GCA_000183565.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       626540
snpEff_v3_6_GCA_000183565.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       626461
snpEff_v3_6_GCA_000183585.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1401998
snpEff_v3_6_GCA_000183585.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1402015
snpEff_v3_6_GCA_000183605.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       705362
snpEff_v3_6_GCA_000183605.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       705471
snpEff_v3_6_GCA_000183625.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       863467
snpEff_v3_6_GCA_000183625.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       863378
snpEff_v3_6_GCA_000183645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1867579
snpEff_v3_6_GCA_000183645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1867577
snpEff_v3_6_GCA_000183665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       408244
snpEff_v3_6_GCA_000183665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       408242
snpEff_v3_6_GCA_000183685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       749132
snpEff_v3_6_GCA_000183685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       749139
snpEff_v3_6_GCA_000183705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       815274
snpEff_v3_6_GCA_000183705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       815277
snpEff_v3_6_GCA_000183725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1011623
snpEff_v3_6_GCA_000183725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1012162
snpEff_v3_6_GCA_000183745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:57       830523
snpEff_v3_6_GCA_000183745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:57       830522
snpEff_v3_6_GCA_000183785.2.18.zip         28-Aug-2014 14:57       1665969
snpEff_v3_6_GCA_000183785.2.21.zip         28-Aug-2014 14:57       1666287
snpEff_v3_6_GCA_000183845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       866591
snpEff_v3_6_GCA_000183845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       866596
snpEff_v3_6_GCA_000183865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       889193
snpEff_v3_6_GCA_000183865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       889191
snpEff_v3_6_GCA_000183885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       891435
snpEff_v3_6_GCA_000183885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       891430
snpEff_v3_6_GCA_000183905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       918472
snpEff_v3_6_GCA_000183905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       918473
snpEff_v3_6_GCA_000183925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       921288
snpEff_v3_6_GCA_000183925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       921285
snpEff_v3_6_GCA_000183945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       976067
snpEff_v3_6_GCA_000183945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       976072
snpEff_v3_6_GCA_000183965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       902512
snpEff_v3_6_GCA_000183965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       902512
snpEff_v3_6_GCA_000183985.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       889197
snpEff_v3_6_GCA_000183985.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       889065
snpEff_v3_6_GCA_000184065.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1361655
snpEff_v3_6_GCA_000184065.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1361648
snpEff_v3_6_GCA_000184085.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       551872
snpEff_v3_6_GCA_000184085.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       551874
snpEff_v3_6_GCA_000184135.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       743381
snpEff_v3_6_GCA_000184135.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       743345
snpEff_v3_6_GCA_000184185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1733183
snpEff_v3_6_GCA_000184185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1733184
snpEff_v3_6_GCA_000184205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       616953
snpEff_v3_6_GCA_000184205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       616950
snpEff_v3_6_GCA_000184325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1624639
snpEff_v3_6_GCA_000184325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1624680
snpEff_v3_6_GCA_000184345.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       883692
snpEff_v3_6_GCA_000184345.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       883694
snpEff_v3_6_GCA_000184365.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       709779
snpEff_v3_6_GCA_000184365.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       711500
snpEff_v3_6_GCA_000184435.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1970104
snpEff_v3_6_GCA_000184435.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1970103
snpEff_v3_6_GCA_000184685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1310878
snpEff_v3_6_GCA_000184685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1310878
snpEff_v3_6_GCA_000184705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       870891
snpEff_v3_6_GCA_000184705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       870889
snpEff_v3_6_GCA_000184745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       2193305
snpEff_v3_6_GCA_000184745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       2193296
snpEff_v3_6_GCA_000184765.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1738954
snpEff_v3_6_GCA_000184765.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1739092
snpEff_v3_6_GCA_000184805.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       621961
snpEff_v3_6_GCA_000184805.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       621870
snpEff_v3_6_GCA_000184825.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       667284
snpEff_v3_6_GCA_000184825.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       667235
snpEff_v3_6_GCA_000184845.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       577626
snpEff_v3_6_GCA_000184845.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       577648
snpEff_v3_6_GCA_000184925.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1122104
snpEff_v3_6_GCA_000184925.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1122059
snpEff_v3_6_GCA_000184945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1105891
snpEff_v3_6_GCA_000184945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1105823
snpEff_v3_6_GCA_000185025.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       727934
snpEff_v3_6_GCA_000185025.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       727966
snpEff_v3_6_GCA_000185145.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       973611
snpEff_v3_6_GCA_000185145.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       973625
snpEff_v3_6_GCA_000185185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       569975
snpEff_v3_6_GCA_000185185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       569976
snpEff_v3_6_GCA_000185205.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       572390
snpEff_v3_6_GCA_000185205.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       572387
snpEff_v3_6_GCA_000185225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       554277
snpEff_v3_6_GCA_000185225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       554264
snpEff_v3_6_GCA_000185245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       563468
snpEff_v3_6_GCA_000185245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       563468
snpEff_v3_6_GCA_000185265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       726278
snpEff_v3_6_GCA_000185265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       725234
snpEff_v3_6_GCA_000185285.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       781949
snpEff_v3_6_GCA_000185285.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       782168
snpEff_v3_6_GCA_000185305.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       707432
snpEff_v3_6_GCA_000185305.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       707398
snpEff_v3_6_GCA_000185325.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       798549
snpEff_v3_6_GCA_000185325.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       798462
snpEff_v3_6_GCA_000185345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       595957
snpEff_v3_6_GCA_000185345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       595734
snpEff_v3_6_GCA_000185365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       823959
snpEff_v3_6_GCA_000185365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       823815
snpEff_v3_6_GCA_000185385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1045905
snpEff_v3_6_GCA_000185385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1044115
snpEff_v3_6_GCA_000185405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       425607
snpEff_v3_6_GCA_000185405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       425586
snpEff_v3_6_GCA_000185425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       734776
snpEff_v3_6_GCA_000185425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       733744
snpEff_v3_6_GCA_000185445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       725239
snpEff_v3_6_GCA_000185445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       724119
snpEff_v3_6_GCA_000185485.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       849661
snpEff_v3_6_GCA_000185485.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       849677
snpEff_v3_6_GCA_000185505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       837923
snpEff_v3_6_GCA_000185505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       835904
snpEff_v3_6_GCA_000185525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1036913
snpEff_v3_6_GCA_000185525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1036860
snpEff_v3_6_GCA_000185545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       975260
snpEff_v3_6_GCA_000185545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       975389
snpEff_v3_6_GCA_000185585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1542463
snpEff_v3_6_GCA_000185585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1542383
snpEff_v3_6_GCA_000185605.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1537871
snpEff_v3_6_GCA_000185605.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1538196
snpEff_v3_6_GCA_000185625.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1099313
snpEff_v3_6_GCA_000185625.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1099583
snpEff_v3_6_GCA_000185645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       578829
snpEff_v3_6_GCA_000185645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       578984
snpEff_v3_6_GCA_000185665.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       784292
snpEff_v3_6_GCA_000185665.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       784669
snpEff_v3_6_GCA_000185685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1538470
snpEff_v3_6_GCA_000185685.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1498578
snpEff_v3_6_GCA_000185705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1368561
snpEff_v3_6_GCA_000185705.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1402375
snpEff_v3_6_GCA_000185725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1197567
snpEff_v3_6_GCA_000185725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1197280
snpEff_v3_6_GCA_000185745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       598933
snpEff_v3_6_GCA_000185745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       598933
snpEff_v3_6_GCA_000185805.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       644378
snpEff_v3_6_GCA_000185805.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       644387
snpEff_v3_6_GCA_000185825.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1143893
snpEff_v3_6_GCA_000185825.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1144323
snpEff_v3_6_GCA_000185845.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1077465
snpEff_v3_6_GCA_000185845.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1077391
snpEff_v3_6_GCA_000185865.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       716922
snpEff_v3_6_GCA_000185865.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       716922
snpEff_v3_6_GCA_000185885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       850936
snpEff_v3_6_GCA_000185885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       850942
snpEff_v3_6_GCA_000185905.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       2194797
snpEff_v3_6_GCA_000185905.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       2194766
snpEff_v3_6_GCA_000185965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1102785
snpEff_v3_6_GCA_000185965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1102790
snpEff_v3_6_GCA_000185985.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       227514
snpEff_v3_6_GCA_000185985.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       227516
snpEff_v3_6_GCA_000186005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       371062
snpEff_v3_6_GCA_000186005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       371062
snpEff_v3_6_GCA_000186105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1816334
snpEff_v3_6_GCA_000186105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1816551
snpEff_v3_6_GCA_000186125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1493283
snpEff_v3_6_GCA_000186125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1493341
snpEff_v3_6_GCA_000186145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1946855
snpEff_v3_6_GCA_000186145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1947626
snpEff_v3_6_GCA_000186165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       722111
snpEff_v3_6_GCA_000186165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       722056
snpEff_v3_6_GCA_000186185.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       2091582
snpEff_v3_6_GCA_000186185.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       2091250
snpEff_v3_6_GCA_000186205.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       785239
snpEff_v3_6_GCA_000186205.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       785309
snpEff_v3_6_GCA_000186225.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1334647
snpEff_v3_6_GCA_000186225.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1334674
snpEff_v3_6_GCA_000186245.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       736792
snpEff_v3_6_GCA_000186245.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       736792
snpEff_v3_6_GCA_000186265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1603914
snpEff_v3_6_GCA_000186265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1603888
snpEff_v3_6_GCA_000186325.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1195156
snpEff_v3_6_GCA_000186325.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1195178
snpEff_v3_6_GCA_000186345.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1670560
snpEff_v3_6_GCA_000186345.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1670558
snpEff_v3_6_GCA_000186365.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       465787
snpEff_v3_6_GCA_000186365.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       465783
snpEff_v3_6_GCA_000186385.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1141815
snpEff_v3_6_GCA_000186385.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1141810
snpEff_v3_6_GCA_000186405.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       725236
snpEff_v3_6_GCA_000186405.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       725236
snpEff_v3_6_GCA_000186425.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1020105
snpEff_v3_6_GCA_000186425.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1018180
snpEff_v3_6_GCA_000186445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       755758
snpEff_v3_6_GCA_000186445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       755640
snpEff_v3_6_GCA_000186465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       733776
snpEff_v3_6_GCA_000186465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       733818
snpEff_v3_6_GCA_000186505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       946895
snpEff_v3_6_GCA_000186505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       946942
snpEff_v3_6_GCA_000186525.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1302202
snpEff_v3_6_GCA_000186525.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1302905
snpEff_v3_6_GCA_000186545.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       626306
snpEff_v3_6_GCA_000186545.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       626559
snpEff_v3_6_GCA_000186585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1679069
snpEff_v3_6_GCA_000186585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1679069
snpEff_v3_6_GCA_000186665.3.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1244400
snpEff_v3_6_GCA_000186685.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       888729
snpEff_v3_6_GCA_000186685.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       888832
snpEff_v3_6_GCA_000186725.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1507375
snpEff_v3_6_GCA_000186725.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1507488
snpEff_v3_6_GCA_000186745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1427511
snpEff_v3_6_GCA_000186745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1427511
snpEff_v3_6_GCA_000186885.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1270331
snpEff_v3_6_GCA_000186885.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1270366
snpEff_v3_6_GCA_000186945.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       718298
snpEff_v3_6_GCA_000186945.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       719629
snpEff_v3_6_GCA_000186965.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       993092
snpEff_v3_6_GCA_000186965.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       994843
snpEff_v3_6_GCA_000186985.3.18.zip         28-Aug-2014 14:58       438192
snpEff_v3_6_GCA_000186985.3.21.zip         28-Aug-2014 14:58       438185
snpEff_v3_6_GCA_000187005.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       849996
snpEff_v3_6_GCA_000187005.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       849997
snpEff_v3_6_GCA_000187045.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       2043849
snpEff_v3_6_GCA_000187045.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       2043905
snpEff_v3_6_GCA_000187065.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1918110
snpEff_v3_6_GCA_000187065.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1918150
snpEff_v3_6_GCA_000187105.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       994154
snpEff_v3_6_GCA_000187105.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       995792
snpEff_v3_6_GCA_000187125.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       784855
snpEff_v3_6_GCA_000187125.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       786677
snpEff_v3_6_GCA_000187145.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       937405
snpEff_v3_6_GCA_000187145.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       939866
snpEff_v3_6_GCA_000187165.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       940272
snpEff_v3_6_GCA_000187165.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       943017
snpEff_v3_6_GCA_000187205.3.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1374250
snpEff_v3_6_GCA_000187205.4.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1414131
snpEff_v3_6_GCA_000187225.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1433447
snpEff_v3_6_GCA_000187225.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1433464
snpEff_v3_6_GCA_000187265.1.18.zip         28-Aug-2014 14:58       606528
snpEff_v3_6_GCA_000187265.1.21.zip         28-Aug-2014 14:58       605089
snpEff_v3_6_GCA_000187285.4.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1732189
snpEff_v3_6_GCA_000187285.4.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1732143
snpEff_v3_6_GCA_000187305.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1726741
snpEff_v3_6_GCA_000187305.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1726754
snpEff_v3_6_GCA_000187325.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1722370
snpEff_v3_6_GCA_000187325.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1722403
snpEff_v3_6_GCA_000187345.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1745607
snpEff_v3_6_GCA_000187345.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1745458
snpEff_v3_6_GCA_000187365.2.18.zip         28-Aug-2014 14:58       1737643
snpEff_v3_6_GCA_000187365.2.21.zip         28-Aug-2014 14:58       1737502
snpEff_v3_6_GCA_000187385.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1733895
snpEff_v3_6_GCA_000187385.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1733917
snpEff_v3_6_GCA_000187445.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       718308
snpEff_v3_6_GCA_000187445.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       720283
snpEff_v3_6_GCA_000187465.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       669277
snpEff_v3_6_GCA_000187465.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       669290
snpEff_v3_6_GCA_000187505.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       741607
snpEff_v3_6_GCA_000187505.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       739981
snpEff_v3_6_GCA_000187565.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1602707
snpEff_v3_6_GCA_000187565.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1602708
snpEff_v3_6_GCA_000187585.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       580190
snpEff_v3_6_GCA_000187585.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       580180
snpEff_v3_6_GCA_000187605.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       421971
snpEff_v3_6_GCA_000187605.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       421960
snpEff_v3_6_GCA_000187625.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       437818
snpEff_v3_6_GCA_000187625.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       437776
snpEff_v3_6_GCA_000187645.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       692716
snpEff_v3_6_GCA_000187645.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       694713
snpEff_v3_6_GCA_000187705.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1881375
snpEff_v3_6_GCA_000187705.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1881400
snpEff_v3_6_GCA_000187745.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       741826
snpEff_v3_6_GCA_000187745.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       743436
snpEff_v3_6_GCA_000187785.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1601989
snpEff_v3_6_GCA_000187785.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1602046
snpEff_v3_6_GCA_000187855.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       691436
snpEff_v3_6_GCA_000187855.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       691336
snpEff_v3_6_GCA_000187895.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1545579
snpEff_v3_6_GCA_000187895.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1545610
snpEff_v3_6_GCA_000187935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       752697
snpEff_v3_6_GCA_000187935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       752698
snpEff_v3_6_GCA_000187955.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       713304
snpEff_v3_6_GCA_000187955.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       713302
snpEff_v3_6_GCA_000187975.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       801952
snpEff_v3_6_GCA_000187975.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       801952
snpEff_v3_6_GCA_000187995.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       659711
snpEff_v3_6_GCA_000187995.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       659711
snpEff_v3_6_GCA_000188015.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       791248
snpEff_v3_6_GCA_000188015.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       791050
snpEff_v3_6_GCA_000188035.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       736393
snpEff_v3_6_GCA_000188035.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       736390
snpEff_v3_6_GCA_000188055.3.18.zip         28-Aug-2014 14:59       753511
snpEff_v3_6_GCA_000188055.3.21.zip         28-Aug-2014 14:59       753507
snpEff_v3_6_GCA_000188075.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       9507318
snpEff_v3_6_GCA_000188155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1544425
snpEff_v3_6_GCA_000188175.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       741192
snpEff_v3_6_GCA_000188175.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       743150
snpEff_v3_6_GCA_000188195.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       789345
snpEff_v3_6_GCA_000188195.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       791299
snpEff_v3_6_GCA_000188215.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1354777
snpEff_v3_6_GCA_000188215.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1354826
snpEff_v3_6_GCA_000188255.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       815981
snpEff_v3_6_GCA_000188255.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       814069
snpEff_v3_6_GCA_000188275.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       816148
snpEff_v3_6_GCA_000188275.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       816074
snpEff_v3_6_GCA_000188295.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       642938
snpEff_v3_6_GCA_000188315.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       718196
snpEff_v3_6_GCA_000188315.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       718193
snpEff_v3_6_GCA_000188335.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1588130
snpEff_v3_6_GCA_000188335.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1588181
snpEff_v3_6_GCA_000188355.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1589797
snpEff_v3_6_GCA_000188355.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1589881
snpEff_v3_6_GCA_000188375.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1591646
snpEff_v3_6_GCA_000188375.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1591651
snpEff_v3_6_GCA_000188395.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1591527
snpEff_v3_6_GCA_000188395.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1591501
snpEff_v3_6_GCA_000188415.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590694
snpEff_v3_6_GCA_000188415.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590644
snpEff_v3_6_GCA_000188435.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590694
snpEff_v3_6_GCA_000188435.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590515
snpEff_v3_6_GCA_000188455.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1479227
snpEff_v3_6_GCA_000188455.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1479243
snpEff_v3_6_GCA_000188475.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1578899
snpEff_v3_6_GCA_000188475.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1578768
snpEff_v3_6_GCA_000188495.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1578261
snpEff_v3_6_GCA_000188495.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1578329
snpEff_v3_6_GCA_000188515.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1620922
snpEff_v3_6_GCA_000188515.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1620937
snpEff_v3_6_GCA_000188535.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1588551
snpEff_v3_6_GCA_000188535.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1588602
snpEff_v3_6_GCA_000188555.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590545
snpEff_v3_6_GCA_000188555.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590448
snpEff_v3_6_GCA_000188575.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1591227
snpEff_v3_6_GCA_000188575.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1591235
snpEff_v3_6_GCA_000188595.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590628
snpEff_v3_6_GCA_000188595.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590785
snpEff_v3_6_GCA_000188615.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1591256
snpEff_v3_6_GCA_000188615.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1591157
snpEff_v3_6_GCA_000188635.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1591841
snpEff_v3_6_GCA_000188635.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1591812
snpEff_v3_6_GCA_000188655.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1587518
snpEff_v3_6_GCA_000188655.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1587551
snpEff_v3_6_GCA_000188715.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       715374
snpEff_v3_6_GCA_000188715.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       715378
snpEff_v3_6_GCA_000188735.1.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1736546
snpEff_v3_6_GCA_000188735.1.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1736568
snpEff_v3_6_GCA_000188755.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1897295
snpEff_v3_6_GCA_000188755.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1897460
snpEff_v3_6_GCA_000188775.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1792040
snpEff_v3_6_GCA_000188775.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1792097
snpEff_v3_6_GCA_000188795.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1766941
snpEff_v3_6_GCA_000188795.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1766807
snpEff_v3_6_GCA_000188815.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1795575
snpEff_v3_6_GCA_000188815.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1795173
snpEff_v3_6_GCA_000188835.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1927759
snpEff_v3_6_GCA_000188835.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1927477
snpEff_v3_6_GCA_000188855.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1802835
snpEff_v3_6_GCA_000188855.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1802992
snpEff_v3_6_GCA_000188875.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1738122
snpEff_v3_6_GCA_000188875.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1738076
snpEff_v3_6_GCA_000188895.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590187
snpEff_v3_6_GCA_000188895.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590116
snpEff_v3_6_GCA_000188915.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1588530
snpEff_v3_6_GCA_000188915.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1588547
snpEff_v3_6_GCA_000188935.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1586171
snpEff_v3_6_GCA_000188935.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1586177
snpEff_v3_6_GCA_000188955.4.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1589857
snpEff_v3_6_GCA_000188955.4.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1589841
snpEff_v3_6_GCA_000188975.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1578576
snpEff_v3_6_GCA_000188975.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1578524
snpEff_v3_6_GCA_000188995.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1584962
snpEff_v3_6_GCA_000188995.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1584980
snpEff_v3_6_GCA_000189015.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1577658
snpEff_v3_6_GCA_000189015.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1577693
snpEff_v3_6_GCA_000189035.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1585096
snpEff_v3_6_GCA_000189035.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1585091
snpEff_v3_6_GCA_000189055.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1593392
snpEff_v3_6_GCA_000189055.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1593304
snpEff_v3_6_GCA_000189075.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1593083
snpEff_v3_6_GCA_000189075.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1593072
snpEff_v3_6_GCA_000189095.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1594627
snpEff_v3_6_GCA_000189095.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1594650
snpEff_v3_6_GCA_000189115.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1590325
snpEff_v3_6_GCA_000189115.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1590348
snpEff_v3_6_GCA_000189135.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1584267
snpEff_v3_6_GCA_000189135.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1584276
snpEff_v3_6_GCA_000189155.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1585812
snpEff_v3_6_GCA_000189155.2.21.zip         28-Aug-2014 14:59       1586015
snpEff_v3_6_GCA_000189175.2.18.zip         28-Aug-2014 14:59       1582360
snpEff_v3_6_GCA_000189175.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1582312
snpEff_v3_6_GCA_000189195.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1592812
snpEff_v3_6_GCA_000189195.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1592707
snpEff_v3_6_GCA_000189215.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1592852
snpEff_v3_6_GCA_000189215.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1592959
snpEff_v3_6_GCA_000189235.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1587945
snpEff_v3_6_GCA_000189235.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1587890
snpEff_v3_6_GCA_000189255.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1630278
snpEff_v3_6_GCA_000189255.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1630330
snpEff_v3_6_GCA_000189275.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1709987
snpEff_v3_6_GCA_000189275.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1710019
snpEff_v3_6_GCA_000189295.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1255942
snpEff_v3_6_GCA_000189295.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1255948
snpEff_v3_6_GCA_000189395.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1140688
snpEff_v3_6_GCA_000189395.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1140662
snpEff_v3_6_GCA_000189415.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       774113
snpEff_v3_6_GCA_000189415.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       774101
snpEff_v3_6_GCA_000189435.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       911070
snpEff_v3_6_GCA_000189435.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       911209
snpEff_v3_6_GCA_000189455.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       925337
snpEff_v3_6_GCA_000189455.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       925474
snpEff_v3_6_GCA_000189495.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       836828
snpEff_v3_6_GCA_000189495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       836828
snpEff_v3_6_GCA_000189515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       687233
snpEff_v3_6_GCA_000189515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       687225
snpEff_v3_6_GCA_000189535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1534267
snpEff_v3_6_GCA_000189535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1534265
snpEff_v3_6_GCA_000189555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       870171
snpEff_v3_6_GCA_000189555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       870185
snpEff_v3_6_GCA_000189575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       909545
snpEff_v3_6_GCA_000189575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       909545
snpEff_v3_6_GCA_000189595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1732175
snpEff_v3_6_GCA_000189595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1732371
snpEff_v3_6_GCA_000189615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1565465
snpEff_v3_6_GCA_000189615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1568336
snpEff_v3_6_GCA_000189655.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1345484
snpEff_v3_6_GCA_000189655.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1345547
snpEff_v3_6_GCA_000189735.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1420391
snpEff_v3_6_GCA_000189735.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1420370
snpEff_v3_6_GCA_000189755.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1004921
snpEff_v3_6_GCA_000189755.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1004901
snpEff_v3_6_GCA_000189775.3.18.zip         28-Aug-2014 15:00       854373
snpEff_v3_6_GCA_000189775.3.21.zip         28-Aug-2014 15:00       854374
snpEff_v3_6_GCA_000190315.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       792305
snpEff_v3_6_GCA_000190315.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       792286
snpEff_v3_6_GCA_000190335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1474032
snpEff_v3_6_GCA_000190335.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1473898
snpEff_v3_6_GCA_000190355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1742626
snpEff_v3_6_GCA_000190355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1742635
snpEff_v3_6_GCA_000190375.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1363015
snpEff_v3_6_GCA_000190375.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1362989
snpEff_v3_6_GCA_000190435.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1159140
snpEff_v3_6_GCA_000190435.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1159122
snpEff_v3_6_GCA_000190455.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1988762
snpEff_v3_6_GCA_000190455.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1988698
snpEff_v3_6_GCA_000190495.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1625694
snpEff_v3_6_GCA_000190495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1624871
snpEff_v3_6_GCA_000190515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1910348
snpEff_v3_6_GCA_000190515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1910390
snpEff_v3_6_GCA_000190535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1424595
snpEff_v3_6_GCA_000190535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1424594
snpEff_v3_6_GCA_000190555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       945574
snpEff_v3_6_GCA_000190555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       945514
snpEff_v3_6_GCA_000190575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1415329
snpEff_v3_6_GCA_000190575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1415258
snpEff_v3_6_GCA_000190595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1262329
snpEff_v3_6_GCA_000190595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1262323
snpEff_v3_6_GCA_000190635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1156111
snpEff_v3_6_GCA_000190635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1156086
snpEff_v3_6_GCA_000190695.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       789521
snpEff_v3_6_GCA_000190695.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       789367
snpEff_v3_6_GCA_000190735.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1545983
snpEff_v3_6_GCA_000190735.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1545961
snpEff_v3_6_GCA_000190755.3.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1586651
snpEff_v3_6_GCA_000190755.3.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1586522
snpEff_v3_6_GCA_000190795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1669598
snpEff_v3_6_GCA_000190795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1669170
snpEff_v3_6_GCA_000190815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1661381
snpEff_v3_6_GCA_000190815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1660726
snpEff_v3_6_GCA_000190835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1630254
snpEff_v3_6_GCA_000190835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1630143
snpEff_v3_6_GCA_000190855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1715020
snpEff_v3_6_GCA_000190855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1714677
snpEff_v3_6_GCA_000190895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1783054
snpEff_v3_6_GCA_000190895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1782908
snpEff_v3_6_GCA_000190915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1774467
snpEff_v3_6_GCA_000190915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1773456
snpEff_v3_6_GCA_000190955.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1772919
snpEff_v3_6_GCA_000190955.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1772790
snpEff_v3_6_GCA_000190975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1760574
snpEff_v3_6_GCA_000190975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1759866
snpEff_v3_6_GCA_000190995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1809356
snpEff_v3_6_GCA_000190995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1810414
snpEff_v3_6_GCA_000191015.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1638440
snpEff_v3_6_GCA_000191015.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1637918
snpEff_v3_6_GCA_000191045.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       546693
snpEff_v3_6_GCA_000191045.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       546701
snpEff_v3_6_GCA_000191065.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1022240
snpEff_v3_6_GCA_000191065.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1021850
snpEff_v3_6_GCA_000191085.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       811492
snpEff_v3_6_GCA_000191085.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       811252
snpEff_v3_6_GCA_000191105.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       813268
snpEff_v3_6_GCA_000191105.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       813214
snpEff_v3_6_GCA_000191125.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       810972
snpEff_v3_6_GCA_000191125.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       811041
snpEff_v3_6_GCA_000191145.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1314352
snpEff_v3_6_GCA_000191145.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1314376
snpEff_v3_6_GCA_000191165.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       611926
snpEff_v3_6_GCA_000191165.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       611708
snpEff_v3_6_GCA_000191185.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       692992
snpEff_v3_6_GCA_000191185.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       692989
snpEff_v3_6_GCA_000191205.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       683578
snpEff_v3_6_GCA_000191205.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       683578
snpEff_v3_6_GCA_000191225.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       704415
snpEff_v3_6_GCA_000191225.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       704401
snpEff_v3_6_GCA_000191245.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       712925
snpEff_v3_6_GCA_000191245.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       712917
snpEff_v3_6_GCA_000191265.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       712038
snpEff_v3_6_GCA_000191265.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       712014
snpEff_v3_6_GCA_000191285.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       698609
snpEff_v3_6_GCA_000191285.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       698690
snpEff_v3_6_GCA_000191305.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       716810
snpEff_v3_6_GCA_000191305.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       716761
snpEff_v3_6_GCA_000191325.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       705522
snpEff_v3_6_GCA_000191325.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       705439
snpEff_v3_6_GCA_000191345.2.18.zip         28-Aug-2014 15:00       731784
snpEff_v3_6_GCA_000191345.2.21.zip         28-Aug-2014 15:00       731717
snpEff_v3_6_GCA_000191365.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       1246335
snpEff_v3_6_GCA_000191365.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       1243557
snpEff_v3_6_GCA_000191405.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       748332
snpEff_v3_6_GCA_000191405.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       748147
snpEff_v3_6_GCA_000191425.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       686095
snpEff_v3_6_GCA_000191425.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       686096
snpEff_v3_6_GCA_000191445.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       708612
snpEff_v3_6_GCA_000191445.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       708613
snpEff_v3_6_GCA_000191465.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       702693
snpEff_v3_6_GCA_000191465.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       702693
snpEff_v3_6_GCA_000191485.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       716696
snpEff_v3_6_GCA_000191485.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       716691
snpEff_v3_6_GCA_000191505.1.18.zip         28-Aug-2014 15:00       716509
snpEff_v3_6_GCA_000191505.1.21.zip         28-Aug-2014 15:00       716515
snpEff_v3_6_GCA_000191525.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       712126
snpEff_v3_6_GCA_000191525.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       712126
snpEff_v3_6_GCA_000191545.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       714746
snpEff_v3_6_GCA_000191545.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       714752
snpEff_v3_6_GCA_000191565.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       723022
snpEff_v3_6_GCA_000191565.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       723021
snpEff_v3_6_GCA_000191585.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       844398
snpEff_v3_6_GCA_000191585.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       844404
snpEff_v3_6_GCA_000191665.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1591785
snpEff_v3_6_GCA_000191665.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1591766
snpEff_v3_6_GCA_000191685.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       439043
snpEff_v3_6_GCA_000191685.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       439113
snpEff_v3_6_GCA_000191705.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       463597
snpEff_v3_6_GCA_000191705.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       463594
snpEff_v3_6_GCA_000191725.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       591996
snpEff_v3_6_GCA_000191725.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       591935
snpEff_v3_6_GCA_000191745.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       679145
snpEff_v3_6_GCA_000191745.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       679147
snpEff_v3_6_GCA_000191765.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1040330
snpEff_v3_6_GCA_000191765.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1040267
snpEff_v3_6_GCA_000191785.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       642749
snpEff_v3_6_GCA_000191785.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       641826
snpEff_v3_6_GCA_000191805.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1048010
snpEff_v3_6_GCA_000191805.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1048726
snpEff_v3_6_GCA_000191825.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       953904
snpEff_v3_6_GCA_000191825.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       954289
snpEff_v3_6_GCA_000191845.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1117034
snpEff_v3_6_GCA_000191845.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1117121
snpEff_v3_6_GCA_000191865.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       984942
snpEff_v3_6_GCA_000191865.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       984925
snpEff_v3_6_GCA_000191905.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1370263
snpEff_v3_6_GCA_000191905.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1370278
snpEff_v3_6_GCA_000191925.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       401731
snpEff_v3_6_GCA_000191925.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       401732
snpEff_v3_6_GCA_000191945.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2556029
snpEff_v3_6_GCA_000191945.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2556167
snpEff_v3_6_GCA_000192045.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1670317
snpEff_v3_6_GCA_000192045.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1670452
snpEff_v3_6_GCA_000192065.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1759643
snpEff_v3_6_GCA_000192065.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1759518
snpEff_v3_6_GCA_000192085.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1623960
snpEff_v3_6_GCA_000192085.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1624014
snpEff_v3_6_GCA_000192105.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1470284
snpEff_v3_6_GCA_000192105.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1470229
snpEff_v3_6_GCA_000192125.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1235906
snpEff_v3_6_GCA_000192125.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1500315
snpEff_v3_6_GCA_000192165.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       664889
snpEff_v3_6_GCA_000192165.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       664721
snpEff_v3_6_GCA_000192185.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       838976
snpEff_v3_6_GCA_000192185.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       838838
snpEff_v3_6_GCA_000192205.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       825560
snpEff_v3_6_GCA_000192205.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       825891
snpEff_v3_6_GCA_000192225.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       876714
snpEff_v3_6_GCA_000192225.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       876773
snpEff_v3_6_GCA_000192245.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       820729
snpEff_v3_6_GCA_000192245.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       820407
snpEff_v3_6_GCA_000192275.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       821112
snpEff_v3_6_GCA_000192275.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       821079
snpEff_v3_6_GCA_000192295.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1040061
snpEff_v3_6_GCA_000192295.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1040034
snpEff_v3_6_GCA_000192315.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       546500
snpEff_v3_6_GCA_000192315.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       546506
snpEff_v3_6_GCA_000192335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       550322
snpEff_v3_6_GCA_000192335.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       550319
snpEff_v3_6_GCA_000192415.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1950144
snpEff_v3_6_GCA_000192415.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1950647
snpEff_v3_6_GCA_000192435.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1437292
snpEff_v3_6_GCA_000192435.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1437266
snpEff_v3_6_GCA_000192575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1378948
snpEff_v3_6_GCA_000192575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1378723
snpEff_v3_6_GCA_000192635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1918458
snpEff_v3_6_GCA_000192635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1918464
snpEff_v3_6_GCA_000192665.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1827346
snpEff_v3_6_GCA_000192665.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1827139
snpEff_v3_6_GCA_000192685.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1853453
snpEff_v3_6_GCA_000192685.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1853774
snpEff_v3_6_GCA_000192705.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       829426
snpEff_v3_6_GCA_000192705.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       829426
snpEff_v3_6_GCA_000192725.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1118411
snpEff_v3_6_GCA_000192725.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1118401
snpEff_v3_6_GCA_000192745.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1558304
snpEff_v3_6_GCA_000192745.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1558291
snpEff_v3_6_GCA_000192845.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2076500
snpEff_v3_6_GCA_000192845.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2076448
snpEff_v3_6_GCA_000192865.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1563603
snpEff_v3_6_GCA_000192865.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1563574
snpEff_v3_6_GCA_000192885.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1114659
snpEff_v3_6_GCA_000192885.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1114669
snpEff_v3_6_GCA_000192905.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       642071
snpEff_v3_6_GCA_000192905.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       642047
snpEff_v3_6_GCA_000192925.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       661285
snpEff_v3_6_GCA_000192925.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       661252
snpEff_v3_6_GCA_000192945.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       623247
snpEff_v3_6_GCA_000192945.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       623309
snpEff_v3_6_GCA_000192965.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       581283
snpEff_v3_6_GCA_000192965.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       581293
snpEff_v3_6_GCA_000192985.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       647915
snpEff_v3_6_GCA_000192985.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       647892
snpEff_v3_6_GCA_000193005.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       637416
snpEff_v3_6_GCA_000193005.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       637448
snpEff_v3_6_GCA_000193025.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       640540
snpEff_v3_6_GCA_000193025.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       640576
snpEff_v3_6_GCA_000193045.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       652212
snpEff_v3_6_GCA_000193045.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       652206
snpEff_v3_6_GCA_000193065.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       615754
snpEff_v3_6_GCA_000193065.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       615742
snpEff_v3_6_GCA_000193085.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       600205
snpEff_v3_6_GCA_000193085.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       600130
snpEff_v3_6_GCA_000193185.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1432326
snpEff_v3_6_GCA_000193185.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1432311
snpEff_v3_6_GCA_000193205.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       647740
snpEff_v3_6_GCA_000193205.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       647492
snpEff_v3_6_GCA_000193245.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       936582
snpEff_v3_6_GCA_000193245.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       936693
snpEff_v3_6_GCA_000193355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2006822
snpEff_v3_6_GCA_000193355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2006773
snpEff_v3_6_GCA_000193375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       700351
snpEff_v3_6_GCA_000193375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       700338
snpEff_v3_6_GCA_000193395.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       941972
snpEff_v3_6_GCA_000193395.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       941852
snpEff_v3_6_GCA_000193415.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2043153
snpEff_v3_6_GCA_000193415.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2043070
snpEff_v3_6_GCA_000193435.3.18.zip         28-Aug-2014 15:01       849821
snpEff_v3_6_GCA_000193435.3.21.zip         28-Aug-2014 15:01       849826
snpEff_v3_6_GCA_000193455.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2433572
snpEff_v3_6_GCA_000193455.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2430547
snpEff_v3_6_GCA_000193475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2358985
snpEff_v3_6_GCA_000193475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       2354197
snpEff_v3_6_GCA_000193835.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       918329
snpEff_v3_6_GCA_000193835.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       918242
snpEff_v3_6_GCA_000193855.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       974495
snpEff_v3_6_GCA_000193855.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       974427
snpEff_v3_6_GCA_000193875.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       967616
snpEff_v3_6_GCA_000193875.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       967574
snpEff_v3_6_GCA_000193895.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1488919
snpEff_v3_6_GCA_000193895.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1489068
snpEff_v3_6_GCA_000193915.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1678470
snpEff_v3_6_GCA_000193915.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1678444
snpEff_v3_6_GCA_000193935.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1527575
snpEff_v3_6_GCA_000193935.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1527661
snpEff_v3_6_GCA_000193955.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1836051
snpEff_v3_6_GCA_000193955.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1836040
snpEff_v3_6_GCA_000193975.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1568587
snpEff_v3_6_GCA_000193975.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1568484
snpEff_v3_6_GCA_000193995.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1697741
snpEff_v3_6_GCA_000193995.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1697606
snpEff_v3_6_GCA_000194115.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       670550
snpEff_v3_6_GCA_000194115.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       670889
snpEff_v3_6_GCA_000194135.1.18.zip         28-Aug-2014 15:01       606276
snpEff_v3_6_GCA_000194135.1.21.zip         28-Aug-2014 15:01       606271
snpEff_v3_6_GCA_000194175.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       1994109
snpEff_v3_6_GCA_000194175.2.21.zip         28-Aug-2014 15:01       1994091
snpEff_v3_6_GCA_000194195.2.18.zip         28-Aug-2014 15:01       2116108
snpEff_v3_6_GCA_000194195.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2116024
snpEff_v3_6_GCA_000194215.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1928832
snpEff_v3_6_GCA_000194215.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1929164
snpEff_v3_6_GCA_000194335.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2049999
snpEff_v3_6_GCA_000194335.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2049639
snpEff_v3_6_GCA_000194355.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1897758
snpEff_v3_6_GCA_000194355.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1897854
snpEff_v3_6_GCA_000194395.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1898421
snpEff_v3_6_GCA_000194395.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1898315
snpEff_v3_6_GCA_000194415.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1915384
snpEff_v3_6_GCA_000194415.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1915423
snpEff_v3_6_GCA_000194495.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2067714
snpEff_v3_6_GCA_000194495.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2067711
snpEff_v3_6_GCA_000194535.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1996948
snpEff_v3_6_GCA_000194535.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1997114
snpEff_v3_6_GCA_000194555.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1649359
snpEff_v3_6_GCA_000194555.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1649329
snpEff_v3_6_GCA_000194575.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1788926
snpEff_v3_6_GCA_000194575.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1788956
snpEff_v3_6_GCA_000194605.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1564701
snpEff_v3_6_GCA_000194605.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1564701
snpEff_v3_6_GCA_000194625.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       679071
snpEff_v3_6_GCA_000194625.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       679050
snpEff_v3_6_GCA_000194645.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1720794
snpEff_v3_6_GCA_000194645.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1720770
snpEff_v3_6_GCA_000194665.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1714328
snpEff_v3_6_GCA_000194665.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1714343
snpEff_v3_6_GCA_000194685.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1606638
snpEff_v3_6_GCA_000194685.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1606176
snpEff_v3_6_GCA_000194705.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1739753
snpEff_v3_6_GCA_000194705.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1739745
snpEff_v3_6_GCA_000194725.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1958180
snpEff_v3_6_GCA_000194725.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1958316
snpEff_v3_6_GCA_000194745.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2802458
snpEff_v3_6_GCA_000194745.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2802477
snpEff_v3_6_GCA_000194765.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1067608
snpEff_v3_6_GCA_000194765.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1067618
snpEff_v3_6_GCA_000194785.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1049704
snpEff_v3_6_GCA_000194785.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1049702
snpEff_v3_6_GCA_000194805.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2269995
snpEff_v3_6_GCA_000194805.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2270007
snpEff_v3_6_GCA_000194825.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       902078
snpEff_v3_6_GCA_000194825.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       904073
snpEff_v3_6_GCA_000194845.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       901393
snpEff_v3_6_GCA_000194845.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       903312
snpEff_v3_6_GCA_000194865.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       840266
snpEff_v3_6_GCA_000194865.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       873481
snpEff_v3_6_GCA_000194885.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       706797
snpEff_v3_6_GCA_000194885.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       706709
snpEff_v3_6_GCA_000194905.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       890718
snpEff_v3_6_GCA_000194905.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       892681
snpEff_v3_6_GCA_000194925.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       865379
snpEff_v3_6_GCA_000194925.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       865376
snpEff_v3_6_GCA_000194945.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       805811
snpEff_v3_6_GCA_000194945.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       805563
snpEff_v3_6_GCA_000194965.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       829026
snpEff_v3_6_GCA_000194965.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       828935
snpEff_v3_6_GCA_000194985.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       441605
snpEff_v3_6_GCA_000194985.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       441559
snpEff_v3_6_GCA_000195005.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       684696
snpEff_v3_6_GCA_000195005.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       684982
snpEff_v3_6_GCA_000195025.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       854181
snpEff_v3_6_GCA_000195025.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       854127
snpEff_v3_6_GCA_000195045.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       849885
snpEff_v3_6_GCA_000195045.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       849879
snpEff_v3_6_GCA_000195065.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1149781
snpEff_v3_6_GCA_000195065.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1149785
snpEff_v3_6_GCA_000195085.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       478581
snpEff_v3_6_GCA_000195085.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       478581
snpEff_v3_6_GCA_000195105.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1562799
snpEff_v3_6_GCA_000195105.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1562832
snpEff_v3_6_GCA_000195125.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       830321
snpEff_v3_6_GCA_000195125.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       830316
snpEff_v3_6_GCA_000195185.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2340681
snpEff_v3_6_GCA_000195185.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2340688
snpEff_v3_6_GCA_000195205.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1383638
snpEff_v3_6_GCA_000195205.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1383772
snpEff_v3_6_GCA_000195275.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       958248
snpEff_v3_6_GCA_000195275.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       958247
snpEff_v3_6_GCA_000195295.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1067131
snpEff_v3_6_GCA_000195295.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1067110
snpEff_v3_6_GCA_000195315.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       692572
snpEff_v3_6_GCA_000195315.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       692561
snpEff_v3_6_GCA_000195335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       782743
snpEff_v3_6_GCA_000195335.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       782746
snpEff_v3_6_GCA_000195355.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       618245
snpEff_v3_6_GCA_000195355.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       618204
snpEff_v3_6_GCA_000195375.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       661799
snpEff_v3_6_GCA_000195375.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       661771
snpEff_v3_6_GCA_000195395.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       915877
snpEff_v3_6_GCA_000195395.3.21.zip         28-Aug-2014 15:02       982533
snpEff_v3_6_GCA_000195415.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1727478
snpEff_v3_6_GCA_000195415.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1727521
snpEff_v3_6_GCA_000195435.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       730579
snpEff_v3_6_GCA_000195435.3.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1069100
snpEff_v3_6_GCA_000195515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1390933
snpEff_v3_6_GCA_000195515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1390903
snpEff_v3_6_GCA_000195535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       657837
snpEff_v3_6_GCA_000195535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       657843
snpEff_v3_6_GCA_000195555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       670797
snpEff_v3_6_GCA_000195555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       670806
snpEff_v3_6_GCA_000195575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       905985
snpEff_v3_6_GCA_000195575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       905977
snpEff_v3_6_GCA_000195595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1045427
snpEff_v3_6_GCA_000195595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1045195
snpEff_v3_6_GCA_000195615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1300844
snpEff_v3_6_GCA_000195615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1300763
snpEff_v3_6_GCA_000195635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1516567
snpEff_v3_6_GCA_000195635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1516633
snpEff_v3_6_GCA_000195655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2006794
snpEff_v3_6_GCA_000195655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2006558
snpEff_v3_6_GCA_000195675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1815888
snpEff_v3_6_GCA_000195675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1815799
snpEff_v3_6_GCA_000195695.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1621955
snpEff_v3_6_GCA_000195695.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1621877
snpEff_v3_6_GCA_000195715.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1342930
snpEff_v3_6_GCA_000195715.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1342842
snpEff_v3_6_GCA_000195735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       315250
snpEff_v3_6_GCA_000195735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       315195
snpEff_v3_6_GCA_000195755.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1239965
snpEff_v3_6_GCA_000195755.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1239949
snpEff_v3_6_GCA_000195775.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1781007
snpEff_v3_6_GCA_000195775.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1781028
snpEff_v3_6_GCA_000195795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1065769
snpEff_v3_6_GCA_000195795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1065656
snpEff_v3_6_GCA_000195815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       870633
snpEff_v3_6_GCA_000195815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       870531
snpEff_v3_6_GCA_000195835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1498617
snpEff_v3_6_GCA_000195835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1498623
snpEff_v3_6_GCA_000195855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       965135
snpEff_v3_6_GCA_000195855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       965052
snpEff_v3_6_GCA_000195875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       306645
snpEff_v3_6_GCA_000195875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       306595
snpEff_v3_6_GCA_000195895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1306480
snpEff_v3_6_GCA_000195895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1306490
snpEff_v3_6_GCA_000195915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       527546
snpEff_v3_6_GCA_000195915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       527466
snpEff_v3_6_GCA_000195935.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       640289
snpEff_v3_6_GCA_000195935.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       640235
snpEff_v3_6_GCA_000195955.2.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1527529
snpEff_v3_6_GCA_000195955.2.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1527455
snpEff_v3_6_GCA_000195975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       857630
snpEff_v3_6_GCA_000195975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       857632
snpEff_v3_6_GCA_000195995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1742178
snpEff_v3_6_GCA_000195995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1742625
snpEff_v3_6_GCA_000196015.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2381203
snpEff_v3_6_GCA_000196015.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2380982
snpEff_v3_6_GCA_000196035.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1016695
snpEff_v3_6_GCA_000196035.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1016569
snpEff_v3_6_GCA_000196055.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       760129
snpEff_v3_6_GCA_000196055.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       756949
snpEff_v3_6_GCA_000196075.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       306014
snpEff_v3_6_GCA_000196075.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       305934
snpEff_v3_6_GCA_000196095.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1735006
snpEff_v3_6_GCA_000196095.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1734699
snpEff_v3_6_GCA_000196115.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       2648860
snpEff_v3_6_GCA_000196115.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       2648795
snpEff_v3_6_GCA_000196135.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       751879
snpEff_v3_6_GCA_000196135.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       751883
snpEff_v3_6_GCA_000196155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1830185
snpEff_v3_6_GCA_000196155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1830000
snpEff_v3_6_GCA_000196175.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       1341322
snpEff_v3_6_GCA_000196175.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       1341328
snpEff_v3_6_GCA_000196215.1.18.zip         28-Aug-2014 15:02       340986
snpEff_v3_6_GCA_000196215.1.21.zip         28-Aug-2014 15:02       340987
snpEff_v3_6_GCA_000196235.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1693765
snpEff_v3_6_GCA_000196235.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1693703
snpEff_v3_6_GCA_000196255.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2054363
snpEff_v3_6_GCA_000196255.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2054482
snpEff_v3_6_GCA_000196275.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1101358
snpEff_v3_6_GCA_000196275.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1101371
snpEff_v3_6_GCA_000196295.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       731263
snpEff_v3_6_GCA_000196295.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       731148
snpEff_v3_6_GCA_000196315.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1024938
snpEff_v3_6_GCA_000196315.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1024935
snpEff_v3_6_GCA_000196335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1117565
snpEff_v3_6_GCA_000196335.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1117547
snpEff_v3_6_GCA_000196355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1059292
snpEff_v3_6_GCA_000196355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1059305
snpEff_v3_6_GCA_000196395.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1606643
snpEff_v3_6_GCA_000196395.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1606646
snpEff_v3_6_GCA_000196455.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       931563
snpEff_v3_6_GCA_000196455.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       931567
snpEff_v3_6_GCA_000196475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1638484
snpEff_v3_6_GCA_000196475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1638357
snpEff_v3_6_GCA_000196495.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1565210
snpEff_v3_6_GCA_000196495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1566352
snpEff_v3_6_GCA_000196515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1151440
snpEff_v3_6_GCA_000196515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1151388
snpEff_v3_6_GCA_000196535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       743765
snpEff_v3_6_GCA_000196535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       743223
snpEff_v3_6_GCA_000196555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       764770
snpEff_v3_6_GCA_000196555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       764779
snpEff_v3_6_GCA_000196575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       775085
snpEff_v3_6_GCA_000196575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       775073
snpEff_v3_6_GCA_000196595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       740812
snpEff_v3_6_GCA_000196595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       739934
snpEff_v3_6_GCA_000196615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1833150
snpEff_v3_6_GCA_000196615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1833711
snpEff_v3_6_GCA_000196655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       785298
snpEff_v3_6_GCA_000196655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       785298
snpEff_v3_6_GCA_000196675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2323465
snpEff_v3_6_GCA_000196675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2323483
snpEff_v3_6_GCA_000196695.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1688819
snpEff_v3_6_GCA_000196695.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1688840
snpEff_v3_6_GCA_000196735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1373674
snpEff_v3_6_GCA_000196735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1373682
snpEff_v3_6_GCA_000196755.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       594037
snpEff_v3_6_GCA_000196755.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       594031
snpEff_v3_6_GCA_000196795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1410262
snpEff_v3_6_GCA_000196795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1410239
snpEff_v3_6_GCA_000196815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1507300
snpEff_v3_6_GCA_000196815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1507280
snpEff_v3_6_GCA_000196835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       3314683
snpEff_v3_6_GCA_000196835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       3314687
snpEff_v3_6_GCA_000196855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       674049
snpEff_v3_6_GCA_000196855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       674049
snpEff_v3_6_GCA_000196875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1315479
snpEff_v3_6_GCA_000196875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1315485
snpEff_v3_6_GCA_000196895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1227998
snpEff_v3_6_GCA_000196895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1227984
snpEff_v3_6_GCA_000197735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1271934
snpEff_v3_6_GCA_000197735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1271933
snpEff_v3_6_GCA_000197755.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1058893
snpEff_v3_6_GCA_000197755.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1058900
snpEff_v3_6_GCA_000197855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1141519
snpEff_v3_6_GCA_000197855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1141509
snpEff_v3_6_GCA_000198515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1573820
snpEff_v3_6_GCA_000198515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1573675
snpEff_v3_6_GCA_000198775.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1300703
snpEff_v3_6_GCA_000198775.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1300605
snpEff_v3_6_GCA_000199675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1246064
snpEff_v3_6_GCA_000199675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1246067
snpEff_v3_6_GCA_000200475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       674418
snpEff_v3_6_GCA_000200475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       674329
snpEff_v3_6_GCA_000200595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       597697
snpEff_v3_6_GCA_000200595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       597697
snpEff_v3_6_GCA_000200715.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       714253
snpEff_v3_6_GCA_000200715.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       714253
snpEff_v3_6_GCA_000200735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       454260
snpEff_v3_6_GCA_000200735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       454249
snpEff_v3_6_GCA_000202635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1331155
snpEff_v3_6_GCA_000202635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1331152
snpEff_v3_6_GCA_000202835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1442141
snpEff_v3_6_GCA_000202835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1442142
snpEff_v3_6_GCA_000203195.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       834240
snpEff_v3_6_GCA_000203195.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       834609
snpEff_v3_6_GCA_000203215.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       254176
snpEff_v3_6_GCA_000203215.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       254101
snpEff_v3_6_GCA_000203835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2902380
snpEff_v3_6_GCA_000203835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2902383
snpEff_v3_6_GCA_000203855.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1110078
snpEff_v3_6_GCA_000203855.3.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1110042
snpEff_v3_6_GCA_000203875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2378965
snpEff_v3_6_GCA_000203875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2373877
snpEff_v3_6_GCA_000203895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1768574
snpEff_v3_6_GCA_000203895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1764388
snpEff_v3_6_GCA_000203915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2402786
snpEff_v3_6_GCA_000203915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2395533
snpEff_v3_6_GCA_000203935.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1713360
snpEff_v3_6_GCA_000203935.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1710286
snpEff_v3_6_GCA_000203955.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2477686
snpEff_v3_6_GCA_000203955.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2471439
snpEff_v3_6_GCA_000203995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       916274
snpEff_v3_6_GCA_000203995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       916343
snpEff_v3_6_GCA_000204015.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1728880
snpEff_v3_6_GCA_000204015.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1728537
snpEff_v3_6_GCA_000204035.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       989411
snpEff_v3_6_GCA_000204035.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       989254
snpEff_v3_6_GCA_000204055.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03      10504084
snpEff_v3_6_GCA_000204055.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03      10504131
snpEff_v3_6_GCA_000204075.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2208492
snpEff_v3_6_GCA_000204075.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2208399
snpEff_v3_6_GCA_000204115.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1491045
snpEff_v3_6_GCA_000204115.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1491063
snpEff_v3_6_GCA_000204135.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       389744
snpEff_v3_6_GCA_000204135.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       389739
snpEff_v3_6_GCA_000204155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2172407
snpEff_v3_6_GCA_000204155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2172373
snpEff_v3_6_GCA_000204175.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       403529
snpEff_v3_6_GCA_000204175.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       403531
snpEff_v3_6_GCA_000204235.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       913962
snpEff_v3_6_GCA_000204235.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       913931
snpEff_v3_6_GCA_000204255.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       403624
snpEff_v3_6_GCA_000204255.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       403616
snpEff_v3_6_GCA_000204275.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1396991
snpEff_v3_6_GCA_000204275.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1396965
snpEff_v3_6_GCA_000204295.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1806600
snpEff_v3_6_GCA_000204295.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1806580
snpEff_v3_6_GCA_000204315.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1059743
snpEff_v3_6_GCA_000204315.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1059775
snpEff_v3_6_GCA_000204335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       590655
snpEff_v3_6_GCA_000204335.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       586133
snpEff_v3_6_GCA_000204355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       667503
snpEff_v3_6_GCA_000204355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       667379
snpEff_v3_6_GCA_000204415.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       989644
snpEff_v3_6_GCA_000204415.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       989645
snpEff_v3_6_GCA_000204435.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       446194
snpEff_v3_6_GCA_000204435.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       446244
snpEff_v3_6_GCA_000204455.2.18.zip         28-Aug-2014 15:03       2351220
snpEff_v3_6_GCA_000204455.2.21.zip         28-Aug-2014 15:03       2351174
snpEff_v3_6_GCA_000204475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       819476
snpEff_v3_6_GCA_000204475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       819586
snpEff_v3_6_GCA_000204565.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       1030891
snpEff_v3_6_GCA_000204565.1.21.zip         28-Aug-2014 15:03       1030910
snpEff_v3_6_GCA_000204585.1.18.zip         28-Aug-2014 15:03       600787
snpEff_v3_6_GCA_000204585.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       600814
snpEff_v3_6_GCA_000204605.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       2424587
snpEff_v3_6_GCA_000204605.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       2424572
snpEff_v3_6_GCA_000204625.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       682331
snpEff_v3_6_GCA_000204625.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       682324
snpEff_v3_6_GCA_000204645.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1686242
snpEff_v3_6_GCA_000204645.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1686248
snpEff_v3_6_GCA_000204665.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       938424
snpEff_v3_6_GCA_000204665.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       938412
snpEff_v3_6_GCA_000204925.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       654677
snpEff_v3_6_GCA_000204925.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       654678
snpEff_v3_6_GCA_000204985.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       666212
snpEff_v3_6_GCA_000204985.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       666217
snpEff_v3_6_GCA_000205025.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       991786
snpEff_v3_6_GCA_000205025.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       991859
snpEff_v3_6_GCA_000205165.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1341764
snpEff_v3_6_GCA_000205165.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1341869
snpEff_v3_6_GCA_000205205.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1082797
snpEff_v3_6_GCA_000205205.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1082796
snpEff_v3_6_GCA_000205325.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       798227
snpEff_v3_6_GCA_000205325.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       798182
snpEff_v3_6_GCA_000205345.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       910033
snpEff_v3_6_GCA_000205345.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       910081
snpEff_v3_6_GCA_000205365.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       878203
snpEff_v3_6_GCA_000205365.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       877891
snpEff_v3_6_GCA_000205385.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       896726
snpEff_v3_6_GCA_000205385.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       896755
snpEff_v3_6_GCA_000205405.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       810645
snpEff_v3_6_GCA_000205405.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       810703
snpEff_v3_6_GCA_000205425.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       817918
snpEff_v3_6_GCA_000205425.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       817911
snpEff_v3_6_GCA_000208385.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       743334
snpEff_v3_6_GCA_000208385.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       743317
snpEff_v3_6_GCA_000208405.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       854139
snpEff_v3_6_GCA_000208405.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       854123
snpEff_v3_6_GCA_000208635.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1492165
snpEff_v3_6_GCA_000208635.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1492083
snpEff_v3_6_GCA_000209385.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       768650
snpEff_v3_6_GCA_000209385.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       773122
snpEff_v3_6_GCA_000209405.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1063506
snpEff_v3_6_GCA_000209405.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1063711
snpEff_v3_6_GCA_000209425.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       947405
snpEff_v3_6_GCA_000209425.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       947357
snpEff_v3_6_GCA_000209445.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       981231
snpEff_v3_6_GCA_000209445.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       981501
snpEff_v3_6_GCA_000209465.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1111772
snpEff_v3_6_GCA_000209465.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1111543
snpEff_v3_6_GCA_000209515.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       973885
snpEff_v3_6_GCA_000209515.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       973815
snpEff_v3_6_GCA_000209655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1367609
snpEff_v3_6_GCA_000209655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1367622
snpEff_v3_6_GCA_000209675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       915033
snpEff_v3_6_GCA_000209675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       915039
snpEff_v3_6_GCA_000209735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       328284
snpEff_v3_6_GCA_000209735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       328291
snpEff_v3_6_GCA_000209755.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1037976
snpEff_v3_6_GCA_000209755.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1037952
snpEff_v3_6_GCA_000209795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1436234
snpEff_v3_6_GCA_000209795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1436228
snpEff_v3_6_GCA_000209815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       961739
snpEff_v3_6_GCA_000209815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       961730
snpEff_v3_6_GCA_000209835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1032859
snpEff_v3_6_GCA_000209835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1032874
snpEff_v3_6_GCA_000209855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       942395
snpEff_v3_6_GCA_000209855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       942397
snpEff_v3_6_GCA_000209875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       644432
snpEff_v3_6_GCA_000209875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       644426
snpEff_v3_6_GCA_000209895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1026012
snpEff_v3_6_GCA_000209895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1026018
snpEff_v3_6_GCA_000209915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       841846
snpEff_v3_6_GCA_000209915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       841832
snpEff_v3_6_GCA_000209935.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1020029
snpEff_v3_6_GCA_000209935.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1020029
snpEff_v3_6_GCA_000209955.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1110029
snpEff_v3_6_GCA_000209955.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1109998
snpEff_v3_6_GCA_000209975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       582257
snpEff_v3_6_GCA_000209975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       582261
snpEff_v3_6_GCA_000209995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1231178
snpEff_v3_6_GCA_000209995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1231182
snpEff_v3_6_GCA_000210015.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1117126
snpEff_v3_6_GCA_000210015.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1117113
snpEff_v3_6_GCA_000210035.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1002453
snpEff_v3_6_GCA_000210035.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1002472
snpEff_v3_6_GCA_000210055.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       691267
snpEff_v3_6_GCA_000210055.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       691260
snpEff_v3_6_GCA_000210075.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1822352
snpEff_v3_6_GCA_000210075.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1822367
snpEff_v3_6_GCA_000210095.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       770110
snpEff_v3_6_GCA_000210095.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       770119
snpEff_v3_6_GCA_000210115.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       783202
snpEff_v3_6_GCA_000210115.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       783204
snpEff_v3_6_GCA_000210155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1286042
snpEff_v3_6_GCA_000210155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1286035
snpEff_v3_6_GCA_000210315.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       911667
snpEff_v3_6_GCA_000210315.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       911667
snpEff_v3_6_GCA_000210375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       2183021
snpEff_v3_6_GCA_000210375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       2183031
snpEff_v3_6_GCA_000210475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1803926
snpEff_v3_6_GCA_000210475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1803719
snpEff_v3_6_GCA_000210495.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       364566
snpEff_v3_6_GCA_000210495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       364564
snpEff_v3_6_GCA_000210515.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       451691
snpEff_v3_6_GCA_000210515.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       451700
snpEff_v3_6_GCA_000210535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1028104
snpEff_v3_6_GCA_000210535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1028120
snpEff_v3_6_GCA_000210555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1053943
snpEff_v3_6_GCA_000210555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1053943
snpEff_v3_6_GCA_000210575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       991199
snpEff_v3_6_GCA_000210575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       991199
snpEff_v3_6_GCA_000210595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       770837
snpEff_v3_6_GCA_000210595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       770837
snpEff_v3_6_GCA_000210615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       450913
snpEff_v3_6_GCA_000210615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       450917
snpEff_v3_6_GCA_000210635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       805414
snpEff_v3_6_GCA_000210635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       805414
snpEff_v3_6_GCA_000210655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1271920
snpEff_v3_6_GCA_000210655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1271892
snpEff_v3_6_GCA_000210675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       462753
snpEff_v3_6_GCA_000210675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       462759
snpEff_v3_6_GCA_000210695.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       958292
snpEff_v3_6_GCA_000210695.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       958283
snpEff_v3_6_GCA_000210715.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       504276
snpEff_v3_6_GCA_000210715.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       504273
snpEff_v3_6_GCA_000210735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       935485
snpEff_v3_6_GCA_000210735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       935498
snpEff_v3_6_GCA_000210755.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       648414
snpEff_v3_6_GCA_000210755.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       648414
snpEff_v3_6_GCA_000210775.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1309098
snpEff_v3_6_GCA_000210775.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1309098
snpEff_v3_6_GCA_000210795.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       958884
snpEff_v3_6_GCA_000210795.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1046373
snpEff_v3_6_GCA_000210815.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1060498
snpEff_v3_6_GCA_000210815.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1060496
snpEff_v3_6_GCA_000210835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1792556
snpEff_v3_6_GCA_000210835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1792557
snpEff_v3_6_GCA_000210855.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1745603
snpEff_v3_6_GCA_000210855.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1745083
snpEff_v3_6_GCA_000210875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       679069
snpEff_v3_6_GCA_000210875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       679070
snpEff_v3_6_GCA_000210895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       726598
snpEff_v3_6_GCA_000210895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       726594
snpEff_v3_6_GCA_000210915.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1217978
snpEff_v3_6_GCA_000210915.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1217973
snpEff_v3_6_GCA_000210935.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       714084
snpEff_v3_6_GCA_000210955.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       712294
snpEff_v3_6_GCA_000210955.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       712145
snpEff_v3_6_GCA_000210975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       698742
snpEff_v3_6_GCA_000210995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       706143
snpEff_v3_6_GCA_000210995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       706059
snpEff_v3_6_GCA_000211015.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       712122
snpEff_v3_6_GCA_000211015.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       711964
snpEff_v3_6_GCA_000211035.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       709158
snpEff_v3_6_GCA_000211055.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       705946
snpEff_v3_6_GCA_000211055.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       705821
snpEff_v3_6_GCA_000211155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       404343
snpEff_v3_6_GCA_000211155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       404331
snpEff_v3_6_GCA_000211215.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       835804
snpEff_v3_6_GCA_000211215.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       835850
snpEff_v3_6_GCA_000211255.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1069278
snpEff_v3_6_GCA_000211255.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1069685
snpEff_v3_6_GCA_000211295.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       270039
snpEff_v3_6_GCA_000211295.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       270039
snpEff_v3_6_GCA_000211335.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       647763
snpEff_v3_6_GCA_000211335.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       647876
snpEff_v3_6_GCA_000211375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       856812
snpEff_v3_6_GCA_000211375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       856748
snpEff_v3_6_GCA_000211475.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       673689
snpEff_v3_6_GCA_000211475.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       673687
snpEff_v3_6_GCA_000211495.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1486099
snpEff_v3_6_GCA_000211495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1486282
snpEff_v3_6_GCA_000211545.3.21.zip         28-Aug-2014 15:04       293897
snpEff_v3_6_GCA_000211795.2.18.zip         28-Aug-2014 15:04       1432704
snpEff_v3_6_GCA_000211795.2.21.zip         28-Aug-2014 15:04       1432750
snpEff_v3_6_GCA_000211815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:04       2555100
snpEff_v3_6_GCA_000211815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:04       2555032
snpEff_v3_6_GCA_000211835.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1227355
snpEff_v3_6_GCA_000211835.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1227300
snpEff_v3_6_GCA_000211855.3.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1120449
snpEff_v3_6_GCA_000211855.3.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1120440
snpEff_v3_6_GCA_000211875.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       725052
snpEff_v3_6_GCA_000211875.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       725062
snpEff_v3_6_GCA_000211895.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       733973
snpEff_v3_6_GCA_000211895.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       734005
snpEff_v3_6_GCA_000211915.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       740003
snpEff_v3_6_GCA_000211915.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       739768
snpEff_v3_6_GCA_000211935.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1744479
snpEff_v3_6_GCA_000211935.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1745081
snpEff_v3_6_GCA_000211955.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1599939
snpEff_v3_6_GCA_000211955.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1599936
snpEff_v3_6_GCA_000211975.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1698090
snpEff_v3_6_GCA_000211975.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1698287
snpEff_v3_6_GCA_000212335.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1784090
snpEff_v3_6_GCA_000212335.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1784086
snpEff_v3_6_GCA_000212355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1151271
snpEff_v3_6_GCA_000212355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1151263
snpEff_v3_6_GCA_000212375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05         358
snpEff_v3_6_GCA_000212375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       707405
snpEff_v3_6_GCA_000212395.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       665316
snpEff_v3_6_GCA_000212415.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1016524
snpEff_v3_6_GCA_000212415.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1016524
snpEff_v3_6_GCA_000212455.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1066387
snpEff_v3_6_GCA_000212455.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1066377
snpEff_v3_6_GCA_000212515.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       714587
snpEff_v3_6_GCA_000212515.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       714465
snpEff_v3_6_GCA_000212535.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       750297
snpEff_v3_6_GCA_000212535.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       750332
snpEff_v3_6_GCA_000212555.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       719552
snpEff_v3_6_GCA_000212555.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       719503
snpEff_v3_6_GCA_000212605.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1452061
snpEff_v3_6_GCA_000212605.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1452059
snpEff_v3_6_GCA_000212655.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1521195
snpEff_v3_6_GCA_000212655.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1521211
snpEff_v3_6_GCA_000212675.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1358994
snpEff_v3_6_GCA_000212675.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1358994
snpEff_v3_6_GCA_000212695.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1344853
snpEff_v3_6_GCA_000212695.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1344853
snpEff_v3_6_GCA_000212715.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1920710
snpEff_v3_6_GCA_000212715.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1920727
snpEff_v3_6_GCA_000212735.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2855129
snpEff_v3_6_GCA_000212735.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2855222
snpEff_v3_6_GCA_000212795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       857943
snpEff_v3_6_GCA_000212795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       858246
snpEff_v3_6_GCA_000212815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       804234
snpEff_v3_6_GCA_000212815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       804241
snpEff_v3_6_GCA_000212835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       839016
snpEff_v3_6_GCA_000212835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       839477
snpEff_v3_6_GCA_000212855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       825251
snpEff_v3_6_GCA_000212855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       825134
snpEff_v3_6_GCA_000212915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       954463
snpEff_v3_6_GCA_000212915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       954473
snpEff_v3_6_GCA_000212975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1217912
snpEff_v3_6_GCA_000212975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1217912
snpEff_v3_6_GCA_000213055.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2297429
snpEff_v3_6_GCA_000213055.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2297392
snpEff_v3_6_GCA_000213135.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       569188
snpEff_v3_6_GCA_000213135.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       568341
snpEff_v3_6_GCA_000213155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       871150
snpEff_v3_6_GCA_000213155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       871150
snpEff_v3_6_GCA_000213215.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       747106
snpEff_v3_6_GCA_000213215.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       747108
snpEff_v3_6_GCA_000213235.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       919262
snpEff_v3_6_GCA_000213235.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       919279
snpEff_v3_6_GCA_000213255.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1081064
snpEff_v3_6_GCA_000213255.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1081040
snpEff_v3_6_GCA_000213295.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2391590
snpEff_v3_6_GCA_000213295.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2391519
snpEff_v3_6_GCA_000213435.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1621812
snpEff_v3_6_GCA_000213435.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1621807
snpEff_v3_6_GCA_000213455.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1614676
snpEff_v3_6_GCA_000213455.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1614368
snpEff_v3_6_GCA_000213475.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1488863
snpEff_v3_6_GCA_000213475.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1488946
snpEff_v3_6_GCA_000213495.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1593535
snpEff_v3_6_GCA_000213495.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1593408
snpEff_v3_6_GCA_000213535.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       680207
snpEff_v3_6_GCA_000213535.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       680111
snpEff_v3_6_GCA_000213555.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1707472
snpEff_v3_6_GCA_000213555.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1707627
snpEff_v3_6_GCA_000213575.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1347828
snpEff_v3_6_GCA_000213575.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1347547
snpEff_v3_6_GCA_000213595.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1289683
snpEff_v3_6_GCA_000213595.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1289448
snpEff_v3_6_GCA_000213615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       984990
snpEff_v3_6_GCA_000213615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       984998
snpEff_v3_6_GCA_000213635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1664320
snpEff_v3_6_GCA_000213635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1664320
snpEff_v3_6_GCA_000213655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1663176
snpEff_v3_6_GCA_000213655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1663187
snpEff_v3_6_GCA_000213675.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1696757
snpEff_v3_6_GCA_000213675.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1696852
snpEff_v3_6_GCA_000213695.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1604287
snpEff_v3_6_GCA_000213695.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1604385
snpEff_v3_6_GCA_000213715.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1551945
snpEff_v3_6_GCA_000213715.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1551795
snpEff_v3_6_GCA_000213735.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1687585
snpEff_v3_6_GCA_000213735.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1687790
snpEff_v3_6_GCA_000213755.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1652309
snpEff_v3_6_GCA_000213755.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1652327
snpEff_v3_6_GCA_000213805.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1627964
snpEff_v3_6_GCA_000213805.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1627973
snpEff_v3_6_GCA_000213825.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       661451
snpEff_v3_6_GCA_000213825.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       661450
snpEff_v3_6_GCA_000213865.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       733185
snpEff_v3_6_GCA_000213865.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       732918
snpEff_v3_6_GCA_000213955.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       551969
snpEff_v3_6_GCA_000213955.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       551773
snpEff_v3_6_GCA_000213975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       954822
snpEff_v3_6_GCA_000213975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       954245
snpEff_v3_6_GCA_000213995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1694640
snpEff_v3_6_GCA_000213995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1694520
snpEff_v3_6_GCA_000214035.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1410304
snpEff_v3_6_GCA_000214035.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1410289
snpEff_v3_6_GCA_000214075.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2014796
snpEff_v3_6_GCA_000214075.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2014981
snpEff_v3_6_GCA_000214095.3.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1100922
snpEff_v3_6_GCA_000214095.3.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1100894
snpEff_v3_6_GCA_000214155.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1560179
snpEff_v3_6_GCA_000214155.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1560207
snpEff_v3_6_GCA_000214175.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1704582
snpEff_v3_6_GCA_000214175.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1704567
snpEff_v3_6_GCA_000214195.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1820218
snpEff_v3_6_GCA_000214195.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1820238
snpEff_v3_6_GCA_000214215.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1334504
snpEff_v3_6_GCA_000214215.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1334531
snpEff_v3_6_GCA_000214235.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1817614
snpEff_v3_6_GCA_000214235.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1817630
snpEff_v3_6_GCA_000214275.3.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1424586
snpEff_v3_6_GCA_000214275.3.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1424577
snpEff_v3_6_GCA_000214295.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2121071
snpEff_v3_6_GCA_000214295.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2121310
snpEff_v3_6_GCA_000214315.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       543601
snpEff_v3_6_GCA_000214315.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       543405
snpEff_v3_6_GCA_000214355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1331027
snpEff_v3_6_GCA_000214355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1331036
snpEff_v3_6_GCA_000214375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1186955
snpEff_v3_6_GCA_000214375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1378767
snpEff_v3_6_GCA_000214395.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       2183252
snpEff_v3_6_GCA_000214395.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       2183237
snpEff_v3_6_GCA_000214415.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       590065
snpEff_v3_6_GCA_000214415.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       590066
snpEff_v3_6_GCA_000214435.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       949706
snpEff_v3_6_GCA_000214435.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       949676
snpEff_v3_6_GCA_000214455.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       869394
snpEff_v3_6_GCA_000214455.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       869417
snpEff_v3_6_GCA_000214475.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       530034
snpEff_v3_6_GCA_000214475.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       530090
snpEff_v3_6_GCA_000214495.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       572433
snpEff_v3_6_GCA_000214495.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       572518
snpEff_v3_6_GCA_000214515.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       888813
snpEff_v3_6_GCA_000214515.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       888776
snpEff_v3_6_GCA_000214535.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       899014
snpEff_v3_6_GCA_000214535.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       899159
snpEff_v3_6_GCA_000214555.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       661105
snpEff_v3_6_GCA_000214555.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       661019
snpEff_v3_6_GCA_000214575.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       764181
snpEff_v3_6_GCA_000214575.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       764243
snpEff_v3_6_GCA_000214595.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1156471
snpEff_v3_6_GCA_000214595.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1156475
snpEff_v3_6_GCA_000214615.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1898706
snpEff_v3_6_GCA_000214615.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1898639
snpEff_v3_6_GCA_000214665.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1691963
snpEff_v3_6_GCA_000214665.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1691963
snpEff_v3_6_GCA_000214705.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1188735
snpEff_v3_6_GCA_000214705.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1188692
snpEff_v3_6_GCA_000214725.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       792338
snpEff_v3_6_GCA_000214725.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       792328
snpEff_v3_6_GCA_000214745.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1239590
snpEff_v3_6_GCA_000214745.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1239825
snpEff_v3_6_GCA_000214765.2.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1716054
snpEff_v3_6_GCA_000214765.2.21.zip         28-Aug-2014 15:05       1716045
snpEff_v3_6_GCA_000214785.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       735832
snpEff_v3_6_GCA_000214785.1.21.zip         28-Aug-2014 15:05       735828
snpEff_v3_6_GCA_000214805.1.18.zip         28-Aug-2014 15:05       1820540
snpEff_v3_6_GCA_000214805.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1820532
snpEff_v3_6_GCA_000214825.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       678415
snpEff_v3_6_GCA_000214825.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       678408
snpEff_v3_6_GCA_000214845.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       784687
snpEff_v3_6_GCA_000214845.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       784677
snpEff_v3_6_GCA_000214965.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1526728
snpEff_v3_6_GCA_000214965.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1526866
snpEff_v3_6_GCA_000214985.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1397511
snpEff_v3_6_GCA_000214985.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1397312
snpEff_v3_6_GCA_000215005.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1334928
snpEff_v3_6_GCA_000215005.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1334942
snpEff_v3_6_GCA_000215025.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       729046
snpEff_v3_6_GCA_000215025.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       729062
snpEff_v3_6_GCA_000215085.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1310365
snpEff_v3_6_GCA_000215085.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1310396
snpEff_v3_6_GCA_000215105.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1048182
snpEff_v3_6_GCA_000215105.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1048182
snpEff_v3_6_GCA_000215145.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1748706
snpEff_v3_6_GCA_000215145.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1748709
snpEff_v3_6_GCA_000215185.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1744117
snpEff_v3_6_GCA_000215185.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1744171
snpEff_v3_6_GCA_000215205.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1903013
snpEff_v3_6_GCA_000215205.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1902942
snpEff_v3_6_GCA_000215225.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1848256
snpEff_v3_6_GCA_000215225.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1848133
snpEff_v3_6_GCA_000215245.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1724866
snpEff_v3_6_GCA_000215245.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1724888
snpEff_v3_6_GCA_000215265.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       2008543
snpEff_v3_6_GCA_000215265.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       2008723
snpEff_v3_6_GCA_000215285.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1817359
snpEff_v3_6_GCA_000215285.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1817290
snpEff_v3_6_GCA_000215325.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1818798
snpEff_v3_6_GCA_000215325.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1818806
snpEff_v3_6_GCA_000215345.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       783748
snpEff_v3_6_GCA_000215365.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       703534
snpEff_v3_6_GCA_000215365.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       703593
snpEff_v3_6_GCA_000215385.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       617105
snpEff_v3_6_GCA_000215385.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       617029
snpEff_v3_6_GCA_000215405.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       923634
snpEff_v3_6_GCA_000215405.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       923862
snpEff_v3_6_GCA_000215425.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       913834
snpEff_v3_6_GCA_000215425.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       913755
snpEff_v3_6_GCA_000215445.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       913205
snpEff_v3_6_GCA_000215445.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       913280
snpEff_v3_6_GCA_000215465.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       665915
snpEff_v3_6_GCA_000215465.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       665838
snpEff_v3_6_GCA_000215645.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       852167
snpEff_v3_6_GCA_000215645.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       852159
snpEff_v3_6_GCA_000215665.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       892879
snpEff_v3_6_GCA_000215665.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       892881
snpEff_v3_6_GCA_000215685.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1827602
snpEff_v3_6_GCA_000215685.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1827556
snpEff_v3_6_GCA_000215705.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1386813
snpEff_v3_6_GCA_000215705.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1386814
snpEff_v3_6_GCA_000215745.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1788011
snpEff_v3_6_GCA_000215745.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1788004
snpEff_v3_6_GCA_000215775.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       2148108
snpEff_v3_6_GCA_000215775.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       2116859
snpEff_v3_6_GCA_000215795.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       2282619
snpEff_v3_6_GCA_000215795.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       2143464
snpEff_v3_6_GCA_000215895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1756299
snpEff_v3_6_GCA_000215895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1756516
snpEff_v3_6_GCA_000215915.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1287725
snpEff_v3_6_GCA_000215915.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1287689
snpEff_v3_6_GCA_000215935.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1430009
snpEff_v3_6_GCA_000215935.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1430072
snpEff_v3_6_GCA_000215955.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1484151
snpEff_v3_6_GCA_000215955.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1483813
snpEff_v3_6_GCA_000215975.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       570743
snpEff_v3_6_GCA_000215975.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       570751
snpEff_v3_6_GCA_000215995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       623363
snpEff_v3_6_GCA_000215995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       623367
snpEff_v3_6_GCA_000216115.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1531128
snpEff_v3_6_GCA_000216135.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1540019
snpEff_v3_6_GCA_000216155.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1438587
snpEff_v3_6_GCA_000216175.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1442578
snpEff_v3_6_GCA_000216195.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1417935
snpEff_v3_6_GCA_000216235.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1469665
snpEff_v3_6_GCA_000216235.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1445143
snpEff_v3_6_GCA_000216255.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1455552
snpEff_v3_6_GCA_000216255.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1444849
snpEff_v3_6_GCA_000216275.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1314709
snpEff_v3_6_GCA_000216295.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1560796
snpEff_v3_6_GCA_000216315.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1489709
snpEff_v3_6_GCA_000216315.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1485077
snpEff_v3_6_GCA_000216335.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1522978
snpEff_v3_6_GCA_000216335.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1502224
snpEff_v3_6_GCA_000216355.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1417273
snpEff_v3_6_GCA_000216355.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1394772
snpEff_v3_6_GCA_000216375.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1435137
snpEff_v3_6_GCA_000216375.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1415268
snpEff_v3_6_GCA_000217455.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1347650
snpEff_v3_6_GCA_000217475.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1451320
snpEff_v3_6_GCA_000217495.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1516470
snpEff_v3_6_GCA_000217515.3.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1529904
snpEff_v3_6_GCA_000217515.3.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1505742
snpEff_v3_6_GCA_000217615.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       871036
snpEff_v3_6_GCA_000217615.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       871049
snpEff_v3_6_GCA_000217635.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       138096
snpEff_v3_6_GCA_000217635.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       138096
snpEff_v3_6_GCA_000217655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06         350
snpEff_v3_6_GCA_000217655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       404477
snpEff_v3_6_GCA_000217675.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1356042
snpEff_v3_6_GCA_000217675.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1356042
snpEff_v3_6_GCA_000217715.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1406306
snpEff_v3_6_GCA_000217715.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1406325
snpEff_v3_6_GCA_000217735.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       654632
snpEff_v3_6_GCA_000217735.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       654546
snpEff_v3_6_GCA_000217755.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       730424
snpEff_v3_6_GCA_000217755.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       730173
snpEff_v3_6_GCA_000217795.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       806359
snpEff_v3_6_GCA_000217795.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       806343
snpEff_v3_6_GCA_000217815.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       714209
snpEff_v3_6_GCA_000217815.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       714213
snpEff_v3_6_GCA_000217835.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       978494
snpEff_v3_6_GCA_000217835.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       978500
snpEff_v3_6_GCA_000217895.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1622709
snpEff_v3_6_GCA_000217895.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1623102
snpEff_v3_6_GCA_000217915.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1466758
snpEff_v3_6_GCA_000217915.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1466680
snpEff_v3_6_GCA_000217935.2.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1530947
snpEff_v3_6_GCA_000217935.2.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1530922
snpEff_v3_6_GCA_000217995.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       713449
snpEff_v3_6_GCA_000217995.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       713449
snpEff_v3_6_GCA_000218235.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1114050
snpEff_v3_6_GCA_000218235.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1114036
snpEff_v3_6_GCA_000218265.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       2420719
snpEff_v3_6_GCA_000218265.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       2420708
snpEff_v3_6_GCA_000218305.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1046887
snpEff_v3_6_GCA_000218305.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1046888
snpEff_v3_6_GCA_000218325.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       2206933
snpEff_v3_6_GCA_000218325.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       2207073
snpEff_v3_6_GCA_000218345.1.18.zip         28-Aug-2014 15:06       1909739
snpEff_v3_6_GCA_000218345.1.21.zip         28-Aug-2014 15:06       1910071
snpEff_v3_6_GCA_000218365.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2173504
snpEff_v3_6_GCA_000218365.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2173483
snpEff_v3_6_GCA_000218385.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1118034
snpEff_v3_6_GCA_000218385.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1118092
snpEff_v3_6_GCA_000218405.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2593614
snpEff_v3_6_GCA_000218405.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2576861
snpEff_v3_6_GCA_000218425.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1167672
snpEff_v3_6_GCA_000218425.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1167837
snpEff_v3_6_GCA_000218445.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       992502
snpEff_v3_6_GCA_000218445.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       992850
snpEff_v3_6_GCA_000218465.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1208492
snpEff_v3_6_GCA_000218465.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1208634
snpEff_v3_6_GCA_000218545.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1135574
snpEff_v3_6_GCA_000218545.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1135587
snpEff_v3_6_GCA_000218565.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1313165
snpEff_v3_6_GCA_000218565.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1313172
snpEff_v3_6_GCA_000218585.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1292374
snpEff_v3_6_GCA_000218585.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1292367
snpEff_v3_6_GCA_000218625.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       854939
snpEff_v3_6_GCA_000218625.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       854922
snpEff_v3_6_GCA_000218645.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       708656
snpEff_v3_6_GCA_000218645.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       708559
snpEff_v3_6_GCA_000218655.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       899961
snpEff_v3_6_GCA_000218655.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       900047
snpEff_v3_6_GCA_000218765.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1004647
snpEff_v3_6_GCA_000218765.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1004666
snpEff_v3_6_GCA_000218785.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       894846
snpEff_v3_6_GCA_000218785.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       894849
snpEff_v3_6_GCA_000218855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1381337
snpEff_v3_6_GCA_000218855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1381366
snpEff_v3_6_GCA_000218875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       670140
snpEff_v3_6_GCA_000218875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       670144
snpEff_v3_6_GCA_000218895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2335103
snpEff_v3_6_GCA_000218895.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2335091
snpEff_v3_6_GCA_000218915.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2855354
snpEff_v3_6_GCA_000218915.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2855387
snpEff_v3_6_GCA_000219045.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       711399
snpEff_v3_6_GCA_000219045.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       711403
snpEff_v3_6_GCA_000219105.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2824710
snpEff_v3_6_GCA_000219105.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2824715
snpEff_v3_6_GCA_000219125.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1490254
snpEff_v3_6_GCA_000219125.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1490230
snpEff_v3_6_GCA_000219175.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       165401
snpEff_v3_6_GCA_000219175.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       165403
snpEff_v3_6_GCA_000219195.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07        42043
snpEff_v3_6_GCA_000219195.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07        42043
snpEff_v3_6_GCA_000219215.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2819459
snpEff_v3_6_GCA_000219215.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2819774
snpEff_v3_6_GCA_000219235.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       797844
snpEff_v3_6_GCA_000219235.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       797813
snpEff_v3_6_GCA_000219255.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       775939
snpEff_v3_6_GCA_000219255.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       775849
snpEff_v3_6_GCA_000219295.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1306569
snpEff_v3_6_GCA_000219295.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1303976
snpEff_v3_6_GCA_000219315.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       709756
snpEff_v3_6_GCA_000219315.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       709685
snpEff_v3_6_GCA_000219335.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       749713
snpEff_v3_6_GCA_000219335.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       749762
snpEff_v3_6_GCA_000219355.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       356396
snpEff_v3_6_GCA_000219355.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       356380
snpEff_v3_6_GCA_000219375.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       314298
snpEff_v3_6_GCA_000219375.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       314293
snpEff_v3_6_GCA_000219415.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07        65164
snpEff_v3_6_GCA_000219455.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       776181
snpEff_v3_6_GCA_000219455.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       776180
snpEff_v3_6_GCA_000219475.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       646441
snpEff_v3_6_GCA_000219475.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       645993
snpEff_v3_6_GCA_000219495.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07      23514805
snpEff_v3_6_GCA_000219515.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1758142
snpEff_v3_6_GCA_000219515.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1758224
snpEff_v3_6_GCA_000219535.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1755507
snpEff_v3_6_GCA_000219535.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1755530
snpEff_v3_6_GCA_000219565.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1421434
snpEff_v3_6_GCA_000219565.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1421188
snpEff_v3_6_GCA_000219585.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1225821
snpEff_v3_6_GCA_000219585.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1225803
snpEff_v3_6_GCA_000219605.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1511306
snpEff_v3_6_GCA_000219605.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1511322
snpEff_v3_6_GCA_000219645.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1445709
snpEff_v3_6_GCA_000219645.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1445709
snpEff_v3_6_GCA_000219665.2.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1858407
snpEff_v3_6_GCA_000219665.2.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1854227
snpEff_v3_6_GCA_000219705.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1903979
snpEff_v3_6_GCA_000219705.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1903957
snpEff_v3_6_GCA_000219725.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1114302
snpEff_v3_6_GCA_000219725.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1114292
snpEff_v3_6_GCA_000219745.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       2194167
snpEff_v3_6_GCA_000219745.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       2194818
snpEff_v3_6_GCA_000219765.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       715255
snpEff_v3_6_GCA_000219765.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       715253
snpEff_v3_6_GCA_000219785.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       653552
snpEff_v3_6_GCA_000219785.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       653563
snpEff_v3_6_GCA_000219805.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       482873
snpEff_v3_6_GCA_000219805.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       482866
snpEff_v3_6_GCA_000219855.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1247460
snpEff_v3_6_GCA_000219855.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1247436
snpEff_v3_6_GCA_000219875.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07       1084697
snpEff_v3_6_GCA_000219875.1.21.zip         28-Aug-2014 15:07       1084679
snpEff_v3_6_GCA_000219895.1.18.zip         28-Aug-2014 15:07